Noslēguma darbu reģistrs
  
# Nosaukums Struktūrvienība Darba vadītājs
1. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.sc.ing., asoc.profesors V.Kazāks
2. 13200 Radioelektronikas institūts Prof. J.Jankovskis
3. 13200 Radioelektronikas institūts Prof. J.Jankovskis
4. 27200 Enerģētikas institūts M.Linde
5. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Prof. J.Noviks
6. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Doc.Ā.V. Lapsa
7. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte V.Lūsis
8. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Doc. M.Vilnītis
9. 24100 Transportbūvju institūts Prof. J.Smirnovs
10. 24100 Transportbūvju institūts Prof. A.Paeglītis
11. 24100 Transportbūvju institūts lekt. B.Jeļisejevs
12. 24100 Transportbūvju institūts Prof. J.Naudžuns
13. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Asist. V.Lūsis
14. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts A.Sokolovs
15. 27200 Enerģētikas institūts N.Breners
16. 27200 Enerģētikas institūts L.Leite
17. 27200 Enerģētikas institūts A.Dolgicers
18. 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Mg.oec., lektore Raimonda Liepiņa
19. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Mg. psih., lekt. S. Gailīte
20. 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Dr.oec., asoc.profesore Inga Lapiņa
21. 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Mg.oec. Jānis Vanags
22. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts A.Cers
23. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts A.Ļevčenkovs
24. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte M.Vilnītis
25. 27200 Enerģētikas institūts A.Dolgicers
26. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts A.Stepanovs
27. 27200 Enerģētikas institūts A.Kanbergs
28. 27200 Enerģētikas institūts J.Rozenkrons
29. 13200 Radioelektronikas institūts Doc.M.Zeltiņš
30. 13200 Radioelektronikas institūts Asist.p.i. J.Grizāns
31. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts A.Ļevčenkovs
32. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts A.Bikšis
33. 13300 Mikroviļņu inženierijas un elektronikas institūts prof. G.Balodis
34. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts J.Valeinis
35. 27200 Enerģētikas institūts A.Utāns
36. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec., doc. R.Greitāne
37. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec., asoc.prof. I.Voronova
38. 27200 Enerģētikas institūts A.Podgornovs
39. 27200 Enerģētikas institūts A.Kanbergs
40. 27200 Enerģētikas institūts K.Timmermanis
41. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts G.Zaļeskis
42. 27200 Enerģētikas institūts A.Kanbergs
43. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec.,lekt. K.Marinska
44. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts E.Dzelzītis
45. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts E.Dzelzītis
46. 13300 Mikroviļņu inženierijas un elektronikas institūts Asist. D.Pikuļins
47. 13200 Radioelektronikas institūts Doc. A.Pakalns
48. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec.,lekt. K.Marinska
49. 27200 Enerģētikas institūts N.Lavrinovičs
50. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts P.Apse-Apsītis
51. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts V.Bražis
52. 27200 Enerģētikas institūts E.Ketnere
53. 27200 Enerģētikas institūts A.Podgornovs
54. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts I.Raņķis
55. 27200 Enerģētikas institūts A.Dolgicers
56. 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts G.Bažbauers
57. 27200 Enerģētikas institūts O.Linkevičs
58. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte I.Mieriņš
59. 13200 Radioelektronikas institūts Doc. M.Zeltiņš
60. 27200 Enerģētikas institūts J.Dirba
61. 27200 Enerģētikas institūts U.Brakanskis
62. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts L.Ribickis
63. 13200 Radioelektronikas institūts Pētn. A.Āboltiņš
64. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts D.Ivancovs
65. 27200 Enerģētikas institūts J.Gerhards
66. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,prof. K.Didenko
67. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte V.Ā.Lapsa
68. 27200 Enerģētikas institūts T.Lomane
69. 27200 Enerģētikas institūts I.Moškins
70. 27200 Enerģētikas institūts S.Rubcovs
71. 27200 Enerģētikas institūts A.Utāns
72. 27200 Enerģētikas institūts T.Lomane
73. 24100 Transportbūvju institūts Prof. A.Paeglītis
74. 13200 Radioelektronikas institūts O.Ņikišins
75. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts A.Pumpurs
76. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts profesors Aleksandrs Januševskis
77. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts profesors Jānis Vība
78. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts profesors Aleksandrs Januševskis
79. 13200 Radioelektronikas institūts Asist.p.i. J.Grizāns
80. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts A.Avotiņš
81. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts A.Avotiņš
82. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte R.Ozoliņš
83. 25500 Transporta institūts M.Sc.Ing. docents prakt. Gundars Zalcmanis
84. 25500 Transporta institūts Ing. docents prakt. Ēriks Vonda
85. 25500 Transporta institūts M.Sc.Ing. Oskars Irbītis
86. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte D.Serdjuks
87. 27200 Enerģētikas institūts I.Zicmane
88. 27200 Enerģētikas institūts I.Zicmane
89. 25100 Aeronautikas institūts Inž.zin.dok., doc. I. Ozoliņš
90. 27200 Enerģētikas institūts A.Mahņitko
91. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte doc. M.Vilnītis
92. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte E.Šķēle
93. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte P.Kara
94. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte S.Rubene
95. 25500 Transporta institūts MBA Ing. docents prakt. Juris Kreicbergs
96. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte J.Kreicburgs
97. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts J.Valeinis
98. 27200 Enerģētikas institūts L.Lavrinoviča
99. 25100 Aeronautikas institūts Dr.habil.sc.ing., prof. M. Kleinhofs
100. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts P.Apse-Apsītis
101. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts A.Stepanovs
102. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts P.Šipkovs
103. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts M.Kalvāns
104. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts K.Ruģele
105. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts D.Širkins
106. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts T.Juhna
107. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte V.Ā.Lapsa
108. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
109. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
110. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
111. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte L.Pakrastiņš
112. 25500 Transporta institūts Ing. docents prakt. Ēriks Vonda
113. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts O.Jerjomins, I.Raņķis
114. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,prof. N.Lāce
115. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte V.Mironovs
116. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts docents Vladislavs Jevstigņejevs
117. 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Mg.oec., lektore Raimonda Liepiņa
118. 27200 Enerģētikas institūts O.Sļiskis
119. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,prof. N.Lāce
120. 27200 Enerģētikas institūts V.Varencovs
121. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts profesors Vladimirs Gonca
122. 24100 Transportbūvju institūts M.Reiniks
123. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte G.Šahmenko
124. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts E.Dzelzītis
125. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts V.Vrubļevskis
126. 27200 Enerģētikas institūts A.Konovaļčiks
127. 27200 Enerģētikas institūts A.Konovaļčiks
128. 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts D. Blumberga
129. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,prof. K.Didenko
130. 13200 Radioelektronikas institūts Doc. A.Pakalns
131. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts A.Broks
132. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts A.Broks
133. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts A.Broks
134. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts E.Dzelzītis
135. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts M.Kalvāns
136. 22061 Starptautisko programmu nodaļa Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
137. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte G.Šahmenko
138. 27200 Enerģētikas institūts S.Vītoliņa
139. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts K.Neilands
140. 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Dr.sc.ing., docente Iveta Mežinska
141. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,doc. R.Greitāne
142. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr., oec., prof. I. Voronova
143. 27200 Enerģētikas institūts G.Bukšs
144. 13300 Mikroviļņu inženierijas un elektronikas institūts prof. J.jankovskis
145. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts V.Bražis
146. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts I.Galkins
147. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte K.Kostjukovs
148. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte B.Gaujēna
149. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts A.Greķis
150. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte L.Pakrastiņš
151. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts A.Lešinskis
152. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts O.Tetervenoks
153. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte L.Pakrastiņš
154. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts O.Krievs
155. 27200 Enerģētikas institūts E.Kamoliņš
156. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Sprince
157. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte J.Justs
158. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte L.Pakrastiņš
159. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte V.Lūsis
160. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
161. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
162. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte M.Vilnītis
163. 27200 Enerģētikas institūts A.Mahņitko
164. 27200 Enerģētikas institūts O.Linkevičs
165. 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts A.Žandeckis
166. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Romāns Neilands
167. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte K.Kalniņš, E.Labans
168. 13300 Mikroviļņu inženierijas un elektronikas institūts Doc. J.Semeņako
169. 27200 Enerģētikas institūts T.Lomane
170. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts A.Avotiņš
171. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts A.Avotiņš
172. 13200 Radioelektronikas institūts Doc. M.Zeltiņš
173. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte E.Šķēle
174. 13200 Radioelektronikas institūts Guntars Balodis
175. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts profesors Jānis Vība
176. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts A.Lešinskis
177. 13200 Radioelektronikas institūts Doc. V.Zagorskis
178. 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Mg.oec. Sandra Tolstova
179. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts U.Osis
180. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts P.Popovs
181. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts doktorants Aleksandrs Boiko
182. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte J.Kreicburgs
183. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte V.Lūsis
184. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts doktorants Aleksejs Klokovs
185. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,prof. I.Voronova
186. 27200 Enerģētikas institūts A.Trušus
187. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts J.Rubulis
188. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts V.Vrubļevskis
189. 27200 Enerģētikas institūts Ivars Alksnis
190. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts V.Vrubļevskis
191. 13200 Radioelektronikas institūts R.Ruskuls
192. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte V.Ā.Lapsa
193. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte G.Šahmenko
194. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts V.Vrubļevskis
195. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.habil.oec.,prof. A.Magidenko
196. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,prof. N.Lāce
197. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,doc.(prakt.) I.Eriņš
198. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts profesors Jānis Vība
199. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts docents Juris Kalinka
200. 22061 Starptautisko programmu nodaļa MBA, D.Lapiņš
201. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts A.Borodiņecs
202. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts E.Dzelzītis
203. 27200 Enerģētikas institūts I.Alksnis
204. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte doc. M.Vilnītis
205. 27200 Enerģētikas institūts K.Timmermanis
206. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts profesors Vladimirs Gonca
207. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts docentsJuris Kalinka
208. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts profesors Vladimirs Gonca
209. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts lektors Māris Eiduks
210. 27200 Enerģētikas institūts J.Barkāns
211. 27200 Enerģētikas institūts A.Kutjuns
212. 25500 Transporta institūts M.Sc.Ing. lektors Oskars Irbītis
213. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts G.Zaļeskis
214. 27200 Enerģētikas institūts A.Kanbergs
215. 27200 Enerģētikas institūts A.Podgornovs
216. 27200 Enerģētikas institūts A.Kutjuns
217. 27200 Enerģētikas institūts E.Ketnere
218. 13200 Radioelektronikas institūts Asist.p.i. J.Grizāns
219. 27200 Enerģētikas institūts J.Gerhards
220. 25500 Transporta institūts Ing. docents prakt. Ēriks Vonda
221. 27200 Enerģētikas institūts A.Podgornovs
222. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts P.Apse-Apsītis
223. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts L.Ribickis, P.Apse-Apsītis
224. 27200 Enerģētikas institūts O.Linkevičs
225. 27200 Enerģētikas institūts A.Kutjuns
226. 27200 Enerģētikas institūts A.Podgornovs
227. 27200 Enerģētikas institūts I.Oļeiņikova
228. 27200 Enerģētikas institūts A.Dolgicers
229. 27200 Enerģētikas institūts T.Kuzņecovs
230. 27200 Enerģētikas institūts S.Zimina
231. 13300 Mikroviļņu inženierijas un elektronikas institūts Prof. J.Jankovskis
232. 27200 Enerģētikas institūts J.Dirba
233. 13200 Radioelektronikas institūts Prof. J.Jankovskis
234. 27200 Enerģētikas institūts A.Dolgicers
235. 27200 Enerģētikas institūts K.Ketners, O.Sļiskis
236. 27200 Enerģētikas institūts J.Barkāns
237. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts V.Bražis
238. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte V.Mironovs
239. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts A.Suzdaļenko
240. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
241. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Romāns Neilands
242. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts A.Borodiņecs
243. 13200 Radioelektronikas institūts K.Nesenbergs
244. 27200 Enerģētikas institūts J.Runčs, A.Sauhats
245. 27200 Enerģētikas institūts I.Zicmane
246. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts profesors Jānis Auziņš
247. 13300 Mikroviļņu inženierijas un elektronikas institūts Prof. J.Jankovskis
248. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte K.Bondars
249. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.habil.oec.,prof. A.Magidenko
250. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte V.Lūsis
251. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte D.Bajāre
252. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts K.Vītols
253. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts A.Pumpurs
254. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts A.Pumpurs
255. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Asist. V.Lūsis
256. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte G.Šahmenko
257. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts profesors Andrejs Krasņikovs
258. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts profesore Olga Kononova
259. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,prof. N.Lāce
260. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,prof. N.Lāce
261. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec., asoc.prof. I.Voronova
262. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts P.Apse-Apsītis
263. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts I.Raņķis
264. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,asoc.prof. Z.Sundukova
265. 13200 Radioelektronikas institūts lekt. G.Dziļums
266. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts A.Lešinskis
267. 25100 Aeronautikas institūts Dr.habil.sc.ing., prof. V. Pavelko
268. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte B.Gaujēna
269. 27200 Enerģētikas institūts A.Kanbergs
270. 27200 Enerģētikas institūts A.Dolgicers
271. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte L.Pakrastiņš
272. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Roberts Neilands
273. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
274. 24100 Transportbūvju institūts J.Štrauhmanis
275. 13200 Radioelektronikas institūts Asoc.prof. A.Gulbis
276. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts L.Ribickis
277. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte D.Serdjuks, V.Goremikins
278. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte G.Šahmenko
279. 27200 Enerģētikas institūts O.Linkēvičs
280. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte J.Biršs
281. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte U.lencis
282. 27200 Enerģētikas institūts A.Dolgicers
283. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts A.Mors-Jaroslavcevs
284. 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Mg.oec. Silvija Zaharāne
285. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte doc. M.Vilnītis
286. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte D.Bajāre
287. 13300 Mikroviļņu inženierijas un elektronikas institūts prof. J.Jankovskis
288. 13200 Radioelektronikas institūts Prof. J.Jankovskis
289. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts A.Ļevčenkovs, A.Mors-Jaroslavcevs
290. 27200 Enerģētikas institūts O.Sļiskis
291. 13200 Radioelektronikas institūts Prof. J.Jankovskis
292. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec., prof. E.Gaile-Sarkane
293. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
294. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec., prof. I.Voronova
295. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,prof. K.Didenko
296. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts U.Osis
297. 27200 Enerģētikas institūts V.Čuvičins
298. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts A.Šenfelds
299. 27200 Enerģētikas institūts L.Zemīte
300. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,asoc.prof. L.Vasiļjeva
301. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,prof. N.Lāce
302. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts A.Ļevčenkovs, M.Gorobecs
303. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts profesore Olga Kononova
304. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte D.Serdjuks
305. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte D.Serdjuks
306. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte D.Serdjuks
307. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte V.Ā.Lapsa
308. 22061 Starptautisko programmu nodaļa Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
309. 22061 Starptautisko programmu nodaļa MBA, I.Suija-Markova
310. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec.,lekt. K.Marinska
311. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,doc.(prakt.) I.Eriņš
312. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts prof.,Dr.oec. E.Gaile-Sarkane
313. 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts Dz.Jaunzems
314. 24100 Transportbūvju institūts J.Zvirgzds
315. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte R.Ozoliņš
316. 27200 Enerģētikas institūts A.Dolgicers
317. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
318. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte R.Ozoliņš
319. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts E.Dzelzītis
320. 24100 Transportbūvju institūts O.Metuma
321. 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Dr.sc.ing.,profesors Jānis Mazais
322. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts R.Greitāne
323. 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Dr.sc.ing., profesors Jānis Mazais
324. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,doc. R.Greitāne
325. 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Mg.oec. Maira Sapata
326. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.habil.oec., prof. A.Magidenko
327. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec.,lekt. V.Šatrevičs
328. 27200 Enerģētikas institūts S.Vītoliņa
329. 27200 Enerģētikas institūts A.Mutule
330. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,doc. R.Greitāne
331. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte V.Lūsis
332. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte D.Serdjuks
333. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.habil.oec.,prof. A.Magidenko
334. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
335. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
336. 25500 Transporta institūts Ing.lektors Jānis Rudzītis
337. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts P.Šipkovs
338. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts docents Vladislavs Jevstigņejevs
339. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts A.Borodiņecs
340. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte D.Serdjuks
341. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts A.Greķis
342. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,prof. N.Lāce
343. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,asoc.prof. Z.Sundukova
344. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,prof. K.Didenko
345. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec.,doc.(prakt.) N.Semjonova
346. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts profesors Andrejs Krasņikovs
347. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts profesors Andrejs Krasņikovs
348. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts prof.,Dr.oec. E.Gaile-Sarkane
349. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte V.Ā.Lapsa
350. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Prof. J.Noviks
351. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts docents Vladislavs Jevstigņejevs
352. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
353. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts profesors Jānis Vība
354. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,prof. N.Lāce
355. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec., asoc.prof. I.Voronova
356. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec., prof. K.Didenko
357. 27200 Enerģētikas institūts A.Dolgicers
358. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte M.Vilnītis
359. 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Dr.oec.,asoc. profesore Inga Lapiņa
360. 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Mg.oec. Jānis Pildavs
361. 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Mg.oec. Guna Eglīte
362. 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Dr.sc.ing., docente Iveta Mežinska
363. 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Mg.oec., lektore Raimonda Liepiņa
364. 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Mg.oec. Maira Sapata
365. 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Mg.oec. Jānis Pildavs
366. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte L.Pakrastiņš
367. 13300 Mikroviļņu inženierijas un elektronikas institūts M.Greitāns
368. 27200 Enerģētikas institūts O.Linkevičs
369. 27200 Enerģētikas institūts L.Gračkova
370. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,prof. N.Lāce
371. 27200 Enerģētikas institūts A.Mahņitko
372. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,asoc.prof. I.Voronova
373. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,prof. V.Jurēnoks
374. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts profesors Jānis Vība
375. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,prof. I.Voronova
376. 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Dr.sc.ing., profesors Jānis Mazais
377. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts A.Avotiņš
378. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte T.Kidiks
379. 27200 Enerģētikas institūts A.Podgornovs
380. 27200 Enerģētikas institūts B.Ose-Zaļā
381. 24100 Transportbūvju institūts M.Kaļinka
382. 25100 Aeronautikas institūts Inž.zin.dok., lekt. S. Kuzņecovs
383. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts J.Valeinis
384. 27200 Enerģētikas institūts A.Dolgicers, A.Stepanovs
385. 27200 Enerģētikas institūts J.Badune
386. 27200 Enerģētikas institūts N.Breners
387. 27200 Enerģētikas institūts S.Vītoliņa
388. 27200 Enerģētikas institūts S.Vītoliņa
389. 27200 Enerģētikas institūts S.Vītoliņa
390. 27200 Enerģētikas institūts A.Mutule
391. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte M.Vilnītis
392. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Ģ.Bērziņš
393. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts I.Platais
394. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts P.Suskis
395. 27200 Enerģētikas institūts J.Gerhards
396. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts J.Jakubāne
397. 27200 Enerģētikas institūts K.Timmermanis
398. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts asociētais profesors Vitālijs Beresņevičs
399. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts L.Ribickis
400. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec., asoc.prof. Z.Sundukova
401. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.habil.oec., prof. A.Magidenko
402. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
403. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec., doc. R.Greitāne
404. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec., doc. I.Andersone
405. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.habil.oec., prof. A.Magidenko
406. 13200 Radioelektronikas institūts Doc. J.Semeņako
407. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts A.Broks
408. 27200 Enerģētikas institūts A.Kanbergs
409. 27200 Enerģētikas institūts E.Kamoliņš
410. 27200 Enerģētikas institūts J.Priedīte
411. 27200 Enerģētikas institūts J.Survilo
412. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,asoc.prof. L.Vasiļjeva
413. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
414. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte M.Vilnītis
415. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,doc. R.Greitāne
416. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,doc. R.Greitāne
417. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts G.Kozaka
418. 27200 Enerģētikas institūts J.Liepiņš
419. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.habil.oec.,prof. A.Magidenko
420. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts lektors Māris Eiduks
421. 27200 Enerģētikas institūts A.Mesņajevs
422. 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts J.Gušča
423. 13200 Radioelektronikas institūts Doc. K.Tomariņš
424. 13200 Radioelektronikas institūts Asist. T.Solovjova
425. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts J.Ķiploks
426. 27200 Enerģētikas institūts S.Vītoliņa
427. 25500 Transporta institūts Ing. Jānis Rudzītis
428. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts J.Valeinis
429. 27200 Enerģētikas institūts A.Kanbergs
430. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
431. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte V.Lūsis
432. 25500 Transporta institūts MBA Ing. docents prakt. Juris Kreicbergs
433. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts A.Žiravecka
434. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte M.Vilnītis
435. 27200 Enerģētikas institūts A.Utāns
436. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts R.Neilands
437. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr. oec., doc. I. Judrupa
438. 25500 Transporta institūts Ing. docents prakt. Ēriks Vonda
439. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
440. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte G.Šahmenko
441. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
442. 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Mg.oec. Jānis Pildavs
443. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,prof. N.Lāce
444. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts doktorants Eduards Šilvāns
445. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte L.Pakrastiņš
446. 24100 Transportbūvju institūts O.Metuma
447. 27200 Enerģētikas institūts I.Zicmane
448. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,doc. R.Greitāne
449. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,prof. K.Didenko
450. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr. oec., prof. J. Saulītis
451. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte V.Lūsis
452. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
453. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte M.Vilnītis
454. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Doc.M.Vilnītis
455. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte K.Kostjukovs
456. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,prof. N.Lāce
457. 13200 Radioelektronikas institūts A.Mednis
458. 13200 Radioelektronikas institūts Asoc.prof. A.Gulbis
459. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte D.Serdjuks
460. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Roberts Neilands
461. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte L.Pakrastiņš
462. 13200 Radioelektronikas institūts Prof. J.Jankovskis
463. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte J.Justs
464. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,prof. K.Didenko
465. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.sc.ing.,doc. G.Kozaka
466. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,asoc.prof. L.Vasiļjeva
467. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,prof. I.Voronova
468. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,asoc.prof. Z.Sundukova
469. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,doc. I.Andersone
470. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,prof. I.Voronova
471. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Prof. A.Korjakins
472. 25500 Transporta institūts M.Sc.Ing. docents prakt. Gundars Zalcmanis
473. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts G.Kozaka
474. 27200 Enerģētikas institūts A.Kanbergs
475. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts M.Mezītis
476. 27200 Enerģētikas institūts A.Zviedris
477. 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Mg.oec. Jānis Pildavs
478. 27200 Enerģētikas institūts D.Žalostība
479. 25500 Transporta institūts M.Sc.Ing. docents prakt. Gundars Zalcmanis
480. 24100 Transportbūvju institūts Asist. Z.Lazda
481. 25100 Aeronautikas institūts Dr.habil.sc.ing., prof. V. Pavelko
482. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte J.Biršs
483. 27200 Enerģētikas institūts A.Kanbergs
484. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
485. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts A.Pumpurs
486. 24100 Transportbūvju institūts E.Rutkovska
487. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec., prof. E.Gaile-Sarkane
488. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
489. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts I.Ščerbickis
490. 13200 Radioelektronikas institūts Prof. J.Jankovskis
491. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte M.Vilnītis
492. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte S.Rubene
493. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Skudra
494. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec., asoc.prof. I.Voronova
495. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.psih., lekt. S.Reinfelde
496. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts prof.,Dr.oec. E.Gaile-Sarkane
497. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,prof. K.Didenko
498. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts K.Vītols
499. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
500. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte K.Bondars
501. 27200 Enerģētikas institūts A.Kanbergs
502. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Maria Teresa Reis
503. 27200 Enerģētikas institūts Ļ.Petričenko
504. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts T.Juhna
505. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Prof. J.Noviks
506. 13300 Mikroviļņu inženierijas un elektronikas institūts M.Greitāns
507. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Romāns Neilands
508. 27200 Enerģētikas institūts T.Aristovs
509. 13200 Radioelektronikas institūts Doc. A.Pakalns
510. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,doc. R.Greitāne
511. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte P.Kara
512. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte P.Kara
513. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Mg. oec., dipl. oec., lekt. U. Kamols
514. 22061 Starptautisko programmu nodaļa Mg.psych.,MBA, G.Smirnova
515. 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra M.sc.ing., MBA Oskars Priede
516. 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Mg.oec. Jānis Pildavs
517. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts docents Vladislavs Jevstigņejevs
518. 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts D.Blumberga
519. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts K.Vītols
520. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts O.Tetervenoks
521. 13200 Radioelektronikas institūts Doc. V.Ņikitins
522. 25500 Transporta institūts M.Sc.Ing. docents prakt. Gundars Zalcmanis
523. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte B.Gaujēna
524. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte M.Vilnītis
525. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
526. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts doc.,Dr.sc.ing. G.Kozaka
527. 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra M.sc.ing., MBA Oskars Priede
528. 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Mg.oec., lektore Raimonda Liepiņa
529. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.sc.ing.,doc. G.Kozaka
530. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,doc. R.Greitāne
531. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,doc. I.Andersone
532. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts G.Kozaka
533. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,doc. R.Greitāne
534. 13300 Mikroviļņu inženierijas un elektronikas institūts J.Driķis
535. 27200 Enerģētikas institūts K.Timmermanis
536. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts P.Suskis
537. 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts A.Blumberga
538. 27200 Enerģētikas institūts O.Linkevičs
539. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts E.Dzelzītis
540. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,doc. J.Titko
541. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts J.Valeinis
542. 27200 Enerģētikas institūts V.Strelkovs
543. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
544. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts A.Andreičuks
545. 13200 Radioelektronikas institūts Māris Zeltiņš
546. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte K.Rocēns
547. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte L.Pakrastiņš
548. 25500 Transporta institūts M.Sc.Ing. lektors Oskars Irbītis
549. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec., prof. N.Lāce
550. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec., asoc.prof. I.Voronova
551. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts profesors Jānis Vība
552. 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Mg.oec., lektore Raimonda Liepiņa
553. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte D.Serdjuks
554. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte L.Gaile
555. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,doc. R.Greitāne
556. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte U.Lencis, J.Biršs
557. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte I.Mieriņš
558. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte D.Serdjuks
559. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte T.Kidiks
560. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Prof. J.Noviks
561. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte K.Kalniņš
562. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte K.Kalniņš
563. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr. sc. ing., doc. I. Niedole
564. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts A.Borodiņecs
565. 27200 Enerģētikas institūts J.Rozenkrons
566. 13200 Radioelektronikas institūts Zin.asist. J.Grizāns
567. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts A.Stepanovs
568. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts A.Lešinskis
569. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts A.Stepanovs
570. 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Mg.oec., lektore Raimonda Liepiņa
571. 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Mg.oec. Maira Sapata
572. 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Mg.oec. Maira Sapata
573. 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Mg.oec. Guna Eglīte
574. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Mg.oec., lekt N.Balabka
575. 22061 Starptautisko programmu nodaļa Dr.sc.ing., A.Laizāns
576. 22061 Starptautisko programmu nodaļa Mg.oec.,Mg.paed. S.Gaile
577. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Mg. oec., lekt. K. Gorbunova
578. 22061 Starptautisko programmu nodaļa Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
579. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte V.Mironovs
580. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte M.Vilnītis
581. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts A.Bikšis
582. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte B.Gaujēna
583. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts J.Valeinis
584. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte G.Šahmenko
585. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
586. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
587. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte J.Kreicburgs
588. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts V.Bražis
589. 27200 Enerģētikas institūts E.Ketnere
590. 25500 Transporta institūts Ing. Jānis Rudzītis
591. 25500 Transporta institūts Ing. docents prakt. Ēriks Vonda
592. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts A.Pumpurs
593. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte V.Ā.Lapsa
594. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte P.Kara
595. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts docents (praktiskais) Jānis Kaņeps
596. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte V.Mironovs
597. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts A.Pumpurs
598. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., prof. N.Lāce
599. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts A.Avotiņš
600. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts I.Galkins
601. 25500 Transporta institūts M.Sc.Ing. Oskars Irbītis
602. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts K.Ruģele
603. 27200 Enerģētikas institūts A.Kanbergs
604. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte D.Serdjuks
605. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte P.Kara
606. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte P.Kara
607. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte V.Lūsis
608. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte G.Šahmenko
609. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte R.Ozoliņš
610. 27200 Enerģētikas institūts A.Kutjuns
611. 25500 Transporta institūts MBA Ing. docents prakt. Juris Kreicbergs
612. 25500 Transporta institūts MBA Ing. docents prakt. Juris Kreicbergs
613. 25500 Transporta institūts Ing. docents prakt. Ēriks Vonda
614. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte J.Grabis
615. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts O.Krievs
616. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts docents Juris Kalinka
617. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte V.Lūsis
618. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte D.Sedjuks, V.Goremikins
619. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts A.Ļevčenkovs, A.Potapovs
620. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts A.Sokolovs
621. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Inga Lapiņa
622. 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra MBA Andris Balodis
623. 27200 Enerģētikas institūts J.Rozenkrons
624. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte D.Serdjuks
625. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,prof. K.Didenko
626. 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Mg.oec., lektore Raimonda Liepiņa
627. 24100 Transportbūvju institūts A.Ansbergs
628. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte L.Pakrastiņš
629. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts G.Zaļeskis
630. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts U.Pelīte
631. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts A.Borodiņecs
632. 24100 Transportbūvju institūts J.Štrauhmanis
633. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts A.Jēgers
634. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts A.Krēsliņš
635. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
636. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
637. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Prof. D.Serdjuks
638. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte R.Ozoliņš
639. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte M.Vilnītis
640. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte J.Biršs
641. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Prof. J.Noviks
642. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte D.Bajāre
643. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts profesors Aleksandrs Januševskis
644. 13200 Radioelektronikas institūts prof. I.Slaidiņš
645. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts I.Galkins
646. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte L.Pakrastiņš
647. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
648. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,lekt. I.Andersone
649. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte D.Serdjuks
650. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte D.Serdjuks
651. 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts M.Gedrovičs
652. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts docents Juris Kalinka
653. 27200 Enerģētikas institūts I.Zicmane
654. 27200 Enerģētikas institūts N.Breners
655. 27200 Enerģētikas institūts S.Vītoliņa
656. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts I.Raņķis
657. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Mg. oec., lekt. J. Kuškins
658. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Mg. oec., lekt. J. Kuškins
659. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts profesors Bruno Grasmanis
660. 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Mg.oec. Jānis Vanags
661. 25500 Transporta institūts Dr.Sc.Ing. docents Aivis Grīslis
662. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte N.Tirāns
663. 27200 Enerģētikas institūts A.Podgornovs
664. 27200 Enerģētikas institūts K.Ketners
665. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts U.Pelīte
666. 25100 Aeronautikas institūts Dr.sc.ing., doc. Ilmārs Ozoliņš
667. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Mg. oec., dipl, oec., lekt. U. Kamols
668. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,asoc.prof. L.Vasiļjeva
669. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
670. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts A.Ikaunieks
671. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts K.Gruškevica
672. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts T.Juhna
673. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts J.Valeinis
674. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte doc. M.Vilnītis
675. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts J.Valeinis
676. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte R.Ozoliņš
677. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte V.Lūsis
678. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Romāns Neilands
679. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte I.Mieriņš
680. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts doc.,Dr.sc.ing. G.Kozaka
681. 22061 Starptautisko programmu nodaļa Ozoliņš Modris
682. 27200 Enerģētikas institūts K.Bērziņa
683. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
684. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts asoc.prof.,Dr.oec. I.Lapiņa
685. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,prof. V.Jurēnoks
686. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.sc.ing.,doc. G.Kozaka
687. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts G.Kozaka
688. 27200 Enerģētikas institūts E.Ketnere
689. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,asoc.prof. L.Vasiļjeva
690. 13300 Mikroviļņu inženierijas un elektronikas institūts M.Greitāns
691. 24100 Transportbūvju institūts M.Normand
692. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte M.Vilnītis
693. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr. oec., prof. K. Ketners
694. 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Dr.oec., asoc.profesore Inga Lapiņa
695. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec. J.Rozenbergs
696. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr. oec., doc. I. I. Judrupa
697. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec.,doc.(prakt.) J.Jakubāne
698. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte R.Ozoliņš
699. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr. oec., prof. J. Saulītis
700. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte E.Šķēle
701. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts V.Bražis
702. 27200 Enerģētikas institūts O.Linkevičs
703. 27200 Enerģētikas institūts A.Kanbergs
704. 27200 Enerģētikas institūts D.Žalostība
705. 27200 Enerģētikas institūts J.Dirba
706. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts I.Raņķis
707. 27200 Enerģētikas institūts A.Sauhats
708. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte K.Kalniņš
709. 13200 Radioelektronikas institūts Asist. M.Tērauds
710. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts D.Ivancovs
711. 27200 Enerģētikas institūts J.Dirba
712. 24100 Transportbūvju institūts V.Gremze
713. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,doc. K.Kozlovskis
714. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte V.Lūsis
715. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts profesors Jānis Auziņš
716. 25100 Aeronautikas institūts Dr.habil.sc.ing., prof. M. Kleinhofs
717. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts M.Vorobjovs
718. 27200 Enerģētikas institūts L.Zemīte
719. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,doc. R.Greitāne
720. 13200 Radioelektronikas institūts Pētn. A.Āboltiņš
721. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Prof. D.Serdjuks
722. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec.,lekt. K.Marinska
723. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte J.Noviks
724. 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Mg.oec. Natālija Bolbate
725. 25500 Transporta institūts Ing. Jānis Rudzītis
726. 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts A.Blumberga
727. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts M.Mezītis
728. 27200 Enerģētikas institūts M.Kižlo
729. 27200 Enerģētikas institūts A.Podgornovs
730. 27200 Enerģētikas institūts J.Barkāns
731. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.habil.oec., prof. A.Magidenko
732. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. Zilgma Irbe
733. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Jurijs Dehtjars/Aleksejs Kataševs
734. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Prakt. doc. N.Semjonova
735. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec. I.Judrupa
736. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Mg.oec. L.Kamola
737. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.Physics J. Gottschall; Konsultants: Dr.sc.ing., prof. G.Bažbauers
738. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Mg.oec. L.Kamola
739. 01B00 Rīgas Biznesa skola A.Dzedons
740. 01B00 Rīgas Biznesa skola A.Dzedons
741. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Antons Patļins
742. 25100 Aeronautikas institūts Dr.hab.sc.ing., prof. V. Pavelko
743. 25100 Aeronautikas institūts Mģ.sc. ing., doc. I. Smirnovs
744. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Mg.oec. K.Gorbunova
745. 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
746. 22315 Muitas un nodokļu katedra I.Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
747. 22315 Muitas un nodokļu katedra V.Gurkovska, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
748. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Doc. P.Patļins
749. 22315 Muitas un nodokļu katedra A.V.Krastiņš,RTU profesors, Dr.oec ,Konsultants – M.Znotiņa, VID, MP, MTMPO Izcelsmes piemērošanas n
750. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., lekt L.Tīse
751. 22315 Muitas un nodokļu katedra H.Krogzeme, RTU Muitas un nodokļu katedras lektore
752. 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
753. 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
754. 24100 Transportbūvju institūts asoc.prof. A.Zariņš
755. 24100 Transportbūvju institūts Asist. V.Straupe
756. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. N.Rudzītis
757. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Prakt.doc. A.Čevers
758. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. I.Pucens
759. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Dr.oec. I.Jurgelāne
760. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Asoc.prof. I.Dovladbekova
761. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Velga Ozoliņa
762. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Prof. J.Saulītis
763. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. O.Bogdanova
764. 22315 Muitas un nodokļu katedra I.Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
765. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., lekt. I.Andersone
766. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., doc. I.Andersone
767. 24100 Transportbūvju institūts Lekt. V.Haritonovs
768. 24100 Transportbūvju institūts Lekt. B.Jeļisejevs
769. 24100 Transportbūvju institūts Lekt. V.Haritonovs
770. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec., docente I.Judrupa
771. 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
772. 22315 Muitas un nodokļu katedra L.Zemīte, VID MP Muitas atļauju kontroles daļas Atļauju izsniegšanas nodaļas vecākā muitas eksperte
773. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Asoc.prof. D.Solovjovs
774. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., prof. K.Didenko
775. 24100 Transportbūvju institūts Prof. A.Paeglītis
776. 24100 Transportbūvju institūts prof. J.Smirnovs
777. 24100 Transportbūvju institūts Prof. A.Zariņš
778. 24100 Transportbūvju institūts M.sc.ing. I.Gorda
779. 24100 Transportbūvju institūts inž. I. Munkens
780. 24100 Transportbūvju institūts Lekt. B.Jeļisejevs
781. 24100 Transportbūvju institūts prof. J.Smirnovs
782. 24100 Transportbūvju institūts Lekt. B.Jeļisejevs
783. 24100 Transportbūvju institūts Prof. A.Zariņš
784. 24100 Transportbūvju institūts M.sc.ing. K.Gode
785. 24100 Transportbūvju institūts Lekt. B.Jeļisejevs
786. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Lekt. J.Kuškins
787. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Doc. P.Patļins
788. 25100 Aeronautikas institūts Dr.sc.ing., doc. I. Ozoliņš
789. 25100 Aeronautikas institūts Dr.sc.ing., lekt. I. Blumbergs
790. 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
791. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. V.Ozoliņa
792. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec., doc. I.Judrupa
793. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec.,asoc.prof. I.Dovladbekova
794. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Asoc.prof. D.Solovjovs
795. 24100 Transportbūvju institūts prof. A.Paeglītis
796. 24100 Transportbūvju institūts prof. A.Paeglītis
797. 24100 Transportbūvju institūts prof. A.Paeglītis
798. 25100 Aeronautikas institūts Dr.hab.sc.ing., prof. P. Trifonovs-Bogdanovs
799. 24100 Transportbūvju institūts Lekt. B.Jeļisejevs
800. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. N.Rudzītis
801. 24100 Transportbūvju institūts Lekt. B.Jeļisejevs
802. 24100 Transportbūvju institūts asoc.prof. A.Zariņš
803. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Astra Auziņa-Emsiņa
804. 24100 Transportbūvju institūts Dr.cs.ing. V.Haritonovs
805. 24100 Transportbūvju institūts Doc. M.Zemītis
806. 24100 Transportbūvju institūts Lekt. B.Jeļisejevs
807. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., asoc. prof. R.Alsiņa
808. 24100 Transportbūvju institūts Prof. J.R.Naudžuns
809. 24100 Transportbūvju institūts Asist. Z.Lazda
810. 24100 Transportbūvju institūts Prof. J.Smirnovs
811. 24100 Transportbūvju institūts Lekt. B.Jeļisejevs
812. 25100 Aeronautikas institūts asistents Igors Kurjanovičs
813. 24100 Transportbūvju institūts Dr.cs.ing. V.Haritonovs
814. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Mg.oec. L.Kamola
815. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., lekt. L.Kamola
816. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Olga Bogdanova
817. 24100 Transportbūvju institūts Prof. A.Paeglītis
818. 24100 Transportbūvju institūts Prof. J.Smirnovs
819. 24100 Transportbūvju institūts M.sc.ing. K. Gode
820. 25100 Aeronautikas institūts Dr.hab.sc.ing., prof.V. Šestakovs
821. 22315 Muitas un nodokļu katedra I.Svīķe, VID MP Muitas atļauju kontroles daļas Ierobežojumu un aizliegumu uzraudzības nodaļas vadītā
822. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Asoc.prof. D.Solovjovs
823. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Lekt. J.Kuškins
824. 22315 Muitas un nodokļu katedra N.Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
825. 24100 Transportbūvju institūts Asist. V.Straupe
826. 24100 Transportbūvju institūts M.sc.ing. K.Gode
827. 25100 Aeronautikas institūts Dr.sc.ing., doc. I. Ozoliņš
828. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec., prof. J.Saulītis
829. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec., asoc.profesore T.Survilo
830. 24100 Transportbūvju institūts Asist. Z.Lazda
831. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Prof. J.Saulītis
832. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Prof. M.Šenfelde
833. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. A.Auziņa-Emsiņa
834. 24100 Transportbūvju institūts Prof. A.Paeglītis
835. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra D.E.Sīle
836. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., lekt. U.Kamols
837. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. D.E.Sīle
838. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Astra Auziņa-Emsiņa
839. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Asoc.prof. A.Orlovska
840. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec., profesore M.Šenfelde
841. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. V.Ozoliņa
842. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. O.Bogdanova
843. 24100 Transportbūvju institūts Pētn. V.Haritonovs
844. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Asoc.prof. I.Dovladbekova
845. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. V.Ozoliņa
846. 25100 Aeronautikas institūts Dr.hab.sc.ing., prof. V. Šestakovs
847. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Dr.oec. O.Bogdanova
848. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. V.Ozoliņa
849. 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
850. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Asoc.prof. V.Skribans
851. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. O.Bogdanova
852. 26000 Arhitektūras fakultāte Prakt.doc. M.Švēde
853. 25500 Transporta institūts M.Sc.Ing. lektors Oskars Irbītis
854. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.eoc., asoc.prof. T.Survilo
855. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. O.Bogdanova
856. 24100 Transportbūvju institūts prof. J.Smirnovs
857. 24100 Transportbūvju institūts Prof. A.Paeglītis
858. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec., asoc. prof. L.Ādamsone
859. 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
860. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Prof. M.Šenfelde
861. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. I.Pucens
862. 25100 Aeronautikas institūts Maģ.sc.ing., doc. I. Smirnovs
863. 25100 Aeronautikas institūts Mģ.sc. ing., doc. I. Smirnovs
864. 25100 Aeronautikas institūts Mģ.sc. ing., S. Tretjakovs
865. 25100 Aeronautikas institūts Dr.hab.sc.ing., prof. P. Trifonovs-Bogdanovs
866. 25100 Aeronautikas institūts Dr.hab.sc.ing., prof. V. Šestakovs
867. 25100 Aeronautikas institūts Dr.hab.sc.ing., prof. P. Trifonovs-Bogdanovs
868. 24100 Transportbūvju institūts Asist. Z.Lazda
869. 25100 Aeronautikas institūts Dr.hab.sc.ing., asoc. prof. I. Pavelko
870. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., prof. J.Saulītis
871. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Doc. P.Patļins
872. 24100 Transportbūvju institūts asoc.prof. A.Zariņš
873. 24100 Transportbūvju institūts Dr.cs.ing. V.Haritonovs
874. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Mg.oec., lekt. U.Kamols
875. 24100 Transportbūvju institūts Prof. A.Zariņš
876. 25100 Aeronautikas institūts Dr.sc.ing., doc. Ē. Ozoliņš
877. 24100 Transportbūvju institūts asoc.prof. A.Zariņš
878. 22315 Muitas un nodokļu katedra I.Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
879. 22315 Muitas un nodokļu katedra H.Krogzeme, RTU Muitas un nodokļu katedras lektore
880. 22315 Muitas un nodokļu katedra I.Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
881. 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
882. 22315 Muitas un nodokļu katedra I.Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
883. 24100 Transportbūvju institūts Asist. Z.Lazda
884. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.psih., lekt. S.Gailīte
885. 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
886. 24100 Transportbūvju institūts Prof. A.Paeglītis
887. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Prof. M.Šenfelde
888. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Asoc.prof. D.Solovjovs
889. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec. asoc.prof. I.Voronova
890. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec., prof. V.Jurēnoks
891. 24100 Transportbūvju institūts prof. A.Paeglītis
892. 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
893. 24100 Transportbūvju institūts Prof. A.Zariņš
894. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., prof. I.Voronova
895. 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.,Konsultants – J.Kuškins, RTU lektors
896. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Prof. J.Saulītis
897. 25100 Aeronautikas institūts Dr.hab sc.ing., prof. A. Urbahs
898. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Asoc.prof. D.Solovjovs
899. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Prof. N.Sprancmanis
900. 22315 Muitas un nodokļu katedra V.Gurkovska, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
901. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Asoc.prof. T.Survilo
902. 24100 Transportbūvju institūts Dr.cs.ing. V.Haritonovs
903. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Dmitrijs Solovjovs
904. 24100 Transportbūvju institūts Prof. A.Zariņš
905. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Dr.oec. J.Komkova
906. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. N.Rudzītis
907. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Mg.oec.,lektors N.Balabka
908. 25100 Aeronautikas institūts Dr.hab.sc.ing., prof. V. Pavelko
909. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Asoc.prof. D.Solovjovs
910. 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Lagons, VID MP MP Muitas atļauju kontroles daļas Intelektuālā īpašuma aizsardzības nodaļas vadītāj
911. 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
912. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec., profesors V.Nešpors
913. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Lekt. A.Starčenko
914. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Lekt. A.Starčenko
915. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Doc. P.Patļins
916. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Mg.oec., lekt. J.Kuškins
917. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Lekt. J.Kuškins
918. 22315 Muitas un nodokļu katedra R.Račinska, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
919. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Lekt. J.Kuškins
920. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Doc. P.Patļins
921. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. P.Patļins
922. 25100 Aeronautikas institūts Dr.hab.sc.ing., prof. V. Šestakovs
923. 24100 Transportbūvju institūts Dr.cs.ing. V.Haritonovs
924. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Asoc.prof. D.Solovjovs
925. 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
926. 24100 Transportbūvju institūts Prof. J.Smirnovs
927. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec., prof. V.Nešpors
928. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. I.Pucens
929. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Prof. R.Počs
930. 24100 Transportbūvju institūts Prof. J.Smirnovs
931. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec., prof. M.Šenfelde
932. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Ausma Orlovska
933. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec., docente I.Judrupa
934. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Asoc.prof. V.Skribans
935. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. A.Auziņa-Emsiņa
936. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., prof. J.Saulītis
937. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Asoc.prof. D.Solovjovs
938. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. J.Priede
939. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Prof. N.Sprancmanis
940. 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
941. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Lekt. J.Kuškins
942. 22315 Muitas un nodokļu katedra N.Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
943. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. V.Ozoliņa
944. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. I.Pucens
945. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. A.Auziņa-Emsiņa
946. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Ivars Pucens
947. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Prakt. doc. K.Griķe
948. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Lekt. J.Kuškins
949. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. A.Auziņa-Emsiņa
950. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. V.Ozoliņa
951. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Velga Ozoliņa
952. 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
953. 22315 Muitas un nodokļu katedra I.Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
954. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., prof. J.Saulītis
955. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec., asoc. prof. L.Ādamsone
956. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Dr.oec. A.Auziņa-Emsiņa
957. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Lekt. J.Kuškins
958. 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
959. 24100 Transportbūvju institūts M.sc.ing. K.Ozoliņa
960. 25100 Aeronautikas institūts Mģ.sc. ing., S. Tretjakovs
961. 25100 Aeronautikas institūts Maģ.sc.ing., lekt. M. Hauka
962. 25100 Aeronautikas institūts Maģ.sc.ing., lekt. M. Hauka
963. 25100 Aeronautikas institūts Dr.hab.sc.ing., prof. M. Kleinhofs
964. 25100 Aeronautikas institūts Dr.hab.sc.ing., prof. V. Pavelko
965. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Prof. N.Sprancmanis
966. 25100 Aeronautikas institūts Dr.hab.sc.ing., prof. P. Trifonovs-Bogdanovs
967. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Lekt. J.Kuškins
968. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Lekt. A.Starčenko
969. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Lekt. A.Starčenko
970. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Pāvels Patļins
971. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Asoc.prof. V.Skribans
972. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Doc. P.Patļins
973. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Pāvels Patļins
974. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Lekt. A.Starčenko, Konsult. Asoc.prof. V.Skribans
975. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Alla Starčenko
976. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. V.Ozoliņa
977. 24100 Transportbūvju institūts Lekt. B.Jeļisejevs
978. 24100 Transportbūvju institūts Asist. Z.Lazda
979. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., lekt. B.Levina
980. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., doc. I.Andersone
981. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Lekt. A.Starčenko
982. 24100 Transportbūvju institūts Lekt. A.Paeglītis
983. 24100 Transportbūvju institūts Lekt. A.Paeglītis
984. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., prof. J.Saulītis
985. 24100 Transportbūvju institūts Lekt. B.Jeļisejevs
986. 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
987. 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
988. 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, RTU, Muitas un nodokļu katedras profesors, Dr.oec.
989. 24100 Transportbūvju institūts Asist. Z.Lazda
990. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., pr.doc. I.Ezera
991. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., lekt. L.Kamola
992. 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
993. 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
994. 22315 Muitas un nodokļu katedra N.Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
995. 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
996. 22315 Muitas un nodokļu katedra R.Račinska, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
997. 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Kadiķis, VID MP MKP 0210 Muitas maiņas vadītājs
998. 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
999. 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
1000. 22315 Muitas un nodokļu katedra N.Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
1001. 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
1002. 22315 Muitas un nodokļu katedra N.Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
1003. 22315 Muitas un nodokļu katedra R.Račinska, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
1004. 22315 Muitas un nodokļu katedra N.Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
1005. 22315 Muitas un nodokļu katedra N.Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
1006. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Prakt.doc. A.Gulbis
1007. 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
1008. 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
1009. 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
1010. 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
1011. 22315 Muitas un nodokļu katedra O.Živuhina, Daugavpils preču stacijas MKP vecākā muitas uzraudze
1012. 22315 Muitas un nodokļu katedra R.Račinska, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
1013. 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
1014. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Doc. P.Patļins
1015. 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Mūrniece, VID MP Muitas atļauju kontroles daļas Ierobežojumu un aizliegumu uzraudzības nodaļas vec
1016. 25100 Aeronautikas institūts Dr.hab.sc.ing., prof. V. Pavelko
1017. 22315 Muitas un nodokļu katedra M.Jurušs, RTU, Muitas un nodokļu katedras docents, Dr.oec.
1018. 22315 Muitas un nodokļu katedra V.Andrējeva, RTU asoc.prof., Dr.oec.
1019. 24100 Transportbūvju institūts asoc.prof. A.Zariņš
1020. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec. docente I. Judrupa
1021. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. V.Ozoliņa
1022. 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
1023. 22315 Muitas un nodokļu katedra I.Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
1024. 22315 Muitas un nodokļu katedra I.Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
1025. 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
1026. 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
1027. 22315 Muitas un nodokļu katedra V.Gurkovska, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
1028. 22315 Muitas un nodokļu katedra I.Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
1029. 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
1030. 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
1031. 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, RTU, Muitas un nodokļu katedras profesors, Dr.oec.
1032. 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
1033. 22315 Muitas un nodokļu katedra I.Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
1034. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Doc. P.Patļins
1035. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Lekt. J.Kuškins
1036. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Asoc.prof. V.Skribans
1037. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., pr.doc. J.Jakubāne
1038. 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
1039. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., prof. V.Nešpors
1040. 25100 Aeronautikas institūts Dr.sc.ing., doc. Ē. Ozoliņš
1041. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec., asoc. prof. L.Ādamsone
1042. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec., asoc.profesore T.Survilo
1043. 25100 Aeronautikas institūts Dr.sc.ing., doc. Ē. Ozoliņš
1044. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc.I.Pucens
1045. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., lekt. J.Kuškins
1046. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Lekt. J.Kuškins
1047. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Lekt. J.Kuškins
1048. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Prof. N.Sprancmanis
1049. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Asoc.prof. V.Skribans
1050. 24100 Transportbūvju institūts prof. A.Paeglītis
1051. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec., asoc.prof. T.Survilo
1052. 22315 Muitas un nodokļu katedra I.Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
1053. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., pr.doc. I.Ezera
1054. 24100 Transportbūvju institūts asoc.prof. A.Zariņš
1055. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Pāvels Patļins
1056. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Asoc.prof. D.Solovjovs
1057. 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
1058. 22315 Muitas un nodokļu katedra M.Jurušs, Dr.oec., nodokļu konsultants
1059. 22315 Muitas un nodokļu katedra I.Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
1060. 22315 Muitas un nodokļu katedra I.Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
1061. 24100 Transportbūvju institūts Lekt. J.Bidzāns
1062. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Velga Ozoliņa
1063. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Mg.oec., lekt. J.Kuškins
1064. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. A.Auziņa-Emsiņa
1065. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., lekt. N.Balabka
1066. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., doc. I.Andersone
1067. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. Ģ.Freibergs
1068. 25100 Aeronautikas institūts Mģ.sc. ing., doc. I. Smirnovs
1069. 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, RTU, Muitas un nodokļu katedras profesors, Dr.oec.
1070. 25100 Aeronautikas institūts Mģ.sc. ing., doc. I. Smirnovs
1071. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Prof. S.Treija
1072. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., pr.doc. I.Ezera
1073. 24100 Transportbūvju institūts Lekt. A.Paeglītis
1074. 24100 Transportbūvju institūts asoc.prof. A.Zariņš
1075. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec., doc. I.Andersone
1076. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., doc. I.Andersone
1077. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Prof. N.Sprancmanis
1078. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., lekt. N.Balabka
1079. 22315 Muitas un nodokļu katedra V.Andrējeva, RTU asoc.prof., Dr.oec.
1080. 24100 Transportbūvju institūts Lekt. B.Jeļisejevs
1081. 24100 Transportbūvju institūts Lekt. B.Jeļisejevs
1082. 24100 Transportbūvju institūts Prof. J.Smirnovs
1083. 24100 Transportbūvju institūts Prof. J.Smirnovs
1084. 24100 Transportbūvju institūts Prof. J.Smirnovs
1085. 24100 Transportbūvju institūts Prof. J.Smirnovs
1086. 24100 Transportbūvju institūts doc. J.Bidzāns
1087. 24100 Transportbūvju institūts Prof. A.Paeglītis
1088. 25100 Aeronautikas institūts Maģ.sc.ing., doc. I. Smirnovs
1089. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Prof. V.Nešpors
1090. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., prof. V.Jurēnoks
1091. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., pr.doc. J.Jakubāne
1092. 25100 Aeronautikas institūts Mģ.sc. ing., doc. I. Smirnovs
1093. 22315 Muitas un nodokļu katedra N.Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
1094. 25100 Aeronautikas institūts Dr.hab.sc.ing., prof. P. Trifonovs-Bogdanovs
1095. 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
1096. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Lekt. J.Kuškins
1097. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Asoc.prof. V.Skribans
1098. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Dmitrijs Solovjovs
1099. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. I.Pucens
1100. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Prakt. doc. K.Griķe
1101. 22315 Muitas un nodokļu katedra R.Račinska, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
1102. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. Ģ. Freibergs
1103. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. N.Rudzītis
1104. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. I.Pucens
1105. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Asoc.prof. D.Solovjovs
1106. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Lekt. A.Starčenko
1107. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. I.Pucens
1108. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Jānis Kuškins
1109. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Lekt. J.Kuškins
1110. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Lekt. J.Kuškins
1111. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Lekt. A.Starčenko
1112. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Doc. P.Patļins
1113. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Asoc. prof. V.Skribans
1114. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. V.Ozoliņa
1115. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Asoc.prof. D.Solovjovs
1116. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. N.Rudzītis
1117. 24100 Transportbūvju institūts Prof. A.Paeglītis
1118. 24100 Transportbūvju institūts Dr.cs.ing. V.Haritonovs
1119. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.psih., lekt. S.Gailīte
1120. 22315 Muitas un nodokļu katedra I.Valtere, VID MP Muitas atļauju kontroles daļas vadītāja
1121. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Mg.oec. L.Kamola
1122. 25100 Aeronautikas institūts Mģ.sc. ing., doc. I. Smirnovs
1123. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., doc. R.Greitāne
1124. 24100 Transportbūvju institūts Lekt. A.Paeglītis
1125. 22315 Muitas un nodokļu katedra N.Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
1126. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Asoc.prof. A.Orlovska
1127. 24100 Transportbūvju institūts Asist. V.Straupe
1128. 24100 Transportbūvju institūts Prof. A.Paeglītis
1129. 24100 Transportbūvju institūts prof. A.Paeglītis
1130. 24100 Transportbūvju institūts prof. A.Paeglītis
1131. 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
1132. 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
1133. 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
1134. 22315 Muitas un nodokļu katedra I.Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
1135. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec., doc. I.Andersone
1136. 22315 Muitas un nodokļu katedra R.Račinska, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
1137. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Doc. P.Patļins
1138. 24100 Transportbūvju institūts Dr.cs.ing. J.Vārna
1139. 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
1140. 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
1141. 24100 Transportbūvju institūts Asist. Z.Lazda
1142. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. O.Bogdanova
1143. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. N.Rudzītis
1144. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Velga Ozoliņa
1145. 22315 Muitas un nodokļu katedra I.Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
1146. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., pr.doc. N.Semjonova
1147. 22315 Muitas un nodokļu katedra I.Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
1148. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. I.Pucens
1149. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., lekt. I.Andersone
1150. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., lekt. N.Balabka
1151. 22315 Muitas un nodokļu katedra I.Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
1152. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. N.Rudzītis
1153. 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
1154. 22315 Muitas un nodokļu katedra I.Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
1155. 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
1156. 22315 Muitas un nodokļu katedra I.Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
1157. 22315 Muitas un nodokļu katedra I.Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
1158. 22315 Muitas un nodokļu katedra I.Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
1159. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Mg.oec., pr.doc. I.Jevinga
1160. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Mg.oec., pr.doc. N.Semjonova
1161. 22315 Muitas un nodokļu katedra I.Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
1162. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., pr.doc. J.Jakubāne
1163. 22315 Muitas un nodokļu katedra I.Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
1164. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.psih., lekt. S.Reinfelde
1165. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., lekt. I.Ozoliņa-Ozola
1166. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., lekt. I.Ozoliņa-Ozola
1167. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.psih., lekt. S.Reinfelde
1168. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.psih., lekt. S.Reinfelde
1169. 22315 Muitas un nodokļu katedra A.V.Krastiņš, Muitas un nodokļu katedras vadītājs, Dr.oec. Konsultants- H.Krogzeme, RTU lektore
1170. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec., prof. J.Vanags
1171. 22315 Muitas un nodokļu katedra I.Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
1172. 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
1173. 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
1174. 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
1175. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., doc. R.Greitāne
1176. 24100 Transportbūvju institūts Prof. J.Smirnovs
1177. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. A.Auziņa -Emsiņa
1178. 24100 Transportbūvju institūts Asist. Z.Lazda
1179. 22315 Muitas un nodokļu katedra N.Rudzītis, RTU, IEVF, SESMI docents (prakt.)
1180. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec., prof. M.Šenfelde
1181. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec., prof. M.Šenfelde
1182. 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
1183. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec., asoc.prof. L.Ādamsone
1184. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., prof. J.Saulītis
1185. 24100 Transportbūvju institūts Prof. A.Paeglītis
1186. 24100 Transportbūvju institūts Prof. A.Paeglītis
1187. 25100 Aeronautikas institūts Dr.hab sc.ing., prof. A. Urbahs
1188. 25100 Aeronautikas institūts Dr.hab sc.ing., prof. A. Urbahs
1189. 24100 Transportbūvju institūts prof. J.Smirnovs
1190. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., pr.doc. N.Semjonova
1191. 22315 Muitas un nodokļu katedra N.Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
1192. 25100 Aeronautikas institūts Dr.sc.ing., doc J. Žukovska
1193. 25100 Aeronautikas institūts Dr.hab.sc.ing., prof. J. Paramonovs
1194. 24100 Transportbūvju institūts Lekt. A.Paeglītis
1195. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Asoc.prof. D.Solovjovs
1196. 25100 Aeronautikas institūts Dr.sc.ing., lekt. I. Blumbergs
1197. 24100 Transportbūvju institūts Prof. A.Paeglītis
1198. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Asoc.prof. D.Solovjovs
1199. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Asoc.prof. D.Solovjovs
1200. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Lekt. J.Kuškins
1201. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec., asoc.profesore T.Survilo
1202. 25100 Aeronautikas institūts Dr.hab.sc.ing., prof. V. Pavelko
1203. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Prof. N.Sprancmanis
1204. 24100 Transportbūvju institūts Prof. J.R.Naudžuns
1205. 26000 Arhitektūras fakultāte Arh. E. Bondars
1206. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Mg. cc. ing. K.Teivena, Dr. hab. chem. V. Kampars
1207. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr. chem. N.Batenko
1208. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr. chem. M.Plotniece, Mg. sc. ing. O.Kodoliņš
1209. 27200 Enerģētikas institūts doc. N.Breners
1210. 27200 Enerģētikas institūts O.Borševskis
1211. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr. hab. chem. V. Kampars, Dr. chem. P.Pastors
1212. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts asoc.prof. A.Žiravecka
1213. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts J.Kaņeps
1214. 24100 Transportbūvju institūts M.sc.ing. E. Dambergs
1215. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Pilarczyk Gotz
1216. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr. chem. A.Baran, Dr. chem. M.Plotniece
1217. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DV pr.gr.prof. Z. Markovičs
1218. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Aldis Balodis
1219. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DV pr.gr.prof. Z. Markovičs
1220. 13100 Telekomunikāciju institūts G.Lauks; konsult. V.Zagorskis
1221. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Aleksejs Kataševs/Eduards Printcevs
1222. 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts J.Vaivods, VUGD, ing.
1223. 13100 Telekomunikāciju institūts R.Parts
1224. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Mg. chem. K.Kuprevičs, Dr. chem. J.Millers
1225. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Aleksejs Kataševs
1226. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Profesors Aleksejs Kataševs
1227. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Mg.oec. Sarmīte Barvika
1228. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.sc.ing. R.Vidzickis, Līgatnes novada "Vienkoču parka' īpašnieks
1229. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Profesors Aldis Balodis
1230. 26000 Arhitektūras fakultāte Lekt. I. Miķelsone
1231. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr. chem. K.Māliņš, Dr. hab. chem. V.Kampars
1232. 12500 Lietišķās matemātikas institūts Dr.math. Viktors Ajevskis
1233. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra Mg.sc.ing., lekt, N.Bogdanovs
1234. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Aleksejs Kataševs
1235. 27200 Enerģētikas institūts S.Kovaļenko
1236. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts J. Ozoliņš
1237. 26000 Arhitektūras fakultāte Prof. U. Bratuškins
1238. 24100 Transportbūvju institūts asoc.prof. A.Zariņš
1239. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., asoc. prof. P.Rusakovs
1240. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr.gr. lab. M. Kovaļovs
1241. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., lekt. N.Balabka
1242. 26000 Arhitektūras fakultāte G. Asaris
1243. 26000 Arhitektūras fakultāte A. Lapiņš
1244. 12500 Lietišķās matemātikas institūts Dr.sc.ing. .Andrejs Matvejevs
1245. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. Jurijs Ozoliņš
1246. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Māris Kalvāns
1247. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., lekt. I.Ovčiņņikova
1248. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., lekt. I.Ovčiņņikova
1249. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Vad.pētniece, docente Dr.sc.ing. Inese Ziemele
1250. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.art.S.Deksne Dr.sc.ing. I.Ziemele
1251. 26000 Arhitektūras fakultāte Prof. J. Briņķis
1252. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts M.Straume
1253. 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte Dr.sc.ing. Dmitrijs Rusovs
1254. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jurijs Čižovs
1255. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts Prof. I.Raņķi
1256. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. I.Juhņeviča
1257. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. A.Šutka
1258. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem.V.Kokars, Dr.sc.ing. R.Merijs-Meri
1259. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. A.Šutka
1260. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. Dagnija Loča, Mg.chem. Arita Dubņika
1261. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Linda Lancere
1262. 26000 Arhitektūras fakultāte Prakt.doc. E. Bērziņš
1263. 26000 Arhitektūras fakultāte Lekt. R.Čaupale
1264. 26000 Arhitektūras fakultāte Asoc.prof. G. Asaris
1265. 26000 Arhitektūras fakultāte Prof. U. Bratuškins
1266. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr.gr. lab. M. Kovaļovs
1267. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra Dr.sc.ing., prof. Ansis Klūga
1268. 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts J.Sulojeva, Doc., Dr.oec.
1269. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., doc. I.Andersone
1270. 01B00 Rīgas Biznesa skola A.Dzedons
1271. 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte Dr.sc.ing. Dmitrijs Rusovs
1272. 24100 Transportbūvju institūts vad.pētn. V.Haritonovs
1273. 24100 Transportbūvju institūts V.Haritonovs
1274. 24100 Transportbūvju institūts V.Haritonovs
1275. 13100 Telekomunikāciju institūts J.Poriņš; konsult. A.Supe
1276. 27200 Enerģētikas institūts asoc.prof. E.Ketnere
1277. 27200 Enerģētikas institūts asoc.prof. A.Dolgicers
1278. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts N. Mozga
1279. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jānis Kampars
1280. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Maksims Alekseičevs
1281. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Arnis Lektauers
1282. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Antons Patļins
1283. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Andrejs Ābele
1284. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.sc.ing., lektore A.Krieviņa
1285. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Viktorija Vendiņa
1286. 13100 Telekomunikāciju institūts G.Lauks; konsult. D.Finaškins
1287. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Bobrovs; konsult. S.Spolītis
1288. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Arnis Lektauers
1289. 01B00 Rīgas Biznesa skola E.Sproģe
1290. 01B00 Rīgas Biznesa skola A.Koliškins
1291. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jānis Kampars
1292. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., lekt. I.Ovčiņņikova
1293. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., prof. K.Didenko
1294. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DTST kat. prof. M.Ziema
1295. 24100 Transportbūvju institūts Prof. A.Paeglītis
1296. 13100 Telekomunikāciju institūts O.Belmanis; konsult. L.Cikovskis
1297. 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts J.Kisļaks, Dr.sc.ing.
1298. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Jurijs Dehtjars
1299. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem.V.Bartkevičs, Dr.chem. M.Drille
1300. 27200 Enerģētikas institūts aso.prof. A.Utāns
1301. 25100 Aeronautikas institūts asociētais profesors Andris Unbedahts
1302. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts A.Kamols
1303. 25500 Transporta institūts Mezītis Mareks, Dr.sc.ing., asoc. profesors
1304. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra Dr.sc.ing., lekt. R.Jerjomins
1305. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts O.Liniņš
1306. 25100 Aeronautikas institūts lektore Zoja Smorodova
1307. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts O.Tetervenoks
1308. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts O.Liniņš
1309. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts G. Bunga
1310. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra Dr.sc.ing., prof. A.Klūga
1311. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DTST kat. prof. M.Ziema
1312. 25500 Transporta institūts doc. Ē.Vonda
1313. 25500 Transporta institūts doc. Ē.Vonda
1314. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., lekt. K.Marinska
1315. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., lekt. I.Ovčiņņikova
1316. 25100 Aeronautikas institūts docents Valerijs Muhins
1317. 25100 Aeronautikas institūts docents Valerijs Muhins
1318. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Mg.sc.ing. Inese Mieriņa, Dr.chem. Māra Jure
1319. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,doc.I.Andersone
1320. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. Māris Turks
1321. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.arch.,docente A.Ulme
1322. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., as. prof. P.Rusakovs
1323. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., prof. O.Ņikiforova
1324. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DTST kat. lab. G. Miezītis
1325. 13100 Telekomunikāciju institūts R.Parts
1326. 13100 Telekomunikāciju institūts O.Belmanis
1327. 27200 Enerģētikas institūts asoc.prof. I.Oļeiņikova
1328. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., asoc.prof. Z.Sundukova
1329. 12500 Lietišķās matemātikas institūts Mg.oec. Tatjana Aršinova
1330. 25100 Aeronautikas institūts lektore Zoja Smorodova
1331. 25500 Transporta institūts Fjodors Mihailovs, Dr.sc.ing., lektors
1332. 25100 Aeronautikas institūts lektore Zoja Smorodova
1333. 25100 Aeronautikas institūts docents Valerijs Muhin
1334. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts I.Boiko
1335. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.sc.ing. A.Viļumsone
1336. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.sc.ing., asoc.profesors V.Kazāks, zin.asistents A. Grīnbergs
1337. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dipl.ing., docents J.Emsiņš
1338. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Agris Ņikitenko
1339. 25100 Aeronautikas institūts lektore Zoja Smorodova
1340. 25500 Transporta institūts Dijs Sergejevs, Dr.sc.ing.,asoc.profesors
1341. 25500 Transporta institūts Dr. inž., asoc.profesors D.Sergejevs
1342. 25500 Transporta institūts Dr. inž., asoc.profesors D.Sergejevs
1343. 25500 Transporta institūts Dr. inž., asoc.profesors D.Sergejevs
1344. 13100 Telekomunikāciju institūts M.Usanovs; konsult. T.Celmiņš
1345. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DTST kat. lab. G. Miezītis
1346. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra Dr.sc.ing., prof. E.Pētersons
1347. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DTST kat. asist. R. Taranovs
1348. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra Dr.sc.ing., prof. E.Pētersons
1349. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Bobrovs
1350. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr. hab. chem. V. Kampars
1351. 27200 Enerģētikas institūts I.Umbraško
1352. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. Kristīne Šalma-Ancāne
1353. 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte Dr.habil.sc.ing. D.Turlajs, M.sc.ing. Uģis Ķēniņš
1354. 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte Dr.sc.ing. Sigurds Jaundālders
1355. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DV pr.g. lekt. I. Karpičs
1356. 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte Dr.habil.sc.ing., prof. Sigurds Jaundālders, Dipl.ing. Jevgenijs Zabidarovs
1357. 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte Dipl.ing., M.sc.ing. Marijans Valpēteris
1358. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. Jānis Ločs, Mg.sc.ing. Vita Zālīte
1359. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc. ing. R. Merijs Meri
1360. 25100 Aeronautikas institūts lektors Vladislavs Ņesterovskis
1361. 25100 Aeronautikas institūts asistents Yevhen Harbuz
1362. 25500 Transporta institūts Ļ.Kirillova, Dipl.inž., lektore
1363. 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts L.Dombrovskis, VUGD, ing.
1364. 01B00 Rīgas Biznesa skola A.Dzedons
1365. 01B00 Rīgas Biznesa skola A.Dzedons
1366. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts M.Kirikova, STP katedras profesore
1367. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts L.Bušinska, LDI pētniece
1368. 22064 BALTECH studiju centrs Jeļena Peščerska
1369. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts L.Peņicina, LDI pētniece
1370. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts V.Graudiņa LDI vad. pētniece
1371. 01B00 Rīgas Biznesa skola A.Dzedons
1372. 01B00 Rīgas Biznesa skola A.Koliškins
1373. 01B00 Rīgas Biznesa skola A.Dzedons
1374. 01B00 Rīgas Biznesa skola K.Apkalns
1375. 01B00 Rīgas Biznesa skola I.Jākobsone
1376. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., asoc. prof. P.Rusakovs
1377. 25500 Transporta institūts Dr. inž., docents J.Eiduks
1378. 12500 Lietišķās matemātikas institūts Dr.sc.ing. .Andrejs Matvejevs
1379. 12500 Lietišķās matemātikas institūts Dr.sc.ing. Andrejs Matvejevs
1380. 22064 BALTECH studiju centrs Profesors Jānis Mazais
1381. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DV pr.gr.prof. Z. Markovičs
1382. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr. hab. chem. E.Liepiņš
1383. 24100 Transportbūvju institūts V.Gremze
1384. 24100 Transportbūvju institūts Dr.sc.ing. M.Kaļinka
1385. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., lekt. J.Kuškins
1386. 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Dr.philol., Mag.oec., asoc.prof. Marina Platonova
1387. 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts J.Vaivods, VUGD, ing.
1388. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Natālija Prokofjeva
1389. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., prof. V.Jurēnoks
1390. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts G. Upītis
1391. 13300 Mikroviļņu inženierijas un elektronikas institūts Asoc. prof. A.Gulbis
1392. 25500 Transporta institūts Jeļena Stepanova, M.sc., lektore
1393. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Gints Jaudzems
1394. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.sc.ing. I.Ziemele
1395. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Mg. sc. ing., A. Borisova
1396. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Antra Kundziņa
1397. 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte Ivars Bekmanis Dr.sc.ing, docents
1398. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., pr.doc. J.Jakubāne
1399. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. Jurijs Ozoliņš
1400. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra Dr.sc.ing., doc. S.Šarkovskis
1401. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., asoc.prof. P.Rusakovs
1402. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jānis Grabis
1403. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jānis Grabis
1404. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts A.Kromanis
1405. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Natālija Prokofjeva
1406. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts doc. M.Kalvāns
1407. 26000 Arhitektūras fakultāte Prof. J. Briņķis
1408. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Mg.sc.ing., LBS biedrs Oskars Caune
1409. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Asist., Mg.oec. D. Ščeulovs
1410. 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Doc. J.Bērziņš
1411. 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Doc. J.Bērziņš
1412. 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Prof. J.Ieviņš
1413. 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Prof. J.Ieviņš
1414. 01B00 Rīgas Biznesa skola G.Mathers
1415. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., lekt. I.Ovčiņņikova
1416. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.sc.ing., asoc.profesors V.Kazāks
1417. 01B00 Rīgas Biznesa skola G.Mathers
1418. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Ģirts Vulfs
1419. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts L.Bušinska, LDI pētniece
1420. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Mg.sc.ing. D.Buzdins, AS 4Finance, sistēmarhitekts
1421. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts Vad.: DTST kat. prof. M.Ziema
1422. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts J.Grundspeņķis, STP kat. profesors
1423. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts M.Kumermanis
1424. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DV pr.gr. doc. I. Markoviča
1425. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr. sc. ing., as. prof. P. Rusakovs
1426. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Vitālijs Boļšakovs
1427. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Aleksejs Kataševs
1428. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts as.prof. N. Prokofjeva, Dr.sc.ing.
1429. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DTST kat. lekt. A. Riekstiņš
1430. 13100 Telekomunikāciju institūts M.Usanovs
1431. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts J.Eiduks, STP kat. asoc. profesors
1432. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DV pr.gr.prof. Z. Markovičs
1433. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts J.Eiduks, STP katedras asoc.profesors
1434. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts J.Eiduks, STP kat. asoc. profesors
1435. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Solvita Bērziša
1436. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Kristin Imenes
1437. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Māris Ziema
1438. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts A.Ņikitenko, STP katedras docents
1439. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jānis Kampars
1440. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jānis Kampars
1441. 13100 Telekomunikāciju institūts O.Belmanis; konsult. A.Skrastiņš
1442. 13100 Telekomunikāciju institūts M.Usanovs
1443. 13100 Telekomunikāciju institūts O.Belmanis
1444. 13100 Telekomunikāciju institūts O.Belmanis
1445. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Mārtiņš Bonders
1446. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Andrejs Romānovs
1447. 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte Dr.sc.ing. Visvaldis Vrubļevskis
1448. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts YIT Tehsistem SIA, Tehniskās daļas vadītājs Guntis Birkmanis
1449. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Dr.sc.ing., LR KM Investīciju nodaļas vadītājs Aivars Jurjāns
1450. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Mg.sc.ing., prakt.docents Oskars Caune
1451. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Mg.oec., DzĪB "Rigondas 7" valdes locekle I.Simanoviča
1452. 26000 Arhitektūras fakultāte Lekt. R.Čaupale
1453. 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte Dr.sc.ing. Dmitrijs Rusovs
1454. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.sc.ing., lektors K.Kazāks
1455. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.arch.,docente A.Ulme
1456. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra Dr.sc.ing., doc. S.Šarkovskis
1457. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts lekt. J. Bule, Dr.sc.ing.
1458. 13100 Telekomunikāciju institūts J.Poriņš; konsult. A.Supe
1459. 26000 Arhitektūras fakultāte Prakt.doc. E. Bērziņš
1460. 25500 Transporta institūts Dipl.inž., lektore Ļ.Kirillova
1461. 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte Dr.sc.ing. Guntis Strautmanis
1462. 25500 Transporta institūts Jānis Eiduks, Dr. sc.ing.,docents
1463. 25500 Transporta institūts Jānis Eiduks, Dr. sc.ing.,docents
1464. 27200 Enerģētikas institūts S.Rubkovs
1465. 13100 Telekomunikāciju institūts R.Parts
1466. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts I. Boiko
1467. 25100 Aeronautikas institūts docente Margarita Urbaha
1468. 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts V.Zujevs, VUGD, ing.
1469. 26000 Arhitektūras fakultāte A. Vītols
1470. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., pr.doc. N.Semjonova
1471. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts N.Mozga
1472. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Jurijs Dehtjars
1473. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr. chem. Ilga Mutule
1474. 26000 Arhitektūras fakultāte Prof. S. Treija
1475. 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte M.sc.ing. Aleksandrs Soročins
1476. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts E.Latiševa, Dr.sc.ing., IP katedras asoc. prof.
1477. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr.gr. lekt. A. Sisojevs
1478. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Bobrovs
1479. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.arch.,docente A.Ulme
1480. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Inese Upīte
1481. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Antons Patļins
1482. 25500 Transporta institūts Dr. inž., docents J.Eiduks
1483. 13100 Telekomunikāciju institūts M.Ekmanis
1484. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts A.Auziņš, STP kat.sistēmanalītiķis
1485. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., prof. O.Ņikiforova
1486. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Mg. chem. E.Zariņš, Dr. chem. V.Kokars
1487. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr. phys. S.Piskunovs, Dr. chem. M.Utināns
1488. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.sc.ing., as.prof. Ilze Baltiņa
1489. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr. phys. J.Jaunbergs, Dr. hab. chem. V.Kampars
1490. 13100 Telekomunikāciju institūts J.Poriņš; konsult. A.Supe, J.Pavārs
1491. 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte Dr.sc.ing. Sergejs Vostrikovs
1492. 25100 Aeronautikas institūts docents Valerijs Muhins
1493. 25100 Aeronautikas institūts docents Valerijs Muhins
1494. 25500 Transporta institūts M.sc., lektore J.Stepanova
1495. 25500 Transporta institūts Dr. inž., docents J.Eiduks
1496. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. Mārcis Dzenis, Mg.chem. Inga Šteingolde
1497. 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte Ivars Bekmanis, Dr.sc.ing
1498. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DV pr.gr.lekt. I. Karpičs
1499. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Mg.oec., lektore Ļubova Kohane
1500. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts doc. V.Vrubļevskis
1501. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Mg.ing. Oskars Caune
1502. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Dr.sc.ing., LR KM investīciju nodaļas vadītājs Aivars Jurjāns
1503. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Mg.ing. Oskars Caune
1504. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Dr.oec., profesore Ineta Geipele
1505. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Baiba Pļaviņa
1506. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Dr.oec., profesore Ineta Geipele
1507. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Dr.oec. Tatjana Tambovceva
1508. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Dr.oec., profesors Jānis Vanags
1509. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Antons Patļins
1510. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Vitālijs Boļšakovs
1511. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Profesore Elīna Gaile-Sarkane
1512. 13100 Telekomunikāciju institūts J.Poriņš; konsult. A.Supe
1513. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Mg.sc.ing. Kaspars Ozols
1514. 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte Marina Grivcova, Dr. sc. ing.
1515. 01B00 Rīgas Biznesa skola M.Ešmits
1516. 01B00 Rīgas Biznesa skola J.Ulmanis
1517. 26000 Arhitektūras fakultāte Prof. S. Treija
1518. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Mg.chem. S.Vucāne, Dr. chem. M.Drille
1519. 01B00 Rīgas Biznesa skola A.Jakobsons
1520. 24100 Transportbūvju institūts V.Haritonovs
1521. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Prof. R.Počs, konsult. Mg.oec. A.Zeps
1522. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. D.E.Sīle
1523. 12500 Lietišķās matemātikas institūts Dr.sc.ing. Aleksandrs Bezručko
1524. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DV pr.gr. lekt. I. Karpičs
1525. 26000 Arhitektūras fakultāte Prakt.doc. M.Švēde
1526. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., asist. L.Budņiks
1527. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Profesors Genādijs Sagalovičs
1528. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Mg.sc.ing. Oskars Grīgs, Mg.sc.ing. Konstantīns Dubencovs
1529. 25100 Aeronautikas institūts docents Viktors Feofanovs
1530. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. math. Vineta Minkēviča
1531. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Mg.sc.ing., LBS biedrs Oskars Caune
1532. 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Prof. J.Ieviņš
1533. 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts N.Smirnovs, VUGD, ing.
1534. 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Mag.philol., lekt. Diāna Rūpniece
1535. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts G.Bunga
1536. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts J.Eiduks, STP kat. asoc. profesors
1537. 13100 Telekomunikāciju institūts O.Belmanis
1538. 27200 Enerģētikas institūts doc. N.Breners
1539. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. Jurijs Ozoliņš
1540. 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Doc. V.Ziemelis
1541. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts A.Kromanis
1542. 27200 Enerģētikas institūts doc. J.Survilo
1543. 25100 Aeronautikas institūts asociētais profesors Andris Unbedahts
1544. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg. sc. ing. Gaļina Terļecka,Prof. Ausma Viļumsone
1545. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. Jurijs Ozoliņš
1546. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Zagorskis
1547. 25100 Aeronautikas institūts docente Margarita Urbaha
1548. 27200 Enerģētikas institūts asoc.prof. J.Barkāns
1549. 27200 Enerģētikas institūts asoc.prof. S.Vītoliņa
1550. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.sc.ing. Ingrīda Šahta, Asoc. prof. Ilze Baltiņa, Kons.asoc. prof.. J. Blūms
1551. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Jurijs Dehtjars/Galina Boka/Juris Baumanis
1552. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Vitālijs Boļšakovs
1553. 26000 Arhitektūras fakultāte Arh. E. Bondars
1554. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Mg.oec., DzĪB „Rigondas 7” valdes locekle I.Simanoviča
1555. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts doc. I.Škapare
1556. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Mg.sc.ing., LBS biedrs Oskars Caune
1557. 27200 Enerģētikas institūts D.Antonovs
1558. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts asoc.prof. A.Greķis
1559. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., asoc. prof. P.Rusakovs
1560. 27200 Enerģētikas institūts asoc.prof. J.Priedīte
1561. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jānis Grabis
1562. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jānis Grabis
1563. 13100 Telekomunikāciju institūts O.Belmanis
1564. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. Aigars Jirgensons
1565. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.sc.ing., lektore G.Zommere
1566. 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Prof. V.Jemeļjanovs
1567. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr.gr. lekt. A. Sisojevs
1568. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., prof. E.Gaile-Sarkane
1569. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Andrejs Romānovs
1570. 13100 Telekomunikāciju institūts P.Gavars; konsult. O.Ozoliņš
1571. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr. chem. M.Drille, Mg. chem. D. Ruskovs
1572. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., prof. I.Voronova
1573. 13100 Telekomunikāciju institūts J.Jeļinskis
1574. 13100 Telekomunikāciju institūts G.Lauks; konsult. J.Asmuss
1575. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Mg.sc.ing. A.Gabrene, Dr.sc.ing. I.Juhņeviča
1576. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte V.Lūsis
1577. 01B00 Rīgas Biznesa skola R.Lieksnis
1578. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts M.Uhanova, Dr.sc.ing., IP katedras docente
1579. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts M.Uhanova, Dr.sc.ing., IP katedras docente
1580. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.sc.ing. Ingrīda Šahta Asoc. prof. Ilze Baltiņa, Kons.Dr. Sc. ing. A. Vališevskis
1581. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts A.Kamols
1582. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dipl.ing., docents J.Emsiņš
1583. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Aldis Balodis
1584. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Arturs Lešinskis
1585. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Profesors Aldis Balodis
1586. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Aleksejs Kataševs
1587. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.sc.ing., lektore G.Zommere
1588. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. Māris Turks, B.sc. Jevgeņija Lugiņina
1589. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.sc.ing., lektora p.i. E.Kirilovs, Dipl.ing., docents J.Emsiņš
1590. 25500 Transporta institūts Dr. inž., asoc.profesors D.Sergejevs
1591. 25100 Aeronautikas institūts docente Margarita Urbaha
1592. 25100 Aeronautikas institūts docents Mihails Larins
1593. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Mg.chem. Arita Dubņika
1594. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Mg. chem. E.Sproģe, Dr. chem. S.Čornaja
1595. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. Māris Turks, B.sc. Jevgeņija Lugiņina
1596. 01B00 Rīgas Biznesa skola G.Mathers
1597. 01B00 Rīgas Biznesa skola J.Grēviņš
1598. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra Dr.sc.ing., prof. Ansis Klūga
1599. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra Dr.sc.ing., prof. Ansis Klūga
1600. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra Dr.sc.ing., prof. A.Klūga
1601. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Jekaterina Bule
1602. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., asoc. prof. P.Rusakovs
1603. 22315 Muitas un nodokļu katedra H.Krogzeme, RTU Muitas un nodokļu katedras lektore
1604. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., lekt. K.Marinska
1605. 13100 Telekomunikāciju institūts O.Belmanis
1606. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Bobrovs
1607. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Bobrovs
1608. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.sc.ing., lektora p.i. E.Kirilovs
1609. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Doc.A.Ūdris
1610. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Vitālijs Boļšakovs
1611. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Inese Poļaka
1612. 27200 Enerģētikas institūts Prof. J.Rozenkrons
1613. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., as. prof. P.Rusakovs
1614. 13100 Telekomunikāciju institūts R.Parts
1615. 13100 Telekomunikāciju institūts R.Parts
1616. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts J.Grundspeņķis, STP katedras profesors
1617. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. Vitālijs Lakevičs, Mg.sc.ing. Valentīna Stepanova
1618. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Mg.sc.ing. Imants Kreicbergs, Dr.sc.ing. Olita Medne
1619. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Mg.sc.ing. Imants Kreicbergs, Dr.sc.ing. Olita Medne
1620. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra Dr.sc.ing., doc. Sergejs Šarkovskis
1621. 13100 Telekomunikāciju institūts P.Gavars; konsult. O.Ozoliņš
1622. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts A. Fiļipovs
1623. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Bobrovs
1624. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts LDI prof. J. Grundspeņķis
1625. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts J.Grundspeņķis, STP kat. profesors
1626. 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Mag.philol., lekt. Diāna Rūpniece
1627. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.habil.sc.ing., pētnieks Aleksandrs Okss
1628. 01B00 Rīgas Biznesa skola R.Lieksnis
1629. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Aldis Balodis
1630. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts M.Kumermanis
1631. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Profesors Aldis Balodis
1632. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts Doc.A.Avotiņš
1633. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DTST kat. lab. Ē. Kļaviņš
1634. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Sarmīte Barvika
1635. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Mg.oec., asistente Iveta Stāmure
1636. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts M.Kirikova, Dr. sc. ing., STP katedras profesore
1637. 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte M.sc.ing. Kaspars Grīnbergs
1638. 26000 Arhitektūras fakultāte Prof. S. Treija
1639. 26000 Arhitektūras fakultāte Prof. I. Strautmanis
1640. 26000 Arhitektūras fakultāte Prof. S. Treija
1641. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.habil.chem. G.Sedmale
1642. 26000 Arhitektūras fakultāte S. Treija
1643. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jeļena Pečerska
1644. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Jana Bikovska
1645. 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
1646. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Sarmīte Barvika
1647. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DV pr.gr. doc. A. Ozols
1648. 26000 Arhitektūras fakultāte Prof. J. Briņķis
1649. 13100 Telekomunikāciju institūts O.Belmanis
1650. 13100 Telekomunikāciju institūts P.Gavars; konsult. O.Ozoliņš
1651. 26000 Arhitektūras fakultāte Lekt. A. Riekstiņš
1652. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts J.Eiduks, STP kat. asoc. profesors
1653. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Dr.oec., asoc.profesore Tatjana Tambovceva
1654. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Mārtiņš Bonders
1655. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Renāte Strazdiņa
1656. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Solvita Bērziša
1657. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jānis Grabis
1658. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Mārtiņš Bonders
1659. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Antons Patļins
1660. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra Dr.sc.ing., prof. A.Klūga
1661. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jānis Grabis
1662. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., prof. V.Jurēnoks
1663. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., prof. V.Jurēnoks
1664. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Profesors Vitālijs Jurēnoks
1665. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Dr.oec., docente Kristīne Fedotova
1666. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra Dr.sc.ing., prof. Ansis Klūga
1667. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. math. Vineta Minkēviča
1668. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts E.Lavendelis, LDI vad.pētnieks
1669. 22064 BALTECH studiju centrs Jūlija Petuhova
1670. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jānis Kampars
1671. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts I.Birzniece, LDI pētniece
1672. 26000 Arhitektūras fakultāte A. Lapiņš
1673. 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Dr.sc.admin., Mag.paed., doc. Antra Roskoša
1674. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra Dr.sc.ing., prof. E.Pētersons
1675. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra Dr.sc.ing., prof. E.Pētersons
1676. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Prof. E.Gaile-Sarkane
1677. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr. Sc. ing. Dana Beļakova
1678. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Prakt.doc., Mg.oec. J.Jakubāne
1679. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec. V. Šatrevičs
1680. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Dr.oec. Tatjana Tambovceva
1681. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec., asoc.prof. L.Ādamsone
1682. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.K.Kozlovskis
1683. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., doc. K.Kozlovskis
1684. 12500 Lietišķās matemātikas institūts Dr.oec. Konstantins Kozlovskis.
1685. 24100 Transportbūvju institūts J.Ancāns
1686. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.sc.ing. I.Ziemele
1687. 13100 Telekomunikāciju institūts O.Belmanis
1688. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Andrejs Romānovs
1689. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Andrejs Romānovs
1690. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Andrejs Romānovs
1691. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. math. Vineta Minkēviča
1692. 01B00 Rīgas Biznesa skola Ē.Dobelis
1693. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Profesore Nataļja Lāce
1694. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., doc. I.Andersone
1695. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Bobrovs; konsult. S.Spolītis
1696. 13100 Telekomunikāciju institūts J.Poriņš; konsult. A.Supe
1697. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.phys., pr.docents P.Kāpostiņš
1698. 13100 Telekomunikāciju institūts O.Belmanis; konsult. L.Cikovskis
1699. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Bobrovs; konsult. A.Udaļcovs
1700. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Bobrovs
1701. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts RD PIP, galv.ekon. Sanda Geipele
1702. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jānis Kampars
1703. 13100 Telekomunikāciju institūts P.Gavars; konsult. O.Ozoliņš
1704. 27200 Enerģētikas institūts asoc.prof. S.Guseva
1705. 27200 Enerģētikas institūts asoc.prof. S.Guseva
1706. 27200 Enerģētikas institūts doc. N.Breners
1707. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., doc. I.Andersone
1708. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., doc. I.Andersone
1709. 26000 Arhitektūras fakultāte J. Krastiņš
1710. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. Linda Krāģe, Mg.chem. Iveta Laumane
1711. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., doc. J.Mežiels
1712. 25100 Aeronautikas institūts lektors Vladislavs Ņesterovskis
1713. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr. chem. K.Jaudzems
1714. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Profesore Nataļja Lāce
1715. 24100 Transportbūvju institūts lekt. B.Jeļisejevs
1716. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jānis Kampars
1717. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jānis Kampars
1718. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., docents G.Alksnis
1719. 26000 Arhitektūras fakultāte A. Lapiņš
1720. 25500 Transporta institūts Dr. inž., asoc.profesors D.Sergejevs
1721. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec. asist. L.Budņiks
1722. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Profesore Elīna Gaile-Sarkane
1723. 25100 Aeronautikas institūts docents Valerijs Muhins
1724. 25100 Aeronautikas institūts docente Margarita Urbaha
1725. 25100 Aeronautikas institūts profesors Aleksandrs Urbahs
1726. 25100 Aeronautikas institūts profesors Aleksandrs Urbahs
1727. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Bobrovs; konsult. A.Udaļcovs
1728. 13100 Telekomunikāciju institūts Ģ.Ivanovs; konsult. O.Ozoliņš
1729. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Sarmīte Barvika
1730. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.sc.ing., asoc.profesors V.Kazāks
1731. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.sc.ing., lektore G.Zommere
1732. 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte Dr.sc.ing. Sigurds Jaundālders
1733. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. Dagnija Loča, Dr.sc.ing. Zilgma Irbe
1734. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. Zilgma Irbe
1735. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. Agnese Stunda-Zujeva, Mg.sc.ing. Valdis Teteris
1736. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.sc.ing. I.Baltiņa
1737. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., doc. J.Mežiels
1738. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., doc. J.Mežiels
1739. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts I. Boiko
1740. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Antra Kundziņa
1741. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Bobrovs; konsult. A.Udaļcovs
1742. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Inese Poļaka
1743. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra Dr.sc.ing., lekt. R.Jerjomins
1744. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., doc. R.Greitāne
1745. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts J.Grabis, Vadības informācijas tehnoloģijas katedras profesors
1746. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jānis Grabis
1747. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., pr.doc. J.Jakubāne
1748. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts SIA „ABC software” projektu vadītājs, Mg.sc.ing. A.Jeršovs
1749. 26000 Arhitektūras fakultāte Arh. E. Bondars
1750. 13100 Telekomunikāciju institūts Ģ.Ivanovs; konsult. O.Ozoliņš
1751. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Mārtiņš Bonders
1752. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Bobrovs
1753. 27200 Enerģētikas institūts asoc.prof. A.Mutule
1754. 26000 Arhitektūras fakultāte S. Treija
1755. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.sc.ing., lektors K.Kazāks
1756. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., prof. V.Jurēnoks
1757. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. Juris Mālers, Dr.chem. Juris Zoldners
1758. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Bobrovs
1759. 25100 Aeronautikas institūts docents Valerijs Muhins
1760. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., lekt. K.Marinska
1761. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Lekt. K.Marinska
1762. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Dr.habil.oec.prof. R.Počs
1763. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., prof. N.Lāce
1764. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.sc.ing. I.Baltiņa
1765. 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte Dr.sc.ing. Dmitrijs Rusovs
1766. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Dr.oec., asoc.profesore Tatjana Tambovceva
1767. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Dr.oec., docente Kristīne Fedotova
1768. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts I.Raņķis, Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes, Industriālās elektronikas un elektrotehnoloģija
1769. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts A.Kamols
1770. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., prof. O.Ņikiforova
1771. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., asoc.prof. L.Vasiļjeva
1772. 01B00 Rīgas Biznesa skola I.Jākobsone
1773. 25100 Aeronautikas institūts profesors Aleksandrs Urbahs
1774. 25100 Aeronautikas institūts profesors Aleksandrs Urbahs
1775. 25100 Aeronautikas institūts Doc. Valerijs Muhins
1776. 25100 Aeronautikas institūts docents Mihails Larins
1777. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts J.Kaņeps
1778. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra Dr.sc.ing., doc. A.Spunītis
1779. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Ēriks Palčevskis
1780. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts M.Kirikova, STP katedras profesore
1781. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., as. prof. P.Rusakovs
1782. 01B00 Rīgas Biznesa skola A.Dzedons
1783. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.med. Inese Mārtiņsone
1784. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Lekt. A.Starčenko
1785. 13100 Telekomunikāciju institūts G.Lauks
1786. 25100 Aeronautikas institūts docente Margarita Urbaha
1787. 25500 Transporta institūts Fjodors Mihailovs, Dr.sc.ing., lektors
1788. 25100 Aeronautikas institūts profesors Aleksandrs Urbahs
1789. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., prof. V.Jurēnoks
1790. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Prakt.doc., Mg.oec. I. Ezera
1791. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., prof. I.Voronova
1792. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., pr.doc. N.Semjonova
1793. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dipl.ing., docents J.Emsiņš
1794. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., asoc. prof. P.Rusakovs
1795. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr. sc. ing. S. Gaidukovs
1796. 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts J.Vaivods, VUGD, ing.
1797. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. Māra Jure, Mg.sc.ing. Inese Mieriņa
1798. 27200 Enerģētikas institūts doc. J.Survilo
1799. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Dr.oec., profesors Jānis Vanags
1800. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Mg.sc.ing., prakt.docents Oskars Caune
1801. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Lekt. J.Kuškins
1802. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra Dr.sc.ing., prof. E.Pētersons
1803. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra Dr.sc.ing., prof. E.Pētersons
1804. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DTST kat. asist. R. Taranovs
1805. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra Dr.sc.ing., prof. A.Klūga
1806. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Dr.oec., asoc.profesore Tatjana Tambovceva
1807. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Dr.oec., asoc.profesore Tatjana Tambovceva
1808. 26000 Arhitektūras fakultāte E. Bondars
1809. 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts I.Nakurts, VUGD, Mg.chem.
1810. 25500 Transporta institūts M.sc., lektore J.Stepanova
1811. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Aleksandrs Čurkovs
1812. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Bobrovs
1813. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dipl.ing., docents J.Emsiņš
1814. 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
1815. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., pr.doc. N.Semjonova
1816. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Asoc.prof. A.Orlovska
1817. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. Vitālijs Lakevičs
1818. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.habil.sc.ing. G.Mežinskis
1819. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Olga Bogdanova
1820. 25100 Aeronautikas institūts Viktors Feofanovs
1821. 24100 Transportbūvju institūts Prof. J.Naudžuns
1822. 26000 Arhitektūras fakultāte U. Bratuškins
1823. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Mg.oec. Armands Auziņš
1824. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., prof. K.Didenko
1825. 26000 Arhitektūras fakultāte Prof. U. Bratuškins
1826. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts A.Ņikitenko, STP katedras docents, Dr.cs.ing.
1827. 13100 Telekomunikāciju institūts O.Belmanis; konsult. M.Ekmanis
1828. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.sc.ing., lektors K.Kazāks
1829. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Ludmila Aleksejeva
1830. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Ludmila Aleksejeva
1831. 25100 Aeronautikas institūts Dr.hab.sc.ing., prof. M. Kleinhofs
1832. 22064 BALTECH studiju centrs Dr.sc.ing. Aigars Laizāns
1833. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra Dr.sc.ing., prof. A.Klūga
1834. 25100 Aeronautikas institūts profesors Aleksandrs Urbahs
1835. 27200 Enerģētikas institūts asoc.prof. I.Oļeiņikova
1836. 25100 Aeronautikas institūts Dr.hab.sc.ing., prof. P. Trifonovs-Bogdanovs
1837. 25100 Aeronautikas institūts Dr.hab.sc.ing., prof. P. Trifonovs-Bogdanovs
1838. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dipl.ing., docents J.Emsiņš
1839. 27200 Enerģētikas institūts doc. V.Strelkovs
1840. 25500 Transporta institūts M.sc., lektore J.Stepanova
1841. 24100 Transportbūvju institūts I.Nudiens
1842. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts lekt. J. Bule, Dr.sc.ing.
1843. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Mārtiņš Bonders
1844. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts M.Uhanova, Dr.sc.ing., IP katedras docente
1845. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Doc. M.Uhanova, Dr.sc.ing.
1846. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts M.Uhanova, Dr.sc.ing., IP katedras docente
1847. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.sc.ing. I.Ziemele
1848. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Romāns Neilands
1849. 01B00 Rīgas Biznesa skola M.Ešmits
1850. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts L.Novickis, Dr.habil.sc.ing., LDP profesora grupas profesors
1851. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.sc.ing., doktorante A.Putniņa, Dr.habil.sc.ing., profesore S.Kukle
1852. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr. sc. ing. S. Reihmane
1853. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., asoc.prof. R.Alsiņa
1854. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., lekt. I.Ovčiņņikova
1855. 25100 Aeronautikas institūts zin. asistents Gints Rijkuris
1856. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Prof. N.Sprancmanis
1857. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Prof. N.Sprancmanis
1858. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Arnis Lektauers
1859. 25100 Aeronautikas institūts asistents Yevhen Harbuz
1860. 25100 Aeronautikas institūts asociētais profesors Ilmars Lešinskis
1861. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra Dr.sc.ing., lekt. R.Jerjomins
1862. 13100 Telekomunikāciju institūts J.Poriņš; konsult. A.Supe
1863. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DTST kat. prof. V.Zagurskis
1864. 25500 Transporta institūts Dr. inž., lektors P.Gavrilovs
1865. 25500 Transporta institūts Dr. inž., docents J.Eiduks
1866. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., prof. V.Jurēnoks
1867. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Bobrovs; konsult. A.Udaļcovs
1868. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., asoc. prof. P.Rusakovs
1869. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.sc.ing. I.Baltiņa Dr.phys.A.Lūsis Cietvielu fizikas institūts
1870. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. Māra Jure, Olga Lando
1871. 13100 Telekomunikāciju institūts J.Jeļinskis
1872. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts J.Grundspeņķis, Dr. habil.sc. ing., STP katedras profesors
1873. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Natālija Prokofjeva
1874. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. Māris Turks
1875. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.sc.ing., asoc.profesors V.Kazāks
1876. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte J.Šliseris
1877. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Dr.oec. Jānis Vanags
1878. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Mg.sc.ing., prakt.docents Oskars Caune
1879. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Asoc.prof. V.Šitikovs, Dr.sc.ing..
1880. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Asoc.prof. V.Šitikovs, Dr.sc.ing.
1881. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Ģirts Vulfs
1882. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts IF Apdrošināšana, vecākais izstrādātājs, Mg.sc.ing. G.Linkevičs
1883. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Andrejs Ābele
1884. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts G.Alksnis, Lietišķo datorzinātņu katedras docents
1885. 12500 Lietišķās matemātikas institūts Dr.oec. Irina Voronova
1886. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jurijs Čižovs
1887. 26000 Arhitektūras fakultāte Prof. U. Bratuškins
1888. 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Dr.philol., Asoc.profesore Marina Platonova
1889. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Prof. Ausma Viļumsone
1890. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts I.Boiko
1891. 25500 Transporta institūts Jeļena Stepanova, M.sc., lektore
1892. 25500 Transporta institūts Mezītis Mareks, Dr.sc.ing., asoc. profesors
1893. 25100 Aeronautikas institūts docents Viktors Feofanovs
1894. 25500 Transporta institūts Jānis Eiduks, Dr. sc.ing.,docents
1895. 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Dr.paed., Asoc.profesore Diāna Rumpīte
1896. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., doc. I.Andersone
1897. 01B00 Rīgas Biznesa skola I.Skrūzkalne
1898. 01B00 Rīgas Biznesa skola M.Ešmits
1899. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Arnis Lektauers
1900. 13100 Telekomunikāciju institūts A.Skrastiņš; konsult. O.Belmanis
1901. 25100 Aeronautikas institūts lektore Zoja Smorodova
1902. 26000 Arhitektūras fakultāte Lekt. A. Antenišķe
1903. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Doc., Dr.sc.ing. G. Kozaka
1904. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., asoc.prof. R.Alsiņa
1905. 22064 BALTECH studiju centrs Aigars Laizāns
1906. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Profesors Genādijs Sagalovičs
1907. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts I.Buņina
1908. 27200 Enerģētikas institūts J.Kozadajevs
1909. 27200 Enerģētikas institūts E.Kamoliņš
1910. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., lekt. K.Marinska
1911. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., doc. R.Greitāne
1912. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Doc., Dr.sc.ing. G. Kozaka
1913. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dipl.ing., docents J.Emsiņš
1914. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr. sc. ing., doc. G. Alksnis
1915. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Uldis Jaspers
1916. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Profesors Andrejs Krasņikovs
1917. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Oskars Gainutdinovs
1918. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr. sc. ing. J. Kajaks
1919. 01B00 Rīgas Biznesa skola A.Dzedons
1920. 01B00 Rīgas Biznesa skola A.Dzedons
1921. 13100 Telekomunikāciju institūts J.Poriņš; konsult. A.Supe
1922. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts J.Kaņeps
1923. 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts J.Sulojeva, Doc., Dr.oec.
1924. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.sc.ing., lektore A.Krieviņa
1925. 25100 Aeronautikas institūts profesors Aleksandrs Urbahs
1926. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Jānis Vanags
1927. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Eleonora Latiševa
1928. 13100 Telekomunikāciju institūts Ģ.Ivanovs; konsult. O.Ozoliņš
1929. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Bobrovs
1930. 13100 Telekomunikāciju institūts T.Celmiņš
1931. 26000 Arhitektūras fakultāte Prof. U. Bratuškins
1932. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Mg.sc. Normunds Zelčāns, Dr.chem. Ērika Bizdēna, Dr.sc.ing. Jurijs Ozoliņš
1933. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Mg. sc. ing. E.Lodiņš, Dr. sc. ing. L.Krāģe
1934. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.sc.ing., asoc.profesors V.Kazāks
1935. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts A.Anohina-Naumeca, STP kat. docente
1936. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. comp. Jānis Vempers
1937. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Accenture Latvijas filiāle, vecākais sistēmu analītiķis I.Garbovskis
1938. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr.gr. lekt. A. Sisojevs
1939. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., prof. O.Ņikiforova
1940. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., prof. O.Ņikiforova
1941. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra Dr.habil.phys., prof. V.Popovs
1942. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr.gr. asist. p.i.. O. Krutikova
1943. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. habil. Gaļina Merkurjeva
1944. 01B00 Rīgas Biznesa skola M.Ešmits
1945. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc. ing. R. Merijs Meri, Dr.sc.ing. J. Zicāns
1946. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Lektore Līga Kamola
1947. 25500 Transporta institūts M.Sc. Ing. Oskars Irbītis
1948. 25100 Aeronautikas institūts docente Margarita Urbaha
1949. 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Barkovska-Jakovļeva, VID MP Muitas atļauju kontroles daļas Ierobežojumu un aizliegumu uzraudzības
1950. 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
1951. 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
1952. 26000 Arhitektūras fakultāte S. Treija
1953. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.sc.ing., lektors K.Kazāks
1954. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. Dagnija Loča
1955. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr.gr. lekt. A. Sisojevs
1956. 25100 Aeronautikas institūts profesors Aleksandrs Urbahs
1957. 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Dr.philol., Mag.oec., asoc.prof. Marina Platonova
1958. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts as.prof. N. Prokofjeva, Dr.sc.ing.
1959. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr. sc. ing., doc. G. Alksnis
1960. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Mg. chem. L. Vīķele, Dr. habil. sc. ing. A. Treimanis
1961. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. I.Juhņeviča
1962. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.sc.ing., doktorante E.Trumsiņa
1963. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Indra Surkova/Jurijs Dehtjars
1964. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr. hab. chem. V. Kampars
1965. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.sc.ing., as.prof. Ilze Baltiņa
1966. 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte Dipl.ing. Irina Kinstafore; Dr.sc.ing. Sigurds Jaundālders
1967. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DTST kat. lekt. A. Riekstiņš
1968. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Maksims Alekseičevs
1969. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Maksims Alekseičevs
1970. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Alla Anohina–Naumeca
1971. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Mg.oec., LNPAA valdes priekš.vietniece B.Pļaviņa
1972. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts RD PIP, galv.ekon. Sanda Geipele
1973. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Dr.oec. Tatjana Tambovceva
1974. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Mg.oec., DzĪB "Rigondas 7" valdes locekle I.Simanoviča
1975. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Doc. I.Andersone
1976. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Sarmīte Barvika
1977. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Sarmīte Barvika
1978. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Sanda Geipele
1979. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Mg.oec. Sarmīte Barvika
1980. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Mg.sc.ing.,prakt. doc. Armands Auziņš
1981. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Profesors Mihails Zakrževskis
1982. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Mg. chem. L.Laipniece, Dr. hab. chem. V.Kampars
1983. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr. sc. ing. S. Gaidukovs
1984. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts A.Ņikitenko, STP katedras docents
1985. 22315 Muitas un nodokļu katedra M.Jurušs, RTU, Muitas un nodokļu katedras docents, Dr.oec.
1986. 24100 Transportbūvju institūts V.Haritonovs
1987. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.sc.ing., lektors K.Kazāks
1988. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.arch.,docente A.Ulme
1989. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr. chem. M.Utināns, Dr. phys. S. Piskunovs, Dr. phys. J.Žukovskis
1990. 22064 BALTECH studiju centrs Judīte Jakubāne
1991. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., asoc.prof. R.Alsiņa
1992. 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
1993. 22315 Muitas un nodokļu katedra I.Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
1994. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Prof. K.Ketners
1995. 27200 Enerģētikas institūts asoc.prof. E.Ketnere
1996. 25100 Aeronautikas institūts lektors Vladislavs Ņesterovskis
1997. 25100 Aeronautikas institūts zin. asistents Gints Rijkuris
1998. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr. sc. ing., doc. G. Alksnis
1999. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Arnis Lektauers
2000. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts M.Kirikova, STP katedras profesore
2001. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Gaļina Boka
2002. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Gints Jaudzems
2003. 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Mag.philol., lektore Anna Mēbele
2004. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jānis Kampars
2005. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jānis Eiduks
2006. 25100 Aeronautikas institūts lektors Vladislavs Ņesterovskis
2007. 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte Dipl.ing. Indulis Nollendorfs; Dr.sc.ing. Dmitrijs Rusovs
2008. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts A.Kamols
2009. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts N.Mozga
2010. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Ludmila Aleksejeva
2011. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts J.Grundspeņķis, STP kat. profesors
2012. 26000 Arhitektūras fakultāte Prakt.doc. I. Dirveiks
2013. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Sergejs Paršutins
2014. 12500 Lietišķās matemātikas institūts Mg.oec. Tatjana Aršinova
2015. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Bobrovs; konsult. S.Spolītis
2016. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra Dr.habil.phys., prof. V.Popovs
2017. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Bobrovs; konsult. S.Spolītis
2018. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Bobrovs; konsult. S.Spolītis
2019. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Bobrovs; konsult. S.Spolītis
2020. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Bobrovs; konsult. S.Spolītis
2021. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Bobrovs
2022. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra Dr.habil.phys., prof. V.Popovs
2023. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Bobrovs; konsult. S.Spolītis
2024. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Bobrovs
2025. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Bobrovs; konsult. A.Udaļcovs
2026. 13100 Telekomunikāciju institūts J.Poriņš; konsult. A.Supe
2027. 13100 Telekomunikāciju institūts Ģ.Ivanovs; konsult. O.Ozoliņš
2028. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts lekt. S. Kataļņikova, inženiera-matemātiķa kvalifikācija, pielīdz. prof. maģistra grādam
2029. 26000 Arhitektūras fakultāte Lekt. A. Riekstiņš
2030. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc. ing. R. Merijs Meri, Mg.sc.ing. T. Ivanova
2031. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts G.Alksnis, Lietišķo datorzinātņu katedras docents
2032. 13100 Telekomunikāciju institūts O.Belmanis; konsult. A.Skrastiņš
2033. 13100 Telekomunikāciju institūts O.Belmanis; konsult. A.Skrastiņš
2034. 13100 Telekomunikāciju institūts O.Belmanis
2035. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Jurgita Priedīte
2036. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Profesors Aldis Balodis
2037. 25100 Aeronautikas institūts docents Viktors Feofanovs
2038. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Doc. P.Patļins
2039. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Asist., Mg.oec. V. Šatrevičs
2040. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., prof. V.Jurēnoks
2041. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., doc. J.Mežiels
2042. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Asist., Mg.oec. D. Ščeulovs
2043. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., doc. I.Andersone
2044. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., prof. V.Jurēnoks
2045. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts A.Kamols
2046. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Arnis Lektauers
2047. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Zagorskis
2048. 26000 Arhitektūras fakultāte Lekt. A. Riekstiņš
2049. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr. chem. M.Drille, Mg. chem. Ē. Strazds
2050. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Profesore Elīna Gaile-Sarkane
2051. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., prof. E.Gaile-Sarkane
2052. 25500 Transporta institūts Dr. inž., asoc.profesors D.Sergejevs
2053. 25500 Transporta institūts Dr. inž., asoc.profesors D.Sergejevs
2054. 13100 Telekomunikāciju institūts R.Parts
2055. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Prof. N.Sprancmanis
2056. 12500 Lietišķās matemātikas institūts Dr.sc.ing. .Andrejs Matvejevs
2057. 25500 Transporta institūts Dipl.inž., lektore Ļ.Kirillova
2058. 25100 Aeronautikas institūts docents Viktors Feofanovs
2059. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jānis Grabis
2060. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., lekt. K.Marinska
2061. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., doc. J.Mežiels
2062. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., doc. J.Mežiels
2063. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Profesors Aldis Balodis
2064. 26000 Arhitektūras fakultāte Asoc.prof. G. Asaris
2065. 26000 Arhitektūras fakultāte E. Bērziņš
2066. 26000 Arhitektūras fakultāte Prakt.doc. E. Bērziņš
2067. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Aleksejs Kataševs
2068. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., lekt. I.Ovčiņņikova
2069. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., asoc.prof. L.Vasiļjeva
2070. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. Jānis Jaunbergs, Dr.chem. Aigars Jirgensons
2071. 12500 Lietišķās matemātikas institūts Dr.sc.ing. Andrejs Matvejevs
2072. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., lekt. I.Ovčiņņikova
2073. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Mg.oec. K.Gorbunova
2074. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., prof. K.Didenko
2075. 22315 Muitas un nodokļu katedra R.Račinska, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
2076. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Kristīne Fedotova
2077. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., prof. K.Didenko
2078. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Lekt., Mg.oec.,Bc.psych. I.Ozoliņa-Ozola
2079. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr. chem. Pēteris Trapencieris, Mg. sc. ing. Ineta Vendiņa
2080. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts A.Kamols
2081. 22064 BALTECH studiju centrs Profesore Mārīte Kirikova
2082. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Oksana Soško
2083. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jūlija Petuhova
2084. 13100 Telekomunikāciju institūts O.Belmanis; konsult. L.Cikovskis
2085. 26000 Arhitektūras fakultāte Prakt.doc. E. Bērziņš
2086. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. M.Drille, Mg.chem. K.Kuprevičs
2087. 26000 Arhitektūras fakultāte Lekt. D. Kalvāne
2088. 22315 Muitas un nodokļu katedra M.Jurušs, Dr.oec., nodokļu konsultants
2089. 13100 Telekomunikāciju institūts Ģ.Ivanovs; konsult O.Ozoliņš
2090. 26000 Arhitektūras fakultāte Prof. J. Briņķis
2091. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Gints Jaudzems
2092. 27200 Enerģētikas institūts asoc.prof. A.Dolgicers
2093. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. Ērika Bizdēna
2094. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Dr.oec., docente Kristīne Fedotova
2095. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Natālija Prokofjeva
2096. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts J.Lavedels, IP katedras prof., Dr.sc.ing.
2097. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Gaļina Boka
2098. 13100 Telekomunikāciju institūts Ģ.Ivanovs; konsult. O.Ozoliņš
2099. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Jurgita Priedīte
2100. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. habil. sc. ing. Jurijs Merkurjevs
2101. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts J.Grabis, Vadības informācijas tehnoloģijas katedras profesors
2102. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. habil. Gaļina Merkurjeva
2103. 26000 Arhitektūras fakultāte A. Lapiņš
2104. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Linda Lancere
2105. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Linda Lancere
2106. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Profesors Jurijs Dehtjars
2107. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Bobrovs; konsult. A.Udaļcovs
2108. 13100 Telekomunikāciju institūts A.Ozols
2109. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Mg. chem. J.Rjabova, Mg. chem. Dz. Začs
2110. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr. sc. ing. S. Gaidukovs, Mg.sc.ing. V.Tupureina
2111. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr. sc. ing. S. Gaidukovs
2112. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr. sc. ing. S. Gaidukovs, Dr. habil. sc. ing. M.Kalniņš
2113. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Prof. A.Korjakins
2114. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Mg.sc.ing. Vita Zālīte
2115. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts L.Novickis, Dr.habil.sc.ing., LDP profesora grupas profesors
2116. 26000 Arhitektūras fakultāte D. Kalvāne
2117. 26000 Arhitektūras fakultāte Prof. S. Treija
2118. 25100 Aeronautikas institūts Lektore Jūlija Petuhova
2119. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Lekt.A.Starčenko
2120. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Andrejs Romānovs
2121. 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte M.sc.ing. Raimonds Liepiņš; Dr.sc.ing. Sigurds Jaundālders
2122. 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte Dr.sc.ing. Visvaldis Vrubļevskis
2123. 27200 Enerģētikas institūts asoc.prof. J.Priedīte
2124. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., prof. O.Ņikiforova
2125. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jurijs Čižovs
2126. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Profesors Jānis Grabis
2127. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., asoc.prof. R.Alsiņa
2128. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Solvita Bērziša
2129. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., prof. O.Ņikiforova
2130. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., prof. O.Ņikiforova
2131. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., doc. K.Kozlovskis
2132. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts IF Apdrošināšana, vecākais izstrādātājs, Mg.sc.ing. G.Linkevičs
2133. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DV pr.gr. doc. A. Ozols
2134. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DV pr.g. lekt. I. Karpičs
2135. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., prof. O.Ņikiforova
2136. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts J.Eiduks, STP kat. asoc. profesors
2137. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Solvita Bērziša
2138. 01B00 Rīgas Biznesa skola E.Sproģe
2139. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Jekaterina Bule
2140. 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Doc. G.Maurāne
2141. 26000 Arhitektūras fakultāte Prof. I. Strautmanis
2142. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. Jānis Ločs, Mg.sc.ing. Kristīne Ruģele
2143. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr. chem. Ērika Bizdēna, Mg. sc. ing. Irina Novosjolova
2144. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. Ērika Bizdēna
2145. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts J.Grundspeņķis, STP kat. profesors
2146. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Jurijs Dehtjars/Linda Lancere
2147. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Profesors Aldis Balodis
2148. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DV pr. gr. doc. A. Ozols
2149. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DV pr. gr. doc. A. Ozols
2150. 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Mag.philol., lekt. Anna Mēbele
2151. 26000 Arhitektūras fakultāte Dokt. A. Eniņa
2152. 25500 Transporta institūts Dr. inž., docents J.Eiduks
2153. 26000 Arhitektūras fakultāte A. Lapiņš
2154. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts I.Birzniece, LDI pētniece
2155. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. habil. sc. ing. Jurijs Merkurjevs
2156. 22064 BALTECH studiju centrs Profesors Jānis Mazais
2157. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., doc. I.Andersone
2158. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., lekt. K.Marinska
2159. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., lekt. K.Marinska
2160. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Prakt.doc., Mg.oec. I. Ezera
2161. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., prof. V.Jurēnoks
2162. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., prof. K.Didenko
2163. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., asoc.prof. L.Vasiļjeva
2164. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr.gr. asist. p.i.. O. Krutikova
2165. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts as.prof. N. Prokofjeva, Dr.sc.ing.
2166. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Profesors Aldis Balodis
2167. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Bobrovs
2168. 25100 Aeronautikas institūts docents Viktors Feofanovs
2169. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jānis Grabis
2170. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Profesors Aldis Balodis
2171. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., doc. I.Andersone
2172. 26000 Arhitektūras fakultāte Lekt. I. Miķelsone
2173. 01B00 Rīgas Biznesa skola R.Lucijanovs
2174. 01B00 Rīgas Biznesa skola A.Dzedons
2175. 25500 Transporta institūts Dr. inž., docents J.Eiduks
2176. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts doc. A.Bikšis
2177. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. Māris Turks
2178. 25500 Transporta institūts Dipl.inž., lektore Ļ.Kirillova
2179. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr. sc. ing., prof. O. Ņikiforova
2180. 25100 Aeronautikas institūts profesors Aleksandrs Urbahs
2181. 25100 Aeronautikas institūts docents Viktors Feofanovs
2182. 26000 Arhitektūras fakultāte Asoc.prof. G. Asaris
2183. 25500 Transporta institūts Jānis Eiduks, Dr. sc.ing.,docents
2184. 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte Andrejs Rībelis, M.sc.ing.; Daniels Turlajs, Dr.habil.sc.ing.
2185. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts RD PIP, galv.ekon. Sanda Geipele
2186. 26000 Arhitektūras fakultāte M. Švēde
2187. 26000 Arhitektūras fakultāte Lekt. D. Kalvāne
2188. 26000 Arhitektūras fakultāte Lekt. A. Antenišķe
2189. 25100 Aeronautikas institūts docente Margarita Urbaha
2190. 25500 Transporta institūts Dipl.inž., lektore Ļ.Kirillova
2191. 25500 Transporta institūts Dipl.inž., lektore Ļ.Kirillova
2192. 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts J.Sulojeva, Doc., Dr.oec.
2193. 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Prof. V.Urbāne
2194. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Mg.math., VZD projektu vadītājs Māris Grīnbergs
2195. 25100 Aeronautikas institūts asistents Igors Kurjanovičs
2196. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.sc.ing., lektors K.Kazāks, Mg.sc.ing.lektore G.Zommere
2197. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. Māra Jure, Olga Lando, Mg.sc.ing. Inese Mieriņa
2198. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts A.Liekna, STP katedras doktorants
2199. 26000 Arhitektūras fakultāte I.Strautmanis
2200. 26000 Arhitektūras fakultāte Lekt. A. Antenišķe
2201. 26000 Arhitektūras fakultāte Prof. U. Bratuškins
2202. 27200 Enerģētikas institūts A.Dolgicers
2203. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Profesors Jurijs Dehtjars
2204. 27200 Enerģētikas institūts Prof. V.Čuvičins
2205. 13100 Telekomunikāciju institūts O.Belmanis
2206. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.habil.sc.ing., profesore S.Kukle
2207. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.sc.ing., asoc.profesors V.Kazāks
2208. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.sc.ing., lektora p.i. E.Kirilovs
2209. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.sc.ing., lektore G.Zommere
2210. 25100 Aeronautikas institūts asistents Vladimirs Zujevs
2211. 26000 Arhitektūras fakultāte Prof. S. Treija
2212. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Dmitrijs Pozdņakovs
2213. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.habil.sc.ing., prof. J.Osis
2214. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DTST kat. lab. G. Miezītis
2215. 24100 Transportbūvju institūts Prof. J.Smirnovs
2216. 24100 Transportbūvju institūts Prof. J.Smirnovs
2217. 24100 Transportbūvju institūts Prof. J.Smirnovs
2218. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Maksims Alekseičevs
2219. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Maksims Alekseičevs
2220. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Jeļena Pšeņičnaja
2221. 25500 Transporta institūts Dr. inž., docents J.Eiduks
2222. 12500 Lietišķās matemātikas institūts Mg.oec. Oļesja Zamovska
2223. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Asociētā profesore Tatjana Tambovceva
2224. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr. hab. chem. V.Kampars
2225. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Andrejs Romānovs
2226. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts G. Sprinģis
2227. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.arch.,docente A.Ulme
2228. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.hab.chem. E.Liepiņš
2229. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra Mg.sc.ing., lekt. N.Bogdanovs
2230. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. I.Pavlovska
2231. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.sc.ing. M.Grecka
2232. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Vitālijs Boļšakovs
2233. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts O. Liniņš
2234. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.art. S.Deksne
2235. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.sc.ing., doktorante A.Putniņa
2236. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,prof.V.Jurēnoks
2237. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.art. S.Deksne
2238. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.art.,lektore D.Šķiņķe
2239. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.sc.ing., docente D.Beļakova
2240. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.art. S.Deksne
2241. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.art.,lektore D.Šķiņķe
2242. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.art. S.Deksne
2243. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.art.,lektore D.Šķiņķe
2244. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.art.,lektore D.Šķiņķe
2245. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts A.Kromanis
2246. 25500 Transporta institūts Dr. inž., docents J.Eiduks
2247. 01B00 Rīgas Biznesa skola I.Jākobsone
2248. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.sc.ing. I.Krieviņš
2249. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., as. prof. P.Rusakovs
2250. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts M.Kumermanis
2251. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.sc.ing. I.Ziemele
2252. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr.gr. lab. M. Kovaļovs
2253. 25100 Aeronautikas institūts Ernests Lejnieks
2254. 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte Dr.sc.ing. Dmitrijs Rusovs
2255. 25100 Aeronautikas institūts docente Margarita Urbaha
2256. 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte Dr.sc.ing. Dmitrijs Rusovs
2257. 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte Dr.sc.ing. Ivars Bekmanis
2258. 26000 Arhitektūras fakultāte Prof. J. Briņķis
2259. 13100 Telekomunikāciju institūts R.Parts
2260. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Jurijs Dehtjars
2261. 13100 Telekomunikāciju institūts O.Belmanis
2262. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts J.Valeinis
2263. 13100 Telekomunikāciju institūts A.Ozols
2264. 13100 Telekomunikāciju institūts A.Ozols
2265. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.sc.ing., asoc.profesors V.Kazāks
2266. 26000 Arhitektūras fakultāte Dokt. A. Eniņa
2267. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra Dr.sc.ing., doc. S.Šarkovskis
2268. 25500 Transporta institūts Dr. inž., asoc.profesors D.Sergejevs
2269. 25500 Transporta institūts M.sc., lektore N.Ivaškovska
2270. 25500 Transporta institūts Dijs Sergejevs, Dr.sc.ing.,asoc., profesors
2271. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts A.Pumpurs
2272. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., prof. O.Ņikiforova
2273. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Dr.oec., asoc.profesore Tatjana Tambovceva
2274. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Mg.oec., asistente Iveta Stāmure
2275. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Prof. E. Gaile-Sarkane
2276. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. I.Pavlovska
2277. 26000 Arhitektūras fakultāte Arh. E. Bondars
2278. 27200 Enerģētikas institūts E.Kamoliņš
2279. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., prof. O.Ņikiforova
2280. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., lekt. K.Marinska
2281. 25500 Transporta institūts doc. Ē.Vonda
2282. 25100 Aeronautikas institūts docents Viktors Feofanovs
2283. 25100 Aeronautikas institūts docents Viktors Feofanovs
2284. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Solvita Bērziša
2285. 13100 Telekomunikāciju institūts P.Gavars; konsult. O.Ozoliņš
2286. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Profesors Genādijs Sagalovičs
2287. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts lekt. J. Bule, Dr.sc.ing.
2288. 12500 Lietišķās matemātikas institūts Dr.math. Nataļja Budkina
2289. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Vītiņš Visvaldis
2290. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts L.Novickis, Dr.habil.sc.ing., LDP profesora grupas profesors
2291. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts Prof.Ivars Raņķis
2292. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts Prof. I.Raņķis
2293. 27200 Enerģētikas institūts S.Leščenko
2294. 26000 Arhitektūras fakultāte Lekt. D. Kalvāne
2295. 25500 Transporta institūts Dipl.inž., lektore Ļ.Kirillova
2296. 25500 Transporta institūts Dr. inž., asoc.profesors D.Sergejevs
2297. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Aldis Balodis/Māra Epermane
2298. 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Mag.philol., lektore Diāna Rūpniece
2299. 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Mag.philol., lektore Zane Seņko
2300. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DTST kat. asist. R. Taranovs
2301. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts J.Eiduks, STP kat. asoc. profesors
2302. 13100 Telekomunikāciju institūts A.Virtmanis
2303. 25100 Aeronautikas institūts docents Viktors Feofanovs
2304. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Mg.oec., lektors J.Kuškins
2305. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr.gr. lekt. M. Alekseičevs
2306. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr.gr. prof. A. Glazs
2307. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Profesors Jurijs Dehtjars
2308. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.arch.,docente A.Ulme
2309. 01B00 Rīgas Biznesa skola D.Ērgle
2310. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Kristīne Fedotova
2311. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., prof. E.Gaile-Sarkane
2312. 13100 Telekomunikāciju institūts J.Poriņš; konsult. A.Supe
2313. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts J.Grundspeņķis, STP katedras profesors
2314. 26000 Arhitektūras fakultāte A. Vītols
2315. 13100 Telekomunikāciju institūts J.Poriņš; konsult. A.Supe
2316. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DV pr.gr.prof. Z. Markovičs
2317. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., asoc. prof. P.Rusakovs
2318. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr. hab. chem.V.Kampars, Mg. chem. R.Mūrnieks
2319. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts O.Vasiļevičs
2320. 25500 Transporta institūts Dr.sc.ing., docents Jānis Eiduks
2321. 25500 Transporta institūts Dr. inž., docents J.Eiduks
2322. 25500 Transporta institūts Jānis Eiduks, Dr. sc.ing.,docents
2323. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Bobrovs
2324. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Bobrovs; konsult. S.Spolītis
2325. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Bobrovs; konsult. A.Udaļcovs
2326. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dipl.ing., docents J.Emsiņš
2327. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr. sc. ing., prof. O. Ņikiforova
2328. 25100 Aeronautikas institūts Margarita Urbaha
2329. 25100 Aeronautikas institūts docents Mihails Larins
2330. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts G. Pikurs
2331. 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte Genādijs Boloņins, M.sc. ing.; Sigurds Jaundālders, Dr.sc.ing.
2332. 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte M.sc.ing. Aleksandrs Soročins
2333. 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Mag.philol., lektore Anna Mēbele
2334. 25100 Aeronautikas institūts lektors Vladislavs Ņesterovskis
2335. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts J.Grundspeņķis, Dr. habil.sc. ing., STP katedras profesors
2336. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts J. Strautmanis
2337. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr. sc. ing. S. Reihmane
2338. 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Dr.philol., prof. Larisa Iļjinska
2339. 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Mag.philol., lekt. Oksana Samuilova
2340. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Vad.pētnieks G.Jēkabsons, Dr.sc.ing.
2341. 13100 Telekomunikāciju institūts G.Lauks
2342. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts Prof. I.Raņķis
2343. 26000 Arhitektūras fakultāte S. Levāne
2344. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.arch.,docente A.Ulme
2345. 25100 Aeronautikas institūts docents Valerijs Muhins
2346. 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Dr.sc.admin., Mag.paed., doc. Antra Roskoša
2347. 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Asociētā profesore Marina Platonova
2348. 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Dr.philol., Mag.oec., asoc.prof. Marina Platonova
2349. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.sc.ing. A.Kalnāja
2350. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., as. prof. P.Rusakovs
2351. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr. sc. ing., prof. U. Sukovskis
2352. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts E.Latiševa, Dr.sc.ing., IP katedras asoc. prof.
2353. 13100 Telekomunikāciju institūts T.Celmiņš
2354. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DTST kat. lab. Ē. Kļaviņš
2355. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jānis Kampars
2356. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr.gr. lekt. A. Sisojevs
2357. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. math. Vineta Minkēviča
2358. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts L.Novickis, Dr.habil.sc.ing., LDP profesora grupas prof.
2359. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Antons Patļins
2360. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr.gr. lekt. A. Sisojevs
2361. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Antons Patļins
2362. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Antons Patļins
2363. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Antons Patļins
2364. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Inese Upīte
2365. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Arnis Lektauers
2366. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Antons Patļins
2367. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Edmunds Mačevskis
2368. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. I.Pavlovska, B.sc.ing. M.Mašonkina
2369. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., doc. R.Greitāne
2370. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., doc. R.Greitāne
2371. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Asist., Mg.oec. V. Šatrevičs
2372. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., prof. I.Voronova
2373. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.habil.oec., prof. A.Magidenko
2374. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., doc. J.Mežiels
2375. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., lekt. I.Ovčiņņikova
2376. 26000 Arhitektūras fakultāte Lekt. I. Miķelsone
2377. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., doc. I.Andersone
2378. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., doc. I.Andersone
2379. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. Zilgma Irbe, Mg.sc.ing. Kristīne Ruģele
2380. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts A.Auziņš, STP kat.sistēmanalītiķis
2381. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., prof. O.Ņikiforova
2382. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.sc.ing., asoc.profesors V.Kazāks
2383. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.sc.ing., asoc.profesors V.Kazāks
2384. 25100 Aeronautikas institūts lektors Vladislavs Ņesterovskis
2385. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Prof. L. Zaiceva, Dr.sc.ing.
2386. 24100 Transportbūvju institūts Prof. J.Smirnovs
2387. 25100 Aeronautikas institūts asistents Sergejs Bratarčuks
2388. 25100 Aeronautikas institūts Lektore Jūlija Petuhova
2389. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Prof., Dr.oec., V Jurēnoks
2390. 25100 Aeronautikas institūts docents Valerijs Muhins
2391. 25100 Aeronautikas institūts docents Aloizs Lešinskis
2392. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Jurijs Dehtjars
2393. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Mg. sc. ing. K.Traskovskis, Dr. chem. V.Kokars
2394. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Arnis Lektauers
2395. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.sc.ing. A.Viļumsone
2396. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.habil.sc.ing.A.Okss
2397. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Aleksejs Kataševs/Jānis Apinis
2398. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.habil.sc.ing., prof. J.Osis
2399. 26000 Arhitektūras fakultāte Lekt. A. Riekstiņš
2400. 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Prof. V.Urbāne
2401. 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Mag.philol., lektore Inese Kočote
2402. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Asociētā Profesore Liene Ādamsone
2403. 13100 Telekomunikāciju institūts O.Belmanis
2404. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.arch.,docente A.Ulme
2405. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Prof. T.Juhna
2406. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Mg.oec., LNPAA valdes priekš.vietniece B.Pļaviņa
2407. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr. phys, J. Kleperis, Dr.sc. ing. R. Merijs Meri
2408. 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts A.Jemeļjanovs, Prof., Dr.habil.sc.ing.
2409. 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts J.Vaivods, VUGD, ing.
2410. 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts J.Vaivods, VUGD, ing.
2411. 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts J.Vaivods, VUGD, ing.
2412. 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts M.Ziemelis, Doc., Dr.sc.ing.
2413. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts doc. R.Neilands
2414. 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts J.Kisļaks, Dr.sc.ing.
2415. 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts V.Jemeļjanovs, RTU prof., Dr.sc.ing.
2416. 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts A.Jemeļjanovs, Prof., Dr.habil.sc.ing.
2417. 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts V.Jemeļjanovs, RTU prof., Dr.sc.ing.
2418. 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts R.Judins, VUGD, ing.
2419. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra Dr.sc.ing., prof. Ansis Klūga
2420. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Profesors Aldis Balodis
2421. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Profesors Aldis Balodis
2422. 13100 Telekomunikāciju institūts O.Belmanis; konsult. L.Cikovskis
2423. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr.gr. lab. M. Kovaļovs
2424. 26000 Arhitektūras fakultāte Prof. S. Treija
2425. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr. sc. ing., prof. O. Ņikiforova
2426. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Mg. chem. E.Zariņš, Dr. chem. V.Kokars
2427. 13100 Telekomunikāciju institūts R.Parts
2428. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., docente Ē.Asņina
2429. 12500 Lietišķās matemātikas institūts Dr.math. Vladimirs Jansons
2430. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., asoc. prof. P.Rusakovs
2431. 13100 Telekomunikāciju institūts G.Lauks; konsult. J.Asmuss
2432. 01B00 Rīgas Biznesa skola G.Mathers
2433. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Kristin Imenes
2434. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Dr.oec. Jānis Vanags
2435. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., asoc.prof. L.Vasiļjeva
2436. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., doc. J.Mežiels
2437. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., doc. J.Mežiels
2438. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Profesore Irina Voronova
2439. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec., asoc.profesore T.Survilo
2440. 22064 BALTECH studiju centrs Aigars Laizāns
2441. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Mg.oec., lektors U.Kamols
2442. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Prakt.doc., Mg.oec. J. Jakubāne
2443. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Mg.oec., lekt. K.Marinska
2444. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.habil.oec., prof. A.Magidenko
2445. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.habil.oec., prof. A.Magidenko
2446. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Prakt.doc., Mg.oec. I. Ezera
2447. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., lekt. I.Ovčiņņikova
2448. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Asist., Mg.oec. V. Šatrevičs
2449. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., asoc.prof. R.Alsiņa
2450. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., asoc.prof. R.Alsiņa
2451. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., lekt. I.Ovčiņņikova
2452. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., prof. K.Didenko
2453. 01B00 Rīgas Biznesa skola A.Dzedons
2454. 01B00 Rīgas Biznesa skola A.Dzedons
2455. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., doc. I.Andersone
2456. 25100 Aeronautikas institūts docents Mihails Larins
2457. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Lekt., Mg.oec., Bc.psych. I.Ozoliņa-Ozola
2458. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., prof. K.Didenko
2459. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jānis Grabis
2460. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Vladimirs Ņikuļšins
2461. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Prakt.doc., Mg.oec. J. Jakubāne
2462. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Prakt.doc., Mg.oec. I. Ezera
2463. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., lekt. N.Balabka
2464. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Profesore Elīna Gaile-Sarkane
2465. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Lektors Peters Mensahs
2466. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr.gr. lekt. A. Sisojevs
2467. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., lekt. K.Marinska
2468. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts M.Kirikova, STP kat. profesore
2469. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jānis Grabis
2470. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DTST kat. lab. G. Miezītis
2471. 22315 Muitas un nodokļu katedra I.Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
2472. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts A.Kromanis
2473. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Dr.Philippe Van Overschelde
2474. 25500 Transporta institūts Dijs Sergejevs, Dr.sc.ing.,asoc.profesors
2475. 13100 Telekomunikāciju institūts J.Poriņš; konsult. A.Supe
2476. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts G. Bunga
2477. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Viktors Fomins
2478. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts A.Priževaitis
2479. 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte Dr.habil.sc.ing. D.Turlajs
2480. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., asoc. prof. P.Rusakovs
2481. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Mg.oec. Sarmīte Barvika
2482. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Pāvels Patļins
2483. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., lekt. K.Marinska
2484. 13100 Telekomunikāciju institūts J.Poriņš; konsult. A.Supe
2485. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.sc.ing., lektora p.i. E.Kirilovs
2486. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Profesors Aldis Balodis
2487. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts G.Stankeviča
2488. 26000 Arhitektūras fakultāte Doc. I. Dirveiks
2489. 26000 Arhitektūras fakultāte Lekt. R.Čaupale
2490. 26000 Arhitektūras fakultāte Prof. I. Strautmanis
2491. 13100 Telekomunikāciju institūts T.Celmiņš
2492. 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte Sigurds Jaundālders, Dr.sc.ing.
2493. 13100 Telekomunikāciju institūts G.Lauks; konsult. V.Zagorskis
2494. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts Prof. I.Raņķis
2495. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Vad.pētniece, docente Dr.sc.ing. Inese Ziemele
2496. 25500 Transporta institūts doc. G.Zalcmanis
2497. 25100 Aeronautikas institūts Profesors Vitālijs Pavelko
2498. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr.g. prof. A. Glazs
2499. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Bobrovs
2500. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Bobrovs
2501. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Bobrovs; konsult. S.Spolītis
2502. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Bobrovs; konsult. S.Spolītis
2503. 13100 Telekomunikāciju institūts A.Virtmanis
2504. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Docente Jeļena Titko
2505. 24100 Transportbūvju institūts doc. M.Reiniks
2506. 25500 Transporta institūts Mezītis Mareks, Dr.sc.ing., asoc. profesors
2507. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr.g. lekt. A. Sisojevs
2508. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Aldis Balodis
2509. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts J. Rudzītis
2510. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Aleksejs Kataševs
2511. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jānis Grabis
2512. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., doc. I.Andersone
2513. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., doc. I.Andersone
2514. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts G.Spriņģis
2515. 13100 Telekomunikāciju institūts Ģ.Ivanovs; konsult. O.Ozoliņš
2516. 13100 Telekomunikāciju institūts Ģ.Ivanovs; konsult. O.Ozoliņš
2517. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.sc.ing., asoc.profesors V.Kazāks
2518. 01B00 Rīgas Biznesa skola T.Siliņš
2519. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Bobrovs
2520. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DTST kat. prof. V. Zagurskis
2521. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., asoc. prof. P.Rusakovs
2522. 13100 Telekomunikāciju institūts J.Jeļinskis
2523. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., asoc. prof. P.Rusakovs
2524. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Profesore Elīna Gaile-Sarkane
2525. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.sc.ing., lektore G.Zommere
2526. 25500 Transporta institūts Dipl.inž., lektore Ļ.Kirillova
2527. 25500 Transporta institūts M.sc., lektore J.Stepanova
2528. 26000 Arhitektūras fakultāte Prof. S. Treija
2529. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Antons Sapriko
2530. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts M.Kirikova, STP katedras profesore
2531. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr.gr. asist. A. Sisojevs
2532. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts A.Kamols
2533. 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte M.sc.ing. Aleksandrs Soročins
2534. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Marina Romanova
2535. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Marina Romanova
2536. 13100 Telekomunikāciju institūts Ģ.Ivanovs; konsult. O.Ozoliņš
2537. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Artis Teilāns