Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Klientu piesaistes projekts VSIA NRC „Vaivari””
Nosaukums angļu valodā „Project for attracting clients in VSIA NRC „Vaivari””
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., prof. E.Gaile-Sarkane
Recenzents Dr.oec., prof. V.Nešpors
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomprojekta autore : Inita Krīgere Diplomprojekta vadītāja: Dr.oec., prof., Elīna Gaile- Sarkane. Diplomprojekta temats: Klientu piesaistes projekts VSIA NRC Vaivari Diplomprojekta apjoms: darbs sastāv no ievada, 5 daļām: analītiskās daļas, projektu un aprēķinu daļas, tehnoloģiskās daļas, darba un dabas aizsardzības daļas, secinājumiem un priekšlikumiem, grafiskās daļas. Darba apjoms ir 76 lpp., tajā iekļauti 22 attēli, 21 tabula, 4 formulas. Darbam pievienots 1 pielikums. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādes gaitā tika izmantots 19 literatūras avoti latviešu valodā, 2 literatūras avoti angļu valodā: grāmatas, laikraksti, žurnāli, interneta resursi, VSIA NRC Vaivari nepublicētie materiāli, Jūrmalas pilsētas domes nepublicēti materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: veikta uzņēmuma VSIA NRC Vaivari analīze, veikta uzņēmuma stipro un vājo pušu novērtēšna, analizēts esošo produktu un pakalpojumu apskats, izstrādāti trīs projekti jaunu pakalpojumu ieviešanai uzņēmumā. Tehnoloģiskās daļas ietvaros tika veikta anketēšana - apkopoti un analizēti tās rezultāti. Darba un dabas aizsardzības daļā veikta centra vides risku analīze un izstrādāts uzņēmuma darba aizsardzības pasākumu plāns. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Krīgere I. Klientu piesaistes projekts VSIA NRC Vaivari: Diplomprojekts/Vadītāja Gaile- Sarkane E.- Datorsalikums.- Rīga: RTU, 2012.-76
Atslēgas vārdi Klientu piesaiste;
Atslēgas vārdi angļu valodā Clients" attraction;
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2012 15:36:14