Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums „Izdevējdarbības uzņēmuma personāla atlases un darba izpildījuma novērtēšanas projekts”
Nosaukums angļu valodā „Project for assessing personnel selection and performance in a publishing company”
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec., lekt. I.Ozoliņa-Ozola
Recenzents Mg.oec., lekt. S.Gailīte
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomprojekta autors: Sandra Zērande Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: Iveta Ozoliņa-Ozola, RTU lekt., Mg.oec., B.psych. Diplomprojekta temats: "Izdevējdarbības uzņēmuma personāla atlases un darba izpildījuma novērtēšanas projekts". Diplomprojekta apjoms: 76 lpp, darbā iekļautas 12 tab., 10 attēli; 4 formulas. Darbam pievienoti 9.pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 33 literatūras avoti, tajā skaitā profesionāla literatūra personāla vadīšanā, kā arī uzņēmuma nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba Analītiskajā daļā veikta personāla meklēšanas, atlases un darba izpildījuma novērtēšanas procesu analīze izdevējdarbības uzņēmumā. Teorētiskajā daļā apskatīta kompetenču modeļa būtība un pielietojums; kompetenču modeļa izveide; kompetenču modeļa pielietojums atlasē un kompetenču modeļa pielietojums darba izpildījuma novērtēšanā. Diplomprojekta Projekta aprēķinu daļā izstrādāti kompetenču modeļa izstrādes, kompetenču modeļa pielietošana personāla atlasē un kompetenču modeļa pielietošana darba izpildījuma novērtēšana projekti. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Zērande, S. Izdevējdarbības uzņēmuma personāla atlases un darba izpildījuma novērtēšanas projekts: DiplomprojektsVadītāja Ozoliņa-Ozola I. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2011. 76 lpp. ANNOTATION The author of diploma project: Sandra Zērande The head of diploma project: Iveta Ozoliņa-Ozola, RTU lecturer, Mg.oec., B.psych. The theme of diploma project: "Project for assessing personnel selection and performance in a publishing company". The volume of diploma project: 76 pages; there are included 12 charts, 10 pictures and 4 formulas in the project; there are 9 attachments. The sources used in diploma project: during the development of this work the author has used the following 33 sources of literature, The main results of diploma project: in Analitic part the author did staff finding, searching, and work performance measurement process analysis in publishing house. The theoretical part shows competences model essence and use, competences model establishment, competences model use in selection, and competences model use in work performance measurement. Diploma Project Calculation part developed competences model, competences model use in staff selection, and competences model use in work performance measurement projects.
Atslēgas vārdi atlase novertēšana kompetences
Atslēgas vārdi angļu valodā selection performance competences
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 13.01.2012 21:27:44