Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transporta sistēmu inženierija
Nosaukums Bīstamo kravu termināla projektēšana uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanai.
Nosaukums angļu valodā Construction of a Dangerous Cargo Terminal for Improving the Operational Efficiency of an Enterprise
Struktūrvienība 25100 Aeronautikas institūts
Darba vadītājs Docents Viktors Feofanovs
Recenzents Mg.chem. Ludmila Timofejeva
Anotācija Darba nosaukums ir Bīstamo kravu termināla projektēšana uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanai. Darbs ir veltīts daudzfunkcionālajam terminālim, kas atbilst visiem normatīvajiem aktiem, kas ir saistīti ar bīstamo kravu glabāšanu, kā arī paredzēts ar dažādiem transportlīdzekļiem piegādātās kravas apstrādei. Darba mērķis bija izrēķināt un projicēt daudzfunkcionālo bīstamo kravu termināli, izmantojot konkrētos praktiskos projicēšanas instrumentus. Lai pieņemtu lēmumu par bīstamo kravu noliktavas būvniecību, šajā darbā tika izanalizēts uzņēmuma, kas savā loģistikā izmanto dažādu noliktavu pakalpojumus, kravas apgrozījums. Savukārt, uzņēmums vēlējās saglabāt konfidencialitāti, tāpēc turpmāk tiek saukts par Uzņēmumu X. Piedāvātie kravu apstrādes optimizācijas veidi veicina uzņēmuma darba efektivitātes paaugstināšanu. Darba pirmajā daļā tika izpētīti bīstamo kravu pārvadājumu, glabāšanas un apstrādes apstākļi. Kravas tiek pārvadātas ar dažādiem transportlīdzekļiem un tiek glabātas noteiktajos apstākļos, kas atbilst izvēlētajam iepakojumam un tarai. Darba otrajā daļā, pirmkārt, ir izanalizēta ienākošo un izejošo kravu plūsma, izmantojot uzņēmuma X sniegtos 2010. gada datus. No iegūtajiem datiem , izmantojot smagumcentra metodi, tika noteikta vēlamā termināla atrašanās vieta Latvijas Republikas teritorijā, kas sniegtu optimālo kravu ekspedīcijas efektivitāti. Darba trešajā daļā tika aprēkināti termināla dažādu laukumu platība. Tā rezultātā tika projicēts terminālis, kas vienlaicīgi kalpo gan kā noliktava, kas ļauj glabāt un apstrādāt kravas, gan kā multimodālais sadales komplekss, kas nodrošina ar patērētāju vajadzību apmierināšanu saistīto uzņēmuma mērķu un uzdevumu realizāciju. No praktiskā viedokļa šis darbs varētu interesēt gan firmas, kas nodarbojas ar bīstamo kravu sadali, gan arī citiem uzņēmumiem, kas strādā ar parastajām kravām. Bakalaura darbs sastāv no 73 lapām. Tajā ievietoti 14 attēli, 17 tabulas, 57 formulas, kā arī izmantoti 17 literatūras avoti un ievietoti 3 rasējumi un 1 pielikums.
Atslēgas vārdi Bīstamo kravu termināla projektēšana uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanai.
Atslēgas vārdi angļu valodā Construction of a Dangerous Cargo Terminal for Improving the Operational Efficiency of an Enterprise
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2012 10:41:01