Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Starptautiskā pakalpojumu uzņēmuma biznesa attīstības projekts
Nosaukums angļu valodā The business development project of the international service company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.,prof.E.Gaile-Sarkane
Recenzents Dr.oec.,doc.K.Kozlovskis
Anotācija Svetļičnaja K. Starptautiskā pakalpojumu uzņēmuma biznesa attīstības projekts: Bakalaura darbs. Rīga: RTU IEVF Ražošanas un uzņēmējdarbības nodaļa, bakalaura profesionālo studiju programma Uzņēmējdarbība un vadīšana, 2012., - 81.lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, piecas darba daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 81.lpp., tajā iekļaujas 28 tabulas, 35 attēli. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 12 avoti latviešu, 8 angļu valodā, 1 spāņu valodā. Darbam pievienots 21 pielikums. Darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumu kopumu starptautiskā pakalpojumu uzņēmuma Applus IDIADA biznesa attīstībai. Uzņēmums atrodas Tarragonā, Spānijā, kur diplomprojekta autore ir izejusi praksi Erasmus programmas ietvaros. Pirmajā - analītiskajā daļā - tika izpētīta un izanalizēta Applus IDIADA darbības joma, finanšu rādītāji, automobīļu un automobīļu testēšanas nozare. Tika veikta testu poligona nodaļas SVID analīze, identificētas galvenās uzņēmuma problēmas un izstrādāti priekšlikumi to risināšanai. Otrajā - projektu daļā - tika sagatavoti projekti izstrādāto priekšlikumu ieviešanai: jauno klientu piesaistīšanas projekts, mārketinga pasākumu plānošanas projekts, personāla plānošanas projekts. Šajā daļā tika veikti katra projekta izmaksu aprēķini, prognozēti ieņēmumi un peļņa pēc projektu realizēšanas, un tika veikts projektu novērtējums. Trešajā - tehnoloģiskajā daļā tika izstrādāts testu poligona departamenta esošu un potenciālo klientu datu bāžu pilnveidošanas projekts. Ceturtajā - darba aizsardzības daļā - tika novērtēti testu poligona biroja darba vides riski, un izstrādāts pasākumu plāns risku samazināšanai. Piektajā - grafiskajā daļā - tika attēloti projektēšanas gaitā iegūtie un izstrādātie rezultāti. Darba noslēgumā ir secināts, ka Applus IDIADA testa poligona nodaļai ir sekojošas problēmas: zems klientu skaita un peļņas pieauguma procentuāls koeficients 2011.gadā, lielākā klientu daļa (ap 80%) ir no Centrālās Eiropas, zems mārketinga un pārdošanas aktivitāšu skaits nodaļā un uzņēmumā kopumā, augstā testēšanas laikā ir darbinieku pārslodze nodaļā, nav pilnveidota uzņēmuma mājaslapa, zema komunikācija starp uzņēmuma nodaļām un subnodaļām. Darbā ir izteikts priekšlikums izveidot klientu no Austrumeiropas valstīm piesaistīšanas projektu, lai paaugstinātu svarīgāko nodaļas finanšu radītājus un paplašinātu nodaļas klientu geogrāfisko sadalījumu. Ņēmot vērā to, ka jaunajiem starptautiskajiem klientiem būs nepieciešama plaša informācija par uzņēmumu un testa poligona nodaļu, ir izvirzīts priekšlikums pilnveidot uzņēmuma mājaslapu, klientu datu bāzes un izveidot elektronisko katalogu. Sakarā ar jauno biznesa attīstības projekta ieviešanu uzņēmumā, tiek izvirzīts priekšlikums pieņēmt darbā jaunus darbiniekus un pilnveidot uzņēmuma organizatorisko struktūru.
Atslēgas vārdi Starptautiskā pakalpojumu uzņēmuma biznesa attīstības projekts, Spānija
Atslēgas vārdi angļu valodā The business development project of the international service company, Spain
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2012 00:14:01