Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Uzņēmuma „Izoterms” finansiālā stāvokļa uzlabošanas iespējas”
Nosaukums angļu valodā “Improvement Possibilities of the Financial Position Facility in Enterprise “Izoterms””
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs I.Jevinga, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
Recenzents K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomdarba tēma ir „Uzņēmuma „Izoterms” finansiālā stāvokļa uzlabošanas iespējas”. Darba mērķis ir veikt SIA „Izoterms” finansiālā stāvokļa analīzi un izstrādāt pasākumus uzņēmuma finansiālā stāvokļa uzlabošanai. Diplomdarba tēma ir aktuāla, jo pārejas periodā uz tirgus ekonomiku Latvijā pieaug finanšu vadības nozīme uzņēmumā, kas tiek vērsta uz finanšu stabilitātes noteikšanu, lai saglabātu savu konkurētspēju un peļņu pieaugošās konkurences apstākļos. Mērķa sasniegšanai tiek izvirzīti šādi uzdevumi: 1. Apkopot informāciju par finanšu analīzi un galvenājiem analīzē izmantotājiem rādītājiem; 2. Sniegt priekšstatu par SIA „Izoterms” vispārējo darbību; 3. Veikt SIA „Izoterms” finansiālā stāvokļa analīzi, izmantojot uzņēmuma gada pārskatu datus par laika periodu no 2006. līdz 2010.gadam; 4. Novērtēt uzņēmuma finansiālo stāvokli un piedāvāt priekšlikumus uzņēmuma finansiālā stāvokļa uzlabošanai. Diplomdarbs sastāv no četrām daļām, secinājumiem un priekšlikumiem, izmantotās literatūras saraksta un pielikumiem. Pirmajā daļā tiek aprakstīta finanšu analīzes nozīme uzņēmuma vadībā, raksturoti finanšu analīzē izmantojamie rādītāji. Otrajā daļā tiek sniegta informācija par SIA „Izoterms” raksturojumu, vēsturi un darbības galvenājiem virzieniem. Kā arī tiek veikta SIA „Izoterms” bilances un peļņas vai zaudējuma aprēķina horizontālā un vertikālā analīze. Trešajā daļā tiek veikta finanšu koeficientu analīze, lai novērtētu uzņēmuma finansiālo stāvokli un prognozēt bankrota iestāšānas iespējamību. Ceturtājā daļā tiek izstrādāti pasākumi uzņēmuma finansiālā stāvokļa uzlabošanai. Diplomdarba pētījuma objekts ir uzņēmums „Izoterms”. Diplomdarba pētījuma priekšmets ir SIA „Izoterms” finansiālā stāvokļa analīze. Diplomdarba apjoms ir 81 lappuse. Tas satur 11 attēlus, 30 tabulas, 10 pielikumus. Darbā tika izmantoti 35 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi finanšu analīze, likviditāte, rentabilitāte, finansiālā stabilitāte
Atslēgas vārdi angļu valodā financial position
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2012 11:07:53