Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Eksporta attīstības tendences Latvijā”
Nosaukums angļu valodā “Development Tendencies of Export in Latvia”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs A.Gulbis, RTU docents (prakt.), Mg.oec.
Recenzents N.Rudzītis, RTU docents (prakt.), Mg.oec.
Anotācija Diplomdarba tēma – „Eksporta attīstības tendences Latvijā” Latvijas eksporta kontroles sistēma ir līdzeklis ES muitas procedūras „Izvešana” izpildes noteikumu kontrolei. Šāda sistēma ir nepieciešama, lai efektīvi varētu kontrolēt no ES eksportējamo preču plūsmu. Tā kā ražošana un saražoto preču eksports ir viens no galvenajiem jebkuras valsts, tajā skaitā arī ES, ekonomikas pamatiem, ir sevišķi svarīgi izveidot speciālu kontroles sistēmu tieši izvešanas muitas procedūrai. Preces ES teritorijā tiek pārvietotas bez muitas režīma piemērošanas, bet attiecībā uz valstīm, kuras nav ES dalībvalstis, tiek piemērota vienota muitas tarifu un citu tirdzniecības politikas pasākumu sistēma. Tā kā Latvija ir ES dalībvalsts un visā ES ir vienota muitas teritorija, Latvijas eksporta kontroles sistēma faktiski eksistē kā kopējas ES eksporta kontroles sistēmas sastāvdaļa. Līdz ar to darbībām eksporta kontroles nodrošināšanā Latvijas muitas iestādēs ir jābūt līdzīgām, kā jebkuras citas dalībvalsts muitas iestādēs. Diplomdarba mērķis – izanalizēt eksporta attīstības tendences Latvijā, kā arī eksporta kontroles sistēmu, tās funkcionēšanu, kontroles efektivitāti un trūkumus. Pamatojoties uz veikto analīzi, izdarīt secinājumus un sniegt priekšlikumus. Diplomdarba pētījuma uzdevumi: • izpētīt muitas procedūras „Izvešana” galvenos noteikumus un tās norisi; • izpētīt eksporta kontroles sistēmas būtību, darbības principus un galvenos uzdevumus; • izpētīt eksporta kontroles sistēmā iesaistīto muitas iestāžu funkcijas un uzdevumus; • analizēt eksporta dinamiku un struktūru; • izdarīt secinājumus un sniegt priekšlikumus. Diplomdarba pirmajā nodaļā tika raksturota muitas procedūras „izvešana” un izvedamo preču kontroles mehānisms, kā arī raksturots tās juridiskais pamatojums. Diplomdarba otrajā nodaļā tika raksturota eksporta kontroles sistēma un elektroniskās deklarēšanas kontroles sistēma, kā arī eksporta procedūras noformēšanas kārtība. Diplomdarba trešajā nodaļā tika analizēta Latvijas eksporta dinamika un struktūra, kā arī eksporta nākotnes attīstības tendences Latvijā. Diplomdarba sastāvs: 4 nodaļas, 62 lappuses, 14 attēli, 35 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Eksports, Latvija, ES, T5 dokuments
Atslēgas vārdi angļu valodā Export, Latvia, EU, T5 dokument
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 13.05.2012 12:24:18