Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums Drenāžas sistēmas ilgspējīgai pilsētvidei
Nosaukums angļu valodā Sustainable Urban Drainage Systems
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Asoc.Prof. R.Neilands
Recenzents Doc.Roberts Neilands
Anotācija Bakalaura darba tēma Drenāžas sistēmas ilgtspējīgai pilsētvidei ir lietusūdens drenāžas alternatīvās metodes. Eiropas pieredzes rāda, ka tās efektīvi samazina lietusūdens radīto noslodzi pazemes kanalizācijas tīklos, kā arī samazina nogulšņu un citu piesārņotāju slodzi ūdenstecēs un ūdenstilpnēs, aizsargā to ūdens kvalitāti. Ilgtspējīgo drenāžas sistēmu mērķis ir panākt to, lai, no pilsētvides teritorijām atpakaļ dabā novadāmā lietusūdens kvalitāte, neatšķirtos no tā, kāds tas būtu neapbūvētas vietas gadījumā, ko iespējams panākt pilsētvidē veidojot pēc iespējas dabīgu ūdens aprites ciklu un attīrīšanas procesus. Ilgtspējīga lietusūdens novadīšanas sistēma ļauj ūdeņus absorbēt to uzkrāt rašanās vietā, kas nozīmē lokālo uzkrāšanu, infiltrēšanu, cietā seguma laukuma samazināšanu. Šāda nelielu lietus kanalizācijas baseinu izveide atvieglo piesārņojuma kontroli. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt esošās drenāžas sistēmas un ilgtspējīgās sistēmas. Galvenie uzdevumi: 1. Izpētīt esošās pilsētvides drenāžas sistēmas, to hidrauliskās darbības pamatprincipus, aprēķinu metodes; 2. Veikt pilsētvides drenāžas sistēmas darbības traucējumu iemeslu analīzi; 3. Noteikt drenāžas sistēmu ilgtspējīgai pilsētvidei definīciju un projektēšanas pamatprincipus; 4. Izpētīt pilsētvides piesārņojuma avotus, piesārņojošās vielas un ilgtspējīgo sistēmu ūdens attīrīšanas potenciālu; 5. Izpētīt ilgtspējīgo sistēmu veidus un dizaina koncepciju, projektēšanas pamatprincipus; 6. Izpētīt ilgtspējīgo sistēmu apkopes un uzturēšanas prasības; 7. Izstrādāt tradicionālo drenāžas sistēmas Projektu pilsētas rajonam.
Atslēgas vārdi Ilgtspējīgas sistēmas, drenāžas sistēmas, labās pārvaldības prakses
Atslēgas vārdi angļu valodā sustainabe urban drainage system, SUDS, BMP
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 12.06.2012 17:21:08