Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums Latvijas mālu apstrāde ar organiskām skābēm
Nosaukums angļu valodā Treatment of Latvian clays with organic acids
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Mg.sc.chem. I.Dušenkova
Recenzents Dr.chem. I.Vircava
Anotācija ANOTĀCIJA Darbā veikta mālu paraugu apstrāde ar organiskām skābēm. Izmantojot pulvera rentgendifrakcijas analīzi tika noteiktas minerālā sastāva izmaiņas. Lai novērtētu skābju ietekmi uz mālu daļiņām, tika veikti metilēnzilā sorbcijas pētījumi izmantojot spektrofotometrijas metodi, kā arī novērtēta mālu ūdens suspensiju stabilitāte. Darbā arī apskatīta literatūra par mālu minerālu struktūru, īpašībām, iedalījumu, ūdens suspensiju stabilitāti, izmantošanu un Latvijā sastopamajiem māliem. Pēc apstrādes ar organiskām skābēm mālu paraugos ir pilnīgi vai daļēji nošķīdināti karbonāti. Metilēnzilā sorbcija ir uzlabojusies, salīdzinot ar neapstrādātiem māliem. Ūdens suspensiju stabilitāte ir atkarīga no skābes veida un koncentrācijas. Visstabilākā suspensija ir pēc apstrādes ar 0,2 M ābolskābes. Bakalaura darbs satur ievadu, literatūras apskatu, eksperimentālo daļu, rezultātu izvērtējumu, secinājumus un izmantoto literatūras sarakstu. Darbā izmantota VĶT institūta un RTU Zinātniskās bibliotēkas pieejamā literatūra, elektroniskās datu bāzes un internets. Apskatītie literatūras avoti ir latviešu un angļu valodā, kas izdota no 1962. Līdz 2012. gadam. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, satur 42 lappuses, 23 attēlus, 6 tabulas, darbā izmantoti 41 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi LATVIJAS MĀLI, KARBONĀTI, ORGANISKĀS SKĀBES, XRD, METILĒNZILĀ SORBCIJA, SUSPENSIJU STABILITĀTE.
Atslēgas vārdi angļu valodā LATVIAN CLAYS, CARBONATES, ORGANIC ACIDS, XRD, SORPTION, STABILITY OF SUSPENSIONS.
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 12.06.2012 14:30:51