Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Komercbankas produktu konkurētspējas novērtēšana”
Nosaukums angļu valodā „Assessment of competitiveness of commercial bank products”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., pr.doc. N.Semjonova
Recenzents Mg.oec., lekt. K.Marinska
Anotācija ANOTĀCIJA Bakalaura darba autors: Žanna Ivanova Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec., pr.doc. Nadežda Semjonova Bakalaura darba temats: „Komercbankas produktu konkurētspējas novērtēšana” Bakalaura darba apjoms: 62.lpp., 13.tab., 14.att. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Zinātniskā un mācību literatūra, Latvijas Republikas likumi, Ministru kabineta noteikumi un citi normatīvie akti, kā arī elektronisās informācijas resursi un bankas iekšējā informācija. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Tika izpētīti termini konkurence un konkurētspēja, aplūkoti galvenie banku piedāvātie produkti, tika izvērtēta kredīta būtība, kā bankas pakalpojuma veids. Aplūkota banku attīstība Latvijā un banku regulējošās iestādes Latvijā. Tika izanalizēti BIGBANK AS finanšu rādītāji un novērtēta BIGBANK AS Latvijas filiāle proguktu konkurētspēja. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Ivanova Ž. Komercbankas produktu konkurētspējas novērtēšana: Bakalaura darbs/Zinātn.vadītāja Semjonova N. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2012. – 62.lpp.
Atslēgas vārdi komercbnka, konkurence, konkurētspēja
Atslēgas vārdi angļu valodā commercial bank, competition, competitiveness
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2012 08:59:30