Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Latvijas nodokļu politikas problēmu analīze 2004 – 2011 gads”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Latvian Tax Policy Problems for 2004 - 2011”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs V.Gurkovska, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
Recenzents K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Anotācija Latvijas nodokļu politikas problēmu analīze 2004.- 2011.gads. Diplomdarbs. Zinātniskais vadītājs - Mg. oec.,pr. doc. Vanda Gurkovska. Darba apjoms ir 65 lapaspuses, darbs satur 12 tabulas un 13 attēlus. Darba izstrādei tika izmantotas 30 bibliogrāfiskās vienības. Darbs sastāv no 4 daļam: 2 teorētiskie Nodokļi un nodokļu sistēma Latvijā, un 2 analītiskie Nodokļu ieņēmumi Latvijā un Eiropas Savienības dalībvalstīs 2004.-2011. gadā. Pētījuma objekts ir Latvijas Republikas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu nodokļu sistēmas. Pētījuma metodes: monogrāfiskā, abstrakti-loģiskā, normatīvo dokumentu analīze, statistikas analīze - datu grupēšana un salīdzināšana. Diplomdarba mērķis ir analizēt Latvijas nodokļu politikas teorētiskos aspektus, īpaši pievērst uzmanību Eiropas Savienības nodokļu politikai un uz tā fona analizēt Latvijas nodokļu politiku, to novērtējot un parādot salīdzinājumā ar citām valstīm, kā arī dot priekšlikumus Latvijas Republikas nodokļu politikas pilnveidošanai. Darba uzdevumi ir :raksturot nodokļu teorētiskos aspektus nodokļu veidi, to būtība un funkcijas; veikt nodokļu sloga analīzi Latvijā un citās Eiropas Savienības dalībvalstīs; izpētīt Latvijas Republikas nodokļu ieņēmumu struktūru un dinamiku no 2004. līdz 2011. gadam, nosakot to ietekmējošos faktorus; salīdzināt Latvijas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu nodokļu ieņēmumu struktūru, kā arī pielietotas atsevišķu nodokļu likmes. Latvijas kopējais nodokļu slogs ir viens no zemākajiem Eiropas Savienībā. Savukārt, Eiropas Savienības dalībvalstu vairākumam, tai skaitā arī Latvijai, ir raksturīga nodokļu sloga dominēšana darbaspēkam. Taču Latvijā tas nav samērīgs ar iedzīvotāju ienākumu līmeni, ko Eiropas Savienību valstu vidū var novērtēt kā zemu. Darba veiktas atziņas ļauj apgalvot, ka Latvijas nodokļu sistēma daļēji atšķiras no funkcionējošām nodokļu sistēmām citās ES valstīs, tomēr šīm atšķirībām piemīt vairāk kvantitatīvais nekā kvalitatīvais raksturs. Dotais darbs kļūs par pamatu turpmākajiem pētījumiem dotajā jomā, kā arī būs noderīgs ekonomikas bakalaura un maģistra programmās studējošiem un citiem interesentiem. Šo darbu varēs izmantot kā informatīvo materiālu, lai gūtu priekšstatu par Latvijas un citu Eiropas Savienības valstu nodokļu sistēmām un to pamatrādītājiem.
Atslēgas vārdi Latvijas nodokļu politikas problēmu analīze 2004. 2011.gads
Atslēgas vārdi angļu valodā The analysis of Latvian tax policy problems 2004-2011
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2012 12:43:05