Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Nodokļu optimizācijas iespējas metāla konstrukciju ražotnē”
Nosaukums angļu valodā “Optimization Facilities of Tax in the Ironwork Enterprise”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs I.Jevinga, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
Recenzents V.Andrējeva, A/S „Olainfarm” padomes priekšsēdētāja
Anotācija Nodokļi ir galvenais Latvijas Republikas valsts budžeta ieņēmumu avots. Nodokļu maksāšana ir process, kurā tiek iesaistītas divas puses: valsts, kuras interesēs ir saņemt iespējami lielākus ieņēmumus no nodokļu maksātājiem, un nodokļu maksātāji, kuru interesēs ir iespējami lielāka peļņas gūšana no savas darbības un kuri, savukārt, cenšas samazināt izdevumus, kas saistīti ar nodokļu maksāšanu valstij. Līdz ar to rodas problēma, kā valstij sasniegt savu mērķi un nekaitēt uzņēmējdarbības attīstībai un kā uzņēmējam samazināt savus izdevumus, kas saistīti ar nodokļu maksāšanu, lai šajā procesā veiktās darbības nebūtu pretrunā ar Latvijas Republikas likumiem. Patreizējā Latvijas ekonomiskajā situācijā uzņēmuma budžeta plānošana ir īpaši aktuāla. Nodokļu izdevumi ir būtiskākais aspekts uzņēmuma budžeta izdevumu plānošanas procesā. Diplomdarba tēma “Nodokļu optimizācijas iespējas metāla konstrukciju ražotnē” izvēlēta tāpēc, ka jautājumi, kas saistīti ar nodokļu plānošanu, vienmēr bijuši un būs aktuāli un to nozīmīgums Latvijā aizvien palielinās. Pētījuma objekts ir uzņēmuma nodokļu slogs. Pētījuma priekšmets ir nodokļu optimizācijas iespējas. Nodokļu sloga noteikšana ir viens no svarīgākajiem procesiem, jo nodokļu sloga rādītājs dod priekšstatu par to, kādu daļu no uzņēmuma ieņēmumiem veido nodokļu maksājumi. Darba mērķis ir nodokļu sloga analīze uzņēmumā SIA „Well-Met” un priekšlikumu izstrādāšana tā optimizācijai. Diplomdarba mērķa sasniegšanai tiek izvirzīti uzdevumi:  Iepazīties ar Latvijas nodokļu sistēmu kopumā;  Izpētīt atsevišķu nodokļu elementus;;  Izskatīt dažādas nodokļu sloga noteikšanas metodes;  Veikt nodokļu analīzi uzņēmumā, kas nodarbojas ar metāla konstrukciju izgatavošanu;  Aprēķināt uzņēmuma nodokļu slogu, izmantojot dažādas metodes;  Izstrādāt ieteikumus nodokļa sloga optimizācijai. Darba apjoms ir 66 lpp., tajā ir 21 tabula, 15 attēli, 13 formulas un 3 pielikumi. Darbā ir 3 daļas, secnājumi un priekšlikumi. Pirmajā daļā ir nodokļu raksturojums un aprakstīta nodokļu sistēma. Otrajā daļā izpētīts nodokļu plāņošanas jēdzien. Trešajā daļā autore pēta uzņēmuma nodokļu slogu un apskata nodokļu sloga samazināšanas iespējas. Darba beigās tiek veikti secinājumi un ir izvirzīti priekšlikumi uzņēmuma nodokļu sloga optimizācijai.
Atslēgas vārdi Nodokļu optimizācijas iespējas
Atslēgas vārdi angļu valodā Optimization Facilities
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2012 09:55:05