Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Pāļu pamatu ierīkošanas efektivitāte"; diplomprojekts "Noliktavas ēka Liepājas ostas teritorijā"
Nosaukums angļu valodā "Efficiency of Fixing - in Pilings"; Diploma Project "Storehouse Building in the Territory of Liepāja Port"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Prof. J.Noviks
Recenzents U.Lencis
Anotācija Anotācija Diplomdarbs izstrādātsRīgas Tehniskā universitātē, Būvniecības fakultātē, Būvražošanas katedrā. Diplomdarbs veidots no divām daļām - inženierprojekta daļas un bakalaura pētījuma daļas. - Inženierprojekta tēma "Noliktavas ēkas būvniecība Liepājā, Brīvostas ielā" - Bakalaura pētījuma tēma "Pāļu pamatu pielietošanas efektivitāte" Inženierprojekts "Noliktavas ēkas būvniecība Liepājā, Brīvostas ielā" Darba galvenais uzdevums ir izstrādāt inženierprojektu, kas pietuvināts reālām ēkas būvprojekta prasībām, uz kura pamata iespējams saņemt, konkrētā gadījumā Liepājas pilsētas būvvaldes būvprojekta akceptu un būvatļauju, lai uzsāktu celetniecības darbus. Inženierdarbā apskatīta noliktavas ēkas būvniecība graudu un beramkravu pagaidu uzglabāšanai līdz pārkraušanas brīdim. Darbs sastāv no trijām galvenajām daļām - objekta apraksta, būvelementu aprēķina daļas un būvražošanas tehnoloģijas sadaļas. Objekta aprakstā ietverta informācija, lai gūtu kopējo iespaidu par konstruējamo ēku, tās funkciju, galvenajiem arhitektoniskajiem, būvkonstrukciju un inženiertehniskajiem risinājumiem. Būvelementu aprēķina daļā ir aprēķināti galvenie ēkas nesošie elementi - jumta konstrukcijas daudzdaļīgā rāmja aprēķins (sijas aprēķins, savienojumu aprēķins), pamatu pēdas aprēķins kolonai. Būvtehnoloģijas sadaļā ir izklāstīti veicamie darbi, to drošības tehnika būvdarbu veikšanai, kā arī nepieciešamie vides aizsardzības pasākumi. Būvtehnoloģiju sadaļa ietver arī būvdarbu veikšanas kalendāro grafiku. Veikts arī objekta ekonomiskais pamatojums - tāmes. Inženierprojekta darba apjoms ir 8 (astoņdesmit) lapaspuses, tabulu skaits - 13 (trīs), pielikumu skaits - 8(astoņi) . Izmantotās literatūras skaits - 26 (divdesmmit seši). Bakalaura pētījumu daļa "pāļu pamatu pielietojuma efektivitāte". Darba mērķis bija noteikt pāļu tehnoloģiju pielietošanas efektivitāti. Darba gaitā tika apskatītas dažādas pāļu tehnoloģijas, kas jau aktīvi tiek izmantotas Latvijā, gan arī tādas, kas pagaidām tiek lietotas tikai ārvalstīs. Lai spētu izvērtēt to pielietošanas efektivitāti, tika izpētīta to tehnoloģija kā arī priekšrocības ko tie sniedz. Tika apkopotas galvenās īpašības, kas liecina par pāļu pielietošanas efektivitāti kā risinājumu dažādos būvniecības projektos. Bakalaura pētījuma daļas apjoms ir 43 (četrdesmit trīs) lapaspuses, tabulu skaits - 1 (viens), attēlu skaits - 23 (divdesmit trīs) , izmantotāts literatūras avotu skaits - 15
Atslēgas vārdi Noliktava Liepaja. pāļi
Atslēgas vārdi angļu valodā Storage house LIEPAJA
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 22.01.2012 15:49:19