Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Nekustamā īpašuma portfeļa stratēģiskās pārvaldīšanas attīstības iespējas uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Options for strategic management of real estate portfolio in organisation.
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Prof., Dr.oec. Ineta Geipele
Recenzents LR NBS, Mg.oec. J.Afanasjeva
Anotācija Maģistra darba tēma ir Nekustamā īpašuma portfeļa stratēģiskās pārvaldīšanas attīstības iespējas uzņēmumā. Maģistra darba ietvaros veiktā pētījuma objekts ir nekustamā īpašuma pārvaldīšana, bet pētījuma priekšmets nekustamā īpašuma pārvaldīšanas portfelis. Maģistra darba mērķis ir izpētīt nekustamā īpašuma pārvaldīšanas portfeļa stratēģijas attīstības iespējas, noskaidrojot portfeļa veidošanas perspektīvas kā nekustamā īpašuma pārvaldīšanas efektivitātes instrumentu. Lai sasniegtu maģistra darba mērķi, tika izvirzīti galvenie darba uzdevumi: 1. Noskaidrot nekustamā īpašuma pārvaldīšanas portfeļa jēdzienu; 2. Izpētīt nekustamā īpašuma pārvaldīšanas nozares vēsturiskās attīstības īpatnības; 3. Izanalizēt nekustamā īpašuma pārvaldīšanu reglamentējošos normatīvos aktus Latvijā; 4. Izanalizēt nekustamā īpašuma pārvaldīšanas nozari ietekmējošos vides faktorus; 5. Izpētīt stratēģiskās vadības procesus portfeļa pārvaldībā; Izanalizēt uzņēmuma finansiālo stāvokli; 6. Veikt risku analīzi uzņēmuma darbībai; 7. Izpētīt Kaizen principu pielietošanas perspektīvas nodrošinot nekustamā īpašuma portfeļa pārvaldību. Maģistra darba pētījumam tiek izvirzīta hipotēze nekustamā īpašuma portfeļa pārvaldīšanas veiksmīga darbība ir atkarīga no uzņēmuma spējas izanalizēt apkārtējo vidi un izstrādāt sev atbilstošu darbības stratēģiju. Maģistra darba gaitā ir analizēta nekustamā īpašuma stratēģisko biznesa vienību pārvaldība tā portfeļa ietvaros. Izpētītas nekustamā īpašuma pārvaldīšanas nozares vēsturiskās attīstības īpatnības, par pamatu ņemot ekonomiskās attīstības dzīves ciklus. Praktiskā vērtība darbā ir Kaizen principu darbības ieviešana uzņēmuma darbā. Darbā tiek izmantotas monogrāfiskās metodes un anketēšana, kvantitatīvās un analītiskās metodes. Pētījuma izstrādes gaitā tiek izmantotas mārketinga un menedžmenta grāmatas, profesionālā literatūra, Latvijas Republikas normatīvie akti, interneta resursi, uzņēmuma nepublicētie dati. Maģistra darbs ir izstrādāts uz 123 lpp., darbs satur 23 tabulas un 24 attēlus, pievienoti 3 pielikumi.
Atslēgas vārdi Nekustamais īpašums, portfeļa pārvaldīšana, stratēģiskā attīstība, uzņēmums
Atslēgas vārdi angļu valodā Real estate, portfolio management, strategic development, organization
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2012 18:07:09