Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Koncepts arhitektūrā
Nosaukums angļu valodā Concept in Architecture
Struktūrvienība 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts
Darba vadītājs Prof. I.Strautmanis
Recenzents Arh. I.Rukamne-Poča
Anotācija Visā pasaulē pēdējā desmitgadē piedzīvotas krasas ekonomiskās svārstības. No straujas augšupejas līdz dziļai krīzei. Vēsturiski recesijas periodi ir atskaites punkti aizejošā laikmeta norietam. Pēdējā krīze vērtēta, kā jauns sākums nākošajam laikmetam. Būvniecība ir valsts ekonomiskā stāvokļa indikators. Ekonomiskie notikumi pasaulē spēcīgi ietekmējuši arī Latvijas arhitektūras attīstību. Darbā apkopotā informācija vērsta uz izpratni par to kā pēdējā laikā mainījusies arhitektūra. Aprakstītas speciālistu pārdomas par eiforijas periodu arhitektūrā. Pie kā novedušas neierobežotās iespējas? Krīze kā plānošanas un gatavošanās periods nākošajam attīstības vilnim. Arhitekta lomas nozīmīgums tehnoloģiju laikmetā. Aprakstītas vadlīnijas turpmāko gadu projektēšanai. Apsekota situācija Rīgas pilsētvidē. Uzskaitīti būtiskākie krīzes apturētie projekti un to ietekme uz pilsētvidi. Izdarot secinājumus meklēti risinājumi, kā attīstīt esošo situāciju ieguldot minimālus līdzekļus. Izmantojot netradicionālus risinājumus revitalizēt nepabeigtās un degradētās ēkas Rīgas pilsētvidē. Ar socioloģiskas aptaujas palīdzību apkopoti respondentu viedokļi par ekonomisko notikumu ietekmi uz arhitektūru. Pētījums paredzēts jebkuram ar arhitektūru un pilsētplānošanu saistītam cilvēkam, īpaši arhitektūras studentiem. Tuvāko gadu jaunie arhitekti būs tie, kas noteiks nozares vadlīnijas. Rīgas Tehniskas universitātes Arhitektūras un Pilsētplānošanas fakultātes 4.kursa studentes Martas Ceriņas bakalaura darbs sastāv no ievada, sešām analītiskajām daļām, secinājumiem. Darba pielikumā pievienotas socioloģiskās aptaujas anketas paraugi un Ķīpsalas daudzfunkcionālās vides priekšlikuma projekts. Bakalaura darbs sastāv no 49.lpp., 23 attēliem, 7 pielikumiem un 33 izmantotas informācijas avotu vienībām.
Atslēgas vārdi arhitektūra, ekonomiskā krīze, būvniecības bums, pārmaiņu laiks, ilgspējība.
Atslēgas vārdi angļu valodā architecture, economic crisis, construction explosion, time of change, sustainability.
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 23.01.2012 14:06:24