Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Uzņēmuma „EK-Sistēmas” finansiālā stāvokļa novērtējums”
Nosaukums angļu valodā “Assessment of Financial Position in Enterprise ”EK-Systems””
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs H.Krogzeme, RTU lektore
Recenzents I.Jevinga, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
Anotācija Diplomdarba tēma ir Uzņēmuma SIA EK SISTĒMAS finansiālā stāvokļa novērtējums. Diplomdarba mērķis ir izpētīt, analizēt un novērtēt pētāmā uzņēmuma finansiālo stāvokli pēdējo piecu darbības gadu laikā (2007. - 2011.), kā arī izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma finansiālā stāvokļa uzlabošanai. Diplomdarba pētījuma objekts ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību EK SISTĒMAS. Diplomdarba pētījuma priekšmets ir uzņēmuma SIA EK SISTĒMAS finansiālā stāvokļa analīze un novērtēšana. Šis diplomdarbs sastāv no trijām nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Šī darba trīs daļas: Pirmā daļā ir teorija par finanšu analīzi, tanī izmantojamajiem rādītājiem un šo rādītāju aprēķina formulas, kā arī katra rādītāja sīkāks raksturojums un nozīme uzņēmuma darbībā. Otrā daļa ir pētāmā uzņēmuma raksturojums un par tā reglamentējošo likumdošanu. Trešā daļa ir praktiskā daļa, kurā tika veikta SIA EK Sistēmas finansiālās stabilitātes analīze un finansiālā stāvokļa novērtējums, pa visiem rādītājiem, kuri tika raksturoti pirmajā šī darba daļā. Kopējais diplomdarba apjoms ir 73 lappuses, darbs satur 4 attēlus un 46 tabulas. Diplomdarba izstrādei tika izmantoti 28 informācijas avoti, tādi kā: mācību grāmatas, LR likumi un normatīvie akti, uzņēmuma finanšu pārskati, elektroniskie resursi un citi.
Atslēgas vārdi finansiālā stāvokļa novērtējums, analīze,
Atslēgas vārdi angļu valodā Assessment of Financial Position, analyze
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2012 14:16:05