Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Pētījums par satiksmes drošības uzlabošanas iespējām Latvijā” („Dzelzceļnieku ielas rekonstrukcija posmā no Stacijas ielas līdz Rīgas ielai”)
Nosaukums angļu valodā „Investigation on Improvement Possibilities of Road Safety in Latvia” („Reconstruction of Dzelzcelnieku Street Section from Stacijas Street to Rigas Street”)
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs inž. M.Pebo
Recenzents prof. J.Smirnovs
Anotācija Bakalaura darba „Pētījums par satiksmes drošības uzlabošanu Latvijā” mērķis ir vērst uzmanību uz ceļu satiksmes drošības problēmām Latvijā. Lai gan ceļu satiksmes negadījumos (CSNg) bojā gājušo skaits ar katru gadu samazinās un Latvija ir izpildījusi Veronas deklerācijā noteikto mērķi, CSNg bojā gājušo skaits vēl joprojām ir ļoti augsts. Savukārt CSNg skaits un CSNg skaits ar ievainotajiem pēdējos divos gados ir palielinājies, tāpēc ir jāveic virkne satikmses drošību uzlabojošu pasākumu. Darbā tiek minētas citu Eiropas Savienības (ES) valstu risinājumi un iestrādes noteiktu ceļa satiksmes negadījumu izraisošo faktoru mazināšanai. Inžinierprojekta daļā ir izstrādāts Rēzeknes pilsētas vietējās nozīmes ielas „Dzelceļnieku iela” rekonstrukcijas projekts. Rekonstruējamā posma garums ir 942.41m. Dzelceļnieku iela trases sākumā pieslēdzas pie Stacijas ielas, trases beigās pieslēdzas Rīgas ielai. Gan Rīgas iela, gan Stacijas iela ir augstākas nozīmes ielas. Maksimāli atļautais satiksmes kustības ātrums noteikts 50 km/h. Ielai paredzēta viena braukšanas josla katrā virzienā ar normālprofilu NP 7.5. Projektā veikta segas aplēse, trases plāna elementu aplēse, garenprofila elementu aplēse, aprēķināti kopējie darba apjomi un ietvertas specifikācijas, sadaļas par darba, dabas aizsardzības noteikumiem. Par izejas datiem izmantoti topogrāfiskais plāns M 1:500. Darbs sevī ietver 40 attēlus, 12 rasējumus , kā arī 7 tabulas. Izstrādātā darba kopējais lapaspušu skaits – 124 lpp. Darbā tika izmantota, gan literatūra, gan globālā tīmeklī iegūta informācija.
Atslēgas vārdi Pētījums par satiksmes drošības uzlabošanas iespējām Latvijā Dzelzceļnieku ielas rekonstrukcija
Atslēgas vārdi angļu valodā Investigation on Improvement Possibilities of Road Safety in Latvia Reconstruction of Dzelzcelnieku
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2012 12:27:04