Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Skandināvijas elektroenerģijas kompāniju produktu veidošanas politikas izmantošanas projekts AS "Latvenergo"
Nosaukums angļu valodā Project for using product development policy of Scandinavian power companies in "Latvenergo" JSC
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec.,lekt.K.Marinska
Recenzents Mg.oec.,asoc.prof.R.Alsiņa
Anotācija Dubickis M. (2012.) Skandināvijas elektroenerģijas kompāniju produktu veidošanas politikas izmantošanas projekts AS Latvenergo. Diplomprojekts. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, studiju programma Uzņēmējdarbība un vadīšana 74 lpp., 19 att., 14 tab., bibliogrāfija 70 nosaukumi latviešu, angļu, somu, dāņu, zviedru un krievu valodās. Darbs sastāv no ievada, 5 daļām, secinājumiem un priekšlikumiem, 15 pielikumiem. Darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus AS Latvenergo elektroenerģijas produktu veidošanai, pamatojoties uz Skandināvijas valstu elektroenerģijas kompāniju pieredzi brīvajā tirgū. Pirmajā darba daļā tiek aplūkots Skandināvijas elektroenerģijas tirgus un raksturota elektroenerģijas tirdzniecības nozare Latvijā, analizēta AS Latvenergo mārketinga vide. Tiek veikta AS Latvenergo situācijas analīze un identificētas problēmas, kam nepieciešams rast risinājumus. Otrajā darba daļā tiek noteikti AS Latvenergo mārketinga un mārketinga komunikāciju mērķi, izstrādāta mērķa grupas stratēģija un elektroenerģijas produktu piedāvājums brīvajā patēriņa tirgū. Tiek sastādīta mārketinga komunikāciju programma un budžets. Trešajā darba daļā tiek prognozēts Latvijas mājsaimniecību elektroenerģijas patēriņš un analizēts mājsaimniecību īpatsvars pēc elektroenerģijas patēriņa. Ceturtajā darba daļā tiek aplūkota darba un dabas aizsardzība AS Latvenergo, aprēķinātas CO2 emisijas izmaiņas pie dažādiem zaļās elektroenerģijas patēriņa apjomiem. Piektajā darba daļā grafiski attēloti projekta izstrādes laikā iegūtie rezultāti. Nozīmīgākie secinājumi Skandināvijas elektroenerģijas tirgū liberalizācija sākusies pirms vairāk nekā 20 gadiem, tādējādi nodrošinot elektroenerģijas kompānijas ar ievērojamu pieredzi brīvā tirgus produktu veidošanā. Norisinoties elektroenerģijas tirgus liberalizācijas procesam, AS Latvenergo ir iespēja ieņemt brīvo elektroenerģijas patēriņa tirgu un izmantot Skandināvijas valstu elektroenerģijas kompāniju pieredzi jaunu elektroenerģijas produktu veidošanai. Nozīmīgākie priekšlikumi AS Latvenergo jānosaka mārketinga mērķis līdz ar pirmo elektroenerģijas patēriņa tirgus universālā pakalpojuma iegādes tiesību ierobežošanu noturēt 100% elektroenerģijas patēriņa tirgus daļu Latvijā, izmantojot diferencētā mārketinga un mērķa grupas stratēģijas, lai ar dažādiem mārketinga komunikācijas līdzekļiem sasniegtu pircēju segmentus. AS Latvenergo nepieciešams brīvajā patēriņa tirgū ieviest fiksētas, fiksētas sezonālas, mainīgas cenas un zaļās elektroenerģijas produktus. Projektā vislielākās izmaksas jāparedz reklāmas aktivitātēm, jo reklāma ir visefektīvākais mārketinga komunikācijas līdzeklis patēriņa tirgū.
Atslēgas vārdi AS "Latvenergo", elektroenerģijas produktu veidošana, mārketinga komunikācijas
Atslēgas vārdi angļu valodā "Latvenergo" JSC, electricity product development, Marketing Communications
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2012 16:42:21