Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Ēku renovācija dzīvojamos kvartālos
Nosaukums angļu valodā Building Renovation in Residential Quarter
Struktūrvienība 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts
Darba vadītājs Asoc.prof. G.Asaris
Recenzents Prakt.doc. A.Lapiņš
Anotācija Latvijas galvaspilsēta Rīga ir bagāta ar vēsturisko apbūvi, kas veidota, sākot ar 19. gs. otro pusi Vecrīgas, kā arī pārējā Rīgas centra daļā. Rīgas Vēsturiskais centrs ir vizuāli viena no pievilcīgākajām Rīgas daļām. Mūsdienās šeit izvietota visattīstītākā un nozīmīgākā infrastruktūra. Iepriekšminētie un citi faktori padara pilsētas centru par pievilcīgu dzīvesvietu. Kaut arī pēdējā desmitgadē daudzu vēsturiskā centra ēku tehniskais stāvoklis uzlabots, tās restaurējot, galvaspilsētā joprojām atrodams ievērojams daudzums 19.gs un 20.gs. sākuma mūra un koka ēku vidēji sliktā vai avārijas tehniskajā stāvoklī (piemēram, ēka Vīlandes ielā 11, Marijas ielā 6 un daudzviet citur), kā arī atsevišķās vietās izveidojušās brīvas (daudzviet degradētas) teritorijas. Pilsētā ar katru gadu samazinās iedzīvotāju daudzums. Tukšāki kļūst ne tikai jaunuzceltie dzīvojamie rajoni Rīgas nomalēs, bet arī Rīgas Vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas dzīvojamais fonds. Līdz ar to radusies iespēja atjaunot un papildināt pilsētas centra vēsturisko dzīvojamo fondu un piedāvāt priekšpilsētu iedzīvotājiem daudzveidīgu, sakārtotu vidi, kā arī kvalitatīvi parūpēties par pilsētas tēla uzspodrināšanu. Bakalaura darbā pētīta esošā Rīgas Vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas aktuālā mājokļu situācija, apzināts degradēto objektu un teritoriju stāvoklis un apjoms, kā arī ieteiktas iespējas to uzlabot. Apzināti faktori, kas ietekmē Rīgas Vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas vēsturiskās dzīvojamās apbūves piemērošanas iespējas mūsdienu prasībām, tās papildināšanu ar mūsdienīgu apbūvi degradētajās vai brīvajās teritorijās. Būtiska nozīme Rīgas centra ēku atjaunošanas procesā ir likumdošanai, tāpēc nozīmīgu darba daļu sastāda Rīgas Domes izstrādāto Rīgas vēsturiskā centra apbūves noteikumu un pilsētas attīstības plāna, kā arī citu stratēģiski svarīgu dokumentu analīze. Veikts to salīdzinājums ar Francijas politiku attiecībā uz vēsturiskās apbūves jautājumiem tās galvaspilsētā Parīzē. Darba gaitā noskaidrots, ka nepieciešams uzlabot transporta infrastruktūru, sakārtot vēsturisko ēku iekšpagalmus, papildināt ēkas ar velonovietnēm, atrisināt atkritumu tvertņu novietojuma jautājumu, izbūvēt papildus autostāvvietas zem iekšpagalmiem vietās, kur tas iespējams. Svarīgi pārstrukturēt lielo vēsturisko dzīvokļu ēku plānojumus, palielinot trīs un divu istabu dzīvokļu skaitu centrā. Ēkām maksimāli jācenšas nodrošināt pieejamību cilvēkiem ar ierobežotām kustības spējām. Svarīgi veicināt dažādu sabiedrības slāņu un vecumu grupu dalībnieku daudzveidību, veidojot sociālās mājas, piedāvājot izīrēt jaunus dzīvokļus pašvaldībai piederošajās ēkās, kā arī studentu kopmītņu tipa (komunālos) dzīvokļus. Darba noslēgumā sniegts apbūves priekšlikums vienai no Rīgas Vēsturiskā centra aizsardzības zonas daļām Ķīpsalas ziemeļu galam. Darba pielikumā dots apbūves projekta priekšlikums, kas sevī ietver teritorijas labiekārtojumu un kompleksu daudzdzīvokļu ēku un pilsētas māju plānojumu divu izvēlētu kvartālu robežās, praksē izmantojot izpētes gaitā iegūtās atziņas, piemēram, sniedzot priekšlikumus transporta organizācijas uzlabošanā. Darbs sastāv no 53 lappusēm, ietver 11 attēlus, 1 pielikumu. Izmantots 31 informācijas avots.
Atslēgas vārdi Ilgtspējīga attīstība, RVC un tā AZ, restaurācija, rekonstrukcija
Atslēgas vārdi angļu valodā Sustainable development, Historical centre of Riga, renovation, restauration
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 23.01.2012 09:31:33