Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Vairumtirdzniecības uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas projekts”
Nosaukums angļu valodā „Project for enhancing competitiveness in a wholesale company”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., lekt. K.Marinska
Recenzents Mg.oec., T.Laizāns
Anotācija Diplomprojekta autors: Arnis Niedrītis Diplomprojekta vadītājs: Karina Marinska, RTU, Mg. oec. Diplomprojekta tēma: Vairumtirdzniecības uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas projekts. Diplomprojekta mērķis ir izstrādāt priekšlikumus SIA MOBIL PLUS konkurētspējas paaugstināšanai Latvijas tirgū. Pirmajā darba daļā apkopota informāciju par uzņēmuma darbības nozari, raksturoti uzņēmuma darbības virzieni, struktūra un piedāvātie pakalpojumi, veikta uzņēmuma finanšu un SVID analīze. Otrajā darba daļā izstrādāti un ekonomiski pamatoti trīs uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas projekti: jauna produkta ieviešanas projekts, motivācijas programmas izstrādes projekts un merčendaizinga kompānijas piesaistes projekts. Trešajā darba daļā atspoguļota SIA MOBIL PLUS automātiskā rēķinu apstrādes sistēma. Ceturtajā darba daļā raksturota uzņēmuma darba aizsardzības sistēma, veikta risku novērtēšana un izstrādāti priekšlikumi risku samazināšanai. Darbs sastāv no ievada, četrām daļām, secinājumiem un priekšlikumiem, bibliogrāfiskā saraksta un grafiskās daļas. Darba apjoms ir 74 lpp., tajā iekļauti 27 attēli, 28 tabulas, bibliogrāfija 24 avoti latviešu valodā, darbam pievienoti 6 pielikumi.
Atslēgas vārdi Vairumtirdzniecības uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Project for enhancing competitiveness in a wholesale company
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 05.01.2012 11:36:03