Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Saspriegtā stiegrojuma analīze liektos dzelzsbetona laidumos”
Nosaukums angļu valodā „Analysis of Presstresed Reinforcement in Curved Concrete Spans”
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs prof. A.Paeglītis
Recenzents
Anotācija Anotācija Darbā tiek veikta saspriegtā stiegrojuma analīze plānā liektiem dzelzsbetona laidumiem. Darbā apskatīta plānā liektu saspriegtā dzelzsbetona tiltu projektēšanas un būvniecības pasaules pieredze. Izmantojot aprēķinu programmu Sofistik, tiek veidoti vairāki aprēķinu modeļi plānā liektiem pēc-saspriegtā dzelzsbetona nepārtrauktiem trīslaidumu tiltiem. Aprēķina modeļi tiek veidoti ar dažādu plāna liekuma rādiusu ar vienādiem laidumu garumiem iegūto rezultātu salīdzināšanai. Pēc-saspriegtā dzelzsbetona nestspējas aprēķini tiek veikti atbilstoši Eirokodeksa EN 1992- 1-1:2004 un LVS EN 1992:2008L. Balstoties uz iepriekšminētajiem materiāliem, ir izveidots aprēķins Microsoft Excel formātā pēc-saspriegtā dzelzsbetona aprēķinam. Noteikts, kā mainās piepūles plānā liekta tilta laidumiem atkarībā no plāna liekuma rādiusa. Noteikts, kā mainās berzes radītie sasprieguma spēka zudumi plānā liektiem laidumiem atkarībā no plāna liekuma rādiusa. Noteikts saspriegtā stiegrojuma daudzums atkarībā no plāna liekuma rādiusa. Inženierprojektā tiek projektēts pēc- saspriegtā dzelzsbetona laiduma tilts pār Lauceses upi Medumos. Tiek projektēts - pēc-saspriegtā dzelzsbetona vienlaiduma tilts. Tilta garums 27m (Tilta laidums 20.94m). Pieeju normālprofils NP12. Tilta gabarīts 1.5+2x4.5+1.5. Slodzes pieņemtas atbilstoši LVS EN 1991-2:2004, Q=1.0. Maģistra darba apjoms ir 64 lappuses (A4 formāta lapas), tabulas 6, attēli 43. Inženierprojekta darba apjoms ir 93 lappuses (A4 formāta lapas), tabulas 9, attēli 27, grafiskā daļa 15 rasējumi, pielikumu skaits 1. Kopējais darba apjoms ir 157 lappuses (A4 formāta lapas), tabulas 15, attēli 70, izmantotās literatūras avoti 22, grafiskā daļa 15 rasējumi, pielikumu skaits 1.
Atslēgas vārdi Saspriegtais dzelzsbetons, tilts
Atslēgas vārdi angļu valodā Presstresed bridge, presstresed concrete.
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2012 17:21:17