Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Algas nodokļa salīdzinošā analīze Latvijā un Vācijā”
Nosaukums angļu valodā “Comparative Analysis of Payroll Taxes in Latvia and Germany”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs T.Vanaga, Audita firmas SIA „Tilders” valdes locekle
Recenzents V.Andrējeva, A/S „Olainfarm” padomes priekšsēdētāja
Anotācija Diplomdarba tēma ir „Algas nodokļa salīdzinošā analīze Latvijā un Vācijā”. Algas nodoklis vienmēr būs aktuāls, jo to no darba ņēmēju algas ietur katru mēnesi. Tā kā Vācija 2011. gada maijā atvēra savu darba tirgu Latvijas iedzīvotājiem, tā ir kļuvusi pievilcīgāka tiem cilvēkiem, kuri nav apmierināti ar darba iespējām, atalgojuma lielumu un nodokļu sistēmu Latvijā. Darbā tiek apskatītas tās Latvijas un Vācijas nodokļa sistēmu iezīmes, kas var likt izvēlēties Latvijas Republikas pilsoņiem par labu darbam Latvijā vai Vācijā. Diplomdarba pētāmais objekts ir Latvijas un Vācijas iedzīvotāju ienākuma nodoklis no algas. Pētījuma priekšmeti ir nodokļa likme, neapliekamais minimums, piemērojamie atvieglojumi nodokļa apreķināšanas vajadzībām, pakalpojumu apmaksa un preču iegāde, kurus kā attaisnotos izdevumus var atskaitīt no nodokļu maksātāju taksācijas gadā apliekamā ienākuma, algas nodokļa klases un ienākumi, no kuriem aprēķina algas nodokli. Diplomdarba mērķis ir noteikt Latvijas un Vācijas algas nodokļa atšķirīgās un kopīgās iezīmes, apskatīt iespējamās nodokļa izmaiņas Latvijā un noskaidrot Latvijas iedzīvotāju viedokli par algas nodokļa piemērošanu Latvijas Republikā. Darba uzdevumi ir: pētīt nodokļu likmju piemērošanu abās valstīs; pētīt neapliekamā minimuma lielumu un tā piemērošanu darba ņēmēju ienākumiem gan Latvijā, gan Vācijā; pētīt piemērojamo atvieglojumu skaitu un lielumu katrā no apskatāmajām valstīm; pētīt attaisnoto izdevumu skaitu, lielumu un piemērošanu; pētīt ar algas nodokli apliekamos un neapliekamos darba devēja maksājumus darbiniekam; pētīt algas nodokļa aprēķināšanu; veikt iedzīvotāju anketēšanu; izdarīt secinājumus un ieteikt priekšlikumus. Darba praktiskā nozīme ir cilvēku iepazīstināšana ar algas nodokli Vācijā, kā arī nākotnē iespējamu Latvijas algas nodokļa sistēmas un ar to saistīto lietu izmaiņu priekšlikumi. Diplomdarbs sastāv no ievada, trīs galvenajām nodaļām un secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 69 lapas datorsalikumā un viens pielikums. Darbā ir ietvertas 5 tabulas un 2 attēli. Bibliogrāfiskajā sarakstā ir 34 apraksta vienības.
Atslēgas vārdi algas nodoklis Vācijā Latvijā
Atslēgas vārdi angļu valodā payroll tax wage Germany Latvia
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2012 15:10:15