Noslēguma darbu reģistrs
  
# Nosaukums Autors Struktūrvienība Darba vadītājs
1. Laura Liepniece 26000 Arhitektūras fakultāte I. Miķelsone
2. Vladislavs Jamkins 24100 Transportbūvju institūts Janeta Turka
3. Kristīne Eglīte 24100 Transportbūvju institūts Māris Kaļinka
4. Maija Baltgalve 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Mārtiņš Vilnītis
5. Juris Tarkšs 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Mārtiņš Vilnītis
6. Andis Putka 24100 Transportbūvju institūts V.Haritonovs
7. Kristiāna Krūmiņa 24100 Transportbūvju institūts Ints Lukss
8. Aleksandrs Konopeļko 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Kristaps Vītols
9. Jānis Bokanovs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Kārlis Timmermanis
10. Edgars Runcis 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Ināra Škapare
11. Maija Driķe 24100 Transportbūvju institūts Māris Kaļinka
12. Dace Grīnberga 24100 Transportbūvju institūts Jānis Kaminskis
13. Lāsma Apsīte 24100 Transportbūvju institūts Dainis Jakovels
14. Laura Runce 24100 Transportbūvju institūts Māris Kaļinka
15. Gunārs Bodnieks 24100 Transportbūvju institūts Mārtiņš Reiniks
16. Valters Jēkabsons 24100 Transportbūvju institūts A.Zariņš
17. Jānis Bērziņš 24100 Transportbūvju institūts Mārtiņš Reiniks
18. Mārtiņš Rudzītis 24100 Transportbūvju institūts Mārtiņš Reiniks
19. Kristaps Brizga 24100 Transportbūvju institūts Olita Metuma
20. Juta Pavītola 24100 Transportbūvju institūts Ivars Liepiņš
21. Viktorija Čebotajeva 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Elena Ketnere
22. Oskars Reinholds Buls 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Baiba Gaujēna
23. Pēteris Zaļūksnis 13200 Radioelektronikas institūts Māris Zeltiņš
24. Anna Leimane 24100 Transportbūvju institūts Olita Metuma
25. Edgars Kudurs 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Kārlis Kostjukovs
26. Madara Apine 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts M.Šenfelde
27. Vilis Čekšs 24100 Transportbūvju institūts Māris Kaļinka
28. Nora Zvirbule 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra U.Kamols
29. Vadims Antoņevičs 13200 Radioelektronikas institūts Mihails Pudžs
30. Lauris Goldbergs 24100 Transportbūvju institūts Māris Kaļinka
31. Oskars Šagiazdanovs 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Aldis Greķis
32. Rihards Gross 24100 Transportbūvju institūts Marina Tarasenko
33. Brita Laura Vespere 24100 Transportbūvju institūts Inese Rēriha
34. Ingus Ozoliņš 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Greitāne Rita
35. German Lykin 13200 Radioelektronikas institūts Māris Zeltiņš
36. Gundars Zadovskis 24100 Transportbūvju institūts Armands Auziņš
37. Mareks Švedrevics 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Balabka Normunds
38. Jurijs Sadovskis 13200 Radioelektronikas institūts Guntars Balodis
39. Alvis Epners 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Arturs Lešinskis
40. Viktors Skudra 24100 Transportbūvju institūts J.Bidzāns
41. Armands Antmanis 24100 Transportbūvju institūts A.Zariņš
42. Krists Kārlis Dāvids 24100 Transportbūvju institūts V.Haritonovs
43. Lauris Šīmanis 24100 Transportbūvju institūts J.Smirnovs
44. Angelīna Djakova 24100 Transportbūvju institūts A.Zariņš
45. Dāvis Kolāts 24100 Transportbūvju institūts A. Zariņš
46. Jānis Žagariņš 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra I.Jurgelāne
47. Armīns Saidāns 24100 Transportbūvju institūts J.Mačāns
48. Toms Šepte 24100 Transportbūvju institūts J.Smirnovs
49. Ieva Pastare 24100 Transportbūvju institūts V.Haritonovs
50. Elvis Skrīvelis 24100 Transportbūvju institūts J.Smirnovs
51. Žanete Dijeva 24100 Transportbūvju institūts A.Paeglītis
52. Edgars Sauskis 24100 Transportbūvju institūts R.Kivliņš
53. Vita Sjomkāne 24100 Transportbūvju institūts A.Zariņš
54. Toms Ostrovskis 24100 Transportbūvju institūts V.Haritonovs
55. Jeļena Pozdiševa 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Čevers
56. Marianna Koļevatiha 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Gulbis
57. Veronika Leontjeva 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Čevers
58. Sanita Rudzāte 22315 Muitas un nodokļu katedra N.Rudzītis
59. Vladlens Burkovs 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Gulbis
60. Lelde Cīrule 22315 Muitas un nodokļu katedra G.Kauliņa
61. Elmīra Titova 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Čevers
62. Toms Ulmanis 25300 Mašīnbūves tehnoloģiju institūts J.Lungevičs
63. Suraj Balaso Paigude 02A00 Ārzemju studentu departaments Jurģis Poriņš
64. Tomass Lausmā 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts J.Ļabis,
65. Jānis Kokins 24100 Transportbūvju institūts Mārtiņš Reiniks
66. Annija Marija Silanagle 26000 Arhitektūras fakultāte S. Treija
67. Santa Ērgle 26000 Arhitektūras fakultāte D. Bērziņa
68. Viktors Freimanis 25500 Transporta institūts Gundars Zalcmanis
69. Romāns Voznijs 25500 Transporta institūts Mareks Mezītis
70. Igors Makarenkovs 25500 Transporta institūts Mareks Mezītis
71. Benjamin Ngongo Kabwende 02A00 Ārzemju studentu departaments Jūlija Bistrova
72. Anželika Šatere 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Dr.sc.ing. Inga DĀBOLIŅA
73. Oksana Petunova 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Solvita Bērziša
74. Jēkabs Krīgerts 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Juris Lauznis
75. Katrīna Marta Peizuma 26000 Arhitektūras fakultāte M. Švēde
76. Harikrishnan Shaji 02A00 Ārzemju studentu departaments Agrita Eiduka
77. Priya Karthikeyan 02A00 Ārzemju studentu departaments Juris Dehtjars
78. Priya Karthikeyan 02A00 Ārzemju studentu departaments Juris Dehtjars
79. Pāvels Šefers 25500 Transporta institūts Mareks Mezītis
80. Vitālijs Hodiko 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts V. Zagurskis
81. Nodir Tojiev 02A00 Ārzemju studentu departaments Pēteris Apse-Apsītis
82. Kristaps Kolbergs 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts A.Putrālis
83. Andrejs Raščevskis 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments J.Kaminskis
84. Liene Jansone 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing.Artūrs Bartusevičs
85. Ralfs Feņuks 25300 Mašīnbūves tehnoloģiju institūts J.Kaņeps
86. Juris Geislers 25500 Transporta institūts Māris Gailis
87. Austris Kilups 25500 Transporta institūts Jānis Rudzītis
88. Vitālijs Nikolašenkovs 25500 Transporta institūts Gundars Zalcmanis
89. Irēna Kononova 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Raimonds Ozoliņš
90. Shokhrukhbek Abdurasulov 02A00 Ārzemju studentu departaments Marina Čerpinska
91. Anvar Zabirov 02A00 Ārzemju studentu departaments Pjotrs Trifonovs-Bogdanovs
92. Andrejs Galahins 25500 Transporta institūts Viktors Ivanovs
93. Māris Līdaka 26000 Arhitektūras fakultāte U. Bratuškins
94. Pēteris Lapiņš 26000 Arhitektūras fakultāte S. Treija
95. Mārtiņš Pētersons 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Dmitrijs Serdjuks
96. Mārtiņš Feifers 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Mārtiņš Vilnītis
97. Arnis Sirkels 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Kārlis Kostjukovs
98. Kristaps Babris 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts O.Ņikiforova, Dr.sc.ing.
99. Geo Antony 02A00 Ārzemju studentu departaments Vitālijs Beresņevičs
100. Kirils Palejs 25500 Transporta institūts Jānis Rudzītis
101. Mihails Šapovalovs 25500 Transporta institūts Oksana Iščuka
102. Armands Šaraks 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments M.Zemītis
103. Artūrs Kanders 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts P.Rusakovs, Dr.sc.ing.
104. Valdis Linde 26000 Arhitektūras fakultāte S.Levāne
105. Elvis Čops 25300 Mašīnbūves tehnoloģiju institūts J.Lungevičs
106. Jurijs Gammeršmidts 25500 Transporta institūts Aleksejs Vasiļjevs
107. Viktorija Jakovļeva 26000 Arhitektūras fakultāte E. Bondars
108. Tatjana Piskunova 26000 Arhitektūras fakultāte I. Miķelsone
109. Romāns Bogdanovs 25500 Transporta institūts Ļubova Kirillova
110. Maksims Komars 25500 Transporta institūts Mareks Mezītis
111. Viacheslav Kireev 02A00 Ārzemju studentu departaments Larisa Zaiceva
112. Toms Kaupužs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts J.Eiduks
113. Arranya Balaram 02A00 Ārzemju studentu departaments Jānis Grundspeņķis
114. Amin Safavi 02A00 Ārzemju studentu departaments Aleksejs Jurenoks
115. Sofija Griņevska 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Jans Veļičko
116. Jekaterina Olonkina 26000 Arhitektūras fakultāte D. Kalvāne
117. Toms Līmanis 26000 Arhitektūras fakultāte A. Lapiņš
118. Sandis Āboliņš 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts M.Ziemelis
119. Toms Ūdris 26000 Arhitektūras fakultāte S. Treija
120. Valērija Okuņeva 26000 Arhitektūras fakultāte E. Bondars
121. Arvīds Kozinda 25500 Transporta institūts Pāvels Stankevičs
122. Larisa Koroševska 25500 Transporta institūts Oksana Iščuka
123. Jurijs Skerba 25500 Transporta institūts Oksana Iščuka
124. Mārtiņš Dermanis 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts J.Eiduks
125. Ilze Vilciņa 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jans Šlihte
126. Sarvarbek Kholikov 02A00 Ārzemju studentu departaments Marina Čerpinska
127. Jeļena Romanseviča 25500 Transporta institūts Mareks Mezītis
128. Lauris Kamarūts 25500 Transporta institūts Māris Gailis
129. Dairis Brokāns 25500 Transporta institūts Jānis Eiduks
130. Valērijs Dudevičs 25500 Transporta institūts Pāvels Gavrilovs
131. Aleksandrs Sudņikovičs 25500 Transporta institūts Mihails Gorobecs
132. Elvis Ustinovs 25500 Transporta institūts Pāvels Gavrilovs
133. Edgars Akots 25500 Transporta institūts Jānis Eiduks, J.Strods
134. Sanita Valtere 25500 Transporta institūts Oksana Iščuka
135. Abror Nuriddin 02A00 Ārzemju studentu departaments Deniss Brodņevs
136. Mārtiņš Lišmanis 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts G.Alksnis, Dr. sc. ing.
137. Sabīne Krēgere 26000 Arhitektūras fakultāte S. Barvika
138. Aleksandrs Sivodeds 25500 Transporta institūts Aleksandrs Rumjancevs
139. Vladimirs Osadčuks 25500 Transporta institūts Mareks Mezītis
140. Jevgenijs Ņeverovs 25500 Transporta institūts Nataļja Ivaškovska
141. Artūrs Veikšs 25500 Transporta institūts Aleksandrs Rumjancevs
142. Dhanush Settipalli 02A00 Ārzemju studentu departaments Dmitrijs Rusovs
143. Yekanth Vanukuru 02A00 Ārzemju studentu departaments Vitālijs Beresņevičs
144. Normunds Pipars 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Sanita Rubene
145. Rihards Kokins 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Dmitrijs Serdjuks
146. Ieva Bārbale 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Ginta Majore
147. Ozoemena Joseph Chukwu 02A00 Ārzemju studentu departaments Nataļja Lāce
148. Azizbek Halilov 02A00 Ārzemju studentu departaments Oksana Ivanova
149. Oskars Sīlis 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts V.Ziemelis
150. Sergejs Rosuščans 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts V.Jančevskis
151. Raivis Jānis Mucenieks 26000 Arhitektūras fakultāte M. Švēde
152. Dainis Žauna 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts J.Vaivods
153. Aldis Skromāns 25500 Transporta institūts Mihails Gorobecs
154. Vlada Gračova 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Jurijs Dehtjars; H.Sorokins
155. Artjoms Rozevika 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Kataševs Aleksejs
156. Māris Rendenieks 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments S.Jermuts
157. Sankar Surya Teja Tirumanadham 02A00 Ārzemju studentu departaments Jānis Vība
158. Nataļja Karčevska 25500 Transporta institūts Mareks Mezītis
159. Sabīne Strazdiņa 26000 Arhitektūras fakultāte I. Dirveiks
160. Diāna Viktorija Broka 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Gaļina Boka
161. Undīne Ģemze 26000 Arhitektūras fakultāte S. Treija
162. Aivars Sazanovičs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts G.Alksnis, Dr. sc. ing.
163. Artjoms Habaņens 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts V.jemeļjanovs
164. Zarif Zabirov 02A00 Ārzemju studentu departaments Pjotrs Trifonovs-Bogdanovs
165. Alise Leite 26000 Arhitektūras fakultāte A. Koroļova
166. Akmal Kubaev 02A00 Ārzemju studentu departaments Antra Roskoša
167. Marina Konopeļko 25500 Transporta institūts Fjodors Mihailovs
168. Gunārs Livdāns 25500 Transporta institūts Viktors Ivanovs
169. Pavel Romazov 02A00 Ārzemju studentu departaments Ēriks Pālītis
170. Marija Korago 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts V. Zagurskis
171. Vitālijs Tresikovs 13100 Telekomunikāciju institūts A.Baranovskis
172. Laura Krauja 25500 Transporta institūts Aleksandrs Rumjancevs
173. Agris Vadzišs 25500 Transporta institūts Jānis Rudzītis
174. Linda Vītoliņa 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Aldis Balodis
175. Helmuts Medinieks 26000 Arhitektūras fakultāte S. Barvika
176. Zane Lāce 26000 Arhitektūras fakultāte M. Švēde
177. Sintija Erte 26000 Arhitektūras fakultāte U. Bratuškins
178. Jānis Barščausks 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Ē.Nazaruka, Dr. sc. ing.
179. Ogheneweware Omogha 02A00 Ārzemju studentu departaments Gundars Alksnis
180. Vignesh Govindarajulu 02A00 Ārzemju studentu departaments Jānis Grundspeņķis
181. Kaspars Graudiņš 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts J.Grundspeņķis
182. Ralfs Firsts 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts O.Ņikiforova, Dr.sc.ing.
183. Laine Bērziņa 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jānis Grabis
184. Artjoms Nikolajevs 25500 Transporta institūts Juris Kreicbergs
185. Dmitrijs Harčuks 25500 Transporta institūts Valentīns Popovs
186. Ritvars Krastiņš 26000 Arhitektūras fakultāte M. Švēde
187. Naga Raghunath Babu Yarlagadda 02A00 Ārzemju studentu departaments Oļģerts Belmanis
188. Dainis Skuja 25500 Transporta institūts Viktors Ivanovs
189. Vigo Kronbergs 26000 Arhitektūras fakultāte G. Grabovskis
190. Satish Kumar Reddy Kona 02A00 Ārzemju studentu departaments Jānis Vība
191. Henri Stephen Raj Michael 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departments Nataļja Lāce
192. Sandis Radziņš 26000 Arhitektūras fakultāte M. Švēde
193. Staņislavs Kurjāns 26000 Arhitektūras fakultāte M. Švēde
194. Mārtiņš Burkovskis 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Kaspars Kalniņš
195. Ilze Skrinda 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Dr.sc. ing., Ilze BALTIŅA
196. Dagnija Kroģere 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Aldis Balodis
197. Srinadh Thakkalapally 02A00 Ārzemju studentu departaments Jurģis Poriņš
198. Eduards Misiņš 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts P.Rusakovs, Dr.sc.ing.
199. Laila Ruža 26000 Arhitektūras fakultāte I. Miķelsone
200. Aigars Vaivods 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Videvuds Ārijs Lapsa
201. Paula Gāgane 26000 Arhitektūras fakultāte R. Čaupale
202. Benjamin Enoch Basker - 02A00 Ārzemju studentu departaments Olga Kononova
203. Mohammad Ruhid - 02A00 Ārzemju studentu departaments Olga Kononova
204. Maija Daukšte 26000 Arhitektūras fakultāte U. Bratuškins
205. Mihails Saveļjevs 25500 Transporta institūts Viktors Ivanovs
206. Margarita Pļečistaja 25500 Transporta institūts Mihails Gorobecs
207. Aleksandrs Sergijevičs 25500 Transporta institūts Pāvels Stankevičs
208. Jānis Lūķis 25500 Transporta institūts Pāvels Gavrilovs
209. Lauris Jarmolavičs 25500 Transporta institūts Pāvels Gavrilovs
210. Sergejs Panfilovs 25500 Transporta institūts Pāvels Stankevičs
211. Vladlena Garbuzova 25500 Transporta institūts Ļubova Kirillova
212. Sai Krishna Potla 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departments Konstantins Kozlovskis
213. Artūrs Reiters 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Aldis Balodis
214. Pārsla Esmeralda Sietiņa 26000 Arhitektūras fakultāte E. Bondars
215. Sergejs Pilipecs 25500 Transporta institūts Nataļja Ivaškovska
216. Jurijs Hapilovs 25500 Transporta institūts Aleksandrs Rumjancevs
217. Otto Šteinbaums 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts J.Eiduks
218. Toms Loris 26000 Arhitektūras fakultāte S. Treija
219. Pēteris Švēde 26000 Arhitektūras fakultāte S. Treija
220. Mārtiņš Mārcis Putniņš 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts M.Ziemelis
221. Reinis Vilnītis 26000 Arhitektūras fakultāte U.Bratuškins
222. Rasa Grāvīte 26000 Arhitektūras fakultāte G. Grabovskis
223. Olga Plūme 25500 Transporta institūts Oksana Iščuka
224. Sandijs Liepiņš 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Raitis Linde
225. Liene Ozoliņa 25500 Transporta institūts Fjodors Mihailovs
226. Akmal Kubaev 02A00 Ārzemju studentu departaments Antra Roskoša
227. Valeriia Honcharova 02A00 Ārzemju studentu departaments Antra Roskoša
228. Sergejs Borisenko 25500 Transporta institūts Pāvels Gavrilovs
229. Nauris Černišovs 25500 Transporta institūts Jānis Eiduks
230. Andrejs Aleksejevs 25500 Transporta institūts Guntis Strautmanis
231. Maksims Šlikovs 25500 Transporta institūts Jānis Eiduks
232. Sergejs Semenčukovs 25500 Transporta institūts Mareks Mezītis
233. William Stuart Galloway 02A00 Ārzemju studentu departaments Sergejs Kuzņecovs
234. Māris Jurgenbergs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts P.Rusakovs, Dr.sc.ing.
235. Rihards Pauliņš 26000 Arhitektūras fakultāte E. Bērziņš
236. Josna Sebastian 02A00 Ārzemju studentu departaments Agrita Eiduka
237. Oļesja Minejeva 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Z. Markovičs
238. Vladimirs Minkevičs 25500 Transporta institūts Mareks Mezītis
239. Viktors Kļujevs 25500 Transporta institūts Valentīns Popovs
240. Ņikita Činsnovičs 25500 Transporta institūts Valentīns Popovs
241. Kārlis Skrodelis 13100 Telekomunikāciju institūts V.Bobrovs
242. Dāvis Fridvalds 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts A. Bartusevičs
243. Ilze Viņķe 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts A.Krauklis
244. Aleksandrs Kovšovs 25500 Transporta institūts Mareks Mezītis
245. Aleksandrs Okss 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Pēteris Eizentāls
246. Rūdolfs Ceipe 26000 Arhitektūras fakultāte U. Bratuškins
247. Ruslans Jarmuševičs 25500 Transporta institūts Fjodors Mihailovs
248. Māris Sauka 25500 Transporta institūts Valentīns Popovs
249. Kristaps Kiršfelds 25500 Transporta institūts Māris Gailis
250. Viktoriya Pak 02A00 Ārzemju studentu departaments Marina Čerpinska
251. Pāvels Saveļjevs 26000 Arhitektūras fakultāte I. Dirveiks
252. Elza Taube 26000 Arhitektūras fakultāte S. Freimane
253. Artūrs Dzenis 25500 Transporta institūts Juris Kreicbergs
254. Anna Tarasenko 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Dr.sc.ing. Ausma VIĻUMSONE
255. Pāvels Budrevičs 25500 Transporta institūts Valentīns Popovs
256. Beatrise Šteina 26000 Arhitektūras fakultāte M. Švēde
257. Kaspars Logins 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Juris Noviks
258. Jānis Beķers 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Aleksandrs Korjakins
259. Nadīna Miezīte 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Aleksandrs Korjakins
260. Tatjana Cvetkova 25500 Transporta institūts Oksana Iščuka
261. Rūdis Rubenis 26000 Arhitektūras fakultāte J.Alksnis
262. Māra Šmite 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Aldis Balodis
263. Vlads Lapo 13100 Telekomunikāciju institūts V.Bobrovs
264. Oluwatayo Jeremiah Agboola 02A00 Ārzemju studentu departaments Vjačeslavs Bobrovs
265. Yogesh Ramdas Peddiwar 02A00 Ārzemju studentu departaments Jurģis Poriņš
266. Kristaps Babrovskis 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts G. Alksnis, Dr. sc. ing.
267. Vivek Selvaraj 02A00 Ārzemju studentu departaments Vjačeslavs Bobrovs
268. Viktors Buivids 25500 Transporta institūts Gundars Zalcmanis
269. Aleksandrs Volodkevičs 25500 Transporta institūts Mareks Mezītis
270. Mukesh Gaddamedi 02A00 Ārzemju studentu departaments Dmitrijs Rusovs
271. Gaļina Podgaiska 25500 Transporta institūts Mihails Gorobecs
272. Viesturs Romanovs 25500 Transporta institūts Aleksandrs Rumjancevs
273. Andris Tračums 25500 Transporta institūts Aleksandrs Rumjancevs
274. Valdis Stavro 25500 Transporta institūts Viktors Ivanovs
275. Sergejs Tihans 25500 Transporta institūts Viktors Ivanovs
276. Guntis Straupenieks 25500 Transporta institūts Aleksandrs Rumjancevs
277. Aleksandrs Pavļučenko 25500 Transporta institūts Aleksejs Vasiļjevs
278. Kristaps Ozoliņš 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts K.Bendzule-Zālīte
279. Andis Prūsis 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts J.Malahova
280. Armands Tartilovs 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts J.Malahova
281. Laura Birina 26000 Arhitektūras fakultāte A. Lapiņš
282. Kristaps Vilcāns 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts I.Birzniece
283. Arta Buceniece 26000 Arhitektūras fakultāte E. Bērziņš
284. Deniss Maruhļenko 26000 Arhitektūras fakultāte S. Treija
285. Dace Legzdiņa 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts V.Jemeļjanovs
286. Egija Stupāne 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jānis Grabis
287. Reinis Lazdāns 25300 Mašīnbūves tehnoloģiju institūts J.Lungevičs
288. Sergejs Bondarenko 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts P.Rusakovs, Dr.sc.ing.
289. Sanda Kronberga 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Aldis Balodis
290. Emīls Lagzdiņš 25300 Mašīnbūves tehnoloģiju institūts O.Liniņš
291. Kristīne Sokolova 25500 Transporta institūts Mihails Gorobecs
292. Jurģis Grasmanis 26000 Arhitektūras fakultāte U. Bratuškins
293. Ernests Cerbulis 26000 Arhitektūras fakultāte E. Bērziņš
294. Valērija Platonova 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Solvita Bērziša
295. Laila Bergmane 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Edžus Žeiris
296. Mareks Puksts 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Juris Lauznis
297. Lauma Vosa 26000 Arhitektūras fakultāte A. Eniņa
298. Dāvis Arājs 26000 Arhitektūras fakultāte A.Viļuma
299. Anete Luste 26000 Arhitektūras fakultāte A. Eniņa
300. Juris Gailis 26000 Arhitektūras fakultāte A. Koroļova
301. Kehinde Lydia Oyeniyi 02A00 Ārzemju studentu departaments Jurģis Poriņš
302. Bakhtiyor Ergashev 02A00 Ārzemju studentu departaments Oļegs Jakovļevs
303. Laura Āboltiņa 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Aleksandrs Korjakins
304. Liene Ludborža 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Inese Šūpulniece
305. Natālija Tarasova 25500 Transporta institūts Ļubova Kirillova
306. Oksana Reinikova 25500 Transporta institūts Oksana Iščuka
307. Alīna Baltrukeviča 25500 Transporta institūts Ļubova Kirillova
308. Marija Mirojevska 25500 Transporta institūts Ļubova Kirillova
309. Undīne Poriņa 26000 Arhitektūras fakultāte Treija
310. Oskars Zukuls 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts J.Malahova
311. Toms Kronbergs 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Dmitrijs Serdjuks
312. Dita Oberšate 26000 Arhitektūras fakultāte R. Čaupale
313. Iveta Visocka 25500 Transporta institūts Fjodors Mihailovs
314. Ingus Konovalovs 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Mārtiņš Vilnītis
315. Marta Kulitāne 26000 Arhitektūras fakultāte E. Bērziņš
316. Anita Apele 26000 Arhitektūras fakultāte S. Levāne
317. Sergejs Kačanovskis 25500 Transporta institūts Valentīns Popovs
318. Valentīna Barkova 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments J.Smirnovs
319. Līva Kenkle 26000 Arhitektūras fakultāte E. Bondars
320. Valērijs Goreļko 25500 Transporta institūts Jūlija Freimane
321. Krista Beļauniece 26000 Arhitektūras fakultāte D. Kalvāne
322. Mārtiņš Franks 25500 Transporta institūts Gundars Zalcmanis
323. Raivis Ziemelis 25500 Transporta institūts Juris Kreicbergs
324. Pāvels Kritenko 25500 Transporta institūts Mareks Mezītis
325. Alexandr Soudnikovich 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte Aleksejs Kataševs
326. Māris Loginovs 25500 Transporta institūts Jānis Rudzītis
327. Oļegs Osipovs 25500 Transporta institūts Viktors Ivanovs
328. Ivans Hvatiks 25500 Transporta institūts Nataļja Ivaškovska
329. Oļegs Bobrovičs 25500 Transporta institūts Mareks Mezītis
330. Nida Anjum Syed 02A00 Ārzemju studentu departaments Arnis Lektauers
331. Helmuts Nežborts 26000 Arhitektūras fakultāte M. Švēde
332. Karīna Timošenkova 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing.Gusts Linkevičs
333. Kristaps-Jānis Dambenieks 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Kataševs Aleksejs
334. Judith Chijioke Ezeakudo 02A00 Ārzemju studentu departaments Ieva Andersone
335. Elīna Bondareva 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Jurijs Dehtjars
336. Līga Ganiņa 26000 Arhitektūras fakultāte S. Levāne
337. Laima Eglīte 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Dr.sc.ing. Inga DĀBOLIŅA
338. Viesturs Kaģis 25500 Transporta institūts Iļja Korago,
339. Dāvis Mosāns 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts N. Prokofjeva, Dr.sc.ing.
340. Shakhnozakhon Nasivalieva 02A00 Ārzemju studentu departaments Marina Platonova
341. Oksana Dolženko 25500 Transporta institūts Olga Podsosonnaja
342. Juris Lazdiņš 25500 Transporta institūts Nataļja Ivaškovska
343. Yorkinjon Yakubov 02A00 Ārzemju studentu departaments Oksana Ivanova
344. Valters Ķupis 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Aleksandrs Korjakins
345. Harish Kumar Thimmaiah 02A00 Ārzemju studentu departaments Mārtiņš Vilnītis
346. Elvijs Liepiņš 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Dmitrijs Serdjuks
347. Baiba Grīsle 25500 Transporta institūts Oksana Iščuka
348. Viesturs Vecvagars 13100 Telekomunikāciju institūts Dr. sc. ing. E.Grabs
349. Abbos Amirov 02A00 Ārzemju studentu departaments Tatjana Novohatska
350. Dmitrijs Stepanovs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts G.Alksnis, Dr. sc. ing.
351. Dmitrijs Ņevjadomskis 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte S.Jaundālders
352. Oksana Aržanika 25500 Transporta institūts Jeļena Stepanova
353. Jānis Seņkāns 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts J.Malahova
354. Agnese Viņķe 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts J.Vaivods
355. Ivo Grauss 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts V.Jančevskis
356. Dagnis Jansons 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts M.Ziemelis
357. Edgars Vējš 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts J.Ļabis
358. Viktorija Verenkova 26000 Arhitektūras fakultāte I. Rukmane-Poča
359. Parvesh Kumar Kaler 02A00 Ārzemju studentu departaments Vjačeslavs Bobrovs
360. Elīza Anete Kaužēna 26000 Arhitektūras fakultāte G. Grabovskis
361. Diāna Ivanova 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts A.Roskoša
362. Aleksandrs Fiļipovs 25500 Transporta institūts Aleksandrs Rumjancevs
363. Sindija Virse 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Aleksandrs Korjakins
364. Liena Gūtmane 26000 Arhitektūras fakultāte E. Bondars
365. Kalvis Grīgs 25500 Transporta institūts Ēriks Vonda
366. Deins Kindzulis 25300 Mašīnbūves tehnoloģiju institūts G.Upītis
367. Diāna Balode 26000 Arhitektūras fakultāte I. Miķelsone
368. Jevgeņijs Gorbačenko 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts M.Uhanova, Dr.sc.ing.
369. Jurģis Volodins 26000 Arhitektūras fakultāte R. Čaupale
370. Agnese Mālniece 26000 Arhitektūras fakultāte A. Lapiņš
371. Vitālijs Stasjuks 25500 Transporta institūts Juris Kreicbergs
372. Igors Sviderskis 25500 Transporta institūts Nataļja Ivaškovska
373. Monvīds Bekmanis 26000 Arhitektūras fakultāte J. Krastiņš
374. Elza Paukšena 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Aleksandrs Korjakins
375. Ilona Bogdanoviča 25500 Transporta institūts Oksana Iščuka
376. Anna Afanasjeva 25500 Transporta institūts Oksana Iščuka
377. Jevģenijs Marčenko 25500 Transporta institūts Valentīns Popovs
378. Jūlija Ļebedeva 25500 Transporta institūts Ļubova Kirillova
379. Aleksandrs Kiseļs 25500 Transporta institūts Ļubova Kirillova
380. Raimonds Kolnejs 25500 Transporta institūts Ļubova Kirillova