Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Kurināmā diversifikācija moduļveida katlumājās"
Nosaukums angļu valodā "Fuel diversification of fuels container- type boiler plants"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs E.Dzelzītis
Recenzents A.Borodiņecs
Anotācija Bakalaura darba galvenais mērķis bija izpētīt kurināmā diversifikāciju moduļveida katlumājās. Latvijai, tāpat kā citām Eiropas valstīm, ir svarīgi palielināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu, tādējādi samazinot fosilā kurināmā īpatsvaru siltumenerģijas ražošanai. Par atjaunojamajiem energoresursiem uzskata biomasu, biogāzi, hidroenerģiju, vēja enerģiju, saules enerģiju utt., kuri ir vietēja rakstura enerģijas avoti un neatkarīgi no importētajiem enerģijas resursiem. Fosilais kurināmais ir kurināmais, kas veidojies miljoniem gadu laikā no trūdēšanas procesā, tajā skaitā no oglēm, naftas un naftas produktiem, dabas gāzes, kūdras. Tādi faktori, kā pieaugošais enerģijas pieprasījums, ierobežotie fosīlā kurināmā krājumi, augošās prasības vides saglabāšanai, pasaules klimata pārmaiņas un kopējā Eiropas valstu enerģētikas sektora virzība, ir radījuši padziļinātu interesi atjaunojamo energoresursu efektīvākai un pilnvērtīgākai izmantošanai. Bakalaura darbā tika apskatīti ne tikai fosīlā kurināmā, bet arī atjaunojamo energoresuru (izņemot vēja enerģiju, hidroenerģiju un saules enerģiju) un citu potenciāli iespējamo energoresursu izmantošana siltumenerģijas ražošanai gan lokālā, gan valstiskā mērogā. Darbā tika aplūkota enerģētikas nozari regulējošās Eiropas Savienības normas un to izvirzītās prasības atjaunojamo energoresursu īpatsvara palielināšanai energoresursu gala patēriņā. Iepazīstoties ar ziņojumiem tika secināts, ka Latvijai ir iespējams īstenot Eiropas Savienības izvirzītās prasības, bet ir nepieciešams veikt virkni pasākumu mērķu sasniegšanai. Darbam ir 5 nodaļas uz 49 lappusēm, tam ir vairākas tabulas un attēli. Inženierprojekts ir uz 17 lappusēm un tam ir 7 rasējumi.
Atslēgas vārdi kurināmā diversifikācija, atjaunojamie energoresursi, biomasa, biogāze, fosīlie kurināmie
Atslēgas vārdi angļu valodā fuel diversification, renewable energy resources, biomass, biogas, fossil fuels
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 12.06.2012 23:36:39