Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums "Satiksmes mierināšanas būvju ietekme uz satiksmes režīmu un drošību"
Nosaukums angļu valodā "Impact of Traffic Calming Structures on Traffic Regime and Safety"
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs prof. J.Smirnovs
Recenzents
Anotācija Satiksmes mierināšanas būvju ietekme uz satiksmes reīmu un drošību Dotajā maģistra darbā tiek izskatīts jautājums par satiksmes mierināšanas būvju ietekmi uz satiksmes reīmu un drošību. Darba mērķis ir apzināt tādu satiksmes mierināšanas būvju, kā ātrumvaļi, rievotās svītras un citu, ietekmes pakāpi uz satiksmes reīmu un drošību. Pirmajā nodaļā dots apraksts par ātrumu kā kustības drošības faktoru. Dots plašs pārskats par satiksmes mierināšanas būvju pielietošanas pieredzi Latvijā un ārzemēs. Nodaļas nobeigumā dota ceļu satiksmes negadījumu analīze satiksmes mierināšanas būvju izbūves vietās. Otrā nodaļa veltīta prasībām satiksmes mierināšanas būvju konfigurācijai un to izbūvei uz autoceļiem. Nodaļas nobeigumā tiek izskatīts jautājums par vertikālo paātrinājumu ietekmi uz transportlīdzekli un pasaieriem. Veikts vertikālo paātrinājumu teorētiskais aprēķins, braucot automobilim pa trapecveida ātrumvalni. Trešā nodaļa sastāv no eksperimentālās vertikālo paātrinājumu noteikšanas uz automobili un vadītāju, braucot automobilim pa daāda veida ātrumvaļiem un rievotām svītrām. Eksperimenta rezultāti emti par pamatu šo būvju savstarpējai efektivitātes salīdzināšanai. Ceturtajā nodaļā izstrādāta automobiļu ātruma reīmu un braukšanas trajektorijas noteikšanas metodika. Noteikta ātrumvaļu ietekme uz ielu caurlaidspēju. Piektajā nodaļā doti priekšlikumi satiksmes mierināšanas būvju projektēšanai. Darba kopapjoms 128 lpp. (t.sk. 2 pielikumi 12 lpp., 29 tabulas, 94 attēli,46 literatūras avoti).
Atslēgas vārdi satiksmes mierināšana, rievotās svītras, ātrumvalnis.
Atslēgas vārdi angļu valodā Traffic Calming Structures, speed hump, rumble strip.
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2012 14:57:47