Noslēguma darbu reģistrs
  
# Nosaukums Struktūrvienība Darba vadītājs
1. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Dr.sc.ing., asoc.profesors V.Kazāks
2. 13200 Radioelektronikas institūts Prof. J.Jankovskis
3. 13200 Radioelektronikas institūts Prof. J.Jankovskis
4. 27200 Enerģētikas institūts M.Linde
5. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Prof. J.Noviks
6. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Doc.Ā.V. Lapsa
7. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte V.Lūsis
8. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Doc. M.Vilnītis
9. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Prof. J.Smirnovs
10. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Prof. A.Paeglītis
11. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte lekt. B.Jeļisejevs
12. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Prof. J.Naudžuns
13. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Asist. V.Lūsis
14. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte A.Sokolovs
15. 27200 Enerģētikas institūts N.Breners
16. 27200 Enerģētikas institūts L.Leite
17. 27200 Enerģētikas institūts A.Dolgicers
18. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., lektore Raimonda Liepiņa
19. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Mg. psih., lekt. S. Gailīte
20. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., asoc.profesore Inga Lapiņa
21. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec. Jānis Vanags
22. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte A.Cers
23. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte A.Ļevčenkovs
24. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte M.Vilnītis
25. 27200 Enerģētikas institūts A.Dolgicers
26. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte A.Stepanovs
27. 27200 Enerģētikas institūts A.Kanbergs
28. 27200 Enerģētikas institūts J.Rozenkrons
29. 13200 Radioelektronikas institūts Doc.M.Zeltiņš
30. 13200 Radioelektronikas institūts Asist.p.i. J.Grizāns
31. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts A.Ļevčenkovs
32. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte A.Bikšis
33. 13300 Mikroviļņu inženierijas un elektronikas institūts prof. G.Balodis
34. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts J.Valeinis
35. 27200 Enerģētikas institūts A.Utāns
36. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., doc. R.Greitāne
37. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec., asoc.prof. I.Voronova
38. 27200 Enerģētikas institūts A.Podgornovs
39. 27200 Enerģētikas institūts A.Kanbergs
40. 27200 Enerģētikas institūts K.Timmermanis
41. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte G.Zaļeskis
42. 27200 Enerģētikas institūts A.Kanbergs
43. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec.,lekt. K.Marinska
44. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte E.Dzelzītis
45. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte E.Dzelzītis
46. 13300 Mikroviļņu inženierijas un elektronikas institūts Asist. D.Pikuļins
47. 13200 Radioelektronikas institūts Doc. A.Pakalns
48. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec.,lekt. K.Marinska
49. 27200 Enerģētikas institūts N.Lavrinovičs
50. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte P.Apse-Apsītis
51. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte V.Bražis
52. 27200 Enerģētikas institūts E.Ketnere
53. 27200 Enerģētikas institūts A.Podgornovs
54. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte I.Raņķis
55. 27200 Enerģētikas institūts A.Dolgicers
56. 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts G.Bažbauers
57. 27200 Enerģētikas institūts O.Linkevičs
58. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte I.Mieriņš
59. 13200 Radioelektronikas institūts Doc. M.Zeltiņš
60. 27200 Enerģētikas institūts J.Dirba
61. 27200 Enerģētikas institūts U.Brakanskis
62. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte L.Ribickis
63. 13200 Radioelektronikas institūts Pētn. A.Āboltiņš
64. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte D.Ivancovs
65. 27200 Enerģētikas institūts J.Gerhards
66. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. K.Didenko
67. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte V.Ā.Lapsa
68. 27200 Enerģētikas institūts T.Lomane
69. 27200 Enerģētikas institūts I.Moškins
70. 27200 Enerģētikas institūts S.Rubcovs
71. 27200 Enerģētikas institūts A.Utāns
72. 27200 Enerģētikas institūts T.Lomane
73. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Prof. A.Paeglītis
74. 13200 Radioelektronikas institūts O.Ņikišins
75. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte A.Pumpurs
76. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte profesors Aleksandrs Januševskis
77. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte profesors Jānis Vība
78. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte profesors Aleksandrs Januševskis
79. 13200 Radioelektronikas institūts Asist.p.i. J.Grizāns
80. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte A.Avotiņš
81. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte A.Avotiņš
82. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte R.Ozoliņš
83. 25500 Transporta institūts M.Sc.Ing. docents prakt. Gundars Zalcmanis
84. 25500 Transporta institūts Ing. docents prakt. Ēriks Vonda
85. 25500 Transporta institūts M.Sc.Ing. Oskars Irbītis
86. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte D.Serdjuks
87. 27200 Enerģētikas institūts I.Zicmane
88. 27200 Enerģētikas institūts I.Zicmane
89. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Inž.zin.dok., doc. I. Ozoliņš
90. 27200 Enerģētikas institūts A.Mahņitko
91. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte doc. M.Vilnītis
92. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte E.Šķēle
93. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte P.Kara
94. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte S.Rubene
95. 25500 Transporta institūts MBA Ing. docents prakt. Juris Kreicbergs
96. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte J.Kreicburgs
97. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts J.Valeinis
98. 27200 Enerģētikas institūts L.Lavrinoviča
99. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Dr.habil.sc.ing., prof. M. Kleinhofs
100. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts P.Apse-Apsītis
101. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts A.Stepanovs
102. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte P.Šipkovs
103. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte M.Kalvāns
104. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte K.Ruģele
105. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte D.Širkins
106. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte T.Juhna
107. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte V.Ā.Lapsa
108. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte A.Korjakins
109. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte A.Korjakins
110. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte A.Korjakins
111. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte L.Pakrastiņš
112. 25500 Transporta institūts Ing. docents prakt. Ēriks Vonda
113. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte O.Jerjomins, I.Raņķis
114. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,prof. N.Lāce
115. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte V.Mironovs
116. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte docents Vladislavs Jevstigņejevs
117. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., lektore Raimonda Liepiņa
118. 27200 Enerģētikas institūts O.Sļiskis
119. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. N.Lāce
120. 27200 Enerģētikas institūts V.Varencovs
121. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte profesors Vladimirs Gonca
122. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte M.Reiniks
123. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte G.Šahmenko
124. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte E.Dzelzītis
125. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte V.Vrubļevskis
126. 27200 Enerģētikas institūts A.Konovaļčiks
127. 27200 Enerģētikas institūts A.Konovaļčiks
128. 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts D. Blumberga
129. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. K.Didenko
130. 13200 Radioelektronikas institūts Doc. A.Pakalns
131. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte A.Broks
132. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte A.Broks
133. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte A.Broks
134. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte E.Dzelzītis
135. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte M.Kalvāns
136. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
137. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte G.Šahmenko
138. 27200 Enerģētikas institūts S.Vītoliņa
139. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte K.Neilands
140. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.sc.ing., docente Iveta Mežinska
141. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,doc. R.Greitāne
142. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr., oec., prof. I. Voronova
143. 27200 Enerģētikas institūts G.Bukšs
144. 13300 Mikroviļņu inženierijas un elektronikas institūts prof. J.jankovskis
145. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte V.Bražis
146. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte I.Galkins
147. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte K.Kostjukovs
148. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte B.Gaujēna
149. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte A.Greķis
150. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte L.Pakrastiņš
151. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte A.Lešinskis
152. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte O.Tetervenoks
153. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte L.Pakrastiņš
154. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte O.Krievs
155. 27200 Enerģētikas institūts E.Kamoliņš
156. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte A.Sprince
157. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte J.Justs
158. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte L.Pakrastiņš
159. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte V.Lūsis
160. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte A.Korjakins
161. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte A.Korjakins
162. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte M.Vilnītis
163. 27200 Enerģētikas institūts A.Mahņitko
164. 27200 Enerģētikas institūts O.Linkevičs
165. 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts A.Žandeckis
166. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Romāns Neilands
167. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte K.Kalniņš, E.Labans
168. 13300 Mikroviļņu inženierijas un elektronikas institūts Doc. J.Semeņako
169. 27200 Enerģētikas institūts T.Lomane
170. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte A.Avotiņš
171. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte A.Avotiņš
172. 13200 Radioelektronikas institūts Doc. M.Zeltiņš
173. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte E.Šķēle
174. 13200 Radioelektronikas institūts Guntars Balodis
175. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte profesors Jānis Vība
176. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte A.Lešinskis
177. 13200 Radioelektronikas institūts Doc. V.Zagorskis
178. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec. Sandra Tolstova
179. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte U.Osis
180. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte P.Popovs
181. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte doktorants Aleksandrs Boiko
182. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte J.Kreicburgs
183. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte V.Lūsis
184. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte doktorants Aleksejs Klokovs
185. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. I.Voronova
186. 27200 Enerģētikas institūts A.Trušus
187. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte J.Rubulis
188. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte V.Vrubļevskis
189. 27200 Enerģētikas institūts Ivars Alksnis
190. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte V.Vrubļevskis
191. 13200 Radioelektronikas institūts R.Ruskuls
192. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte V.Ā.Lapsa
193. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte G.Šahmenko
194. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte V.Vrubļevskis
195. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.habil.oec.,prof. A.Magidenko
196. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. N.Lāce
197. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,doc.(prakt.) I.Eriņš
198. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte profesors Jānis Vība
199. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte docents Juris Kalinka
200. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte MBA, D.Lapiņš
201. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte A.Borodiņecs
202. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte E.Dzelzītis
203. 27200 Enerģētikas institūts I.Alksnis
204. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte doc. M.Vilnītis
205. 27200 Enerģētikas institūts K.Timmermanis
206. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte profesors Vladimirs Gonca
207. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte docentsJuris Kalinka
208. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte profesors Vladimirs Gonca
209. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte lektors Māris Eiduks
210. 27200 Enerģētikas institūts J.Barkāns
211. 27200 Enerģētikas institūts A.Kutjuns
212. 25500 Transporta institūts M.Sc.Ing. lektors Oskars Irbītis
213. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte G.Zaļeskis
214. 27200 Enerģētikas institūts A.Kanbergs
215. 27200 Enerģētikas institūts A.Podgornovs
216. 27200 Enerģētikas institūts A.Kutjuns
217. 27200 Enerģētikas institūts E.Ketnere
218. 13200 Radioelektronikas institūts Asist.p.i. J.Grizāns
219. 27200 Enerģētikas institūts J.Gerhards
220. 25500 Transporta institūts Ing. docents prakt. Ēriks Vonda
221. 27200 Enerģētikas institūts A.Podgornovs
222. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte P.Apse-Apsītis
223. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts L.Ribickis, P.Apse-Apsītis
224. 27200 Enerģētikas institūts O.Linkevičs
225. 27200 Enerģētikas institūts A.Kutjuns
226. 27200 Enerģētikas institūts A.Podgornovs
227. 27200 Enerģētikas institūts I.Oļeiņikova
228. 27200 Enerģētikas institūts A.Dolgicers
229. 27200 Enerģētikas institūts T.Kuzņecovs
230. 27200 Enerģētikas institūts S.Zimina
231. 13300 Mikroviļņu inženierijas un elektronikas institūts Prof. J.Jankovskis
232. 27200 Enerģētikas institūts J.Dirba
233. 13200 Radioelektronikas institūts Prof. J.Jankovskis
234. 27200 Enerģētikas institūts A.Dolgicers
235. 27200 Enerģētikas institūts K.Ketners, O.Sļiskis
236. 27200 Enerģētikas institūts J.Barkāns
237. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte V.Bražis
238. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte V.Mironovs
239. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte A.Suzdaļenko
240. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte A.Korjakins
241. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Romāns Neilands
242. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte A.Borodiņecs
243. 13200 Radioelektronikas institūts K.Nesenbergs
244. 27200 Enerģētikas institūts J.Runčs, A.Sauhats
245. 27200 Enerģētikas institūts I.Zicmane
246. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte profesors Jānis Auziņš
247. 13300 Mikroviļņu inženierijas un elektronikas institūts Prof. J.Jankovskis
248. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte K.Bondars
249. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.habil.oec.,prof. A.Magidenko
250. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte V.Lūsis
251. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte D.Bajāre
252. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte K.Vītols
253. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte A.Pumpurs
254. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte A.Pumpurs
255. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Asist. V.Lūsis
256. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte G.Šahmenko
257. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte profesors Andrejs Krasņikovs
258. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte profesore Olga Kononova
259. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. N.Lāce
260. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. N.Lāce
261. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec., asoc.prof. I.Voronova
262. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte P.Apse-Apsītis
263. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte I.Raņķis
264. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,asoc.prof. Z.Sundukova
265. 13200 Radioelektronikas institūts lekt. G.Dziļums
266. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte A.Lešinskis
267. 25100 Aeronautikas institūts Dr.habil.sc.ing., prof. V. Pavelko
268. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte B.Gaujēna
269. 27200 Enerģētikas institūts A.Kanbergs
270. 27200 Enerģētikas institūts A.Dolgicers
271. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte L.Pakrastiņš
272. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Roberts Neilands
273. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte A.Korjakins
274. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte J.Štrauhmanis
275. 13200 Radioelektronikas institūts Asoc.prof. A.Gulbis
276. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte L.Ribickis
277. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte D.Serdjuks, V.Goremikins
278. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte G.Šahmenko
279. 27200 Enerģētikas institūts O.Linkēvičs
280. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte J.Biršs
281. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte U.lencis
282. 27200 Enerģētikas institūts A.Dolgicers
283. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts A.Mors-Jaroslavcevs
284. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec. Silvija Zaharāne
285. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte doc. M.Vilnītis
286. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte D.Bajāre
287. 13300 Mikroviļņu inženierijas un elektronikas institūts prof. J.Jankovskis
288. 13200 Radioelektronikas institūts Prof. J.Jankovskis
289. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte A.Ļevčenkovs, A.Mors-Jaroslavcevs
290. 27200 Enerģētikas institūts O.Sļiskis
291. 13200 Radioelektronikas institūts Prof. J.Jankovskis
292. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., prof. E.Gaile-Sarkane
293. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
294. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., prof. I.Voronova
295. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. K.Didenko
296. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte U.Osis
297. 27200 Enerģētikas institūts V.Čuvičins
298. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte A.Šenfelds
299. 27200 Enerģētikas institūts L.Zemīte
300. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,asoc.prof. L.Vasiļjeva
301. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. N.Lāce
302. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte A.Ļevčenkovs, M.Gorobecs
303. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte profesore Olga Kononova
304. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte D.Serdjuks
305. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte D.Serdjuks
306. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte D.Serdjuks
307. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte V.Ā.Lapsa
308. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
309. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte MBA, I.Suija-Markova
310. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec.,lekt. K.Marinska
311. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,doc.(prakt.) I.Eriņš
312. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte prof.,Dr.oec. E.Gaile-Sarkane
313. 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts Dz.Jaunzems
314. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte J.Zvirgzds
315. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte R.Ozoliņš
316. 27200 Enerģētikas institūts A.Dolgicers
317. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte A.Korjakins
318. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte R.Ozoliņš
319. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte E.Dzelzītis
320. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte O.Metuma
321. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.sc.ing.,profesors Jānis Mazais
322. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts R.Greitāne
323. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.sc.ing., profesors Jānis Mazais
324. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,doc. R.Greitāne
325. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec. Maira Sapata
326. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.habil.oec., prof. A.Magidenko
327. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec.,lekt. V.Šatrevičs
328. 27200 Enerģētikas institūts S.Vītoliņa
329. 27200 Enerģētikas institūts A.Mutule
330. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,doc. R.Greitāne
331. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte V.Lūsis
332. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte D.Serdjuks
333. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.habil.oec.,prof. A.Magidenko
334. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte A.Korjakins
335. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte A.Korjakins
336. 25500 Transporta institūts Ing.lektors Jānis Rudzītis
337. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte P.Šipkovs
338. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte docents Vladislavs Jevstigņejevs
339. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte A.Borodiņecs
340. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte D.Serdjuks
341. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte A.Greķis
342. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,prof. N.Lāce
343. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,asoc.prof. Z.Sundukova
344. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,prof. K.Didenko
345. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec.,doc.(prakt.) N.Semjonova
346. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte profesors Andrejs Krasņikovs
347. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte profesors Andrejs Krasņikovs
348. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte prof.,Dr.oec. E.Gaile-Sarkane
349. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte V.Ā.Lapsa
350. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Prof. J.Noviks
351. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte docents Vladislavs Jevstigņejevs
352. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte A.Korjakins
353. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte profesors Jānis Vība
354. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. N.Lāce
355. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec., asoc.prof. I.Voronova
356. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec., prof. K.Didenko
357. 27200 Enerģētikas institūts A.Dolgicers
358. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte M.Vilnītis
359. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,asoc. profesore Inga Lapiņa
360. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec. Jānis Pildavs
361. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec. Guna Eglīte
362. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.sc.ing., docente Iveta Mežinska
363. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., lektore Raimonda Liepiņa
364. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec. Maira Sapata
365. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec. Jānis Pildavs
366. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte L.Pakrastiņš
367. 13300 Mikroviļņu inženierijas un elektronikas institūts M.Greitāns
368. 27200 Enerģētikas institūts O.Linkevičs
369. 27200 Enerģētikas institūts L.Gračkova
370. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. N.Lāce
371. 27200 Enerģētikas institūts A.Mahņitko
372. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,asoc.prof. I.Voronova
373. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. V.Jurēnoks
374. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte profesors Jānis Vība
375. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. I.Voronova
376. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.sc.ing., profesors Jānis Mazais
377. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte A.Avotiņš
378. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte T.Kidiks
379. 27200 Enerģētikas institūts A.Podgornovs
380. 27200 Enerģētikas institūts B.Ose-Zaļā
381. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte M.Kaļinka
382. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Inž.zin.dok., lekt. S. Kuzņecovs
383. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts J.Valeinis
384. 27200 Enerģētikas institūts A.Dolgicers, A.Stepanovs
385. 27200 Enerģētikas institūts J.Badune
386. 27200 Enerģētikas institūts N.Breners
387. 27200 Enerģētikas institūts S.Vītoliņa
388. 27200 Enerģētikas institūts S.Vītoliņa
389. 27200 Enerģētikas institūts S.Vītoliņa
390. 27200 Enerģētikas institūts A.Mutule
391. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte M.Vilnītis
392. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Ģ.Bērziņš
393. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte I.Platais
394. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte P.Suskis
395. 27200 Enerģētikas institūts J.Gerhards
396. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts J.Jakubāne
397. 27200 Enerģētikas institūts K.Timmermanis
398. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte asociētais profesors Vitālijs Beresņevičs
399. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte L.Ribickis
400. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec., asoc.prof. Z.Sundukova
401. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.habil.oec., prof. A.Magidenko
402. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
403. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., doc. R.Greitāne
404. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., doc. I.Andersone
405. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.habil.oec., prof. A.Magidenko
406. 13200 Radioelektronikas institūts Doc. J.Semeņako
407. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte A.Broks
408. 27200 Enerģētikas institūts A.Kanbergs
409. 27200 Enerģētikas institūts E.Kamoliņš
410. 27200 Enerģētikas institūts J.Priedīte
411. 27200 Enerģētikas institūts J.Survilo
412. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,asoc.prof. L.Vasiļjeva
413. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte A.Korjakins
414. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte M.Vilnītis
415. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,doc. R.Greitāne
416. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,doc. R.Greitāne
417. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts G.Kozaka
418. 27200 Enerģētikas institūts J.Liepiņš
419. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.habil.oec.,prof. A.Magidenko
420. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte lektors Māris Eiduks
421. 27200 Enerģētikas institūts A.Mesņajevs
422. 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts J.Gušča
423. 13200 Radioelektronikas institūts Doc. K.Tomariņš
424. 13200 Radioelektronikas institūts Asist. T.Solovjova
425. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte J.Ķiploks
426. 27200 Enerģētikas institūts S.Vītoliņa
427. 25500 Transporta institūts Ing. Jānis Rudzītis
428. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte J.Valeinis
429. 27200 Enerģētikas institūts A.Kanbergs
430. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte A.Korjakins
431. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte V.Lūsis
432. 25500 Transporta institūts MBA Ing. docents prakt. Juris Kreicbergs
433. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte A.Žiravecka
434. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte M.Vilnītis
435. 27200 Enerģētikas institūts A.Utāns
436. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte R.Neilands
437. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr. oec., doc. I. Judrupa
438. 25500 Transporta institūts Ing. docents prakt. Ēriks Vonda
439. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte A.Korjakins
440. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte G.Šahmenko
441. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte A.Korjakins
442. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec. Jānis Pildavs
443. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. N.Lāce
444. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte doktorants Eduards Šilvāns
445. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte L.Pakrastiņš
446. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte O.Metuma
447. 27200 Enerģētikas institūts I.Zicmane
448. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,doc. R.Greitāne
449. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. K.Didenko
450. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr. oec., prof. J. Saulītis
451. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte V.Lūsis
452. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte A.Korjakins
453. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte M.Vilnītis
454. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Doc.M.Vilnītis
455. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte K.Kostjukovs
456. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,prof. N.Lāce
457. 13200 Radioelektronikas institūts A.Mednis
458. 13200 Radioelektronikas institūts Asoc.prof. A.Gulbis
459. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte D.Serdjuks
460. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Roberts Neilands
461. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte L.Pakrastiņš
462. 13200 Radioelektronikas institūts Prof. J.Jankovskis
463. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte J.Justs
464. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. K.Didenko
465. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.sc.ing.,doc. G.Kozaka
466. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,asoc.prof. L.Vasiļjeva
467. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. I.Voronova
468. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,asoc.prof. Z.Sundukova
469. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,doc. I.Andersone
470. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. I.Voronova
471. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Prof. A.Korjakins
472. 25500 Transporta institūts M.Sc.Ing. docents prakt. Gundars Zalcmanis
473. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts G.Kozaka
474. 27200 Enerģētikas institūts A.Kanbergs
475. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte M.Mezītis
476. 27200 Enerģētikas institūts A.Zviedris
477. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec. Jānis Pildavs
478. 27200 Enerģētikas institūts D.Žalostība
479. 25500 Transporta institūts M.Sc.Ing. docents prakt. Gundars Zalcmanis
480. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Asist. Z.Lazda
481. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Dr.habil.sc.ing., prof. V. Pavelko
482. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte J.Biršs
483. 27200 Enerģētikas institūts A.Kanbergs
484. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte A.Korjakins
485. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte A.Pumpurs
486. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte E.Rutkovska
487. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., prof. E.Gaile-Sarkane
488. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
489. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte I.Ščerbickis
490. 13200 Radioelektronikas institūts Prof. J.Jankovskis
491. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte M.Vilnītis
492. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte S.Rubene
493. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte A.Skudra
494. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec., asoc.prof. I.Voronova
495. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.psih., lekt. S.Reinfelde
496. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte prof.,Dr.oec. E.Gaile-Sarkane
497. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. K.Didenko
498. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts K.Vītols
499. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte A.Korjakins
500. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte K.Bondars
501. 27200 Enerģētikas institūts A.Kanbergs
502. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Maria Teresa Reis
503. 27200 Enerģētikas institūts Ļ.Petričenko
504. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte T.Juhna
505. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Prof. J.Noviks
506. 13300 Mikroviļņu inženierijas un elektronikas institūts M.Greitāns
507. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Romāns Neilands
508. 27200 Enerģētikas institūts T.Aristovs
509. 13200 Radioelektronikas institūts Doc. A.Pakalns
510. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,doc. R.Greitāne
511. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte P.Kara
512. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte P.Kara
513. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Mg. oec., dipl. oec., lekt. U. Kamols
514. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.psych.,MBA, G.Smirnova
515. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte M.sc.ing., MBA Oskars Priede
516. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec. Jānis Pildavs
517. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte docents Vladislavs Jevstigņejevs
518. 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts D.Blumberga
519. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte K.Vītols
520. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte O.Tetervenoks
521. 13200 Radioelektronikas institūts Doc. V.Ņikitins
522. 25500 Transporta institūts M.Sc.Ing. docents prakt. Gundars Zalcmanis
523. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte B.Gaujēna
524. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte M.Vilnītis
525. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte A.Korjakins
526. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte doc.,Dr.sc.ing. G.Kozaka
527. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte M.sc.ing., MBA Oskars Priede
528. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., lektore Raimonda Liepiņa
529. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.sc.ing.,doc. G.Kozaka
530. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,doc. R.Greitāne
531. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,doc. I.Andersone
532. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts G.Kozaka
533. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,doc. R.Greitāne
534. 13300 Mikroviļņu inženierijas un elektronikas institūts J.Driķis
535. 27200 Enerģētikas institūts K.Timmermanis
536. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte P.Suskis
537. 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts A.Blumberga
538. 27200 Enerģētikas institūts O.Linkevičs
539. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte E.Dzelzītis
540. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,doc. J.Titko
541. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte J.Valeinis
542. 27200 Enerģētikas institūts V.Strelkovs
543. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte A.Korjakins
544. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte A.Andreičuks
545. 13200 Radioelektronikas institūts Māris Zeltiņš
546. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte K.Rocēns
547. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte L.Pakrastiņš
548. 25500 Transporta institūts M.Sc.Ing. lektors Oskars Irbītis
549. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec., prof. N.Lāce
550. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec., asoc.prof. I.Voronova
551. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte profesors Jānis Vība
552. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., lektore Raimonda Liepiņa
553. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte D.Serdjuks
554. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte L.Gaile
555. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,doc. R.Greitāne
556. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte U.Lencis, J.Biršs
557. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte I.Mieriņš
558. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte D.Serdjuks
559. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte T.Kidiks
560. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Prof. J.Noviks
561. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte K.Kalniņš
562. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte K.Kalniņš
563. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr. sc. ing., doc. I. Niedole
564. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte A.Borodiņecs
565. 27200 Enerģētikas institūts J.Rozenkrons
566. 13200 Radioelektronikas institūts Zin.asist. J.Grizāns
567. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte A.Stepanovs
568. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte A.Lešinskis
569. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte A.Stepanovs
570. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., lektore Raimonda Liepiņa
571. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec. Maira Sapata
572. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec. Maira Sapata
573. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec. Guna Eglīte
574. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., lekt N.Balabka
575. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.sc.ing., A.Laizāns
576. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec.,Mg.paed. S.Gaile
577. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Mg. oec., lekt. K. Gorbunova
578. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
579. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte V.Mironovs
580. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte M.Vilnītis
581. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte A.Bikšis
582. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte B.Gaujēna
583. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte J.Valeinis
584. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte G.Šahmenko
585. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte A.Korjakins
586. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte A.Korjakins
587. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte J.Kreicburgs
588. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte V.Bražis
589. 27200 Enerģētikas institūts E.Ketnere
590. 25500 Transporta institūts Ing. Jānis Rudzītis
591. 25500 Transporta institūts Ing. docents prakt. Ēriks Vonda
592. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte A.Pumpurs
593. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte V.Ā.Lapsa
594. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte P.Kara
595. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte docents (praktiskais) Jānis Kaņeps
596. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte V.Mironovs
597. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte A.Pumpurs
598. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., prof. N.Lāce
599. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte A.Avotiņš
600. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte I.Galkins
601. 25500 Transporta institūts M.Sc.Ing. Oskars Irbītis
602. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte K.Ruģele
603. 27200 Enerģētikas institūts A.Kanbergs
604. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte D.Serdjuks
605. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte P.Kara
606. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte P.Kara
607. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte V.Lūsis
608. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte G.Šahmenko
609. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte R.Ozoliņš
610. 27200 Enerģētikas institūts A.Kutjuns
611. 25500 Transporta institūts MBA Ing. docents prakt. Juris Kreicbergs
612. 25500 Transporta institūts MBA Ing. docents prakt. Juris Kreicbergs
613. 25500 Transporta institūts Ing. docents prakt. Ēriks Vonda
614. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte J.Grabis
615. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte O.Krievs
616. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte docents Juris Kalinka
617. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte V.Lūsis
618. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte D.Sedjuks, V.Goremikins
619. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte A.Ļevčenkovs, A.Potapovs
620. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte A.Sokolovs
621. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Inga Lapiņa
622. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte MBA Andris Balodis
623. 27200 Enerģētikas institūts J.Rozenkrons
624. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte D.Serdjuks
625. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. K.Didenko
626. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., lektore Raimonda Liepiņa
627. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte A.Ansbergs
628. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte L.Pakrastiņš
629. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte G.Zaļeskis
630. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte U.Pelīte
631. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte A.Borodiņecs
632. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte J.Štrauhmanis
633. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte A.Jēgers
634. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte A.Krēsliņš
635. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte A.Korjakins
636. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte A.Korjakins
637. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Prof. D.Serdjuks
638. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte R.Ozoliņš
639. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte M.Vilnītis
640. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte J.Biršs
641. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Prof. J.Noviks
642. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte D.Bajāre
643. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte profesors Aleksandrs Januševskis
644. 13200 Radioelektronikas institūts prof. I.Slaidiņš
645. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte I.Galkins
646. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte L.Pakrastiņš
647. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte A.Korjakins
648. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,lekt. I.Andersone
649. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte D.Serdjuks
650. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte D.Serdjuks
651. 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts M.Gedrovičs
652. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte docents Juris Kalinka
653. 27200 Enerģētikas institūts I.Zicmane
654. 27200 Enerģētikas institūts N.Breners
655. 27200 Enerģētikas institūts S.Vītoliņa
656. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte I.Raņķis
657. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Mg. oec., lekt. J. Kuškins
658. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Mg. oec., lekt. J. Kuškins
659. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte profesors Bruno Grasmanis
660. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec. Jānis Vanags
661. 25500 Transporta institūts Dr.Sc.Ing. docents Aivis Grīslis
662. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte N.Tirāns
663. 27200 Enerģētikas institūts A.Podgornovs
664. 27200 Enerģētikas institūts K.Ketners
665. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte U.Pelīte
666. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Dr.sc.ing., doc. Ilmārs Ozoliņš
667. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Mg. oec., dipl, oec., lekt. U. Kamols
668. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,asoc.prof. L.Vasiļjeva
669. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
670. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte A.Ikaunieks
671. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte K.Gruškevica
672. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte T.Juhna
673. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte J.Valeinis
674. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte doc. M.Vilnītis
675. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts J.Valeinis
676. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte R.Ozoliņš
677. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte V.Lūsis
678. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Romāns Neilands
679. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte I.Mieriņš
680. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte doc.,Dr.sc.ing. G.Kozaka
681. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Ozoliņš Modris
682. 27200 Enerģētikas institūts K.Bērziņa
683. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
684. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte asoc.prof.,Dr.oec. I.Lapiņa
685. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,prof. V.Jurēnoks
686. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.sc.ing.,doc. G.Kozaka
687. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts G.Kozaka
688. 27200 Enerģētikas institūts E.Ketnere
689. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,asoc.prof. L.Vasiļjeva
690. 13300 Mikroviļņu inženierijas un elektronikas institūts M.Greitāns
691. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte M.Normand
692. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte M.Vilnītis
693. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr. oec., prof. K. Ketners
694. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., asoc.profesore Inga Lapiņa
695. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec. J.Rozenbergs
696. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr. oec., doc. I. I. Judrupa
697. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec.,doc.(prakt.) J.Jakubāne
698. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte R.Ozoliņš
699. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr. oec., prof. J. Saulītis
700. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte E.Šķēle
701. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte V.Bražis
702. 27200 Enerģētikas institūts O.Linkevičs
703. 27200 Enerģētikas institūts A.Kanbergs
704. 27200 Enerģētikas institūts D.Žalostība
705. 27200 Enerģētikas institūts J.Dirba
706. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte I.Raņķis
707. 27200 Enerģētikas institūts A.Sauhats
708. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte K.Kalniņš
709. 13200 Radioelektronikas institūts Asist. M.Tērauds
710. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte D.Ivancovs
711. 27200 Enerģētikas institūts J.Dirba
712. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte V.Gremze
713. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,doc. K.Kozlovskis
714. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte V.Lūsis
715. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte profesors Jānis Auziņš
716. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Dr.habil.sc.ing., prof. M. Kleinhofs
717. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts M.Vorobjovs
718. 27200 Enerģētikas institūts L.Zemīte
719. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,doc. R.Greitāne
720. 13200 Radioelektronikas institūts Pētn. A.Āboltiņš
721. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Prof. D.Serdjuks
722. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec.,lekt. K.Marinska
723. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte J.Noviks
724. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec. Natālija Bolbate
725. 25500 Transporta institūts Ing. Jānis Rudzītis
726. 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts A.Blumberga
727. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte M.Mezītis
728. 27200 Enerģētikas institūts M.Kižlo
729. 27200 Enerģētikas institūts A.Podgornovs
730. 27200 Enerģētikas institūts J.Barkāns
731. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.habil.oec., prof. A.Magidenko
732. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. Zilgma Irbe
733. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Jurijs Dehtjars/Aleksejs Kataševs
734. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Prakt. doc. N.Semjonova
735. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec. I.Judrupa
736. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec. L.Kamola
737. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.Physics J. Gottschall; Konsultants: Dr.sc.ing., prof. G.Bažbauers
738. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec. L.Kamola
739. 01B00 Rīgas Biznesa skola A.Dzedons
740. 01B00 Rīgas Biznesa skola A.Dzedons
741. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr. sc. ing. Antons Patļins
742. 25100 Aeronautikas institūts Dr.hab.sc.ing., prof. V. Pavelko
743. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Mģ.sc. ing., doc. I. Smirnovs
744. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec. K.Gorbunova
745. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte A.Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
746. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte I.Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
747. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte V.Gurkovska, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
748. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Doc. P.Patļins
749. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte A.V.Krastiņš,RTU profesors, Dr.oec ,Konsultants – M.Znotiņa, VID, MP, MTMPO Izcelsmes piemērošanas n
750. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., lekt L.Tīse
751. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte H.Krogzeme, RTU Muitas un nodokļu katedras lektore
752. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte A.Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
753. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
754. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte asoc.prof. A.Zariņš
755. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Asist. V.Straupe
756. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. N.Rudzītis
757. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Prakt.doc. A.Čevers
758. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. I.Pucens
759. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Dr.oec. I.Jurgelāne
760. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Asoc.prof. I.Dovladbekova
761. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Velga Ozoliņa
762. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Prof. J.Saulītis
763. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. O.Bogdanova
764. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte I.Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
765. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., lekt. I.Andersone
766. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., doc. I.Andersone
767. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Lekt. V.Haritonovs
768. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Lekt. B.Jeļisejevs
769. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Lekt. V.Haritonovs
770. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec., docente I.Judrupa
771. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte A.Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
772. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte L.Zemīte, VID MP Muitas atļauju kontroles daļas Atļauju izsniegšanas nodaļas vecākā muitas eksperte
773. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Asoc.prof. D.Solovjovs
774. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., prof. K.Didenko
775. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Prof. A.Paeglītis
776. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte prof. J.Smirnovs
777. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Prof. A.Zariņš
778. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte M.sc.ing. I.Gorda
779. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte inž. I. Munkens
780. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Lekt. B.Jeļisejevs
781. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte prof. J.Smirnovs
782. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Lekt. B.Jeļisejevs
783. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Prof. A.Zariņš
784. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte M.sc.ing. K.Gode
785. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Lekt. B.Jeļisejevs
786. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Lekt. J.Kuškins
787. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Doc. P.Patļins
788. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Dr.sc.ing., doc. I. Ozoliņš
789. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Dr.sc.ing., lekt. I. Blumbergs
790. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
791. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. V.Ozoliņa
792. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., doc. I.Judrupa
793. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec.,asoc.prof. I.Dovladbekova
794. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Asoc.prof. D.Solovjovs
795. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte prof. A.Paeglītis
796. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte prof. A.Paeglītis
797. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte prof. A.Paeglītis
798. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Dr.hab.sc.ing., prof. P. Trifonovs-Bogdanovs
799. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Lekt. B.Jeļisejevs
800. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. N.Rudzītis
801. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Lekt. B.Jeļisejevs
802. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte asoc.prof. A.Zariņš
803. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Astra Auziņa-Emsiņa
804. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Dr.cs.ing. V.Haritonovs
805. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Doc. M.Zemītis
806. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Lekt. B.Jeļisejevs
807. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., asoc. prof. R.Alsiņa
808. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Prof. J.R.Naudžuns
809. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Asist. Z.Lazda
810. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Prof. J.Smirnovs
811. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Lekt. B.Jeļisejevs
812. 25100 Aeronautikas institūts asistents Igors Kurjanovičs
813. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Dr.cs.ing. V.Haritonovs
814. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec. L.Kamola
815. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., lekt. L.Kamola
816. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Olga Bogdanova
817. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Prof. A.Paeglītis
818. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Prof. J.Smirnovs
819. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte M.sc.ing. K. Gode
820. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Dr.hab.sc.ing., prof.V. Šestakovs
821. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte I.Svīķe, VID MP Muitas atļauju kontroles daļas Ierobežojumu un aizliegumu uzraudzības nodaļas vadītā
822. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Asoc.prof. D.Solovjovs
823. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Lekt. J.Kuškins
824. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte N.Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
825. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Asist. V.Straupe
826. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte M.sc.ing. K.Gode
827. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Dr.sc.ing., doc. I. Ozoliņš
828. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., prof. J.Saulītis
829. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec., asoc.profesore T.Survilo
830. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Asist. Z.Lazda
831. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Prof. J.Saulītis
832. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Prof. M.Šenfelde
833. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. A.Auziņa-Emsiņa
834. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Prof. A.Paeglītis
835. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra D.E.Sīle
836. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., lekt. U.Kamols
837. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. D.E.Sīle
838. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Astra Auziņa-Emsiņa
839. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Asoc.prof. A.Orlovska
840. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec., profesore M.Šenfelde
841. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. V.Ozoliņa
842. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. O.Bogdanova
843. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Pētn. V.Haritonovs
844. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Asoc.prof. I.Dovladbekova
845. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. V.Ozoliņa
846. 25100 Aeronautikas institūts Dr.hab.sc.ing., prof. V. Šestakovs
847. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Dr.oec. O.Bogdanova
848. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. V.Ozoliņa
849. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte A.Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
850. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Asoc.prof. V.Skribans
851. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. O.Bogdanova
852. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Prakt.doc. M.Švēde
853. 25500 Transporta institūts M.Sc.Ing. lektors Oskars Irbītis
854. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.eoc., asoc.prof. T.Survilo
855. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. O.Bogdanova
856. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte prof. J.Smirnovs
857. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Prof. A.Paeglītis
858. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., asoc. prof. L.Ādamsone
859. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
860. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Prof. M.Šenfelde
861. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. I.Pucens
862. 25100 Aeronautikas institūts Maģ.sc.ing., doc. I. Smirnovs
863. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Mģ.sc. ing., doc. I. Smirnovs
864. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Mģ.sc. ing., S. Tretjakovs
865. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Dr.hab.sc.ing., prof. P. Trifonovs-Bogdanovs
866. 25100 Aeronautikas institūts Dr.hab.sc.ing., prof. V. Šestakovs
867. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Dr.hab.sc.ing., prof. P. Trifonovs-Bogdanovs
868. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Asist. Z.Lazda
869. 25100 Aeronautikas institūts Dr.hab.sc.ing., asoc. prof. I. Pavelko
870. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., prof. J.Saulītis
871. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Doc. P.Patļins
872. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte asoc.prof. A.Zariņš
873. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Dr.cs.ing. V.Haritonovs
874. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., lekt. U.Kamols
875. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Prof. A.Zariņš
876. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Dr.sc.ing., doc. Ē. Ozoliņš
877. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte asoc.prof. A.Zariņš
878. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte I.Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
879. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte H.Krogzeme, RTU Muitas un nodokļu katedras lektore
880. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte I.Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
881. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
882. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte I.Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
883. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Asist. Z.Lazda
884. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.psih., lekt. S.Gailīte
885. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
886. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Prof. A.Paeglītis
887. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Prof. M.Šenfelde
888. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Asoc.prof. D.Solovjovs
889. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec. asoc.prof. I.Voronova
890. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., prof. V.Jurēnoks
891. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte prof. A.Paeglītis
892. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte A.Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
893. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Prof. A.Zariņš
894. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., prof. I.Voronova
895. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.,Konsultants – J.Kuškins, RTU lektors
896. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Prof. J.Saulītis
897. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Dr.hab sc.ing., prof. A. Urbahs
898. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Asoc.prof. D.Solovjovs
899. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Prof. N.Sprancmanis
900. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte V.Gurkovska, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
901. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Asoc.prof. T.Survilo
902. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Dr.cs.ing. V.Haritonovs
903. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Dmitrijs Solovjovs
904. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Prof. A.Zariņš
905. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Dr.oec. J.Komkova
906. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. N.Rudzītis
907. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Mg.oec.,lektors N.Balabka
908. 25100 Aeronautikas institūts Dr.hab.sc.ing., prof. V. Pavelko
909. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Asoc.prof. D.Solovjovs
910. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte A.Lagons, VID MP MP Muitas atļauju kontroles daļas Intelektuālā īpašuma aizsardzības nodaļas vadītāj
911. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte A.Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
912. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec., profesors V.Nešpors
913. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Lekt. A.Starčenko
914. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Lekt. A.Starčenko
915. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Doc. P.Patļins
916. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., lekt. J.Kuškins
917. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Lekt. J.Kuškins
918. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte R.Račinska, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
919. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Lekt. J.Kuškins
920. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Doc. P.Patļins
921. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. P.Patļins
922. 25100 Aeronautikas institūts Dr.hab.sc.ing., prof. V. Šestakovs
923. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Dr.cs.ing. V.Haritonovs
924. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Asoc.prof. D.Solovjovs
925. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
926. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Prof. J.Smirnovs
927. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., prof. V.Nešpors
928. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. I.Pucens
929. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Prof. R.Počs
930. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Prof. J.Smirnovs
931. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., prof. M.Šenfelde
932. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Ausma Orlovska
933. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., docente I.Judrupa
934. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Asoc.prof. V.Skribans
935. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. A.Auziņa-Emsiņa
936. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., prof. J.Saulītis
937. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Asoc.prof. D.Solovjovs
938. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. J.Priede
939. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Prof. N.Sprancmanis
940. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
941. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Lekt. J.Kuškins
942. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte N.Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
943. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. V.Ozoliņa
944. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. I.Pucens
945. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. A.Auziņa-Emsiņa
946. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Ivars Pucens
947. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Prakt. doc. K.Griķe
948. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Lekt. J.Kuškins
949. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. A.Auziņa-Emsiņa
950. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. V.Ozoliņa
951. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Velga Ozoliņa
952. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
953. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte I.Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
954. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., prof. J.Saulītis
955. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., asoc. prof. L.Ādamsone
956. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Dr.oec. A.Auziņa-Emsiņa
957. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Lekt. J.Kuškins
958. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte A.Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
959. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte M.sc.ing. K.Ozoliņa
960. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Mģ.sc. ing., S. Tretjakovs
961. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Maģ.sc.ing., lekt. M. Hauka
962. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Maģ.sc.ing., lekt. M. Hauka
963. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Dr.hab.sc.ing., prof. M. Kleinhofs
964. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Dr.hab.sc.ing., prof. V. Pavelko
965. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Prof. N.Sprancmanis
966. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Dr.hab.sc.ing., prof. P. Trifonovs-Bogdanovs
967. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Lekt. J.Kuškins
968. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Lekt. A.Starčenko
969. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Lekt. A.Starčenko
970. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Pāvels Patļins
971. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Asoc.prof. V.Skribans
972. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Doc. P.Patļins
973. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Pāvels Patļins
974. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Lekt. A.Starčenko, Konsult. Asoc.prof. V.Skribans
975. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Alla Starčenko
976. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. V.Ozoliņa
977. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Lekt. B.Jeļisejevs
978. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Asist. Z.Lazda
979. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., lekt. B.Levina
980. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., doc. I.Andersone
981. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Lekt. A.Starčenko
982. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Lekt. A.Paeglītis
983. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Lekt. A.Paeglītis
984. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., prof. J.Saulītis
985. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Lekt. B.Jeļisejevs
986. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
987. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
988. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte K.Ketners, RTU, Muitas un nodokļu katedras profesors, Dr.oec.
989. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Asist. Z.Lazda
990. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., pr.doc. I.Ezera
991. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., lekt. L.Kamola
992. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte A.Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
993. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte A.Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
994. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte N.Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
995. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte A.Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
996. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte R.Račinska, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
997. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte A.Kadiķis, VID MP MKP 0210 Muitas maiņas vadītājs
998. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte A.Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
999. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte A.Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
1000. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte N.Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
1001. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte A.Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
1002. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte N.Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
1003. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte R.Račinska, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
1004. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte N.Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
1005. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte N.Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
1006. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Prakt.doc. A.Gulbis
1007. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte A.Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
1008. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte A.Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
1009. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte A.Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
1010. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte A.Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
1011. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte O.Živuhina, Daugavpils preču stacijas MKP vecākā muitas uzraudze
1012. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte R.Račinska, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
1013. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte A.Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
1014. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Doc. P.Patļins
1015. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte A.Mūrniece, VID MP Muitas atļauju kontroles daļas Ierobežojumu un aizliegumu uzraudzības nodaļas vec
1016. 25100 Aeronautikas institūts Dr.hab.sc.ing., prof. V. Pavelko
1017. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte M.Jurušs, RTU, Muitas un nodokļu katedras docents, Dr.oec.
1018. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte V.Andrējeva, RTU asoc.prof., Dr.oec.
1019. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte asoc.prof. A.Zariņš
1020. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec. docente I. Judrupa
1021. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. V.Ozoliņa
1022. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
1023. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte I.Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
1024. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte I.Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
1025. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
1026. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
1027. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte V.Gurkovska, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
1028. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte I.Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
1029. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
1030. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
1031. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte K.Ketners, RTU, Muitas un nodokļu katedras profesors, Dr.oec.
1032. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
1033. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte I.Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
1034. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Doc. P.Patļins
1035. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Lekt. J.Kuškins
1036. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Asoc.prof. V.Skribans
1037. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., pr.doc. J.Jakubāne
1038. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte A.Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
1039. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., prof. V.Nešpors
1040. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Dr.sc.ing., doc. Ē. Ozoliņš
1041. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., asoc. prof. L.Ādamsone
1042. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec., asoc.profesore T.Survilo
1043. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Dr.sc.ing., doc. Ē. Ozoliņš
1044. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc.I.Pucens
1045. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., lekt. J.Kuškins
1046. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Lekt. J.Kuškins
1047. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Lekt. J.Kuškins
1048. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Prof. N.Sprancmanis
1049. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Asoc.prof. V.Skribans
1050. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte prof. A.Paeglītis
1051. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec., asoc.prof. T.Survilo
1052. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte I.Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
1053. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., pr.doc. I.Ezera
1054. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte asoc.prof. A.Zariņš
1055. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Pāvels Patļins
1056. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Asoc.prof. D.Solovjovs
1057. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte A.Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
1058. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte M.Jurušs, Dr.oec., nodokļu konsultants
1059. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte I.Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
1060. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte I.Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
1061. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Lekt. J.Bidzāns
1062. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Velga Ozoliņa
1063. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., lekt. J.Kuškins
1064. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. A.Auziņa-Emsiņa
1065. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., lekt. N.Balabka
1066. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., doc. I.Andersone
1067. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. Ģ.Freibergs
1068. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Mģ.sc. ing., doc. I. Smirnovs
1069. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte K.Ketners, RTU, Muitas un nodokļu katedras profesors, Dr.oec.
1070. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Mģ.sc. ing., doc. I. Smirnovs
1071. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Prof. S.Treija
1072. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., pr.doc. I.Ezera
1073. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Lekt. A.Paeglītis
1074. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte asoc.prof. A.Zariņš
1075. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., doc. I.Andersone
1076. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., doc. I.Andersone
1077. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Prof. N.Sprancmanis
1078. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., lekt. N.Balabka
1079. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte V.Andrējeva, RTU asoc.prof., Dr.oec.
1080. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Lekt. B.Jeļisejevs
1081. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Lekt. B.Jeļisejevs
1082. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Prof. J.Smirnovs
1083. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Prof. J.Smirnovs
1084. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Prof. J.Smirnovs
1085. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Prof. J.Smirnovs
1086. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte doc. J.Bidzāns
1087. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Prof. A.Paeglītis
1088. 25100 Aeronautikas institūts Maģ.sc.ing., doc. I. Smirnovs
1089. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Prof. V.Nešpors
1090. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., prof. V.Jurēnoks
1091. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., pr.doc. J.Jakubāne
1092. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Mģ.sc. ing., doc. I. Smirnovs
1093. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte N.Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
1094. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Dr.hab.sc.ing., prof. P. Trifonovs-Bogdanovs
1095. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte A.Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
1096. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Lekt. J.Kuškins
1097. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Asoc.prof. V.Skribans
1098. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Dmitrijs Solovjovs
1099. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. I.Pucens
1100. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Prakt. doc. K.Griķe
1101. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte R.Račinska, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
1102. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. Ģ. Freibergs
1103. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. N.Rudzītis
1104. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. I.Pucens
1105. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Asoc.prof. D.Solovjovs
1106. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Lekt. A.Starčenko
1107. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. I.Pucens
1108. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Jānis Kuškins
1109. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Lekt. J.Kuškins
1110. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Lekt. J.Kuškins
1111. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Lekt. A.Starčenko
1112. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Doc. P.Patļins
1113. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Asoc. prof. V.Skribans
1114. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. V.Ozoliņa
1115. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Asoc.prof. D.Solovjovs
1116. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. N.Rudzītis
1117. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Prof. A.Paeglītis
1118. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Dr.cs.ing. V.Haritonovs
1119. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.psih., lekt. S.Gailīte
1120. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte I.Valtere, VID MP Muitas atļauju kontroles daļas vadītāja
1121. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec. L.Kamola
1122. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Mģ.sc. ing., doc. I. Smirnovs
1123. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., doc. R.Greitāne
1124. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Lekt. A.Paeglītis
1125. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte N.Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
1126. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Asoc.prof. A.Orlovska
1127. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Asist. V.Straupe
1128. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Prof. A.Paeglītis
1129. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte prof. A.Paeglītis
1130. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte prof. A.Paeglītis
1131. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte A.Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
1132. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte A.Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
1133. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte A.Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
1134. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte I.Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
1135. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., doc. I.Andersone
1136. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte R.Račinska, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
1137. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Doc. P.Patļins
1138. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Dr.cs.ing. J.Vārna
1139. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte A.Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
1140. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte A.Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
1141. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Asist. Z.Lazda
1142. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. O.Bogdanova
1143. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. N.Rudzītis
1144. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Velga Ozoliņa
1145. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte I.Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
1146. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., pr.doc. N.Semjonova
1147. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte I.Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
1148. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. I.Pucens
1149. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., lekt. I.Andersone
1150. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., lekt. N.Balabka
1151. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte I.Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
1152. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. N.Rudzītis
1153. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
1154. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte I.Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
1155. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
1156. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte I.Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
1157. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte I.Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
1158. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte I.Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
1159. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., pr.doc. I.Jevinga
1160. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., pr.doc. N.Semjonova
1161. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte I.Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
1162. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., pr.doc. J.Jakubāne
1163. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte I.Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
1164. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.psih., lekt. S.Reinfelde
1165. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., lekt. I.Ozoliņa-Ozola
1166. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., lekt. I.Ozoliņa-Ozola
1167. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.psih., lekt. S.Reinfelde
1168. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.psih., lekt. S.Reinfelde
1169. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte A.V.Krastiņš, Muitas un nodokļu katedras vadītājs, Dr.oec. Konsultants- H.Krogzeme, RTU lektore
1170. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., prof. J.Vanags
1171. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte I.Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
1172. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
1173. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
1174. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
1175. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., doc. R.Greitāne
1176. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Prof. J.Smirnovs
1177. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. A.Auziņa -Emsiņa
1178. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Asist. Z.Lazda
1179. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte N.Rudzītis, RTU, IEVF, SESMI docents (prakt.)
1180. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., prof. M.Šenfelde
1181. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., prof. M.Šenfelde
1182. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
1183. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., asoc.prof. L.Ādamsone
1184. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., prof. J.Saulītis
1185. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Prof. A.Paeglītis
1186. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Prof. A.Paeglītis
1187. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Dr.hab sc.ing., prof. A. Urbahs
1188. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Dr.hab sc.ing., prof. A. Urbahs
1189. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte prof. J.Smirnovs
1190. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., pr.doc. N.Semjonova
1191. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte N.Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
1192. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Dr.sc.ing., doc J. Žukovska
1193. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Dr.hab.sc.ing., prof. J. Paramonovs
1194. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Lekt. A.Paeglītis
1195. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Asoc.prof. D.Solovjovs
1196. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Dr.sc.ing., lekt. I. Blumbergs
1197. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Prof. A.Paeglītis
1198. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Asoc.prof. D.Solovjovs
1199. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Asoc.prof. D.Solovjovs
1200. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Lekt. J.Kuškins
1201. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec., asoc.profesore T.Survilo
1202. 25100 Aeronautikas institūts Dr.hab.sc.ing., prof. V. Pavelko
1203. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Prof. N.Sprancmanis
1204. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Prof. J.R.Naudžuns
1205. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Arh. E. Bondars
1206. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Mg. cc. ing. K.Teivena, Dr. hab. chem. V. Kampars
1207. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr. chem. N.Batenko
1208. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr. chem. M.Plotniece, Mg. sc. ing. O.Kodoliņš
1209. 27200 Enerģētikas institūts doc. N.Breners
1210. 27200 Enerģētikas institūts O.Borševskis
1211. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr. hab. chem. V. Kampars, Dr. chem. P.Pastors
1212. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte asoc.prof. A.Žiravecka
1213. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte J.Kaņeps
1214. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte M.sc.ing. E. Dambergs
1215. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Pilarczyk Gotz
1216. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr. chem. A.Baran, Dr. chem. M.Plotniece
1217. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DV pr.gr.prof. Z. Markovičs
1218. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Aldis Balodis
1219. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DV pr.gr.prof. Z. Markovičs
1220. 13100 Telekomunikāciju institūts G.Lauks; konsult. V.Zagorskis
1221. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Aleksejs Kataševs/Eduards Printcevs
1222. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte J.Vaivods, VUGD, ing.
1223. 13100 Telekomunikāciju institūts R.Parts
1224. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Mg. chem. K.Kuprevičs, Dr. chem. J.Millers
1225. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Aleksejs Kataševs
1226. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Profesors Aleksejs Kataševs
1227. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec. Sarmīte Barvika
1228. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Dr.sc.ing. R.Vidzickis, Līgatnes novada "Vienkoču parka' īpašnieks
1229. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Profesors Aldis Balodis
1230. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Lekt. I. Miķelsone
1231. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr. chem. K.Māliņš, Dr. hab. chem. V.Kampars
1232. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr.math. Viktors Ajevskis
1233. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra Mg.sc.ing., lekt, N.Bogdanovs
1234. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Aleksejs Kataševs
1235. 27200 Enerģētikas institūts S.Kovaļenko
1236. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte J. Ozoliņš
1237. 26000 Arhitektūras fakultāte Prof. U. Bratuškins
1238. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte asoc.prof. A.Zariņš
1239. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr.sc.ing., asoc. prof. P.Rusakovs
1240. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr.gr. lab. M. Kovaļovs
1241. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., lekt. N.Balabka
1242. 26000 Arhitektūras fakultāte G. Asaris
1243. 26000 Arhitektūras fakultāte A. Lapiņš
1244. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr.sc.ing. .Andrejs Matvejevs
1245. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. Jurijs Ozoliņš
1246. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Māris Kalvāns
1247. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., lekt. I.Ovčiņņikova
1248. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., lekt. I.Ovčiņņikova
1249. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Vad.pētniece, docente Dr.sc.ing. Inese Ziemele
1250. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Mg.art.S.Deksne Dr.sc.ing. I.Ziemele
1251. 26000 Arhitektūras fakultāte Prof. J. Briņķis
1252. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte M.Straume
1253. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Dr.sc.ing. Dmitrijs Rusovs
1254. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr. sc. ing. Jurijs Čižovs
1255. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Prof. I.Raņķi
1256. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. I.Juhņeviča
1257. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. A.Šutka
1258. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem.V.Kokars, Dr.sc.ing. R.Merijs-Meri
1259. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. A.Šutka
1260. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. Dagnija Loča, Mg.chem. Arita Dubņika
1261. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Linda Lancere
1262. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Prakt.doc. E. Bērziņš
1263. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Lekt. R.Čaupale
1264. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Asoc.prof. G. Asaris
1265. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Prof. U. Bratuškins
1266. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr.gr. lab. M. Kovaļovs
1267. 13107 Telemātikas un transporta elektronisko sistēmu katedra Dr.sc.ing., prof. Ansis Klūga
1268. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte J.Sulojeva, Doc., Dr.oec.
1269. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., doc. I.Andersone
1270. 01B00 Rīgas Biznesa skola A.Dzedons
1271. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Dr.sc.ing. Dmitrijs Rusovs
1272. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte vad.pētn. V.Haritonovs
1273. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte V.Haritonovs
1274. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte V.Haritonovs
1275. 13100 Telekomunikāciju institūts J.Poriņš; konsult. A.Supe
1276. 27200 Enerģētikas institūts asoc.prof. E.Ketnere
1277. 27200 Enerģētikas institūts asoc.prof. A.Dolgicers
1278. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte N. Mozga
1279. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr. sc. ing. Jānis Kampars
1280. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Mg. sc. ing. Maksims Alekseičevs
1281. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr. sc. ing. Arnis Lektauers
1282. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr. sc. ing. Antons Patļins
1283. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Mg. sc. ing. Andrejs Ābele
1284. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Mg.sc.ing., lektore A.Krieviņa
1285. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Viktorija Vendiņa
1286. 13100 Telekomunikāciju institūts G.Lauks; konsult. D.Finaškins
1287. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Bobrovs; konsult. S.Spolītis
1288. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Arnis Lektauers
1289. 01B00 Rīgas Biznesa skola E.Sproģe
1290. 01B00 Rīgas Biznesa skola A.Koliškins
1291. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr. sc. ing. Jānis Kampars
1292. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., lekt. I.Ovčiņņikova
1293. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., prof. K.Didenko
1294. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DTST kat. prof. M.Ziema
1295. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Prof. A.Paeglītis
1296. 13100 Telekomunikāciju institūts O.Belmanis; konsult. L.Cikovskis
1297. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte J.Kisļaks, Dr.sc.ing.
1298. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Jurijs Dehtjars
1299. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem.V.Bartkevičs, Dr.chem. M.Drille
1300. 27200 Enerģētikas institūts aso.prof. A.Utāns
1301. 25100 Aeronautikas institūts asociētais profesors Andris Unbedahts
1302. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte A.Kamols
1303. 25500 Transporta institūts Mezītis Mareks, Dr.sc.ing., asoc. profesors
1304. 13107 Telemātikas un transporta elektronisko sistēmu katedra Dr.sc.ing., lekt. R.Jerjomins
1305. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte O.Liniņš
1306. 25100 Aeronautikas institūts lektore Zoja Smorodova
1307. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte O.Tetervenoks
1308. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte O.Liniņš
1309. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte G. Bunga
1310. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra Dr.sc.ing., prof. A.Klūga
1311. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DTST kat. prof. M.Ziema
1312. 25500 Transporta institūts doc. Ē.Vonda
1313. 25500 Transporta institūts doc. Ē.Vonda
1314. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., lekt. K.Marinska
1315. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., lekt. I.Ovčiņņikova
1316. 25100 Aeronautikas institūts docents Valerijs Muhins
1317. 25100 Aeronautikas institūts docents Valerijs Muhins
1318. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Mg.sc.ing. Inese Mieriņa, Dr.chem. Māra Jure
1319. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,doc.I.Andersone
1320. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. Māris Turks
1321. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Dr.arch.,docente A.Ulme
1322. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr.sc.ing., as. prof. P.Rusakovs
1323. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr.sc.ing., prof. O.Ņikiforova
1324. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DTST kat. lab. G. Miezītis
1325. 13100 Telekomunikāciju institūts R.Parts
1326. 13100 Telekomunikāciju institūts O.Belmanis
1327. 27200 Enerģētikas institūts asoc.prof. I.Oļeiņikova
1328. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., asoc.prof. Z.Sundukova
1329. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Mg.oec. Tatjana Aršinova
1330. 25100 Aeronautikas institūts lektore Zoja Smorodova
1331. 25500 Transporta institūts Fjodors Mihailovs, Dr.sc.ing., lektors
1332. 25100 Aeronautikas institūts lektore Zoja Smorodova
1333. 25100 Aeronautikas institūts docents Valerijs Muhin
1334. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte I.Boiko
1335. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Dr.sc.ing. A.Viļumsone
1336. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Dr.sc.ing., asoc.profesors V.Kazāks, zin.asistents A. Grīnbergs
1337. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Dipl.ing., docents J.Emsiņš
1338. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Agris Ņikitenko
1339. 25100 Aeronautikas institūts lektore Zoja Smorodova
1340. 25500 Transporta institūts Dijs Sergejevs, Dr.sc.ing.,asoc.profesors
1341. 25500 Transporta institūts Dr. inž., asoc.profesors D.Sergejevs
1342. 25500 Transporta institūts Dr. inž., asoc.profesors D.Sergejevs
1343. 25500 Transporta institūts Dr. inž., asoc.profesors D.Sergejevs
1344. 13100 Telekomunikāciju institūts M.Usanovs; konsult. T.Celmiņš
1345. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DTST kat. lab. G. Miezītis
1346. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra Dr.sc.ing., prof. E.Pētersons
1347. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DTST kat. asist. R. Taranovs
1348. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra Dr.sc.ing., prof. E.Pētersons
1349. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Bobrovs
1350. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr. hab. chem. V. Kampars
1351. 27200 Enerģētikas institūts I.Umbraško
1352. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. Kristīne Šalma-Ancāne
1353. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Dr.habil.sc.ing. D.Turlajs, M.sc.ing. Uģis Ķēniņš
1354. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Dr.sc.ing. Sigurds Jaundālders
1355. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DV pr.g. lekt. I. Karpičs
1356. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Dr.habil.sc.ing., prof. Sigurds Jaundālders, Dipl.ing. Jevgenijs Zabidarovs
1357. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Dipl.ing., M.sc.ing. Marijans Valpēteris
1358. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. Jānis Ločs, Mg.sc.ing. Vita Zālīte
1359. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc. ing. R. Merijs Meri
1360. 25100 Aeronautikas institūts lektors Vladislavs Ņesterovskis
1361. 25100 Aeronautikas institūts asistents Yevhen Harbuz
1362. 25500 Transporta institūts Ļ.Kirillova, Dipl.inž., lektore
1363. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte L.Dombrovskis, VUGD, ing.
1364. 01B00 Rīgas Biznesa skola A.Dzedons
1365. 01B00 Rīgas Biznesa skola A.Dzedons
1366. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte M.Kirikova, STP katedras profesore
1367. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte L.Bušinska, LDI pētniece
1368. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Jeļena Peščerska
1369. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte L.Peņicina, LDI pētniece
1370. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte V.Graudiņa LDI vad. pētniece
1371. 01B00 Rīgas Biznesa skola A.Dzedons
1372. 01B00 Rīgas Biznesa skola A.Koliškins
1373. 01B00 Rīgas Biznesa skola A.Dzedons
1374. 01B00 Rīgas Biznesa skola K.Apkalns
1375. 01B00 Rīgas Biznesa skola I.Jākobsone
1376. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr.sc.ing., asoc. prof. P.Rusakovs
1377. 25500 Transporta institūts Dr. inž., docents J.Eiduks
1378. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr.sc.ing. .Andrejs Matvejevs
1379. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr.sc.ing. Andrejs Matvejevs
1380. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Profesors Jānis Mazais
1381. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DV pr.gr.prof. Z. Markovičs
1382. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr. hab. chem. E.Liepiņš
1383. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte V.Gremze
1384. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Dr.sc.ing. M.Kaļinka
1385. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., lekt. J.Kuškins
1386. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr.philol., Mag.oec., asoc.prof. Marina Platonova
1387. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte J.Vaivods, VUGD, ing.
1388. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr. sc. ing. Natālija Prokofjeva
1389. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., prof. V.Jurēnoks
1390. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte G. Upītis
1391. 13300 Mikroviļņu inženierijas un elektronikas institūts Asoc. prof. A.Gulbis
1392. 25500 Transporta institūts Jeļena Stepanova, M.sc., lektore
1393. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Gints Jaudzems
1394. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Dr.sc.ing. I.Ziemele
1395. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Mg. sc. ing., A. Borisova
1396. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Antra Kundziņa
1397. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Ivars Bekmanis Dr.sc.ing, docents
1398. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., pr.doc. J.Jakubāne
1399. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. Jurijs Ozoliņš
1400. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra Dr.sc.ing., doc. S.Šarkovskis
1401. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr.sc.ing., asoc.prof. P.Rusakovs
1402. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr. sc. ing. Jānis Grabis
1403. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jānis Grabis
1404. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte A.Kromanis
1405. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr. sc. ing. Natālija Prokofjeva
1406. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte doc. M.Kalvāns
1407. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Prof. J. Briņķis
1408. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.sc.ing., LBS biedrs Oskars Caune
1409. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Asist., Mg.oec. D. Ščeulovs
1410. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Doc. J.Bērziņš
1411. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Doc. J.Bērziņš
1412. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Prof. J.Ieviņš
1413. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Prof. J.Ieviņš
1414. 01B00 Rīgas Biznesa skola G.Mathers
1415. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., lekt. I.Ovčiņņikova
1416. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Dr.sc.ing., asoc.profesors V.Kazāks
1417. 01B00 Rīgas Biznesa skola G.Mathers
1418. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Ģirts Vulfs
1419. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte L.Bušinska, LDI pētniece
1420. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Mg.sc.ing. D.Buzdins, AS 4Finance, sistēmarhitekts
1421. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts Vad.: DTST kat. prof. M.Ziema
1422. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte J.Grundspeņķis, STP kat. profesors
1423. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte M.Kumermanis
1424. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DV pr.gr. doc. I. Markoviča
1425. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr. sc. ing., as. prof. P. Rusakovs
1426. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Mg. sc. ing. Vitālijs Boļšakovs
1427. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Aleksejs Kataševs
1428. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte as.prof. N. Prokofjeva, Dr.sc.ing.
1429. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DTST kat. lekt. A. Riekstiņš
1430. 13100 Telekomunikāciju institūts M.Usanovs
1431. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte J.Eiduks, STP kat. asoc. profesors
1432. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DV pr.gr.prof. Z. Markovičs
1433. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte J.Eiduks, STP katedras asoc.profesors
1434. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte J.Eiduks, STP kat. asoc. profesors
1435. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr. sc. ing. Solvita Bērziša
1436. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Kristin Imenes
1437. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr. sc. ing. Māris Ziema
1438. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte A.Ņikitenko, STP katedras docents
1439. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jānis Kampars
1440. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jānis Kampars
1441. 13100 Telekomunikāciju institūts O.Belmanis; konsult. A.Skrastiņš
1442. 13100 Telekomunikāciju institūts M.Usanovs
1443. 13100 Telekomunikāciju institūts O.Belmanis
1444. 13100 Telekomunikāciju institūts O.Belmanis
1445. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Mg. sc. ing. Mārtiņš Bonders
1446. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr. sc. ing. Andrejs Romānovs
1447. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Dr.sc.ing. Visvaldis Vrubļevskis
1448. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte YIT Tehsistem SIA, Tehniskās daļas vadītājs Guntis Birkmanis
1449. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.sc.ing., LR KM Investīciju nodaļas vadītājs Aivars Jurjāns
1450. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.sc.ing., prakt.docents Oskars Caune
1451. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., DzĪB "Rigondas 7" valdes locekle I.Simanoviča
1452. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Lekt. R.Čaupale
1453. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Dr.sc.ing. Dmitrijs Rusovs
1454. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Mg.sc.ing., lektors K.Kazāks
1455. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Dr.arch.,docente A.Ulme
1456. 13107 Telemātikas un transporta elektronisko sistēmu katedra Dr.sc.ing., doc. S.Šarkovskis
1457. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte lekt. J. Bule, Dr.sc.ing.
1458. 13100 Telekomunikāciju institūts J.Poriņš; konsult. A.Supe
1459. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Prakt.doc. E. Bērziņš
1460. 25500 Transporta institūts Dipl.inž., lektore Ļ.Kirillova
1461. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Dr.sc.ing. Guntis Strautmanis
1462. 25500 Transporta institūts Jānis Eiduks, Dr. sc.ing.,docents
1463. 25500 Transporta institūts Jānis Eiduks, Dr. sc.ing.,docents
1464. 27200 Enerģētikas institūts S.Rubkovs
1465. 13100 Telekomunikāciju institūts R.Parts
1466. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte I. Boiko
1467. 25100 Aeronautikas institūts docente Margarita Urbaha
1468. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte V.Zujevs, VUGD, ing.
1469. 26000 Arhitektūras fakultāte A. Vītols
1470. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., pr.doc. N.Semjonova
1471. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte N.Mozga
1472. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Jurijs Dehtjars
1473. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr. chem. Ilga Mutule
1474. 26000 Arhitektūras fakultāte Prof. S. Treija
1475. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte M.sc.ing. Aleksandrs Soročins
1476. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte E.Latiševa, Dr.sc.ing., IP katedras asoc. prof.
1477. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr.gr. lekt. A. Sisojevs
1478. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Bobrovs
1479. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.arch.,docente A.Ulme
1480. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Mg. sc. ing. Inese Upīte
1481. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr. sc. ing. Antons Patļins
1482. 25500 Transporta institūts Dr. inž., docents J.Eiduks
1483. 13100 Telekomunikāciju institūts M.Ekmanis
1484. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte A.Auziņš, STP kat.sistēmanalītiķis
1485. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr.sc.ing., prof. O.Ņikiforova
1486. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Mg. chem. E.Zariņš, Dr. chem. V.Kokars
1487. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr. phys. S.Piskunovs, Dr. chem. M.Utināns
1488. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Dr.sc.ing., as.prof. Ilze Baltiņa
1489. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr. phys. J.Jaunbergs, Dr. hab. chem. V.Kampars
1490. 13100 Telekomunikāciju institūts J.Poriņš; konsult. A.Supe, J.Pavārs
1491. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Dr.sc.ing. Sergejs Vostrikovs
1492. 25100 Aeronautikas institūts docents Valerijs Muhins
1493. 25100 Aeronautikas institūts docents Valerijs Muhins
1494. 25500 Transporta institūts M.sc., lektore J.Stepanova
1495. 25500 Transporta institūts Dr. inž., docents J.Eiduks
1496. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. Mārcis Dzenis, Mg.chem. Inga Šteingolde
1497. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Ivars Bekmanis, Dr.sc.ing
1498. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DV pr.gr.lekt. I. Karpičs
1499. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., lektore Ļubova Kohane
1500. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte doc. V.Vrubļevskis
1501. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.ing. Oskars Caune
1502. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.sc.ing., LR KM investīciju nodaļas vadītājs Aivars Jurjāns
1503. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.ing. Oskars Caune
1504. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., profesore Ineta Geipele
1505. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Baiba Pļaviņa
1506. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., profesore Ineta Geipele
1507. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec. Tatjana Tambovceva
1508. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., profesors Jānis Vanags
1509. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr. sc. ing. Antons Patļins
1510. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Mg. sc. ing. Vitālijs Boļšakovs
1511. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Profesore Elīna Gaile-Sarkane
1512. 13100 Telekomunikāciju institūts J.Poriņš; konsult. A.Supe
1513. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Mg.sc.ing. Kaspars Ozols
1514. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Marina Grivcova, Dr. sc. ing.
1515. 01B00 Rīgas Biznesa skola M.Ešmits
1516. 01B00 Rīgas Biznesa skola J.Ulmanis
1517. 26000 Arhitektūras fakultāte Prof. S. Treija
1518. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Mg.chem. S.Vucāne, Dr. chem. M.Drille
1519. 01B00 Rīgas Biznesa skola A.Jakobsons
1520. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte V.Haritonovs
1521. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Prof. R.Počs, konsult. Mg.oec. A.Zeps
1522. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. D.E.Sīle
1523. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr.sc.ing. Aleksandrs Bezručko
1524. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DV pr.gr. lekt. I. Karpičs
1525. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Prakt.doc. M.Švēde
1526. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., asist. L.Budņiks
1527. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Profesors Genādijs Sagalovičs
1528. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Mg.sc.ing. Oskars Grīgs, Mg.sc.ing. Konstantīns Dubencovs
1529. 25100 Aeronautikas institūts docents Viktors Feofanovs
1530. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr. math. Vineta Minkēviča
1531. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.sc.ing., LBS biedrs Oskars Caune
1532. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Prof. J.Ieviņš
1533. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte N.Smirnovs, VUGD, ing.
1534. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Mag.philol., lekt. Diāna Rūpniece
1535. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte G.Bunga
1536. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte J.Eiduks, STP kat. asoc. profesors
1537. 13100 Telekomunikāciju institūts O.Belmanis
1538. 27200 Enerģētikas institūts doc. N.Breners
1539. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. Jurijs Ozoliņš
1540. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Doc. V.Ziemelis
1541. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte A.Kromanis
1542. 27200 Enerģētikas institūts doc. J.Survilo
1543. 25100 Aeronautikas institūts asociētais profesors Andris Unbedahts
1544. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Mg. sc. ing. Gaļina Terļecka,Prof. Ausma Viļumsone
1545. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. Jurijs Ozoliņš
1546. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Zagorskis
1547. 25100 Aeronautikas institūts docente Margarita Urbaha
1548. 27200 Enerģētikas institūts asoc.prof. J.Barkāns
1549. 27200 Enerģētikas institūts asoc.prof. S.Vītoliņa
1550. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Mg.sc.ing. Ingrīda Šahta, Asoc. prof. Ilze Baltiņa, Kons.asoc. prof.. J. Blūms
1551. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Jurijs Dehtjars/Galina Boka/Juris Baumanis
1552. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Mg. sc. ing. Vitālijs Boļšakovs
1553. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Arh. E. Bondars
1554. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., DzĪB „Rigondas 7” valdes locekle I.Simanoviča
1555. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte doc. I.Škapare
1556. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.sc.ing., LBS biedrs Oskars Caune
1557. 27200 Enerģētikas institūts D.Antonovs
1558. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte asoc.prof. A.Greķis
1559. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr.sc.ing., asoc. prof. P.Rusakovs
1560. 27200 Enerģētikas institūts asoc.prof. J.Priedīte
1561. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr. sc. ing. Jānis Grabis
1562. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jānis Grabis
1563. 13100 Telekomunikāciju institūts O.Belmanis
1564. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. Aigars Jirgensons
1565. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.sc.ing., lektore G.Zommere
1566. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Prof. V.Jemeļjanovs
1567. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr.gr. lekt. A. Sisojevs
1568. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., prof. E.Gaile-Sarkane
1569. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Andrejs Romānovs
1570. 13100 Telekomunikāciju institūts P.Gavars; konsult. O.Ozoliņš
1571. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr. chem. M.Drille, Mg. chem. D. Ruskovs
1572. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., prof. I.Voronova
1573. 13100 Telekomunikāciju institūts J.Jeļinskis
1574. 13100 Telekomunikāciju institūts G.Lauks; konsult. J.Asmuss
1575. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Mg.sc.ing. A.Gabrene, Dr.sc.ing. I.Juhņeviča
1576. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte V.Lūsis
1577. 01B00 Rīgas Biznesa skola R.Lieksnis
1578. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte M.Uhanova, Dr.sc.ing., IP katedras docente
1579. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte M.Uhanova, Dr.sc.ing., IP katedras docente
1580. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Mg.sc.ing. Ingrīda Šahta Asoc. prof. Ilze Baltiņa, Kons.Dr. Sc. ing. A. Vališevskis
1581. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte A.Kamols
1582. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Dipl.ing., docents J.Emsiņš
1583. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Aldis Balodis
1584. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Arturs Lešinskis
1585. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Profesors Aldis Balodis
1586. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Aleksejs Kataševs
1587. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.sc.ing., lektore G.Zommere
1588. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. Māris Turks, B.sc. Jevgeņija Lugiņina
1589. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Mg.sc.ing., lektora p.i. E.Kirilovs, Dipl.ing., docents J.Emsiņš
1590. 25500 Transporta institūts Dr. inž., asoc.profesors D.Sergejevs
1591. 25100 Aeronautikas institūts docente Margarita Urbaha
1592. 25100 Aeronautikas institūts docents Mihails Larins
1593. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Mg.chem. Arita Dubņika
1594. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Mg. chem. E.Sproģe, Dr. chem. S.Čornaja
1595. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. Māris Turks, B.sc. Jevgeņija Lugiņina
1596. 01B00 Rīgas Biznesa skola G.Mathers
1597. 01B00 Rīgas Biznesa skola J.Grēviņš
1598. 13107 Telemātikas un transporta elektronisko sistēmu katedra Dr.sc.ing., prof. Ansis Klūga
1599. 13107 Telemātikas un transporta elektronisko sistēmu katedra Dr.sc.ing., prof. Ansis Klūga
1600. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra Dr.sc.ing., prof. A.Klūga
1601. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Mg. sc. ing. Jekaterina Bule
1602. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr.sc.ing., asoc. prof. P.Rusakovs
1603. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte H.Krogzeme, RTU Muitas un nodokļu katedras lektore
1604. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., lekt. K.Marinska
1605. 13100 Telekomunikāciju institūts O.Belmanis
1606. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Bobrovs
1607. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Bobrovs
1608. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Mg.sc.ing., lektora p.i. E.Kirilovs
1609. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Doc.A.Ūdris
1610. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Mg. sc. ing. Vitālijs Boļšakovs
1611. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Mg. sc. ing. Inese Poļaka
1612. 27200 Enerģētikas institūts Prof. J.Rozenkrons
1613. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr.sc.ing., as. prof. P.Rusakovs
1614. 13100 Telekomunikāciju institūts R.Parts
1615. 13100 Telekomunikāciju institūts R.Parts
1616. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte J.Grundspeņķis, STP katedras profesors
1617. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. Vitālijs Lakevičs, Mg.sc.ing. Valentīna Stepanova
1618. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Mg.sc.ing. Imants Kreicbergs, Dr.sc.ing. Olita Medne
1619. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Mg.sc.ing. Imants Kreicbergs, Dr.sc.ing. Olita Medne
1620. 13107 Telemātikas un transporta elektronisko sistēmu katedra Dr.sc.ing., doc. Sergejs Šarkovskis
1621. 13100 Telekomunikāciju institūts P.Gavars; konsult. O.Ozoliņš
1622. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte A. Fiļipovs
1623. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Bobrovs
1624. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts LDI prof. J. Grundspeņķis
1625. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte J.Grundspeņķis, STP kat. profesors
1626. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Mag.philol., lekt. Diāna Rūpniece
1627. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Dr.habil.sc.ing., pētnieks Aleksandrs Okss
1628. 01B00 Rīgas Biznesa skola R.Lieksnis
1629. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Aldis Balodis
1630. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte M.Kumermanis
1631. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Profesors Aldis Balodis
1632. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Doc.A.Avotiņš
1633. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DTST kat. lab. Ē. Kļaviņš
1634. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Sarmīte Barvika
1635. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., asistente Iveta Stāmure
1636. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte M.Kirikova, Dr. sc. ing., STP katedras profesore
1637. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte M.sc.ing. Kaspars Grīnbergs
1638. 26000 Arhitektūras fakultāte Prof. S. Treija
1639. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Prof. I. Strautmanis
1640. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Prof. S. Treija
1641. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.habil.chem. G.Sedmale
1642. 26000 Arhitektūras fakultāte S. Treija
1643. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr. sc. ing. Jeļena Pečerska
1644. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Mg. sc. ing. Jana Bikovska
1645. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte A.Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
1646. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Sarmīte Barvika
1647. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DV pr.gr. doc. A. Ozols
1648. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Prof. J. Briņķis
1649. 13100 Telekomunikāciju institūts O.Belmanis
1650. 13100 Telekomunikāciju institūts P.Gavars; konsult. O.Ozoliņš
1651. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Lekt. A. Riekstiņš
1652. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte J.Eiduks, STP kat. asoc. profesors
1653. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., asoc.profesore Tatjana Tambovceva
1654. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Mg. sc. ing. Mārtiņš Bonders
1655. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Renāte Strazdiņa
1656. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr. sc. ing. Solvita Bērziša
1657. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jānis Grabis
1658. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Mg. sc. ing. Mārtiņš Bonders
1659. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Mg. sc. ing. Antons Patļins
1660. 13107 Telemātikas un transporta elektronisko sistēmu katedra Dr.sc.ing., prof. A.Klūga
1661. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jānis Grabis
1662. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., prof. V.Jurēnoks
1663. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., prof. V.Jurēnoks
1664. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Profesors Vitālijs Jurēnoks
1665. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., docente Kristīne Fedotova
1666. 13107 Telemātikas un transporta elektronisko sistēmu katedra Dr.sc.ing., prof. Ansis Klūga
1667. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr. math. Vineta Minkēviča
1668. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte E.Lavendelis, LDI vad.pētnieks
1669. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Jūlija Petuhova
1670. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr. sc. ing. Jānis Kampars
1671. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte I.Birzniece, LDI pētniece
1672. 26000 Arhitektūras fakultāte A. Lapiņš
1673. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr.sc.admin., Mag.paed., doc. Antra Roskoša
1674. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra Dr.sc.ing., prof. E.Pētersons
1675. 13107 Telemātikas un transporta elektronisko sistēmu katedra Dr.sc.ing., prof. E.Pētersons
1676. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Prof. E.Gaile-Sarkane
1677. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Dr. Sc. ing. Dana Beļakova
1678. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Prakt.doc., Mg.oec. J.Jakubāne
1679. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec. V. Šatrevičs
1680. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec. Tatjana Tambovceva
1681. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec., asoc.prof. L.Ādamsone
1682. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.K.Kozlovskis
1683. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., doc. K.Kozlovskis
1684. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr.oec. Konstantins Kozlovskis.
1685. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte J.Ancāns
1686. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Dr.sc.ing. I.Ziemele
1687. 13100 Telekomunikāciju institūts O.Belmanis
1688. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr. sc. ing. Andrejs Romānovs
1689. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr. sc. ing. Andrejs Romānovs
1690. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr. sc. ing. Andrejs Romānovs
1691. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr. math. Vineta Minkēviča
1692. 01B00 Rīgas Biznesa skola Ē.Dobelis
1693. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Profesore Nataļja Lāce
1694. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., doc. I.Andersone
1695. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Bobrovs; konsult. S.Spolītis
1696. 13100 Telekomunikāciju institūts J.Poriņš; konsult. A.Supe
1697. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.phys., pr.docents P.Kāpostiņš
1698. 13100 Telekomunikāciju institūts O.Belmanis; konsult. L.Cikovskis
1699. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Bobrovs; konsult. A.Udaļcovs
1700. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Bobrovs
1701. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte RD PIP, galv.ekon. Sanda Geipele
1702. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr. sc. ing. Jānis Kampars
1703. 13100 Telekomunikāciju institūts P.Gavars; konsult. O.Ozoliņš
1704. 27200 Enerģētikas institūts asoc.prof. S.Guseva
1705. 27200 Enerģētikas institūts asoc.prof. S.Guseva
1706. 27200 Enerģētikas institūts doc. N.Breners
1707. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., doc. I.Andersone
1708. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., doc. I.Andersone
1709. 26000 Arhitektūras fakultāte J. Krastiņš
1710. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. Linda Krāģe, Mg.chem. Iveta Laumane
1711. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., doc. J.Mežiels
1712. 25100 Aeronautikas institūts lektors Vladislavs Ņesterovskis
1713. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr. chem. K.Jaudzems
1714. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Profesore Nataļja Lāce
1715. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte lekt. B.Jeļisejevs
1716. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr. sc. ing. Jānis Kampars
1717. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr. sc. ing. Jānis Kampars
1718. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr.sc.ing., docents G.Alksnis
1719. 26000 Arhitektūras fakultāte A. Lapiņš
1720. 25500 Transporta institūts Dr. inž., asoc.profesors D.Sergejevs
1721. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec. asist. L.Budņiks
1722. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Profesore Elīna Gaile-Sarkane
1723. 25100 Aeronautikas institūts docents Valerijs Muhins
1724. 25100 Aeronautikas institūts docente Margarita Urbaha
1725. 25100 Aeronautikas institūts profesors Aleksandrs Urbahs
1726. 25100 Aeronautikas institūts profesors Aleksandrs Urbahs
1727. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Bobrovs; konsult. A.Udaļcovs
1728. 13100 Telekomunikāciju institūts Ģ.Ivanovs; konsult. O.Ozoliņš
1729. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Sarmīte Barvika
1730. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Dr.sc.ing., asoc.profesors V.Kazāks
1731. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Mg.sc.ing., lektore G.Zommere
1732. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Dr.sc.ing. Sigurds Jaundālders
1733. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. Dagnija Loča, Dr.sc.ing. Zilgma Irbe
1734. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. Zilgma Irbe
1735. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. Agnese Stunda-Zujeva, Mg.sc.ing. Valdis Teteris
1736. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Dr.sc.ing. I.Baltiņa
1737. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., doc. J.Mežiels
1738. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., doc. J.Mežiels
1739. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte I. Boiko
1740. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Antra Kundziņa
1741. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Bobrovs; konsult. A.Udaļcovs
1742. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Mg. sc. ing. Inese Poļaka
1743. 13107 Telemātikas un transporta elektronisko sistēmu katedra Dr.sc.ing., lekt. R.Jerjomins
1744. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., doc. R.Greitāne
1745. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte J.Grabis, Vadības informācijas tehnoloģijas katedras profesors
1746. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jānis Grabis
1747. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., pr.doc. J.Jakubāne
1748. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte SIA „ABC software” projektu vadītājs, Mg.sc.ing. A.Jeršovs
1749. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Arh. E. Bondars
1750. 13100 Telekomunikāciju institūts Ģ.Ivanovs; konsult. O.Ozoliņš
1751. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Mg. sc. ing. Mārtiņš Bonders
1752. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Bobrovs
1753. 27200 Enerģētikas institūts asoc.prof. A.Mutule
1754. 26000 Arhitektūras fakultāte S. Treija
1755. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Mg.sc.ing., lektors K.Kazāks
1756. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., prof. V.Jurēnoks
1757. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. Juris Mālers, Dr.chem. Juris Zoldners
1758. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Bobrovs
1759. 25100 Aeronautikas institūts docents Valerijs Muhins
1760. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., lekt. K.Marinska
1761. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Lekt. K.Marinska
1762. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Dr.habil.oec.prof. R.Počs
1763. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., prof. N.Lāce
1764. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Dr.sc.ing. I.Baltiņa
1765. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Dr.sc.ing. Dmitrijs Rusovs
1766. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., asoc.profesore Tatjana Tambovceva
1767. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., docente Kristīne Fedotova
1768. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte I.Raņķis, Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes, Industriālās elektronikas un elektrotehnoloģija
1769. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte A.Kamols
1770. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr.sc.ing., prof. O.Ņikiforova
1771. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., asoc.prof. L.Vasiļjeva
1772. 01B00 Rīgas Biznesa skola I.Jākobsone
1773. 25100 Aeronautikas institūts profesors Aleksandrs Urbahs
1774. 25100 Aeronautikas institūts profesors Aleksandrs Urbahs
1775. 25100 Aeronautikas institūts Doc. Valerijs Muhins
1776. 25100 Aeronautikas institūts docents Mihails Larins
1777. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte J.Kaņeps
1778. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra Dr.sc.ing., doc. A.Spunītis
1779. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Ēriks Palčevskis
1780. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte M.Kirikova, STP katedras profesore
1781. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr.sc.ing., as. prof. P.Rusakovs
1782. 01B00 Rīgas Biznesa skola A.Dzedons
1783. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.med. Inese Mārtiņsone
1784. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Lekt. A.Starčenko
1785. 13100 Telekomunikāciju institūts G.Lauks
1786. 25100 Aeronautikas institūts docente Margarita Urbaha
1787. 25500 Transporta institūts Fjodors Mihailovs, Dr.sc.ing., lektors
1788. 25100 Aeronautikas institūts profesors Aleksandrs Urbahs
1789. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., prof. V.Jurēnoks
1790. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Prakt.doc., Mg.oec. I. Ezera
1791. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., prof. I.Voronova
1792. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., pr.doc. N.Semjonova
1793. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Dipl.ing., docents J.Emsiņš
1794. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr.sc.ing., asoc. prof. P.Rusakovs
1795. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr. sc. ing. S. Gaidukovs
1796. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte J.Vaivods, VUGD, ing.
1797. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. Māra Jure, Mg.sc.ing. Inese Mieriņa
1798. 27200 Enerģētikas institūts doc. J.Survilo
1799. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., profesors Jānis Vanags
1800. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.sc.ing., prakt.docents Oskars Caune
1801. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Lekt. J.Kuškins
1802. 13107 Telemātikas un transporta elektronisko sistēmu katedra Dr.sc.ing., prof. E.Pētersons
1803. 13107 Telemātikas un transporta elektronisko sistēmu katedra Dr.sc.ing., prof. E.Pētersons
1804. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DTST kat. asist. R. Taranovs
1805. 13107 Telemātikas un transporta elektronisko sistēmu katedra Dr.sc.ing., prof. A.Klūga
1806. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., asoc.profesore Tatjana Tambovceva
1807. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., asoc.profesore Tatjana Tambovceva
1808. 26000 Arhitektūras fakultāte E. Bondars
1809. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte I.Nakurts, VUGD, Mg.chem.
1810. 25500 Transporta institūts M.sc., lektore J.Stepanova
1811. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Aleksandrs Čurkovs
1812. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Bobrovs
1813. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dipl.ing., docents J.Emsiņš
1814. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
1815. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., pr.doc. N.Semjonova
1816. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Asoc.prof. A.Orlovska
1817. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. Vitālijs Lakevičs
1818. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.habil.sc.ing. G.Mežinskis
1819. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Olga Bogdanova
1820. 25100 Aeronautikas institūts Viktors Feofanovs
1821. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Prof. J.Naudžuns
1822. 26000 Arhitektūras fakultāte U. Bratuškins
1823. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec. Armands Auziņš
1824. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., prof. K.Didenko
1825. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Prof. U. Bratuškins
1826. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte A.Ņikitenko, STP katedras docents, Dr.cs.ing.
1827. 13100 Telekomunikāciju institūts O.Belmanis; konsult. M.Ekmanis
1828. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Mg.sc.ing., lektors K.Kazāks
1829. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr. sc. ing. Ludmila Aleksejeva
1830. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr. sc. ing. Ludmila Aleksejeva
1831. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Dr.hab.sc.ing., prof. M. Kleinhofs
1832. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.sc.ing. Aigars Laizāns
1833. 13107 Telemātikas un transporta elektronisko sistēmu katedra Dr.sc.ing., prof. A.Klūga
1834. 25100 Aeronautikas institūts profesors Aleksandrs Urbahs
1835. 27200 Enerģētikas institūts asoc.prof. I.Oļeiņikova
1836. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Dr.hab.sc.ing., prof. P. Trifonovs-Bogdanovs
1837. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Dr.hab.sc.ing., prof. P. Trifonovs-Bogdanovs
1838. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Dipl.ing., docents J.Emsiņš
1839. 27200 Enerģētikas institūts doc. V.Strelkovs
1840. 25500 Transporta institūts M.sc., lektore J.Stepanova
1841. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte I.Nudiens
1842. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte lekt. J. Bule, Dr.sc.ing.
1843. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Mg. sc. ing. Mārtiņš Bonders
1844. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte M.Uhanova, Dr.sc.ing., IP katedras docente
1845. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Doc. M.Uhanova, Dr.sc.ing.
1846. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte M.Uhanova, Dr.sc.ing., IP katedras docente
1847. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Dr.sc.ing. I.Ziemele
1848. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Romāns Neilands
1849. 01B00 Rīgas Biznesa skola M.Ešmits
1850. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte L.Novickis, Dr.habil.sc.ing., LDP profesora grupas profesors
1851. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.sc.ing., doktorante A.Putniņa, Dr.habil.sc.ing., profesore S.Kukle
1852. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr. sc. ing. S. Reihmane
1853. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., asoc.prof. R.Alsiņa
1854. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., lekt. I.Ovčiņņikova
1855. 25100 Aeronautikas institūts zin. asistents Gints Rijkuris
1856. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Prof. N.Sprancmanis
1857. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Prof. N.Sprancmanis
1858. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr. sc. ing. Arnis Lektauers
1859. 25100 Aeronautikas institūts asistents Yevhen Harbuz
1860. 25100 Aeronautikas institūts asociētais profesors Ilmars Lešinskis
1861. 13107 Telemātikas un transporta elektronisko sistēmu katedra Dr.sc.ing., lekt. R.Jerjomins
1862. 13100 Telekomunikāciju institūts J.Poriņš; konsult. A.Supe
1863. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DTST kat. prof. V.Zagurskis
1864. 25500 Transporta institūts Dr. inž., lektors P.Gavrilovs
1865. 25500 Transporta institūts Dr. inž., docents J.Eiduks
1866. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., prof. V.Jurēnoks
1867. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Bobrovs; konsult. A.Udaļcovs
1868. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr.sc.ing., asoc. prof. P.Rusakovs
1869. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Dr.sc.ing. I.Baltiņa Dr.phys.A.Lūsis Cietvielu fizikas institūts
1870. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. Māra Jure, Olga Lando
1871. 13100 Telekomunikāciju institūts J.Jeļinskis
1872. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte J.Grundspeņķis, Dr. habil.sc. ing., STP katedras profesors
1873. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr. sc. ing. Natālija Prokofjeva
1874. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. Māris Turks
1875. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Dr.sc.ing., asoc.profesors V.Kazāks
1876. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte J.Šliseris
1877. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec. Jānis Vanags
1878. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.sc.ing., prakt.docents Oskars Caune
1879. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Asoc.prof. V.Šitikovs, Dr.sc.ing..
1880. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Asoc.prof. V.Šitikovs, Dr.sc.ing.
1881. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Ģirts Vulfs
1882. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte IF Apdrošināšana, vecākais izstrādātājs, Mg.sc.ing. G.Linkevičs
1883. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Mg. sc. ing. Andrejs Ābele
1884. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte G.Alksnis, Lietišķo datorzinātņu katedras docents
1885. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr.oec. Irina Voronova
1886. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr. sc. ing. Jurijs Čižovs
1887. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Prof. U. Bratuškins
1888. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr.philol., Asoc.profesore Marina Platonova
1889. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Prof. Ausma Viļumsone
1890. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte I.Boiko
1891. 25500 Transporta institūts Jeļena Stepanova, M.sc., lektore
1892. 25500 Transporta institūts Mezītis Mareks, Dr.sc.ing., asoc. profesors
1893. 25100 Aeronautikas institūts docents Viktors Feofanovs
1894. 25500 Transporta institūts Jānis Eiduks, Dr. sc.ing.,docents
1895. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr.paed., Asoc.profesore Diāna Rumpīte
1896. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., doc. I.Andersone
1897. 01B00 Rīgas Biznesa skola I.Skrūzkalne
1898. 01B00 Rīgas Biznesa skola M.Ešmits
1899. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr. sc. ing. Arnis Lektauers
1900. 13100 Telekomunikāciju institūts A.Skrastiņš; konsult. O.Belmanis
1901. 25100 Aeronautikas institūts lektore Zoja Smorodova
1902. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Lekt. A. Antenišķe
1903. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Doc., Dr.sc.ing. G. Kozaka
1904. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., asoc.prof. R.Alsiņa
1905. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Aigars Laizāns
1906. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Profesors Genādijs Sagalovičs
1907. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte I.Buņina
1908. 27200 Enerģētikas institūts J.Kozadajevs
1909. 27200 Enerģētikas institūts E.Kamoliņš
1910. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., lekt. K.Marinska
1911. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., doc. R.Greitāne
1912. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Doc., Dr.sc.ing. G. Kozaka
1913. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Dipl.ing., docents J.Emsiņš
1914. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr. sc. ing., doc. G. Alksnis
1915. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Uldis Jaspers
1916. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Profesors Andrejs Krasņikovs
1917. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Oskars Gainutdinovs
1918. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr. sc. ing. J. Kajaks
1919. 01B00 Rīgas Biznesa skola A.Dzedons
1920. 01B00 Rīgas Biznesa skola A.Dzedons
1921. 13100 Telekomunikāciju institūts J.Poriņš; konsult. A.Supe
1922. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte J.Kaņeps
1923. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte J.Sulojeva, Doc., Dr.oec.
1924. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.sc.ing., lektore A.Krieviņa
1925. 25100 Aeronautikas institūts profesors Aleksandrs Urbahs
1926. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Jānis Vanags
1927. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Eleonora Latiševa
1928. 13100 Telekomunikāciju institūts Ģ.Ivanovs; konsult. O.Ozoliņš
1929. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Bobrovs
1930. 13100 Telekomunikāciju institūts T.Celmiņš
1931. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Prof. U. Bratuškins
1932. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Mg.sc. Normunds Zelčāns, Dr.chem. Ērika Bizdēna, Dr.sc.ing. Jurijs Ozoliņš
1933. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Mg. sc. ing. E.Lodiņš, Dr. sc. ing. L.Krāģe
1934. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Dr.sc.ing., asoc.profesors V.Kazāks
1935. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte A.Anohina-Naumeca, STP kat. docente
1936. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Mg. sc. comp. Jānis Vempers
1937. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Accenture Latvijas filiāle, vecākais sistēmu analītiķis I.Garbovskis
1938. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr.gr. lekt. A. Sisojevs
1939. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr.sc.ing., prof. O.Ņikiforova
1940. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr.sc.ing., prof. O.Ņikiforova
1941. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra Dr.habil.phys., prof. V.Popovs
1942. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr.gr. asist. p.i.. O. Krutikova
1943. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr. habil. Gaļina Merkurjeva
1944. 01B00 Rīgas Biznesa skola M.Ešmits
1945. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc. ing. R. Merijs Meri, Dr.sc.ing. J. Zicāns
1946. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Lektore Līga Kamola
1947. 25500 Transporta institūts M.Sc. Ing. Oskars Irbītis
1948. 25100 Aeronautikas institūts docente Margarita Urbaha
1949. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte K.Barkovska-Jakovļeva, VID MP Muitas atļauju kontroles daļas Ierobežojumu un aizliegumu uzraudzības
1950. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte A.Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
1951. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte A.Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
1952. 26000 Arhitektūras fakultāte S. Treija
1953. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Mg.sc.ing., lektors K.Kazāks
1954. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. Dagnija Loča
1955. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr.gr. lekt. A. Sisojevs
1956. 25100 Aeronautikas institūts profesors Aleksandrs Urbahs
1957. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr.philol., Mag.oec., asoc.prof. Marina Platonova
1958. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte as.prof. N. Prokofjeva, Dr.sc.ing.
1959. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr. sc. ing., doc. G. Alksnis
1960. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Mg. chem. L. Vīķele, Dr. habil. sc. ing. A. Treimanis
1961. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. I.Juhņeviča
1962. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.sc.ing., doktorante E.Trumsiņa
1963. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Indra Surkova/Jurijs Dehtjars
1964. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr. hab. chem. V. Kampars
1965. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Dr.sc.ing., as.prof. Ilze Baltiņa
1966. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Dipl.ing. Irina Kinstafore; Dr.sc.ing. Sigurds Jaundālders
1967. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DTST kat. lekt. A. Riekstiņš
1968. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Mg. sc. ing. Maksims Alekseičevs
1969. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Mg. sc. ing. Maksims Alekseičevs
1970. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr. sc. ing. Alla Anohina–Naumeca
1971. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., LNPAA valdes priekš.vietniece B.Pļaviņa
1972. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte RD PIP, galv.ekon. Sanda Geipele
1973. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec. Tatjana Tambovceva
1974. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., DzĪB "Rigondas 7" valdes locekle I.Simanoviča
1975. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Doc. I.Andersone
1976. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Sarmīte Barvika
1977. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Sarmīte Barvika
1978. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Sanda Geipele
1979. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec. Sarmīte Barvika
1980. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.sc.ing.,prakt. doc. Armands Auziņš
1981. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Profesors Mihails Zakrževskis
1982. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Mg. chem. L.Laipniece, Dr. hab. chem. V.Kampars
1983. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr. sc. ing. S. Gaidukovs
1984. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte A.Ņikitenko, STP katedras docents
1985. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte M.Jurušs, RTU, Muitas un nodokļu katedras docents, Dr.oec.
1986. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte V.Haritonovs
1987. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Mg.sc.ing., lektors K.Kazāks
1988. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Dr.arch.,docente A.Ulme
1989. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr. chem. M.Utināns, Dr. phys. S. Piskunovs, Dr. phys. J.Žukovskis
1990. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Judīte Jakubāne
1991. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., asoc.prof. R.Alsiņa
1992. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
1993. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte I.Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
1994. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Prof. K.Ketners
1995. 27200 Enerģētikas institūts asoc.prof. E.Ketnere
1996. 25100 Aeronautikas institūts lektors Vladislavs Ņesterovskis
1997. 25100 Aeronautikas institūts zin. asistents Gints Rijkuris
1998. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr. sc. ing., doc. G. Alksnis
1999. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr. sc. ing. Arnis Lektauers
2000. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte M.Kirikova, STP katedras profesore
2001. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Gaļina Boka
2002. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Gints Jaudzems
2003. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Mag.philol., lektore Anna Mēbele
2004. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jānis Kampars
2005. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr. sc. ing. Jānis Eiduks
2006. 25100 Aeronautikas institūts lektors Vladislavs Ņesterovskis
2007. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Dipl.ing. Indulis Nollendorfs; Dr.sc.ing. Dmitrijs Rusovs
2008. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte A.Kamols
2009. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte N.Mozga
2010. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr. sc. ing. Ludmila Aleksejeva
2011. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte J.Grundspeņķis, STP kat. profesors
2012. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Prakt.doc. I. Dirveiks
2013. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr. sc. ing. Sergejs Paršutins
2014. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Mg.oec. Tatjana Aršinova
2015. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Bobrovs; konsult. S.Spolītis
2016. 13107 Telemātikas un transporta elektronisko sistēmu katedra Dr.habil.phys., prof. V.Popovs
2017. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Bobrovs; konsult. S.Spolītis
2018. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Bobrovs; konsult. S.Spolītis
2019. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Bobrovs; konsult. S.Spolītis
2020. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Bobrovs; konsult. S.Spolītis
2021. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Bobrovs
2022. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra Dr.habil.phys., prof. V.Popovs
2023. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Bobrovs; konsult. S.Spolītis
2024. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Bobrovs
2025. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Bobrovs; konsult. A.Udaļcovs
2026. 13100 Telekomunikāciju institūts J.Poriņš; konsult. A.Supe
2027. 13100 Telekomunikāciju institūts Ģ.Ivanovs; konsult. O.Ozoliņš
2028. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte lekt. S. Kataļņikova, inženiera-matemātiķa kvalifikācija, pielīdz. prof. maģistra grādam
2029. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Lekt. A. Riekstiņš
2030. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc. ing. R. Merijs Meri, Mg.sc.ing. T. Ivanova
2031. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte G.Alksnis, Lietišķo datorzinātņu katedras docents
2032. 13100 Telekomunikāciju institūts O.Belmanis; konsult. A.Skrastiņš
2033. 13100 Telekomunikāciju institūts O.Belmanis; konsult. A.Skrastiņš
2034. 13100 Telekomunikāciju institūts O.Belmanis
2035. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Jurgita Priedīte
2036. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Profesors Aldis Balodis
2037. 25100 Aeronautikas institūts docents Viktors Feofanovs
2038. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Doc. P.Patļins
2039. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Asist., Mg.oec. V. Šatrevičs
2040. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., prof. V.Jurēnoks
2041. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., doc. J.Mežiels
2042. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Asist., Mg.oec. D. Ščeulovs
2043. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., doc. I.Andersone
2044. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., prof. V.Jurēnoks
2045. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte A.Kamols
2046. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr. sc. ing. Arnis Lektauers
2047. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Zagorskis
2048. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Lekt. A. Riekstiņš
2049. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr. chem. M.Drille, Mg. chem. Ē. Strazds
2050. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Profesore Elīna Gaile-Sarkane
2051. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., prof. E.Gaile-Sarkane
2052. 25500 Transporta institūts Dr. inž., asoc.profesors D.Sergejevs
2053. 25500 Transporta institūts Dr. inž., asoc.profesors D.Sergejevs
2054. 13100 Telekomunikāciju institūts R.Parts
2055. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Prof. N.Sprancmanis
2056. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr.sc.ing. .Andrejs Matvejevs
2057. 25500 Transporta institūts Dipl.inž., lektore Ļ.Kirillova
2058. 25100 Aeronautikas institūts docents Viktors Feofanovs
2059. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jānis Grabis
2060. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., lekt. K.Marinska
2061. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., doc. J.Mežiels
2062. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., doc. J.Mežiels
2063. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Profesors Aldis Balodis
2064. 26000 Arhitektūras fakultāte Asoc.prof. G. Asaris
2065. 26000 Arhitektūras fakultāte E. Bērziņš
2066. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Prakt.doc. E. Bērziņš
2067. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Aleksejs Kataševs
2068. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., lekt. I.Ovčiņņikova
2069. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., asoc.prof. L.Vasiļjeva
2070. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. Jānis Jaunbergs, Dr.chem. Aigars Jirgensons
2071. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr.sc.ing. Andrejs Matvejevs
2072. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., lekt. I.Ovčiņņikova
2073. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec. K.Gorbunova
2074. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., prof. K.Didenko
2075. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte R.Račinska, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
2076. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Kristīne Fedotova
2077. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., prof. K.Didenko
2078. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Lekt., Mg.oec.,Bc.psych. I.Ozoliņa-Ozola
2079. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr. chem. Pēteris Trapencieris, Mg. sc. ing. Ineta Vendiņa
2080. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte A.Kamols
2081. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Profesore Mārīte Kirikova
2082. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Mg. sc. ing. Oksana Soško
2083. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr. sc. ing. Jūlija Petuhova
2084. 13100 Telekomunikāciju institūts O.Belmanis; konsult. L.Cikovskis
2085. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Prakt.doc. E. Bērziņš
2086. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. M.Drille, Mg.chem. K.Kuprevičs
2087. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Lekt. D. Kalvāne
2088. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte M.Jurušs, Dr.oec., nodokļu konsultants
2089. 13100 Telekomunikāciju institūts Ģ.Ivanovs; konsult O.Ozoliņš
2090. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Prof. J. Briņķis
2091. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Gints Jaudzems
2092. 27200 Enerģētikas institūts asoc.prof. A.Dolgicers
2093. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. Ērika Bizdēna
2094. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., docente Kristīne Fedotova
2095. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr. sc. ing. Natālija Prokofjeva
2096. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte J.Lavedels, IP katedras prof., Dr.sc.ing.
2097. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Gaļina Boka
2098. 13100 Telekomunikāciju institūts Ģ.Ivanovs; konsult. O.Ozoliņš
2099. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Jurgita Priedīte
2100. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr. habil. sc. ing. Jurijs Merkurjevs
2101. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte J.Grabis, Vadības informācijas tehnoloģijas katedras profesors
2102. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr. habil. Gaļina Merkurjeva
2103. 26000 Arhitektūras fakultāte A. Lapiņš
2104. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Linda Lancere
2105. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Linda Lancere
2106. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Profesors Jurijs Dehtjars
2107. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Bobrovs; konsult. A.Udaļcovs
2108. 13100 Telekomunikāciju institūts A.Ozols
2109. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Mg. chem. J.Rjabova, Mg. chem. Dz. Začs
2110. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr. sc. ing. S. Gaidukovs, Mg.sc.ing. V.Tupureina
2111. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr. sc. ing. S. Gaidukovs
2112. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr. sc. ing. S. Gaidukovs, Dr. habil. sc. ing. M.Kalniņš
2113. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Prof. A.Korjakins
2114. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Mg.sc.ing. Vita Zālīte
2115. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte L.Novickis, Dr.habil.sc.ing., LDP profesora grupas profesors
2116. 26000 Arhitektūras fakultāte D. Kalvāne
2117. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Prof. S. Treija
2118. 25100 Aeronautikas institūts Lektore Jūlija Petuhova
2119. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Lekt.A.Starčenko
2120. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Andrejs Romānovs
2121. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte M.sc.ing. Raimonds Liepiņš; Dr.sc.ing. Sigurds Jaundālders
2122. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Dr.sc.ing. Visvaldis Vrubļevskis
2123. 27200 Enerģētikas institūts asoc.prof. J.Priedīte
2124. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr.sc.ing., prof. O.Ņikiforova
2125. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr. sc. ing. Jurijs Čižovs
2126. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Profesors Jānis Grabis
2127. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., asoc.prof. R.Alsiņa
2128. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Solvita Bērziša
2129. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr.sc.ing., prof. O.Ņikiforova
2130. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr.sc.ing., prof. O.Ņikiforova
2131. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., doc. K.Kozlovskis
2132. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte IF Apdrošināšana, vecākais izstrādātājs, Mg.sc.ing. G.Linkevičs
2133. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DV pr.gr. doc. A. Ozols
2134. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DV pr.g. lekt. I. Karpičs
2135. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr.sc.ing., prof. O.Ņikiforova
2136. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte J.Eiduks, STP kat. asoc. profesors
2137. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Solvita Bērziša
2138. 01B00 Rīgas Biznesa skola E.Sproģe
2139. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Mg. sc. ing. Jekaterina Bule
2140. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Doc. G.Maurāne
2141. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Prof. I. Strautmanis
2142. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. Jānis Ločs, Mg.sc.ing. Kristīne Ruģele
2143. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr. chem. Ērika Bizdēna, Mg. sc. ing. Irina Novosjolova
2144. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. Ērika Bizdēna
2145. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte J.Grundspeņķis, STP kat. profesors
2146. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Jurijs Dehtjars/Linda Lancere
2147. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Profesors Aldis Balodis
2148. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DV pr. gr. doc. A. Ozols
2149. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DV pr. gr. doc. A. Ozols
2150. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Mag.philol., lekt. Anna Mēbele
2151. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Dokt. A. Eniņa
2152. 25500 Transporta institūts Dr. inž., docents J.Eiduks
2153. 26000 Arhitektūras fakultāte A. Lapiņš
2154. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte I.Birzniece, LDI pētniece
2155. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr. habil. sc. ing. Jurijs Merkurjevs
2156. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Profesors Jānis Mazais
2157. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., doc. I.Andersone
2158. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., lekt. K.Marinska
2159. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., lekt. K.Marinska
2160. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Prakt.doc., Mg.oec. I. Ezera
2161. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., prof. V.Jurēnoks
2162. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., prof. K.Didenko
2163. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., asoc.prof. L.Vasiļjeva
2164. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr.gr. asist. p.i.. O. Krutikova
2165. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte as.prof. N. Prokofjeva, Dr.sc.ing.
2166. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Profesors Aldis Balodis
2167. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Bobrovs
2168. 25100 Aeronautikas institūts docents Viktors Feofanovs
2169. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jānis Grabis
2170. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Profesors Aldis Balodis
2171. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., doc. I.Andersone
2172. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Lekt. I. Miķelsone
2173. 01B00 Rīgas Biznesa skola R.Lucijanovs
2174. 01B00 Rīgas Biznesa skola A.Dzedons
2175. 25500 Transporta institūts Dr. inž., docents J.Eiduks
2176. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte doc. A.Bikšis
2177. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. Māris Turks
2178. 25500 Transporta institūts Dipl.inž., lektore Ļ.Kirillova
2179. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr. sc. ing., prof. O. Ņikiforova
2180. 25100 Aeronautikas institūts profesors Aleksandrs Urbahs
2181. 25100 Aeronautikas institūts docents Viktors Feofanovs
2182. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Asoc.prof. G. Asaris
2183. 25500 Transporta institūts Jānis Eiduks, Dr. sc.ing.,docents
2184. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Andrejs Rībelis, M.sc.ing.; Daniels Turlajs, Dr.habil.sc.ing.
2185. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte RD PIP, galv.ekon. Sanda Geipele
2186. 26000 Arhitektūras fakultāte M. Švēde
2187. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Lekt. D. Kalvāne
2188. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Lekt. A. Antenišķe
2189. 25100 Aeronautikas institūts docente Margarita Urbaha
2190. 25500 Transporta institūts Dipl.inž., lektore Ļ.Kirillova
2191. 25500 Transporta institūts Dipl.inž., lektore Ļ.Kirillova
2192. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte J.Sulojeva, Doc., Dr.oec.
2193. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Prof. V.Urbāne
2194. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.math., VZD projektu vadītājs Māris Grīnbergs
2195. 25100 Aeronautikas institūts asistents Igors Kurjanovičs
2196. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Mg.sc.ing., lektors K.Kazāks, Mg.sc.ing.lektore G.Zommere
2197. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. Māra Jure, Olga Lando, Mg.sc.ing. Inese Mieriņa
2198. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte A.Liekna, STP katedras doktorants
2199. 26000 Arhitektūras fakultāte I.Strautmanis
2200. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Lekt. A. Antenišķe
2201. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Prof. U. Bratuškins
2202. 27200 Enerģētikas institūts A.Dolgicers
2203. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Profesors Jurijs Dehtjars
2204. 27200 Enerģētikas institūts Prof. V.Čuvičins
2205. 13100 Telekomunikāciju institūts O.Belmanis
2206. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.habil.sc.ing., profesore S.Kukle
2207. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Dr.sc.ing., asoc.profesors V.Kazāks
2208. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Mg.sc.ing., lektora p.i. E.Kirilovs
2209. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Mg.sc.ing., lektore G.Zommere
2210. 25100 Aeronautikas institūts asistents Vladimirs Zujevs
2211. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Prof. S. Treija
2212. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Dmitrijs Pozdņakovs
2213. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr.habil.sc.ing., prof. J.Osis
2214. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DTST kat. lab. G. Miezītis
2215. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Prof. J.Smirnovs
2216. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Prof. J.Smirnovs
2217. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Prof. J.Smirnovs
2218. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Mg. sc. ing. Maksims Alekseičevs
2219. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Mg. sc. ing. Maksims Alekseičevs
2220. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Jeļena Pšeņičnaja
2221. 25500 Transporta institūts Dr. inž., docents J.Eiduks
2222. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Mg.oec. Oļesja Zamovska
2223. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Asociētā profesore Tatjana Tambovceva
2224. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr. hab. chem. V.Kampars
2225. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr. sc. ing. Andrejs Romānovs
2226. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte G. Sprinģis
2227. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Dr.arch.,docente A.Ulme
2228. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.hab.chem. E.Liepiņš
2229. 13107 Telemātikas un transporta elektronisko sistēmu katedra Mg.sc.ing., lekt. N.Bogdanovs
2230. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. I.Pavlovska
2231. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Mg.sc.ing. M.Grecka
2232. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Mg. sc. ing. Vitālijs Boļšakovs
2233. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte O. Liniņš
2234. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Mg.art. S.Deksne
2235. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Mg.sc.ing., doktorante A.Putniņa
2236. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof.V.Jurēnoks
2237. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Mg.art. S.Deksne
2238. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Mg.art.,lektore D.Šķiņķe
2239. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Dr.sc.ing., docente D.Beļakova
2240. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Mg.art. S.Deksne
2241. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Mg.art.,lektore D.Šķiņķe
2242. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Mg.art. S.Deksne
2243. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Mg.art.,lektore D.Šķiņķe
2244. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Mg.art.,lektore D.Šķiņķe
2245. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte A.Kromanis
2246. 25500 Transporta institūts Dr. inž., docents J.Eiduks
2247. 01B00 Rīgas Biznesa skola I.Jākobsone
2248. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Dr.sc.ing. I.Krieviņš
2249. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr.sc.ing., as. prof. P.Rusakovs
2250. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte M.Kumermanis
2251. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Dr.sc.ing. I.Ziemele
2252. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr.gr. lab. M. Kovaļovs
2253. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Ernests Lejnieks
2254. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Dr.sc.ing. Dmitrijs Rusovs
2255. 25100 Aeronautikas institūts docente Margarita Urbaha
2256. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Dr.sc.ing. Dmitrijs Rusovs
2257. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Dr.sc.ing. Ivars Bekmanis
2258. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Prof. J. Briņķis
2259. 13100 Telekomunikāciju institūts R.Parts
2260. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Jurijs Dehtjars
2261. 13100 Telekomunikāciju institūts O.Belmanis
2262. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts J.Valeinis
2263. 13100 Telekomunikāciju institūts A.Ozols
2264. 13100 Telekomunikāciju institūts A.Ozols
2265. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Dr.sc.ing., asoc.profesors V.Kazāks
2266. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Dokt. A. Eniņa
2267. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra Dr.sc.ing., doc. S.Šarkovskis
2268. 25500 Transporta institūts Dr. inž., asoc.profesors D.Sergejevs
2269. 25500 Transporta institūts M.sc., lektore N.Ivaškovska
2270. 25500 Transporta institūts Dijs Sergejevs, Dr.sc.ing.,asoc., profesors
2271. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte A.Pumpurs
2272. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr.sc.ing., prof. O.Ņikiforova
2273. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., asoc.profesore Tatjana Tambovceva
2274. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., asistente Iveta Stāmure
2275. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Prof. E. Gaile-Sarkane
2276. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. I.Pavlovska
2277. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Arh. E. Bondars
2278. 27200 Enerģētikas institūts E.Kamoliņš
2279. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr.sc.ing., prof. O.Ņikiforova
2280. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., lekt. K.Marinska
2281. 25500 Transporta institūts doc. Ē.Vonda
2282. 25100 Aeronautikas institūts docents Viktors Feofanovs
2283. 25100 Aeronautikas institūts docents Viktors Feofanovs
2284. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr. sc. ing. Solvita Bērziša
2285. 13100 Telekomunikāciju institūts P.Gavars; konsult. O.Ozoliņš
2286. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Profesors Genādijs Sagalovičs
2287. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte lekt. J. Bule, Dr.sc.ing.
2288. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr.math. Nataļja Budkina
2289. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Vītiņš Visvaldis
2290. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte L.Novickis, Dr.habil.sc.ing., LDP profesora grupas profesors
2291. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Prof.Ivars Raņķis
2292. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Prof. I.Raņķis
2293. 27200 Enerģētikas institūts S.Leščenko
2294. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Lekt. D. Kalvāne
2295. 25500 Transporta institūts Dipl.inž., lektore Ļ.Kirillova
2296. 25500 Transporta institūts Dr. inž., asoc.profesors D.Sergejevs
2297. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Aldis Balodis/Māra Epermane
2298. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Mag.philol., lektore Diāna Rūpniece
2299. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Mag.philol., lektore Zane Seņko
2300. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DTST kat. asist. R. Taranovs
2301. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte J.Eiduks, STP kat. asoc. profesors
2302. 13100 Telekomunikāciju institūts A.Virtmanis
2303. 25100 Aeronautikas institūts docents Viktors Feofanovs
2304. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Mg.oec., lektors J.Kuškins
2305. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr.gr. lekt. M. Alekseičevs
2306. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr.gr. prof. A. Glazs
2307. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Profesors Jurijs Dehtjars
2308. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Dr.arch.,docente A.Ulme
2309. 01B00 Rīgas Biznesa skola D.Ērgle
2310. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Kristīne Fedotova
2311. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., prof. E.Gaile-Sarkane
2312. 13100 Telekomunikāciju institūts J.Poriņš; konsult. A.Supe
2313. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte J.Grundspeņķis, STP katedras profesors
2314. 26000 Arhitektūras fakultāte A. Vītols
2315. 13100 Telekomunikāciju institūts J.Poriņš; konsult. A.Supe
2316. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DV pr.gr.prof. Z. Markovičs
2317. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr.sc.ing., asoc. prof. P.Rusakovs
2318. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr. hab. chem.V.Kampars, Mg. chem. R.Mūrnieks
2319. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte O.Vasiļevičs
2320. 25500 Transporta institūts Dr.sc.ing., docents Jānis Eiduks
2321. 25500 Transporta institūts Dr. inž., docents J.Eiduks
2322. 25500 Transporta institūts Jānis Eiduks, Dr. sc.ing.,docents
2323. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Bobrovs
2324. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Bobrovs; konsult. S.Spolītis
2325. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Bobrovs; konsult. A.Udaļcovs
2326. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Dipl.ing., docents J.Emsiņš
2327. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr. sc. ing., prof. O. Ņikiforova
2328. 25100 Aeronautikas institūts Margarita Urbaha
2329. 25100 Aeronautikas institūts docents Mihails Larins
2330. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte G. Pikurs
2331. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Genādijs Boloņins, M.sc. ing.; Sigurds Jaundālders, Dr.sc.ing.
2332. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte M.sc.ing. Aleksandrs Soročins
2333. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Mag.philol., lektore Anna Mēbele
2334. 25100 Aeronautikas institūts lektors Vladislavs Ņesterovskis
2335. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte J.Grundspeņķis, Dr. habil.sc. ing., STP katedras profesors
2336. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte J. Strautmanis
2337. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr. sc. ing. S. Reihmane
2338. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr.philol., prof. Larisa Iļjinska
2339. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Mag.philol., lekt. Oksana Samuilova
2340. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Vad.pētnieks G.Jēkabsons, Dr.sc.ing.
2341. 13100 Telekomunikāciju institūts G.Lauks
2342. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Prof. I.Raņķis
2343. 26000 Arhitektūras fakultāte S. Levāne
2344. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Dr.arch.,docente A.Ulme
2345. 25100 Aeronautikas institūts docents Valerijs Muhins
2346. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr.sc.admin., Mag.paed., doc. Antra Roskoša
2347. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Asociētā profesore Marina Platonova
2348. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr.philol., Mag.oec., asoc.prof. Marina Platonova
2349. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Mg.sc.ing. A.Kalnāja
2350. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr.sc.ing., as. prof. P.Rusakovs
2351. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr. sc. ing., prof. U. Sukovskis
2352. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte E.Latiševa, Dr.sc.ing., IP katedras asoc. prof.
2353. 13100 Telekomunikāciju institūts T.Celmiņš
2354. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DTST kat. lab. Ē. Kļaviņš
2355. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr. sc. ing. Jānis Kampars
2356. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr.gr. lekt. A. Sisojevs
2357. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. math. Vineta Minkēviča
2358. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte L.Novickis, Dr.habil.sc.ing., LDP profesora grupas prof.
2359. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr. sc. ing. Antons Patļins
2360. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr.gr. lekt. A. Sisojevs
2361. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr. sc. ing. Antons Patļins
2362. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr. sc. ing. Antons Patļins
2363. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr. sc. ing. Antons Patļins
2364. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Mg. sc. ing. Inese Upīte
2365. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Arnis Lektauers
2366. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr. sc. ing. Antons Patļins
2367. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Edmunds Mačevskis
2368. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. I.Pavlovska, B.sc.ing. M.Mašonkina
2369. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., doc. R.Greitāne
2370. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., doc. R.Greitāne
2371. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Asist., Mg.oec. V. Šatrevičs
2372. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., prof. I.Voronova
2373. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.habil.oec., prof. A.Magidenko
2374. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., doc. J.Mežiels
2375. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., lekt. I.Ovčiņņikova
2376. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Lekt. I. Miķelsone
2377. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., doc. I.Andersone
2378. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., doc. I.Andersone
2379. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. Zilgma Irbe, Mg.sc.ing. Kristīne Ruģele
2380. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte A.Auziņš, STP kat.sistēmanalītiķis
2381. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr.sc.ing., prof. O.Ņikiforova
2382. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Dr.sc.ing., asoc.profesors V.Kazāks
2383. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Dr.sc.ing., asoc.profesors V.Kazāks
2384. 25100 Aeronautikas institūts lektors Vladislavs Ņesterovskis
2385. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Prof. L. Zaiceva, Dr.sc.ing.
2386. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Prof. J.Smirnovs
2387. 25100 Aeronautikas institūts asistents Sergejs Bratarčuks
2388. 25100 Aeronautikas institūts Lektore Jūlija Petuhova
2389. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Prof., Dr.oec., V Jurēnoks
2390. 25100 Aeronautikas institūts docents Valerijs Muhins
2391. 25100 Aeronautikas institūts docents Aloizs Lešinskis
2392. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Jurijs Dehtjars
2393. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Mg. sc. ing. K.Traskovskis, Dr. chem. V.Kokars
2394. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Arnis Lektauers
2395. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Dr.sc.ing. A.Viļumsone
2396. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Dr.habil.sc.ing.A.Okss
2397. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Aleksejs Kataševs/Jānis Apinis
2398. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr.habil.sc.ing., prof. J.Osis
2399. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Lekt. A. Riekstiņš
2400. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Prof. V.Urbāne
2401. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Mag.philol., lektore Inese Kočote
2402. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Asociētā Profesore Liene Ādamsone
2403. 13100 Telekomunikāciju institūts O.Belmanis
2404. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Dr.arch.,docente A.Ulme
2405. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Prof. T.Juhna
2406. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., LNPAA valdes priekš.vietniece B.Pļaviņa
2407. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr. phys, J. Kleperis, Dr.sc. ing. R. Merijs Meri
2408. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte A.Jemeļjanovs, Prof., Dr.habil.sc.ing.
2409. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte J.Vaivods, VUGD, ing.
2410. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte J.Vaivods, VUGD, ing.
2411. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte J.Vaivods, VUGD, ing.
2412. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte M.Ziemelis, Doc., Dr.sc.ing.
2413. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte doc. R.Neilands
2414. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte J.Kisļaks, Dr.sc.ing.
2415. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte V.Jemeļjanovs, RTU prof., Dr.sc.ing.
2416. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte A.Jemeļjanovs, Prof., Dr.habil.sc.ing.
2417. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte V.Jemeļjanovs, RTU prof., Dr.sc.ing.
2418. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte R.Judins, VUGD, ing.
2419. 13107 Telemātikas un transporta elektronisko sistēmu katedra Dr.sc.ing., prof. Ansis Klūga
2420. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Profesors Aldis Balodis
2421. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Profesors Aldis Balodis
2422. 13100 Telekomunikāciju institūts O.Belmanis; konsult. L.Cikovskis
2423. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr.gr. lab. M. Kovaļovs
2424. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Prof. S. Treija
2425. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr. sc. ing., prof. O. Ņikiforova
2426. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Mg. chem. E.Zariņš, Dr. chem. V.Kokars
2427. 13100 Telekomunikāciju institūts R.Parts
2428. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr.sc.ing., docente Ē.Asņina
2429. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr.math. Vladimirs Jansons
2430. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr.sc.ing., asoc. prof. P.Rusakovs
2431. 13100 Telekomunikāciju institūts G.Lauks; konsult. J.Asmuss
2432. 01B00 Rīgas Biznesa skola G.Mathers
2433. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Kristin Imenes
2434. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec. Jānis Vanags
2435. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., asoc.prof. L.Vasiļjeva
2436. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., doc. J.Mežiels
2437. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., doc. J.Mežiels
2438. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Profesore Irina Voronova
2439. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec., asoc.profesore T.Survilo
2440. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Aigars Laizāns
2441. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Mg.oec., lektors U.Kamols
2442. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Prakt.doc., Mg.oec. J. Jakubāne
2443. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., lekt. K.Marinska
2444. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.habil.oec., prof. A.Magidenko
2445. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.habil.oec., prof. A.Magidenko
2446. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Prakt.doc., Mg.oec. I. Ezera
2447. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., lekt. I.Ovčiņņikova
2448. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Asist., Mg.oec. V. Šatrevičs
2449. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., asoc.prof. R.Alsiņa
2450. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., asoc.prof. R.Alsiņa
2451. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., lekt. I.Ovčiņņikova
2452. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., prof. K.Didenko
2453. 01B00 Rīgas Biznesa skola A.Dzedons
2454. 01B00 Rīgas Biznesa skola A.Dzedons
2455. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., doc. I.Andersone
2456. 25100 Aeronautikas institūts docents Mihails Larins
2457. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Lekt., Mg.oec., Bc.psych. I.Ozoliņa-Ozola
2458. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., prof. K.Didenko
2459. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr. sc. ing. Jānis Grabis
2460. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr. sc. ing. Vladimirs Ņikuļšins
2461. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Prakt.doc., Mg.oec. J. Jakubāne
2462. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Prakt.doc., Mg.oec. I. Ezera
2463. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., lekt. N.Balabka
2464. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Profesore Elīna Gaile-Sarkane
2465. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Lektors Peters Mensahs
2466. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr.gr. lekt. A. Sisojevs
2467. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., lekt. K.Marinska
2468. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte M.Kirikova, STP kat. profesore
2469. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr. sc. ing. Jānis Grabis
2470. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DTST kat. lab. G. Miezītis
2471. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte I.Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
2472. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte A.Kromanis
2473. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Dr.Philippe Van Overschelde
2474. 25500 Transporta institūts Dijs Sergejevs, Dr.sc.ing.,asoc.profesors
2475. 13100 Telekomunikāciju institūts J.Poriņš; konsult. A.Supe
2476. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte G. Bunga
2477. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Viktors Fomins
2478. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte A.Priževaitis
2479. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Dr.habil.sc.ing. D.Turlajs
2480. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr.sc.ing., asoc. prof. P.Rusakovs
2481. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec. Sarmīte Barvika
2482. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Pāvels Patļins
2483. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., lekt. K.Marinska
2484. 13100 Telekomunikāciju institūts J.Poriņš; konsult. A.Supe
2485. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Mg.sc.ing., lektora p.i. E.Kirilovs
2486. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Profesors Aldis Balodis
2487. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte G.Stankeviča
2488. 26000 Arhitektūras fakultāte Doc. I. Dirveiks
2489. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Lekt. R.Čaupale
2490. 26000 Arhitektūras fakultāte Prof. I. Strautmanis
2491. 13100 Telekomunikāciju institūts T.Celmiņš
2492. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Sigurds Jaundālders, Dr.sc.ing.
2493. 13100 Telekomunikāciju institūts G.Lauks; konsult. V.Zagorskis
2494. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Prof. I.Raņķis
2495. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Vad.pētniece, docente Dr.sc.ing. Inese Ziemele
2496. 25500 Transporta institūts doc. G.Zalcmanis
2497. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Profesors Vitālijs Pavelko
2498. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr.g. prof. A. Glazs
2499. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Bobrovs
2500. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Bobrovs
2501. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Bobrovs; konsult. S.Spolītis
2502. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Bobrovs; konsult. S.Spolītis
2503. 13100 Telekomunikāciju institūts A.Virtmanis
2504. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Docente Jeļena Titko
2505. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte doc. M.Reiniks
2506. 25500 Transporta institūts Mezītis Mareks, Dr.sc.ing., asoc. profesors
2507. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr.g. lekt. A. Sisojevs
2508. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Aldis Balodis
2509. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte J. Rudzītis
2510. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Aleksejs Kataševs
2511. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jānis Grabis
2512. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., doc. I.Andersone
2513. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., doc. I.Andersone
2514. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte G.Spriņģis
2515. 13100 Telekomunikāciju institūts Ģ.Ivanovs; konsult. O.Ozoliņš
2516. 13100 Telekomunikāciju institūts Ģ.Ivanovs; konsult. O.Ozoliņš
2517. 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts Dr.sc.ing., asoc.profesors V.Kazāks
2518. 01B00 Rīgas Biznesa skola T.Siliņš
2519. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Bobrovs
2520. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DTST kat. prof. V. Zagurskis
2521. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr.sc.ing., asoc. prof. P.Rusakovs
2522. 13100 Telekomunikāciju institūts J.Jeļinskis
2523. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte Dr.sc.ing., asoc. prof. P.Rusakovs
2524. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Profesore Elīna Gaile-Sarkane
2525. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.sc.ing., lektore G.Zommere
2526. 25500 Transporta institūts Dipl.inž., lektore Ļ.Kirillova
2527. 25500 Transporta institūts M.sc., lektore J.Stepanova
2528. 26000 Arhitektūras fakultāte Prof. S. Treija
2529. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Antons Sapriko
2530. 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte M.Kirikova, STP katedras profesore
2531. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr.gr. asist. A. Sisojevs
2532. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte A.Kamols
2533. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte M.sc.ing. Aleksandrs Soročins
2534. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Marina Romanova
2535. 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte Marina Romanova
2536. 13100 Telekomunikāciju institūts Ģ.Ivanovs; konsult. O.Ozoliņš
2537. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Artis Teilāns