Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Nodokļu piemēroša antikvariāta biznesā”
Nosaukums angļu valodā “Tax Application in the Antiquarian Business”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs I.Jevinga, RTU docente
Recenzents V.Andrējeva, RTU profesore
Anotācija Diplomdarbā ir apskatīti nodokļi, kurus maksā uzņēmumi, kas darbojas antikvariāta biznesa jomā. Ir pievērsta uzmanība pievienotās vērtības nodoklim un ar to saistītām problēmām antikvariāta biznesā. Darbā ir apskatīts mikrouzņēmumu nodoklis uz uzņēmuma piemēra. Kā arī tiek aplūkota Latvijas Republikas nodokļu sistēma kopumā. Darba pētījuma objekts ir antikvariāta priekšmetu veikala nodokļu maksājumi. Pētījuma priekšmets ir antikvariāta veikala nodokļu maksājumu optimizācijas iespējas. Diplomdarba mērķis ir nodokļu sistēmas izpēte antikvariāta biznesā un priekšlikumu sniegšana nodokļu piemērošanas uzlabošanai tādā darbības veidā. Uzdevumi mērķa sasniegšanai ir aplūkot nodokļu sistēmu Latvijā, aplūkot antikvariāta biznesu Latvijā, izpētīt antikvariāta biznesu uz uzņēmuma SIA „E-Laiks” piemēra, veikt uzņēmuma saimnieciskās darbības analīzi, izpētīt nodokļus uzņēmumā, iepazīties ar pievienotās vērtības nodokli antikvariāta biznesā, uz pētījumu pamata veikt secinājumus un izstrādāt priekšlikumus esošo problēmu atrisināšanai nodokļu jomā tādā darbības veidā. Diplomdarbs sastāv no 3 daļām, kur 1. daļā ir apskatīta Latvijas Republikas nodokļu sistēma. 2. daļā ir aplūkots antikvariāta bizness valsts un uzņēmuma mērogā, kā arī nodokļi antikvariāta biznesā. 3. daļā ir aprakstītas nodokļu īpatnības antikvariāta biznesā. Diplomdarbs sastāv no 65 lapaspusēm, ietverot sevī 3 nodaļas, 3 attēlus, 18 tabulas, 24 izmantotas literatūras avotus.
Atslēgas vārdi „Nodokļu piemēroša antikvariāta biznesā”
Atslēgas vārdi angļu valodā “Tax Application in the Antiquarian Business”
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 12.05.2012 10:08:12