Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pakalpojuma uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project of Perfection of Operations of a Manufacturing Company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.sc.ing.,doc.G.Kozaka
Recenzents Mg.oec.Bc.psych.,lekt.I.Ozoliņa-Ozola
Anotācija Diplomprojekts Pakalpojuma uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts izstrādāts mežistrādes uzņēmumam SIA Ūdrs. Darbā analizēti 31 izmantotie avoti, ievietoti 41 attēls, 20 tabulas, darbam pievienoti 6 pielikumi. Darba apjoms 74 lapas. Diplomprojekta mērķis ir izpētīt uzņēmuma pašreizējo situāciju tirgū, definēt problēmu, kas kavē uzņēmuma veiksmīgu izaugsmi un izstrādāt projektus uzņēmuma turpmākai darbībai, piedāvājot efektīvākus instrumentus pakalpojuma darbības pilnveidošanai. Diplomprojekts sastāv no piecām daļām: analītiskā daļa, projekta daļa, tehnoloģiskā daļa, darba un dabas aizsardzības daļa, grafiskā daļa. Diplomprojekta Analītiskā daļa sastāv no 21 lapas. Šajā nodaļā iekļautas 9 tabulas un 16 attēli. Šajā daļā tiek veikta uzņēmuma stipro un vājo pušu analīze, vispārējs uzņēmuma apraksts, finanšu rādītāju analīze. Nodaļā ir apskatāma uzņēmuma finanšu informācija un novērtējums esošos tirgus apstākļos. Diplomprojekta otrā - Projekta daļa sastāv no 31 lapas. Nodaļā iekļautas 10 tabulas un 8 attēli. Šajā darba daļā tiek veikts pakalpojuma procesa pilnveidošanas plāns, tiek izstrādāts projekts jauna traktora iegādei, tiek izvērtēts jaunais produkts, ko piedāvāt pircējam, un izstrādāts plāns, kā arī tiek izstrādāta uzņēmuma mājas lapa jaunu klientu piesaistei. Diplomprojekta - trešā Tehnoloģiskā daļa sastāv no 10 lapām. Nodaļā iekļauti 15 attēli un 1 tabula. Šajā daļā darba autors izstrādā SIA Ūdrs mājas lapu, kas tiek izveidota programmā CoffeeCup Visual Site Designer, tā ietver galveno izvēlnes lapu, no kuras izriet 4 otrā līmeņa pakārtotas lapas, kas savstarpēji saistītas, un 3 trešā līmeņa pakārtotas lapas. Mājas lapa veidota izmantojot fotogrāfijas, attēlus, rakstisku informāciju, kas savienota kopējā uzskates materiālā, kas dod daudzpusīgu informāciju par uzņēmumu un tā sniegtajiem pakalpojumiem. Diplomprojekta - ceturtā Darba un dabas aizsardzības daļa sastāv no 5 lapām. Nodaļā iekļauti 2 attēli. Darba aizsardzības daļā tiek apskatīti darba aizsardzības noteikumi ar ko jāsaskaras uzņēmumam SIA Ūdrs, kā arī dabas aizsardzības liegumi, kas jāievēro uzņēmumam veicot mežistrādes pakalpojumus. Diplomprojekta 5. Grafiskā daļa sastāv no 16 lapām, kurā izvietots 16 attēlu kopums no iepriekš minētajām nodaļām, kas savienots kopējā uzskates materiālā. Darba izstrādāšanai tika izmantota zinātniskā literatūra, informācija no interneta, kā arī uzņēmuma publicētie un nepublicētie materiāli.
Atslēgas vārdi Pakalpojuma uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts Jānis Putniņš
Atslēgas vārdi angļu valodā Project of Perfection of Operations of a Manufacturing Company Janis Putnins
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2012 13:26:49