Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Universālā pasta pakalpojuma attīstība"
Nosaukums angļu valodā "Universal postal service development"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., prof. K.Didenko
Recenzents Dr.oec. N.Dubro
Anotācija Starptautiskās ekonomiskās un sociālās vides izmaiņu un tehnoloģiju straujās attīstības dēļ pasta pakalpojumu darbības vide pēdējo gadu laikā ir būtiski mainījusies. Mūsdienu pastā līdztekus tradicionālajiem pasta pakalpojumiem tiek piedāvāti un attīstīti arī ar citām darbības sfērām saistītie loģistika, finanses, uz informāciju tehnoloģijām balstīti pakalpojumi, kravu pārvadājumi, muitas starpniecības darījumi, konsultācijas u. c. Pasta pakalpojumu tīklam un pasta pakalpojumiem ir liela nozīme citu ekonomikas sektoru efektīva darba nodrošināšanā un attīstībā, kā arī komercdarbības, kultūras, izglītības un sabiedrības attīstībā. Neskatoties uz milzīgo tehnoloģisko progresu, pasts joprojām ir lielākais un blīvākais sakaru tīkls pasaulē. Maģistra darba pētījuma mērķis ir izpētīt universālo pasta pakalpojumu, tā ieviešanas un finansēšanas iespējas un, pamatojoties uz pētījuma rezultātiem, izstrādāt mūsdienu ekonomiskajiem apstākļiem atbilstošu modeli, kas būtu piemērots Latvijas pasta nozarei. Analītiskajā daļā veikta problēmas stāvokļa analīze. Tajā ir ietverts Latvijas pasta nozares situācijas raksturojums, akcentējot pakalpojumu struktūras un dinamikas rādītājus un tirgus specifikas, dalībnieku un koncentrētības apskatu. Tāpat ir ilustrēta vispārējā aina mūsdienu pasta darbībā, balstoties uz Eiropas Savienības un citu pasaules valstu pieredzi un pakalpojumu attīstības virzieniem, datiem par tirgus liberalizācijas pakāpi un vēstuļu korespondences sūtījumiem dažādās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Lai uzsvērtu universālā pasta pakalpojuma sociāli ekonomisko nozīmi, analītiskās daļas noslēgumā autore ieskicē vispārējo pakalpojuma būtību. Teorētiskajā daļā problēma ir apskatīta no teorētiskā viedokļa, kas nozīmē pāreju no vispārīgās nozares analīzes uz konkrētu universālā pasta pakalpojuma dažādu aspektu apskatu. Autore aplūko universālā pasta pakalpojuma saturu, tā sniegšanas nosacījumus, kvalitātes prasības un iespējamās tirgus barjeras un šķēršļus, kas varētu ietekmēt universālā pasta pakalpojuma ieviešanu un attīstību. Balstoties uz M.Portera piecu spēku modeli, autore novērtē Latvijas pasta tirgus konkurences tendences. Teorētiskās daļas izskaņā autore izveido universālā pasta pakalpojuma ieviešanas un finansēšanas modeli un piedāvā savu redzējumu par to, kādam jābūt universālā pasta pakalpojuma grozam. Zinātniski praktiskajā daļā aplūkots konkrēts uzņēmums - Valsts akciju sabiedrība Latvijas Pasts, lai, pamatojoties uz iepriekšējās nodaļās analizēto, pierādītu vai noraidītu izvirzīto hipotēzi. Šajā daļa autore veic universālā pasta pakalpojuma apjoma prognozēšanu, izmantojot multiplikatīvo modeli un klasiskās dekompozīcijas metodes. Darba apjoms ir 99 lpp., tajā iekļauti 49 attēli, 16 tabulas, 6 formulas, 44 bibliogrāfiskie avoti un 1 pielikums.
Atslēgas vārdi Universālā pasta pakalpojuma attīstība
Atslēgas vārdi angļu valodā Universal postal service development
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2012 09:46:37