Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ģeomātika
Nosaukums "Zemes izmantošanas automatizēta noteikšana kadastrālās vērtēšanas vajadzībām"
Nosaukums angļu valodā "Computerized determination of land use for purposes of cadastral valuation"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs M.Kaļinka
Recenzents A.Auziņš
Anotācija Maģistra darbs Zemes izmantošanas automatizēta noteikšana kadastrālās vērtēšanas vajadzībām pamatā sniedz informāciju par nekustamo īpašumu lietošanas mērķu normatīvo bāzi, noteikšanas procedūru un piemērošanu, tās problēmām un to ietekmi uz kadastrālo vērtēšanu, kā arī piedāvā risinājumu automatizēt nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu, izstrādājot nepieciešamos kritērijus. Darbā ir apskatīts masveida jeb kadastrālās vērtēšanas process, tā mērķi, tiesiskais regulējums, iepazīstinot ar kadastrālās vērtības bāzes izstrādi un vērtību bāzes rādītājiem. Kā arī nedaudz tiek apskatītas kadastrālajā vērtēšanā izmatotās vērtēšanas metodes. Tiek apskatīta arī teritorijas plānošanas ietekme uz nekustamo īpašumu lietošanas mērķu noteikšanu, kā arī teritorijas plānošanas likumdošanas plānotās izmaiņas. Nedaudz tiek apskatīti tehniskie risinājumi informācijas sistēmas (TAPIS, VZD ĢIS, Kadastra IS), kuru datus nākotnē varētu izmantot nekustamo īpašumu lietošanas mērķu automatizētai noteikšanai. Darbā ir veikta analīze par Ķekavas pagastā noteiktajiem nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem, izveidojot nekustamo īpašumu lietošanas mērķu atlases, kurās tika atlasītas tās zemes vienības, kuras pašvaldības darbiniekiem vajadzētu izvērtēt atkārtoti un pārbaudīt, vai noteiktie nekustamā īpašuma lietošanas mērķi atbilst normatīvo aktu prasībām. Beigās ir apkopoti secinājumi un priekšnoteikumi, kas vajadzīgi nekustamā īpašuma lietošanas mērķu automatizētas sistēmas noteikšanas izveidei. Darbs var kalpot kā informatīvs materiāls visām pašvaldībām, kuras ir atbildīgas par nekustamo īpašumu lietošanas mērķu noteikšanu, un Valsts zemes dienestam par nekustamo īpašumu lietošanas mērķu ērtāku noteikšanu, izstrādājot automatizētu sistēmu, kas balstīta uz darbā izstrādātajiem un piedāvātajiem kritērijiem. Maģistra darba pētījuma rezultātu izklāsta apjoms ir 118 lapas, ieskaitot 30 attēlus un 15 tabulas. Pētījuma veikšanai tika izmantoti 27 informācijas avoti. Maģistra darba pētījumā izmantotie papildmateriāli pievienoti 2 pielikumos pašā darbā, kuru kopējais apjoms ir 23 lapas, un pievienoti pielikumi CD-RW diskā, kuru kopējais apjoms ir 5 faili.
Atslēgas vārdi nekustamā īpašuma lietošanas mērķis, kadastrālā vērtēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā purpose of immovable property"s use, cadastral valuation
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 17.01.2012 12:58:10