Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „AS "SEB bankas" produktu apjomu palielināšanas projekts”
Nosaukums angļu valodā „Project for increasing the product volume of jsc „SEB banka””
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., lekt. K.Marinska
Recenzents Mg.oec., pr.doc. N.Semjonova
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomprojekta darba autors: Englants G. (2012.) Diplomprojekta tēma: AS SEB bankas produktu apjomu palielināšanas projekts. Autors ir studējis: RTU IEVF tālākizglītības nodaļā, studiju programmā „Uzņēmējdarbība vadīšana” Diplomprojekta mērķis palielināt privātpersonu starta komplekta pārdošanas apjomu un ienesīgumu no pārdošanas apjoma, lai sasniegtu mērķi ir jāveic šādi uzdevumi. Analītiskajā daļā ir īsi aprakstīts AS SEB bankas raksturojums, veikta vides analīze AS SEV bankas Salaspils filiālei, apskatīti ietekmējošie faktori, apskatīts starta komplekta, apskatīti ieņēmumi no starta komplekta, veikta SVID analīze. Aprēķinu daļā ir starta komplekta īstermiņa aktivitātes apraksts, privātpersonu starta komplekta aktīvā pārdošana filiālē apraksts, plāns vēstuļu sūtīšanai pa e-pastu, starta komplekta pārdošana pa telefonu. Plānotie ieņēmumi no īstermiņa aktivitātēm. Tehnoloģiska daļa, apskatīts starta komplekta klientu atlase un datu bāzes izstrāde, sarakstu veidošana, tabulu sakārtošana alfabētiskā secībā, datu filtrēšana, tabulu kārtošana un datu atlase pēc algas lieluma. Darba un darba aizsardzības daļā veikta darbinieku aptaujas rezultātu analīze un vadlīnijas apskats ārkārtas situācijās, riski un vadlīnijas ārkārtas situācijās, rīcības vadlīnijas draudus saturošas informācijas saņemšanas gadījumā, vardarbīgi noziedzīgi nodarījumi vadlīnija, rīcības raksturojums ugunsgrēka situācijā, infekciju slimības un epidēmijas. Grafiskā daļa tiek atspoguļoti grafiski dažādi apskati, secinājumi un fakti, kas radušies darba izstrādes gaitā. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir starta komplekts ir universāls produkts, kurā ietilpst pieci bankas produkti, kas nepieciešami, lai ikdienas bankas klients spētu izmantot bankas piedāvātos pakalpojumu un iespējas par fiksētu maksu mēnesī un saņemt visus nepieciešamos bankas pakalpojumus ērtiem ikdienas darījumiem. AS SEB bankai vairāk vajadzētu finansiāli atbalstīt filiāles. Lai filiālēm būtu vieglāk motivēt darbiniekus, kas palīdzētu sasniegt filiālei izvirzītos mērķus. Diplomprojekts sastāv no ievada, četrām nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, viena pielikuma un grafiskās daļas, kas sastāv no 15 lpp. Darba apjoms ir 70 lpp., tajā iekļauti 38 att., 29 tab., bibliogrāfija – 21 avoti latviešu.
Atslēgas vārdi Diplomprojekta mērķis palielināt privātpersonu starta komplekta pārdošanas apjomu un ienesīgumu no p
Atslēgas vārdi angļu valodā Diploma aims to increase private startup kit sales and profitability of sales, to achieve the purpos
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 29.12.2012 18:35:56