Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Grobiņas pilsētas vēsturiskā centra pārvaldīšana
Nosaukums angļu valodā Administration problems of Grobina`s historical centre
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs RD PIP, Mg.oec. S.Geipele
Recenzents Mg.oec. A.Rebāne
Anotācija Diplomprojekta tēma ir Grobiņas pilsētas vēsturiskā centra pārvaldīšana. Darba mērķis ir izvērtēt galvenās Grobiņas vēsturiskā centra pārvaldības problēmas. Grobiņas vēsturiskais centrs ir valsts nozīmes pilsētbūvniecības un kultūras piemineklis, kura apbūve galvenokārt sastāv no vienstāvīgām vai divstāvīgām koka ēkām. Liela daļa no ēkām ir sliktā tehniskā stāvoklī, taču to atjaunošanu apgrūtina kultūras pieminekļa statuss. Darbs sadalīts četrās daļās. Analītiskajā daļā raksturota nekustamā īpašuma pārvaldība un apsaimniekošana Latvijā, vēršot uzmanību uz daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas iespējām. Tāpat arī analizēti galvenie kultūras pieminekļu aizsardzības jautājumi un materiālā kultūras mantojuma aizsardzība Grobiņas novadā, izvērtējot vēsturisko ēku apsaimniekošanas problēmas un raksturojot Grobiņas vēsturiskā centra apbūvi. Otrajā, diplomprojekta aprēķinu daļā, tiek analizētas kultūras mantojuma īpašnieka finansējuma iegūšanas iespējas veiksmīgai īpašuma apsaimniekošanai un atjaunošanai, izvēloties īres un apsaimniekošanas tarifa paaugstināšanu kā galveno finansējuma avotu, kā arī izstrādāts jauns tā aprēķināšanas projekts. Trešajā daļā tiek analizēts ēkas renovācijas process, atkarībā no tā vai ēkai ir vai nav piešķirts kultūras pieminekļa statuss. Ceturtajā daļā tiek analizēti darba drošības un dabas aizsardzības jautājumi SIA Grobiņas novada namsaimnieks. Izvirzītais diplomprojekta mērķis ir sasniegts. Tika konstatēts, ka dzīvojamās ēkas atjaunošanas process, ja tai piešķirts aizsargājama kultūras pieminekļa statuss, ir sarežģīts un dārgs process, kuru apgrūtina gan izpratnes un informācijas trūkums par kultūras pieminekļu aizsardzību, gan finanšu trūkums. Diplomprojektā ir 60 lapas, to veido ievads, 4 nodaļas, secinājumi un priekšlikumi. Diplomprojektā ir 16 tabulas, 10 attēli, izmantoti 39 literatūras avoti un nepublicētie materiāli.
Atslēgas vārdi vēsturiskā centra pārvaldības problēmas
Atslēgas vārdi angļu valodā the main administration problems historical centre
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2012 16:10:04