Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Akcīzes nodokļa alum likmes izmaiņu ietekme uz valsts budžeta ieņēmumiem”
Nosaukums angļu valodā “Effects on Government Revenue Income by the Changes of Beer Excise Duty Rate”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs L. Krastiņa, A/s „Aldaris” komunikāciju direktore
Recenzents A.Čevers, RTU docents (prakt.), Mg.iur.
Anotācija ANOTĀCIJA Efektīva nodokļu sistēmas izveidošana ir ļoti būtiska jebkurā valstī. Akumulējot nodokļus budžeta fondā, valsts nodrošina iedzīvotājus ar koplietošanas precēm un pakalpojumiem, kas ir valsts aizsardzība, sabiedriskā kārtība un drošība, iedzīvotāju tiesību aizsardzība, kultūra u.c. Izvēlētā diplomdarba tēma ir aktuāla, jo nepastāvīgos ekonomikas apstākļos, kādi pēdējos trīs gadus bija novērojami Latvijā, ir būtiski izveidot efektīvu nodokļu sistēmu, kas pilnvērtīgi funkcionētu, spētu mazināt valsts budžeta deficītu un vienlaikus nebremzētu uzņēmējdarbības izaugsmi Latvijā. Tādēļ ir svarīgi piemērot adekvātas nodokļu likmes, kas ne tikai īstermiņā ļauj papildināt valsts budžeta ieņēmumus, bet arī rada konkurētspējīgus uzņēmējdarbības apstākļus. Diplomdarba mērķis ir izpētīti akcīzes nodokļa alum izmaiņu ietekmi uz valsts budžetu, alus patēriņu, tiešo un netiešo nodarbinātību, kā arī uz alus nozares rentabilitāti. Lai šo mērķi sasniegtu, darba autors ir izvirzījis sekojošus uzdevumus: Izpētīt akcīzes nodokļa alum vēsturiskos rašanās aspektus, tā piemērošanas principus un subjektus uz ko šis nodoklis attiecināms; Analizēt ieņēmumus Latvijas valsts budžetā laika periodā no 2007. gada līdz 2011.gadam no akcīzes nodokļa alum, kā arī pētīti cēloņsakarības, kas saistītas ar nodokļa izmaiņu ietekmi uz valsts budžeta ieņēmumiem; Pētīt citu valstu pieredzi, tostarp Baltijas valstu, akcīzes nodokļa alum piemērošanā, tādejādi meklējot potenciāli efektīvākos akcīzes nodokļa alum piemērošanas scenārijus, kurus iespējams aplūkot arī Latvijas kontekstā; Analizēt Latvijā nepublicēta, ekskluzīva PricewaterhouseCoopers pētījuma datus par akcīzes nodokļa izmaiņu alum ietekmi uz Eiropas valstu, tostarp Latvijas, ekonomiku; Izvirzīt un izpētīt 3 iespējamus akcīzes nodokļa alum likmju izmaiņu scenārijus, to iespējamās sekas uz alus industriju, nodarbinātību un akcīzes nodokļa no alus ieņēmumiem valsts budžetā; Pētījuma objekts ir akcīzes nodokļa alum likmju izmaiņu ietekme uz valsts budžetu un alus industriju, savukārt pētījuma priekšmets ir akcīzes nodoklis alum. Diplomdarbs tika izstrādāts par laika periodu no 2007. gada līdz 2012. gada februārim, šajā darbā netika vērtēta alkohola ietekme uz sabiedrības veselību. Darba autora izstrādātais diplomdarbs dalās trīs lielās nodaļās, kuras savukārt sastāv no 70 lappusēm, 15 tabulām, 11 attēliem, 2 formulām un 4 pielikumiem. Šī pētījuma praktiskā nozīme pierāda, cik svarīgi ir vērtēt kopsakarībā un ilgtermiņā akcīzes nodokļa alum likmes izmaiņu ietekmi ne tikai uz valsts budžeta ieņēmumiem, bet arī uz valsts ekonomiku kopumā.
Atslēgas vārdi Akcīzes nodoklis, akcīzes nodokļa likmes alum, valsts budžets
Atslēgas vārdi angļu valodā tax system, excise tax, excise tax rate
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2012 11:27:31