Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Ceļa konstrukcijas risinājumi augsta gruntsūdens līmeņa un zemas nestspējas grunts gadījumā“ („Lāčplēša ielas posmā no Jaunceltnes ielas līdz Bērzu ielai rekonstrukcija Aizkrauklē“)
Nosaukums angļu valodā „Road Construction Solutions in Case of High Groundwater Level and Low Bearing Soil Capacity “ („Reconstruction of Lacplesa Street Section from Jaunceltnes Street to Berzu Street in Aizkraukle“)
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Prof. A.Zariņš
Recenzents
Anotācija Bakalaura darbs Ceļa konstrukcijas risinājumi augsta gruntsūdens līmea un zemas nestspējas grunts gadījumā izstrādāts atbilstoši izsniegtajam darba uzdevumam. Darbā tiek pētīts, kādā veidā zemas nestspējas grunts un augsts gruntsūdens līmenis ietekmē ceļa konstrukciju, un kādi risinājumi pēc PSRS un Rietumeiropas pieredzes ir iespējami, lai novērstu šo faktoru negatīvo ietekmi. Inenierprojektā izstrādāta Lāčplēša ielas rekonstrukcija posmā no Bērzu ielas līdz Jaunceltnes ielai Aizkrauklē. Rekonstrukcijas būvprojekta mērķis ir uzlabot ceļu satiksmes drošību un braukšanas kvalitāti šajā posmā kā autobraucējiem, tā arī velosipēdistiem. Būvprojekta risinājums paredz pielietot NP10.5 normālprofilu, nomainīt Lāčplēša ielas ceļa konstrukciju pret projektēto, rekonstruēt pieguļošās ielas mezglu zonās, izbūvēt jaunas sabiedriskā transporta pieturvietas un paviljonus, izbūvēt 2 autostāvvietas un uzstādīt satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus atbilstoši LVS prasībām. Kopējais rekonstruējamā posma garums ir 1229 m. Esošā satiksmes intensitāte ir 3222 A/24h. Aprēķina gada VDI ir 4640 A/24h. Projektēšanas darbi un tehniskie rasējumi tika izpildīti, ievērojot Latvijas valsts standartus un būvnorrnatīvus, kuru saraksts pievienots bakalaura darba (ar inenierprojektu) izmantotās literatūras sarakstam. Bakalaura darba (ar inenierprojektu) apjoms: izpētes un aprēķinu daļa 134 lpp., 8 rasējumi uz 18 lapām, 24 tabulas, 26 attēli, 34 izmantotie literatūras avoti.
Atslēgas vārdi ceļa konstrukcija, augsts GŪL, zemas nestspējas grunts, ielas rekonstrukcija
Atslēgas vārdi angļu valodā road construction, high watertable, low bearing soil, street reconstruction
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2012 22:03:11