Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Tehniskā tulkošana
Nosaukums Asociatīvā nozīme un konteksts
Nosaukums angļu valodā Associative Meaning and Context
Struktūrvienība 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Darba vadītājs Mag.philol., lekt. Oksana Samuilova
Recenzents Mag.paed., lekt. Antra Roskoša
Anotācija Bakalaura darbu "Asociatīvā nozīme un konteksts" izstrādājusi Rīgas Tehniskās universitātes Lietišķās Valodniecības institūta 4. kursa studente Linda Robežniece. Bakalaura darbs sastāv no divām daļām: teorētiskās un praktiskās daļas. Bakalaura darba tēma sevī ietver pētījumu par dažāda veida kontekstiem, kā tie ietekmē leksiskās vienības nozīmes izvēli, kā arī tiek pētīts, kas ir asociatīvā nozīme. Asociācijas, nozīme un konteksts ir būtiskas tulkošanas teorijas un prakses daļas. Bakalaura darba autors izceļ vissvarīgākos faktorus par nozīmi, asociācijām, kontekstu, kā arī dažām tulkošanas grūtībām un piedāvā aplūkot dažus piemērus, lai pamatotu paveikto teorētisko izpēti. Praktiskajā daļā ietilpst avota teksta tulkojums no grāmatas "3G Evolution: HSPA and LTE for Mobile Broadband", izdevējs Elsevier Ltd. Bakalaura darbs sastāv no anotācijas, ievada, teorētiskās daļas, praktiskās daļas (avota teksta tulkojums latviešu valodā), nobeiguma, literatūras saraksta un pielikumiem, kuros ietilpst terminu glosārijs, saīsinājumu glosārijs un avota teksts. Literatūras sarakstā ietilpst 24 grāmatas un 2 interneta raksti, kā arī 4 drukātās vārdnīcas, un 5 tiešsaites vārdnīcas. Bakalaura darbs ir sarakstīts uz 99 lapaspusēm, atskaitot pielikumus un avota tekstu.
Atslēgas vārdi asociatīvā nozīme, konteksts, bakalaura darbs, pētījums
Atslēgas vārdi angļu valodā associative meaning, context, bachelor paper, research
Valoda eng
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 13.06.2012 18:35:21