Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Latvijas un Igaunijas iekļaušana Eiropas monetārajā savienībā"
Nosaukums angļu valodā „Inclusion of Latvia and Estonia into the European monetary union”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Lektore I.Judrupa
Recenzents Doc. L.Krilovs
Anotācija Anotācija Dotais darbs ir Latvijas un Igaunijas iekļaušanās Ekonomikas un monetārajā savienībā (EMS) analīze, kā arī Māstrihtas kritēriju un tos ietekmējošo rādītāju analīze un salīdzinājums. Tā nosaukums ir „Latvijas un Igaunijas iekļaušanās Eiropas Monetārajā un ekonomikas savienībā”. Darba mērķis ir salīdzināt un analizēt Latvijas un Igaunijas Māstrihtas kritēriju izpildi saistībā ar iekļaušanos EMS. Mērķa sasniegšanai kā uzdevumi tika izvirzīti: apkopot informāciju par EMS, eiro, Māstrihtas kritērijiem, analizēt Latvijas un Igaunijas iekļaušanu EMS, veikt Latvijas un Igaunijas Māstrihtas kritēriju izpildes analīzi, salīdzināt rādītājus un izdarīt secinājumus un priekšlikumus. Darbs sastāv no divām daļām, deviņām nodaļām – kopā 61. lpp. Pirmajā darba daļā tiek aprakstīta EMS izveides vēsture, EMS struktūra, eiro valūta, tās priekšrocības un trūkumi, Māstrihtas kritēriji, kā arī Latvijas un Igaunijas integrācija EMS. Darba otrajā daļā tiek veikta Latvijas un Igaunijas Māstrihtas kritēriju, kā arī to ietekmējošo faktoru analīze un salīdzināšana. Vizuālai datu un tehnoloģiju pārskatāmībai darbā ir izmantoti 35 attēli un 5 tabulas. Rezultātā ir secināts, ka Igaunijas iestāšanās EMS 2011. gadā un veiksmīga Māstrihtas kritēriju izpilde ir saistāma ar sabalansēta valsts budžeta veidošanu, turklāt krīzes laikā ieņēmumu kritumu un budžeta deficītu kompensējot ar iekrātām rezervēm no budžeta pārpalikumiem iepriekšējos gados. Attiecībā uz Latviju, pēc Māstrihtas kritēriju analīzes un prognozēm, Latvijai ir iespējams izpildīt Māstrihtas kritērijus un iestāties EMS 2014. gadā. Attiecībā uz priekšlikumiem, Latvijai jāuzmana cenu stabilitātes kritērijs, jo tas var izrādīties galvenais šķērslis sekmīgai Māstrihtas kritēriju izpildei. Līdzīgi, kā Igaunijā, jāturpina sabalansēta budžeta veidošana, tādējādi nodrošinot augstākus kredītreitingus, kā arī lētāku valsts parāda apkalpošanu zemāku obligāciju procentu likmju dēļ. Pie veiksmīgas Māstrihtas kritēriju izpildes, un iestāšanās EMS, Latvijai jānosaka precīzs izdevumu apjoms saistībā ar dalību Eiropas Stabilitātes mehānismā.
Atslēgas vārdi Ekonomika, Ekonomikas un monetara savieniba, Latvija, Igaunija, EMS
Atslēgas vārdi angļu valodā Economics, Economica and monetary union, Latvia, Estonia, EMU
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2012 15:53:19