Noslēguma darbu reģistrs
  
# Nosaukums Autors Struktūrvienība Darba vadītājs
1. Dmitrijs Bulkins 24100 Transportbūvju institūts Ainārs Paeglītis
2. Krišs Rozenštoks 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Jan Rusz
3. Ojārs Naglis 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Jānis Zvirgzdiņš
4. Āris Klešs 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Iveta Stāmure
5. Arta Kaņepe 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Jānis Viesturs
6. Anita Tepfere 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Jānis Vanags
7. Vladislavs Timofejevs 24100 Transportbūvju institūts Ainārs Paeglītis
8. Ģirts Pavlovs 24100 Transportbūvju institūts Juris Smirnovs
9. Valērija Goričkina 24100 Transportbūvju institūts Juris Smirnovs
10. Zane Kapūna 24100 Transportbūvju institūts Juris Smirnovs
11. Kristaps Grūslis 24100 Transportbūvju institūts Juris Smirnovs
12. Jānis Riekstiņš 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Uldis Lencis
13. Kristaps Kļava 24100 Transportbūvju institūts Māris Kaļinka
14. Pēteris Fedorovičs 13200 Radioelektronikas institūts Deniss Stepins
15. Zane Eglīte 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Kārlis Kostjukovs
16. Arturs Gasjulis 11200 Enerģētikas institūts Tatjana Lomane
17. Liene Stankevica 24100 Transportbūvju institūts Māris Kaļinka
18. Vidaga Paulauska 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Ivars Ščerbickis
19. Mihails Vinogradovs 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Konstantins Kozlovskis
20. Ksenija Golovko 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Kristīna Tihomirova
21. Vladimirs Jaruļevičs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Andrejs Podgornovs
22. Gusts Pavlovskis 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Laila Zemīte
23. Juris Alehno 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Josifs Survilo
24. Mārcis Zībergs 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Gaļina Stankeviča
25. Sandra Sidenko 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Andris Krūmiņš
26. Ainārs Noviks 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts Nadežda Kuņicina
27. Madara Zvejniece 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Deniss Ščeulovs
28. Elīna Minajeva 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Irina Voronova
29. Līga Kareļkova 22061 Starptautisko programmu nodaļa Iveta Ozoliņa-Ozola
30. Genādijs Kobenkins 11200 Enerģētikas institūts Oļegs Sļiskis
31. Vadims Kuļešovs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Kārlis Ketners
32. Zane Cīrule 22315 Muitas un nodokļu katedra Agnese Grosa
33. Karīna Suharevska 11500 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts Dagnija Blumberga
34. Mārtiņš Teivišs 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Uldis Kamols
35. Arnis Gulbis 22061 Starptautisko programmu nodaļa Māris Millers
36. Janīna Bočenkova 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Irina Voronova
37. Ilva Grigorjeva 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Inga Lapiņa
38. Juris Latišs 24100 Transportbūvju institūts Ziedonis Lazda
39. Pāvels Popovs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Elena Ketnere
40. Artūrs Cinis 22061 Starptautisko programmu nodaļa Elīna Gaile-Sarkane
41. Raimonda Kursīte 11200 Enerģētikas institūts Aleksandrs Dolgicers
42. Aleksejs Mališevs 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Svetlana Mjakuškina
43. Inta Ivanova 24100 Transportbūvju institūts Māris Kaļinka
44. Viktorija Zaharova 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Andris Zabrauskis
45. Lauma Rudzīte 24100 Transportbūvju institūts Māris Kaļinka
46. Rūdis Apalītis 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Laila Zemīte
47. Angelīna Djakova 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Kristīna Tihomirova
48. Jevgēnijs Zotovs 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Mārtiņš Vilnītis
49. Marta Amoliņa 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Raivo Kalderauskis
50. Rihards Kalniņš 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Baiba Gaujēna
51. Martins Vainoras 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Mārtiņš Vilnītis
52. Kristaps Brūniņš 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Vitālijs Lūsis
53. Baiba Meijere 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Uldis Kamols
54. Egita Mihailova 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Nadežda Semjonova
55. Santana Dortiņa 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Maija Kavosa
56. Mārcis Galejs 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Līga Gaile
57. Aleksandra Novikova 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Iveta Ozoliņa-Ozola
58. Kaspars Iesalnieks 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Dmitrijs Serdjuks
59. Iveta Pokromoviča 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Konstantins Didenko
60. Jurģis Dzērve 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Laura Celmiņa
61. Vita Pastare 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Rita Greitāne
62. Līga Visocka 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Zane Rostoka
63. Vladislavs Baranovs 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Aleksandrs Korjakins
64. Ivars Vanags 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Vitālijs Lūsis
65. Jānis Ziediņš 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Raivo Kalderauskis
66. Paula Jansone 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Kārlis Kostjukovs
67. Jans Ratkevičs 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Dmitrijs Serdjuks
68. Mārtiņš Sināts 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Lana Migla
69. Māris Strazdiņš 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Kaspars Bondars
70. Linards Šmeiksts 13200 Radioelektronikas institūts Dmitrijs Pikuļins
71. Deniss Vētra 13200 Radioelektronikas institūts Mihails Pudžs
72. Ģirts Aploks 11200 Enerģētikas institūts Ivars Alksnis
73. Kristaps Koponāns 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Jurģis Zemītis
74. Aleksejs Borisovs 11200 Enerģētikas institūts Nikolajs Breners
75. Matīss Grietēns 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Arturs Lešinskis
76. Māris Rudovics 11200 Enerģētikas institūts Anta Baķe
77. Mārtiņš Makreckis 11200 Enerģētikas institūts Ivars Alksnis
78. Matīss Seilis 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Inga Eriņa
79. Kalvis Kalniņš 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Irina Voronova
80. Anda Penka 22061 Starptautisko programmu nodaļa Valters Kaže
81. Sergejs Ļuļaks 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Andrejs Podgornovs
82. Vladimirs Kostenko 11200 Enerģētikas institūts Jevgeņijs Kozadajevs
83. Aleksejs Dmitrijevs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Jānis Dirba
84. Kaspars Grundšteins 11200 Enerģētikas institūts Jānis Dirba
85. Elmārs Ozols 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Anna Mutule
86. Kirils Grickevičs 11200 Enerģētikas institūts Ļubova Petričenko
87. Mārtiņš Vidauskis 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Aleksandrs Korjakins
88. Deniss Visockis 24100 Transportbūvju institūts Jānis Zvirgzds
89. Santa Strautmane 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Nadežda Semjonova
90. Yana Grishchenko 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Lana Migla
91. Jānis Šulcs 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Lana Migla
92. Filips Čapligins 13200 Radioelektronikas institūts Anna Litviņenko
93. Māris Gāters 13200 Radioelektronikas institūts Dmitrijs Pikuļins
94. Valters Krasts 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts Oļegs Tetervenoks
95. Kristaps Kaža 13200 Radioelektronikas institūts Guntars Balodis
96. Angelina Degterenko 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Iveta Ozoliņa-Ozola
97. Einārs Eglītis 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Irina Voronova
98. Anita Mihaeļjana 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Irina Voronova
99. Katrīna Meržvinska 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Deniss Ščeulovs
100. Līga Bertmane 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Ieva Andersone
101. Evita Medne 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Iveta Ozoliņa-Ozola
102. Aleksandra Ļisica 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Laura Celmiņa
103. Aldis Dilevka 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Iveta Ozoliņa-Ozola
104. Ēriks Dinga 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Kārlis Kostjukovs
105. Daniils Miņenoks 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Anatolijs Mahņitko
106. Valters Žeižis 24100 Transportbūvju institūts Jānis Zvirgzds
107. Uldis Deivs Gailis 11200 Enerģētikas institūts Ivars Alksnis
108. Līva Suhane 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Maira Sapata
109. Vineta Mežale 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Irina Degtjarjova
110. Nadežda Griženkova 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Anita Straujuma
111. Liene Grunda 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Irina Degtjarjova
112. Ērika Buliņa 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Jānis Pildavs
113. Mārīte Luriņa 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Māris Šinka
114. Arta Pīlēna 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Maija Kavosa
115. Raivis Līcītis 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Konstantins Kozlovskis
116. Jānis Dzelme 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Aleksandrs Korjakins
117. Dagmāra Krūmiņa 24100 Transportbūvju institūts Māris Kaļinka
118. Normunds Pipars 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Sanita Rubene
119. Līga Zverbule 22061 Starptautisko programmu nodaļa Andris Balodis
120. Alise Kapteine 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Jānis Pildavs
121. Lūcija Elizabete Smilškalne 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Baiba Drēgere-Vaivode
122. Lelde Zemberga 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Inga Lapiņa
123. Dāvis Kūms 13200 Radioelektronikas institūts Artūrs Āboltiņš
124. Pēteris Cābulis 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Kaspars Kalniņš
125. Lāsma Ratnika 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Normunds Tirāns
126. Valērijs Kobzars 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Tatjana Lomane
127. Stanislavs Mančinskis 11200 Enerģētikas institūts Nikolajs Breners
128. Inga Pedane 24100 Transportbūvju institūts Māris Kaļinka
129. Sergejs Hlusovs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Svetlana Guseva
130. Gatis Molodcovs 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Dmitrijs Serdjuks
131. Dāvids Kroņkalns 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Anna Mutule
132. Aleksejs Koroļenko 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Mārtiņš Vilnītis
133. Mareks Birznieks 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Mārtiņš Vilnītis
134. Kristiāns Aļķis 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Kārlis Kostjukovs
135. Rolands Fedotovs 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Raivo Kalderauskis
136. Lelda Eistere 11200 Enerģētikas institūts Nikolajs Breners
137. Mārtiņš Logins 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Videvuds-Ārijs Lapsa
138. Vladislava Janukoviča 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Inga Eriņa
139. Ruslans Ivanovs 13200 Radioelektronikas institūts Deniss Stepins
140. Arnis Labans 11200 Enerģētikas institūts Arvīds Kanbergs
141. Rita Trama 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Rita Greitāne
142. Anna Elarte 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Andersone Ieva
143. Oskars Belcāns 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Normunds Balabka
144. Juris Jakštas 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Marta Zemīte
145. Ēriks Trišins 24100 Transportbūvju institūts Mārtiņš Reiniks
146. Andrejs Cvetkovs 13200 Radioelektronikas institūts Guntars Dziļums
147. Kristiāna Milaša 11200 Enerģētikas institūts Oļegs Sļiskis
148. Ginta Ozoliņa 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Deniss Ščeulovs
149. Ritvars Freimanis 11500 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts Andra Blumberga
150. Marija Gončaruka 11200 Enerģētikas institūts Svetlana Berjozkina
151. Kristiāna Galstjana 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Jana Eriņa
152. Krists Ziemelis 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Kārlis Kostjukovs
153. Aleksandrs Isajevs 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Romāns Neilands
154. Sintija Girgensone 25100 Aeronautikas institūts Kristīne Carjova
155. Gļebs Kuzminovs 13200 Radioelektronikas institūts Jānis Semeņako
156. Reinis Vargulis 24100 Transportbūvju institūts Atis Zariņš
157. Pāvels Parhomenko 13200 Radioelektronikas institūts Deniss Stepins
158. Anželika Ļaskova 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Iveta Daugule
159. Arvis Brics 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Dmitrijs Serdjuks
160. Raimonds Vērdiņš 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Laura Celmiņa
161. Salvis Jānis Vecelis 11200 Enerģētikas institūts Nikolajs Breners
162. Dita Alsiņa 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Jānis Pildavs
163. Kristīne Biciņa 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Sarmīte Gailīte
164. Ruta Sarkane 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Līga Kamola
165. Alīna Isajeva 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Laura Langenfelde
166. Ričards Buners 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Sarmīte Gailīte
167. Amanda Zalpētere 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Līga Kamola
168. Anna Zīle 22061 Starptautisko programmu nodaļa Sandra Zelča
169. Annija Kalniņa 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Līga Kamola
170. Ilze Inese Priževaite 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Reinfelde Sandra
171. Anžela Sapogova 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Irina Voronova
172. Ella Spuriņa 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Kaspars Kalniņš
173. Maiga Veinberga 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Ieva Andersone
174. Rolands Bužs 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Sandis Dejus
175. Anastasija Butoļina 11200 Enerģētikas institūts Svetlana Guseva
176. Elīna Ņeverčika 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Ināra Laube
177. Laura Leikuma 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Māris Šinka
178. Uldis Zeile 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Rita Greitāne
179. Kristaps Juška 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Aleksandrs Korjakins
180. Arvīds Dovidens 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Rita Greitāne
181. Māris Šaicāns 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Sanita Rubene
182. Kristiāns Krists Birķis 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Mg.oec., Guna Eglīte
183. Veronika Prilucka 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Anita Straujuma
184. Aleksandra Taraseviča 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Anita Straujuma
185. Signe Ozoliņa 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Iveta Daugule
186. Kristaps Kurmis 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Jevgēnijs Kučkovskis
187. Ralfs Jurgens 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Kārlis Kostjukovs
188. Alvis Reinsons 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Kārlis Kostjukovs
189. Dainis Budrevičs 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Rita Greitāne
190. Ritvars Grēbers 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts Pēteris Apse-Apsītis
191. Everita Marija Zeimule 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Baiba Drēgere-Vaivode
192. Lelde Lēvalde 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Jānis Vanags
193. Darja Džimula 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Aija Medne
194. Jekaterina Tokaļčika 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Inga Eriņa
195. Sergejs Kompa 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Ieva Andersone
196. Ginta Pētersone 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Sandra Reinfelde
197. Lāsma Ignatāne 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Maija Kavosa
198. Gatis Jankovskis 24100 Transportbūvju institūts Olita Metuma
199. Tatjana Lazdāne 11200 Enerģētikas institūts Aleksandrs Dolgicers
200. Dita Žviriņa 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Kārlis Kostjukovs
201. Andrejs Zubaničs 24100 Transportbūvju institūts Māris Kaļinka
202. Igors Neviero 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Aleksandrs Zajacs
203. Olga Šutenkova 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Lana Migla
204. Andrejs Macevičs 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Līga Gaile
205. Artūrs Golubevs 24100 Transportbūvju institūts Māris Kaļinka
206. Baiba Priedīte 22061 Starptautisko programmu nodaļa Jānis Caune
207. Vasilijs Marčuks 22061 Starptautisko programmu nodaļa Ervīns Butkevičs
208. Elīna Jorena 22061 Starptautisko programmu nodaļa Rita Greitāne
209. Mārtiņš Lācis 22061 Starptautisko programmu nodaļa Ervīns Butkevičs
210. Arkādijs Brehovs 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Videvuds-Ārijs Lapsa
211. Raivis Širmelis 11500 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts Andra Blumberga
212. Agrita Vingre 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Baiba Gaujēna
213. Kristers Alksnis 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Vitālijs Lūsis
214. Karīna Beridze 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Leonīds Pakrastiņš
215. Oļegs Guļba 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Aleksandrs Dolgicers
216. Andrejs Boroņenko 11200 Enerģētikas institūts Nikolajs Breners
217. Tomass Piternieks 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Inese Upīte
218. Edgars Dudko 22061 Starptautisko programmu nodaļa Anita Straujuma
219. Laura Siliņa 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Kristīna Tihomirova
220. Evita Kairiša 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Anna Mutule
221. Emīls Stūrītis 13200 Radioelektronikas institūts Deniss Stepins
222. Dita Anančonoka 24100 Transportbūvju institūts Māris Kaļinka
223. Mārcis Kazakevičs 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Kaspars Kalniņš
224. Ēriks Austrums 13200 Radioelektronikas institūts Krišs Osmanis
225. Artis Rušiņš 13200 Radioelektronikas institūts Krišs Osmanis
226. Jānis Saulītis 24100 Transportbūvju institūts Māris Kaļinka
227. Matīss Pastars 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Kārlis Kostjukovs
228. Andrejs Podkoritovs 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Dmitrijs Serdjuks
229. Ilze Dāle 24100 Transportbūvju institūts Mārtiņš Reiniks
230. Didzis Dāvis Šūpulnieks 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Raivo Kalderauskis
231. Pāvels Ludišs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Elena Ketnere
232. Ēriks Buls 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Kristīna Bērziņa
233. Ēriks Buls 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Kristīna Bērziņa
234. Dmitrijs Dimovs 11200 Enerģētikas institūts Igors Semjonovs
235. Raimonda Vutkēviča 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Kārlis Kostjukovs
236. Jānis Ločmanis 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Aleksandrs Korjakins
237. Armands Melngailis 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Ieva Andersone
238. Deivis Dvinskis 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Jānis Dirba
239. Arnis Kalniņš 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Tālis Juhna
240. Roberts Strazdiņš 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Sandis Dejus
241. Raimonds Strauss 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Andris Zabrauskis
242. Roberts Kirillovs 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Elīna Gaile-Sarkane
243. Ints Dimiņš 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Ieva Andersone
244. Sintija Lībenzone 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Inga Eriņa
245. Margarita Ņikiforova 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Jānis Kuškins
246. Harijs Cerus 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts Nadežda Kuņicina
247. Harijs Cerus 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts Nadežda Kuņicina
248. Karīna Tērauda 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Laura Celmiņa
249. Anda Pikšena 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Vitālijs Lūsis
250. Mārtiņš Broks 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Kārlis Kostjukovs
251. Marks Begens 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Vitālijs Lūsis
252. Ruta Gaidule 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Dmitrijs Serdjuks
253. Artūrs Spiridonovs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Jānis Dirba
254. Roberts Nelsons 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Gaļina Stankeviča
255. Rūdolfs Kunkulbergs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Kārlis Gulbis
256. Kristians Kņigins 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Kārlis Ketners
257. Zane Lenša 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Kaspars Kalniņš
258. Artūrs Stradiņš 24100 Transportbūvju institūts Mārtiņš Reiniks
259. Agija Reča 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Inga Lapiņa
260. Egija Veseļuna 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Laura Langenfelde
261. Konstantīns Kasperuks 11200 Enerģētikas institūts Kristīna Bērziņa
262. Aļina Ļovkina 24100 Transportbūvju institūts Armands Auziņš
263. Jānis Berkolds 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Aleksandrs Dolgicers
264. Oskars Staļģis 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Guntars Vempers
265. Jānis Vaits 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Andrejs Potapovs
266. Sergejs Stolovičs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Inga Zicmane
267. Kaspars Neimanis 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Jānis Kuškins
268. Elīna Strazdiņa 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Normunds Rudzītis
269. Laura Ieva Zemīte 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Jānis Kuškins
270. Maija Jansone 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Renāte Cāne
271. Una Ločmele 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Jānis Kuškins
272. Marta Mikosa-Gē 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Alla Starčenko
273. Daniels Jankevičs 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Dmitrijs Solovjovs
274. Roberts Šnikvalds 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Alla Starčenko
275. Marta Madara Dundure 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Olga Bogdanova
276. Aleksis Iļjins 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Alla Starčenko
277. Artūrs Lācis 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Alla Starčenko
278. Kristaps Krekovskis 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Jānis Kuškins
279. Reinis Kalnrācenis 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Jānis Kuškins
280. Oskars Ūdris 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Liāna Supe
281. Agnese Ivane 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Astra Auziņa-Emsiņa
282. Aija Balckare-Kalniņa 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Astra Auziņa-Emsiņa
283. Klinta Grīmiņa 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Līga Jankova
284. Mairis Leons 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Valērijs Skribans
285. Linards Zvaigzne 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Alla Starčenko
286. Marta Kaparkalēja 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Jānis Kuškins
287. Ekaterina Kapustinskaya 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Nadīna Moroza
288. Laima Lāce 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Rita Rozentāle
289. Paula Rossinska 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Astra Auziņa-Emsiņa
290. Aleksandrs Ivaško 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Jānis Kuškins
291. Lita Sekste 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Dans Bērtulis
292. Dinija Paegle-Bukša 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Justīna Hudenko
293. Jūlija Undīne Dindune 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Jānis Kuškins
294. Edgars Dumbrovskis 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Alla Starčenko
295. Nauris Rikveilis 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Alla Starčenko
296. Andris Širokovs 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Edgars Rantiņš
297. Oļesja Markova 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Astra Auziņa-Emsiņa
298. Viktorija Petkeviča 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Alla Starčenko
299. Annija Rocēna 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Ivars Pucens
300. Kalvis Dobkevičs 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Alla Starčenko
301. Kristiāna Liekniņa 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Jānis Kuškins
302. Marta Sauša 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Jānis Kuškins
303. Maksims Černovs 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Alla Starčenko
304. Pēteris Keslers 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Jānis Kuškins
305. Rēzija Zvaigzne 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Jānis Kuškins
306. Agnija Skodžus 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Astra Auziņa-Emsiņa
307. Dace Baltiņa 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Jānis Kuškins
308. Edgars Pantjuks 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Rinalds Pļavnieks
309. Eduards Borisāns 24100 Transportbūvju institūts Atis Zariņš
310. Jānis Praličs 24100 Transportbūvju institūts Viktors Haritonovs
311. Armands Šimens 24100 Transportbūvju institūts R. Īzaks
312. Jurijs Steržanovs 24100 Transportbūvju institūts Viktors Haritonovs
313. Roberts Lasis 24100 Transportbūvju institūts Atis Zariņš
314. Jānis Rasiņš 24100 Transportbūvju institūts Juris Smirnovs
315. Artūrs Keiselis 24100 Transportbūvju institūts Atis Zariņš
316. Artis Soste 24100 Transportbūvju institūts J.Smirnovs
317. Elvis Skrīvelis 24100 Transportbūvju institūts Juris Smirnovs
318. Rita Elste 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Ingūna Jurgelāne-Kaldava
319. Jānis Freibergs 24100 Transportbūvju institūts Juris Smirnovs
320. Einārs Ervarts 24100 Transportbūvju institūts Juris Smirnovs
321. Edgars Štāls 24100 Transportbūvju institūts Atis Zariņš
322. Toms Ķirsis 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Jānis Kuškins
323. Kristaps Maneks 24100 Transportbūvju institūts Viktors Haritonovs
324. Agnese Antonoviča 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Ivars Pucens
325. Edijs Gulbis 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Astra Auziņa-Emsiņa
326. Jēkabs Agris Roziņš 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Ingūna Jurgelāne-Kaldava
327. Anna Sjomina 22315 Muitas un nodokļu katedra I.Jevinga
328. Mahdi Faycal Bentahar 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vadims Žuravļovs
329. Igors Malijs 24100 Transportbūvju institūts Juris Smirnovs
330. Žanna Mālniece 22315 Muitas un nodokļu katedra I.Jevinga
331. Liāna Šnevele 24100 Transportbūvju institūts Jānis Bidzāns
332. Raitis Miglāns 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Ēriks Kļaviņš
333. Jānis Ozoliņš 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Jānis Kuškins
334. Ēriks Malahovs 24100 Transportbūvju institūts Māris Tams
335. Romāns Kornišovs 24100 Transportbūvju institūts Viktors Haritonovs
336. Rūta Zemīte 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Jānis Kuškins
337. Igors Suhoverhovs 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Alla Starčenko
338. Anna Andžāne 24100 Transportbūvju institūts Atis Zariņš
339. Sandis Pāps 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Jānis Kuškins
340. Lauris Šīmanis 24100 Transportbūvju institūts Juris Smirnovs
341. Valentīna Barkova 24100 Transportbūvju institūts Juris Smirnovs
342. Rihards Lubarskis 24100 Transportbūvju institūts Juris Smirnovs
343. Jānis Beļickis 24100 Transportbūvju institūts Juris Smirnovs
344. Anete Petrone 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Gusts Linkevičs
345. Dace Voiča 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Olga Bogdanova
346. Līva Bleidele 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra R.Cāne
347. Nauris Apeināns 24100 Transportbūvju institūts Ainārs Paeglītis
348. Toms Galejs 24100 Transportbūvju institūts A. Paeglītis
349. Aldis Konošonoks 24100 Transportbūvju institūts Ainārs Paeglītis
350. Pāvels Truņins 24100 Transportbūvju institūts Ainārs Paeglītis
351. Rihards Keišs 24100 Transportbūvju institūts Atis Zariņš
352. Roberts Bautra 24100 Transportbūvju institūts Juris Smirnovs
353. Edgars Krūmiņš 24100 Transportbūvju institūts Atis Zariņš
354. Rita Strika 22315 Muitas un nodokļu katedra M.Jurušs
355. Lelde Ģēģere 22315 Muitas un nodokļu katedra Māris Jurušs
356. Amanda Cīrule 22315 Muitas un nodokļu katedra Jānis Ēriks Niedrītis
357. Anda Paegle-Kadiķe 22315 Muitas un nodokļu katedra Vaira Gromule
358. Daiga Sondore 22315 Muitas un nodokļu katedra Justīna Hudenko
359. Anna Kondratjeva 22315 Muitas un nodokļu katedra Normunds Rudzītis
360. Gita Hincenberga 22315 Muitas un nodokļu katedra Aldis Čevers
361. Katrīna Loginova 22315 Muitas un nodokļu katedra Normunds Rudzītis
362. Diāna Grabeževa 22315 Muitas un nodokļu katedra Valentīna Andrējeva
363. Ivo Šteinbergs 22315 Muitas un nodokļu katedra Jānis Kuškins
364. Guntars Urtāns 22315 Muitas un nodokļu katedra Aivars Gulbis
365. Daiga Beitāne 22315 Muitas un nodokļu katedra Aldis Čevers
366. Jeļena Karnote 22315 Muitas un nodokļu katedra Aivars Gulbis
367. Aiga Ūbelīte 22315 Muitas un nodokļu katedra Aivars Gulbis
368. Alina Troška 22315 Muitas un nodokļu katedra Zane Rostoka
369. Ilze Doma 22315 Muitas un nodokļu katedra Māris Jurušs
370. Viktorija Baumane 22315 Muitas un nodokļu katedra Irina Jevinga
371. Linda Krūmiņa 22315 Muitas un nodokļu katedra Kaspars Plotka
372. Ramona Vlasova 22315 Muitas un nodokļu katedra Aivars Gulbis
373. Sintija Ķerpe 22315 Muitas un nodokļu katedra Sanita Dzene
374. Aija Kļaviņa 22315 Muitas un nodokļu katedra Andželika Vilks
375. Mihails Gavrilovs 22315 Muitas un nodokļu katedra Aldis Čevers
376. Linda Bāliņa 22315 Muitas un nodokļu katedra Taivo Hanzens
377. Ieva Švedenberga 22315 Muitas un nodokļu katedra Irina Jevinga
378. Annija Balčūna 22315 Muitas un nodokļu katedra Vaira Gromule
379. Ieva Pidze 22315 Muitas un nodokļu katedra Justīna Hudenko
380. Ludmila Žiļeviča 22315 Muitas un nodokļu katedra Irina Jevinga
381. Santa Ozola 22315 Muitas un nodokļu katedra Dzintra Amerika
382. Svetlana Saveiko 22315 Muitas un nodokļu katedra Aivars Gulbis
383. Ieva Burmeistere 22315 Muitas un nodokļu katedra Māris Jurušs
384. Angelīna Zotova 22315 Muitas un nodokļu katedra Jānis Ēriks Niedrītis
385. Laura Malinovska 22315 Muitas un nodokļu katedra Zane Rostoka
386. Alīna Možarova 22315 Muitas un nodokļu katedra Sanita Dzene
387. Mārīte Liepa 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Dmitrijs Solovjovs
388. Jolanta Rosicka 22315 Muitas un nodokļu katedra Irina Jevinga
389. Lauma Tenasa 22315 Muitas un nodokļu katedra Marika Krauja
390. Anfisa Sidorova 22315 Muitas un nodokļu katedra Andrejs Valbahs
391. Andis Kļanskis 22315 Muitas un nodokļu katedra Andrejs Valbahs
392. Stefānija Pakalne-Piterāne 22315 Muitas un nodokļu katedra Aldis Čevers
393. Ludmila Meikšāne 22315 Muitas un nodokļu katedra Aldis Čevers
394. Jana Sokolova 22315 Muitas un nodokļu katedra Aldis Čevers
395. Jeļizaveta Mazurinova 22315 Muitas un nodokļu katedra Andrejs Valbahs
396. Ņikita Bondars 22315 Muitas un nodokļu katedra Aldis Čevers
397. Olga Rogova 22315 Muitas un nodokļu katedra Gunārs Zambars
398. Vitālijs Volkovs 22315 Muitas un nodokļu katedra Andrejs Valbahs
399. Aleksandrs Vasiļjevs 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Čevers
400. Kristīne Hermansone 22315 Muitas un nodokļu katedra Aivars Gulbis
401. Sandis Melnis 22315 Muitas un nodokļu katedra Aldis Čevers
402. Aleksandrs Dedels 22315 Muitas un nodokļu katedra Māris Jurušs
403. Lelde Rozenštengele 22315 Muitas un nodokļu katedra Irina Jevinga
404. Kristīne Stepanova 22315 Muitas un nodokļu katedra Irina Jevinga
405. Jūlija Jelinska 22315 Muitas un nodokļu katedra Irina Jevinga
406. Artis Jezupovs 22315 Muitas un nodokļu katedra Santa Sietniece
407. Elīna Akimova 22315 Muitas un nodokļu katedra Justīna Hudenko
408. Anastasija Muravjova 22315 Muitas un nodokļu katedra Māris Jurušs
409. Paula Grēviņa 22315 Muitas un nodokļu katedra Jānis Ēriks Niedrītis
410. Elizabete Gellere 22315 Muitas un nodokļu katedra Irina Jevinga
411. Viktorija Skrastiņa 22315 Muitas un nodokļu katedra Sandra Kārkliņa - Ādmine
412. Dāvis Dāvids Tālums 22315 Muitas un nodokļu katedra Irina Jevinga
413. Renata Tarasova 22315 Muitas un nodokļu katedra Vaira Gromule
414. Matīs Reinis Rūters 22315 Muitas un nodokļu katedra Kaspars Plotka
415. Sallija Kraukle 22315 Muitas un nodokļu katedra Sandra Kārkliņa - Ādmine
416. Ilze Varlamova 22315 Muitas un nodokļu katedra Māris Jurušs
417. Vlada Cibuļska 22315 Muitas un nodokļu katedra Irina Jevinga
418. Māris Razujevs 22315 Muitas un nodokļu katedra Irina Jevinga
419. Lilija Šiļvjana 22315 Muitas un nodokļu katedra Andrejs Valbahs
420. Ivars Žuks 22315 Muitas un nodokļu katedra Normunds Rudzītis
421. Igors Savičs 22315 Muitas un nodokļu katedra Normunds Rudzītis
422. Amanda Viļuma 22315 Muitas un nodokļu katedra Normunds Rudzītis
423. Jeļizaveta Dedele 22315 Muitas un nodokļu katedra Normunds Rudzītis
424. Artūrs Švarcbahs 22315 Muitas un nodokļu katedra Vaira Gromule
425. Agnese Varlamova 22315 Muitas un nodokļu katedra Justīna Hudenko
426. Laura Laurencija Krāmere 22315 Muitas un nodokļu katedra Māris Jurušs
427. Anastasija Bogdāne 22315 Muitas un nodokļu katedra Māris Jurušs
428. Konstantins Calko 22315 Muitas un nodokļu katedra Vaira Gromule
429. Ilana Rītiņa 22315 Muitas un nodokļu katedra Vaira Gromule
430. Inesa Groma 22315 Muitas un nodokļu katedra Justīna Hudenko
431. Veronika Ivanova 22315 Muitas un nodokļu katedra Vaira Gromule
432. Linda Leščinska 22315 Muitas un nodokļu katedra Justīna Hudenko
433. Darja Aļeņevska 22315 Muitas un nodokļu katedra Normunds Rudzītis
434. Gusts Garkalns 22315 Muitas un nodokļu katedra Normunds Rudzītis
435. Aigars Barans 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Gulbis
436. Zaiga Buiķe 22315 Muitas un nodokļu katedra Māris Jurušs
437. Alise Priedola 22315 Muitas un nodokļu katedra Andželika Vilks
438. Jeļizaveta Paškeviča 22315 Muitas un nodokļu katedra Normunds Rudzītis
439. Daiga Bremmere 22315 Muitas un nodokļu katedra Valentīna Andrējeva
440. Lilija Ivanova 22315 Muitas un nodokļu katedra Māris Jurušs
441. Liāna Fomenko 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Gulbis
442. Valts Jākobsons 22315 Muitas un nodokļu katedra Normunds Rudzītis
443. Kristians Kazainis 22315 Muitas un nodokļu katedra N.Rudzītis
444. Viktorija Znudova 22315 Muitas un nodokļu katedra Irina Jevinga
445. Jeļena Seļicka 22315 Muitas un nodokļu katedra Normunds Rudzītis
446. Jurijs Kiseļovs 22315 Muitas un nodokļu katedra Normunds Rudzītis
447. Didzis Lange 22315 Muitas un nodokļu katedra Mārtiņš Lielkalns
448. Alina Boļšakova 22315 Muitas un nodokļu katedra Irina Jevinga
449. Kristiāna Aksenoka 22315 Muitas un nodokļu katedra Vaira Gromule
450. Marta Blaua 22315 Muitas un nodokļu katedra Valentīna Andrējeva
451. Linda Kradzīte 22315 Muitas un nodokļu katedra Aivars Gulbis
452. Alīna Dolotova 22315 Muitas un nodokļu katedra Jānis Ēriks Niedrītis
453. Renārs Geks 22315 Muitas un nodokļu katedra Aldis Čevers
454. Mārtiņš Ločmelis 22315 Muitas un nodokļu katedra Aivars Gulbis
455. Dmitrijs Kostrovs 11200 Enerģētikas institūts Nikolajs Breners
456. Ilmārs Purviņš 11200 Enerģētikas institūts Jānis Kreilis
457. Jana Žoludova 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Andrejs Matvejevs
458. Rūdolfs Beļaunieks 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Māris Turks
459. Konstantīns Griščenko 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Dmitrijs Rusovs
460. Jevgēnijs Teličko 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Kaspars Burbeckis
461. Uvis Štrauss 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Pāvels Rusakovs
462. Ļubova Burceva 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Inga Dāboliņa
463. Vladislav Kroshkin 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Vitālijs Rjabovs
464. Mihails Stasjuks 13100 Telekomunikāciju institūts Elans Grabs
465. Karīna Ņikitina 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Vitālijs Rjabovs
466. Māris Bokta 13100 Telekomunikāciju institūts Ģirts Ivanovs
467. Vineela Gonemadatala 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Jurģis Poriņš
468. Ranjith Kumaran Marappan Ramasamy 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Dmitrijs Rusovs
469. Artūrs Balcers 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Zane Rostoka
470. Māris Rucko 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Jurijs Čižovs
471. Alise Trokša 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Tatjana Survilo
472. Supun Anjana Samarasinghe 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Ali Arshad
473. Shivam Vohra 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Egons Lavendelis
474. Rihards Breicis 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
475. Linda Šarakova 13100 Telekomunikāciju institūts Oļģerts Belmanis
476. Vadims Kudrins 25500 Transporta institūts Aleksejs Vasiļjevs
477. Aleksejs Burcevs 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Irina Novosjolova
478. Ingus Mellers 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Valdis Ziemelis
479. Akmalkhuja Ibrokhimov 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Mukharbiy Banov
480. Jēkabs Seredins 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Jegors Fjodorovs
481. Andrejs Freiss 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Aleksandrs Januševskis
482. Vladimirs Kļimjuks 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Inga Zicmane
483. Ronalds Joels 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Ivars Raņķis
484. Romāns Jermakovs 25500 Transporta institūts Aleksejs Vasiļjevs
485. Sergejs Cudzanovskis 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Inga Zicmane
486. Armands Maļeckis 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Ruta Švinka
487. Ksenija Kudrjavceva 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Kristīne Šalma-Ancāne
488. Maksims Razživins 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dagnija Loča
489. Marina Pinčuka 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Mārīte Kirikova
490. Yashoda Savanth Raghunatha Rao 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Gundars Alksnis
491. Maksims Gorelovs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Kaspars Auzarējs-Auzers
492. Mārcis Cibiņš 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Mihails Gorobecs
493. Vadims Milaševičs 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Aleksejs Kataševs
494. Eva Mazura 02600 RTU Liepājas filiāle Irina Voronova
495. Pēteris Valmanis 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Rita Greitāne
496. Kārlis Raimonds Eniņš 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Ēriks Kļaviņš
497. Mārtiņš Zavickis 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Valentīna Urbāne
498. Zanda Undīne Ozola 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Dagnija Blumberga
499. Gatis Nāckalns 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Viktors Haritonovs
500. Reinholds Stūriška 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Jānis Bartušauskis
501. Mārtiņš Miezis 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jānis Grabis
502. Jānis Jumītis 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Inese Mieriņa
503. Andris Jeminejs 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Ērika Bizdēna
504. Laimonis Rozenbergs 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
505. Mārtiņš Bergsons 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Baiba Gaujēna
506. Juris Āmars 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Kristīna Bērziņa
507. Dmitrijs Litvins 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Pāvels Rusakovs
508. Artis Goldbergs 02700 RTU Ventspils filiāle Rahims Geidarovs
509. Elīna Dacjuka 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Inese Kočote
510. Kristīna Dubiņina 13100 Telekomunikāciju institūts Toms Salgals
511. Aigars Leicis 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Olga Krutikova
512. Artjoms Lužnovs 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Artjoms Supoņenkovs
513. Una Vagale 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Agrita Krieviņa-Siliņa
514. Ieva Šūmane 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Inese Ziemele
515. Arjun Manjunath Sagar 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Nadežda Kuņicina
516. Dainis Žagars 13200 Radioelektronikas institūts Māris Zeltiņš
517. Laima Kalniņa 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Katrina Boločko
518. Konstance Saltupe 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
519. Zane Ermansone 01B00 Rīgas Biznesa skola Daiga Ērgle
520. Krišs Jānis Mežiels 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Konstantins Didenko
521. Oļģerts Smalkais 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Normunds Jēkabsons
522. Sandra Griģe 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Jānis Pekša
523. Rustem Kadirov 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Genādijs Šahmenko
524. Mayur Pravinbhai Surani 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vitālijs Beresņevičs
525. Ēriks Podgurskis 25100 Aeronautikas institūts Ilmārs Ozoliņš
526. Elīza Viļuma 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Gunta Zommere
527. Rakhimjon Ergashev 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vitālijs Beresņevičs
528. Reinis Zēbergs 02600 RTU Liepājas filiāle Andris Priževaitis
529. Ashwin Kumar Kannan 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vitālijs Boļšakovs
530. Vadims Tarvids 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Andrejs Potapovs
531. Muruganantham Mohan 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Andrejs Romānovs
532. Ivars Koreņiks 25300 Mašīnbūves tehnoloģiju institūts Artis Kromanis
533. Jevģenijs Špaks 25300 Mašīnbūves tehnoloģiju institūts Natālija Mozga
534. Edgars Budreckis 02600 RTU Liepājas filiāle Dmitrijs Ļitvinovs
535. Vladislavs Goroško 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Hermanis Sorokins
536. Jevgēnijs Raģiņa 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jānis Kampars
537. Amith Indika Karunarathna 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vladislavs Jevstigņejevs
538. Ali Erdem Koyun 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Arnis Lektauers
539. Vadims Serguns 25500 Transporta institūts Māris Gailis
540. Ludmila Pimenova 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Mihails Gorobecs
541. Olga Žuka 13100 Telekomunikāciju institūts Alīna Stafecka
542. Vladimirs Oļesiks 25500 Transporta institūts Pāvels Stankēvičs
543. Kaspars Vinogradovs 25100 Aeronautikas institūts Vladislavs Ņesterovskis
544. Jūlija Lilika 25100 Aeronautikas institūts Viktors Feofanovs
545. Didzis Trijēcis 25100 Aeronautikas institūts Ēriks Ozoliņš
546. Jānis Goldbergs 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Vitālijs Boļšakovs
547. Vladislavs Čikins 25500 Transporta institūts Valentīns Popovs
548. Edgars Grebežs 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Irina Voronova
549. Liliāna Puriņa 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Eva Lapkovska
550. Pattabiraman Rajakumar 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Sigurds Jaundālders
551. Signe Korfa 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Inese Ziemele
552. Mārtiņš Namsons 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Aleksandrs Korjakins
553. Sagar Sureshbhai Savaliya 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vitālijs Beresņevičs
554. Konstantin Mamay 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Pjotrs Trifonovs-Bogdanovs
555. Anna Marija Vrubļevska 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Valdis Pavļukevičs
556. Olafs Slabkovskis 25100 Aeronautikas institūts Aloizs Lešinskis
557. Oskars Purpišs 13200 Radioelektronikas institūts Māris Zeltiņš
558. Vitālijs Langenfelds 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts Jānis Zaķis
559. Armands Blekte 25100 Aeronautikas institūts Deniss Brodņevs
560. Valērija Ladika 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Gaļina Terļecka
561. Jānis Šlapiņš 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Gints Jēkabsons
562. Sandis Icaks 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Ineta Geipele
563. Nauris Neibolts 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Sergejs Gaidukovs
564. Vladislavs Birjukovs 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Reinis Ozoliņš
565. Nadeeshika Harshani Silva Sampathawaduge 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Dagnija Blumberga
566. Jānis Baranovskis 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Sigurds Jaundālders
567. Elīza Tračuma 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dagnija Loča
568. Evelīna Birjukovska 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Inese Poļaka
569. Anete Gobleja 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jānis Grabis
570. Arun Kappil Madam Narayanan 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Gaļina Merkurjeva
571. Arvīds Jēgers 01B00 Rīgas Biznesa skola Andrejs Dzedons
572. Atis Meiers 02064 BALTECH studiju centrs Uldis Cimdiņš
573. Karina Priedēna 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Solvita Bērziša
574. Jānis Ducens 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Rūta Pirta
575. Artis Ozols 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Henrihs Gorskis
576. Jurģis Kociņš 01B00 Rīgas Biznesa skola Aldis Greitāns
577. Aleksandrs Kublinskis 01B00 Rīgas Biznesa skola Andrejs Dzedons
578. Reinis Skorovs 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jūlija Golosova
579. Toms Aizpuris 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Egils Ginters
580. Inese Lavrinoviča 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Vitālijs Beresņevičs
581. Mārtiņš Cinīts 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Pāvels Rusakovs
582. Jurijs Turkovs 25500 Transporta institūts Mihails Gorobecs
583. Vladislavs Barabaškins 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Kaspars Plotka
584. Artūrs Jumiķis 25100 Aeronautikas institūts Ilmārs Ozoliņš
585. Sholpan Tazhdavletova 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Aleksandrs Januševskis
586. Irina Shvetsova 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Aleksandrs Korjakins
587. Andrejs Balackis 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments B.Gaujēna
588. Ilona Tupule 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Jānis Bērziņš
589. Gusts Sproģis 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Ineta Geipele
590. Kavan Nalinbhai Desai 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Tatjana Tambovceva
591. Juris Kučiks 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments K.Kostjukovs
592. Gints Zazerskis 25100 Aeronautikas institūts Māris Hauka
593. Krishnamurthy Hariharan 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Ņikita Kočanovs
594. Daniils Daņilovs 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Dmitrijs Karpovs
595. Liene Ķaukule 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Ludmila Kasperoviča
596. Jevgēnijs Protopopovs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Pāvels Rusakovs
597. Artjoms Apsītis 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Vitālijs Beresņevičs
598. Renāts Konovalovs 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Anna Borisova
599. Vladimirs Žukovs 25500 Transporta institūts Viktors Ivanovs
600. Seif Youssef Omar Ahmed 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vladislavs Jevstigņejevs
601. Seif Youssef Omar Ahmed 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Olga Kononova
602. Konstantin Konstantinov 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vladimirs Gonca
603. Anna Belikh 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Nataļja Lāce
604. Uģis Āboltiņš 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Armands Šenfelds
605. Lāsma Baltace 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Vineta Zemīte
606. Gatis Paeglis 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Artis Kromanis
607. Ajith Nariyelil Saji 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vladislavs Jevstigņejevs
608. Edgars Tjarve 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Dmitrijs Bļizņuks
609. Danila Georgijs Dzehs 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
610. Matīss Niklāvs Juhna 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
611. Ričards Sakovičs 13100 Telekomunikāciju institūts Rolands Parts
612. Romāns Pacjuks 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jana Bikovska
613. Marks Ozolinkevičs 25100 Aeronautikas institūts Māris Hauka
614. Nauris Bankavs 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Vunders Zitāns
615. Madara Vīcupe 25100 Aeronautikas institūts Māris Hauka
616. Kristaps Sokolovskis 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Viesturs Bražis
617. Kristaps Bērziņš 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Artis Kromanis
618. Raimonds Kramēns 13100 Telekomunikāciju institūts Jurģis Poriņš
619. Diāna Krasavceva 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Jānis Bartušauskis
620. Aleksandra Pucika 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Jānis Bērziņš
621. Sergejs Koļesņičenko 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Guna Bazone
622. Elvijs Koniševs 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Jānis Bērziņš
623. Edgars Rumjancevs 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Jānis Ieviņš
624. Edgars Rumjancevs 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Jānis Ieviņš
625. Andris Ambrazēvičs 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Valentīna Urbāne
626. Jānis Brics 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Jānis Bērziņš
627. Madara Vaivade 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Jānis Bērziņš
628. Rolands Popovs 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jānis Grabis
629. Romāns Soldatenko 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Valentīna Urbāne
630. Sintija Briede 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Maija Šenfelde
631. Andrejs Rogovs 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Ineta Tērauda
632. Mārtiņš Vasiļjevs 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Ineta Tērauda
633. Kristīne Anufrijeva 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Ineta Tērauda
634. Gunārs Cvetkovs 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Jānis Ieviņš
635. Marinika Manžosa 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Iveta Ozoliņa-Ozola
636. Anda Anmane 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Līga Kamola
637. Austris Ārbergs 01B00 Rīgas Biznesa skola Daiga Ērgle
638. Annija Emersone 01B00 Rīgas Biznesa skola Daiga Ērgle
639. Joseph Jose 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Henrihs Gorskis
640. Aleksandrs Toršins 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Sergejs Paršutins
641. Igors Višņakovs 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Arnis Kiršners
642. Jānis Andrejs Ķikāns 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Artjoms Supoņenkovs
643. Eliass Šumahers 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Sergejs Paršutins
644. Toms Kristaps Sniedziņš 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Sergejs Paršutins
645. Vladislavs Žaļins 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Natālija Prokofjeva
646. Dmitrijs Kravčonoks 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Larisa Zaiceva
647. Rainers Rečs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Aleksejs Jurenoks
648. Katrīna Kronberga 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Mārīte Kirikova
649. Vita Puškele 25100 Aeronautikas institūts Sergejs Bratarčuks
650. Lāsma Rutmane 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jānis Grabis
651. Valters Svilāns 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Egons Lavendelis
652. Laima Daberte 26000 Arhitektūras fakultāte Sandra Treija
653. Mārtiņš Upītis 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Ineta Geipele
654. Elza Elīza Vītola 26000 Arhitektūras fakultāte Agate Eniņa
655. Ziedonis Vilde 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Iveta Puķīte
656. Linda Lapoška 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Jānis Viesturs
657. Ieva Pastare 26000 Arhitektūras fakultāte Ieva Miķelsone
658. Vilnis Blaubergs 02700 RTU Ventspils filiāle Jevgeņijs Kozadajevs
659. Antons Koļenčenko 25100 Aeronautikas institūts Vladimirs Šestakovs
660. Alvis Žuravskis 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Henrihs Gorskis
661. Jolanta Graudone 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Pēteris Apse-Apsītis
662. Maksims Ivanovs 25500 Transporta institūts Mihails Gorobecs
663. Kristīne Lakševica 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Anna Borisova
664. Renārs Ronis 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Dmitrijs Rusovs
665. Sandeep Damarla 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Andris Skrastiņš
666. Vishnu Shankar Venkataperumal 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Andris Skrastiņš
667. Artjoms Ragozins 25500 Transporta institūts Aleksandrs Rumjancevs
668. Sanda Andersone 25100 Aeronautikas institūts Aloizs Lešinskis
669. Monta Megre 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Kristīne Gorbunova
670. Amina Latroche 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Mārīte Kirikova
671. Gustavs Mārtiņš Liepiņš 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
672. Matīss Vaivods 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Jurijs Dehtjars
673. Praveen Francis 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Dmitrijs Rusovs
674. Krista Akmene 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Irina Voronova
675. Midhun Karatte Bharathan 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Egils Ginters
676. Zane Kārklevalka 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Ieva Andersone
677. Artis Mihailovs 13100 Telekomunikāciju institūts Toms Salgals
678. Jānis Simsons 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments I.Steiks
679. Edgars Vilks 25500 Transporta institūts Gundars Zalcmanis
680. Edgars Barovskis 25500 Transporta institūts Pāvels Gavrilovs
681. Laimis Tolvaisa 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments J.Kreicbergs
682. Ņikita Turavins 25500 Transporta institūts Guntis Strautmanis
683. Roberts Ščetiņins 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Pāvels Rusakovs
684. Balaji Natarajan 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Ņikita Kočanovs
685. Aiga Gvozdeva 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Gints Jēkabsons
686. Edvīns Skrebelis 25500 Transporta institūts Ēriks Vonda
687. Maksims Deņisovs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Jānis Grundspeņķis
688. Vunders Zitāns 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Vladimirs Jemeļjanovs
689. Ramona Svirska 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Jānis Bērziņš
690. Oghenero Utomudo Omogha 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Mārīte Kirikova
691. Oghenero Utomudo Omogha 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Mārīte Kirikova
692. Justs Placāns 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Raimundas Matulevičius
693. Kaspars Šaumanis 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Guntars Laukazīle
694. Aleksandrs Šelgunovs 25500 Transporta institūts Iļja Korago
695. Dmitrijs Koļesnikovs 25500 Transporta institūts Mareks Mezītis
696. Thomas Shajan 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vladislavs Jevstigņejevs
697. Eglons Raudziņš 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Viesturs Bražis
698. Andris Bankovs 25500 Transporta institūts Nataļja Ivaškovska
699. Vladislavs Korņilovs 25500 Transporta institūts Jeļena Stepanova
700. Voldemārs Baroniņš 25500 Transporta institūts Aleksandrs Rumjancevs
701. Dmitrijs Nataļjins 25500 Transporta institūts Aleksandrs Rumjancevs
702. Umid Nizamov 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Dmitrijs Rusovs
703. Ingmārs Daniels Meļķis 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Jurijs Čižovs
704. Ervīns Jansons 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Agris Ņikitenko
705. Stefan Dayneko 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Agris Ņikitenko
706. Aļona Poteškina 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Inese Poļaka
707. Naveen Andrew 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Ali Arshad
708. Antons Šidlovskis 25100 Aeronautikas institūts Ilmārs Ozoliņš
709. Daniels Levickis 25500 Transporta institūts Māris Gailis
710. Beāte Karmena Bāliņa 26000 Arhitektūras fakultāte Marts Švēde
711. Asnāte Kļava 26000 Arhitektūras fakultāte Edgars Bondars
712. Sergejs Fedotovs 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Iveta Puķīte
713. Mihir Ajaykumar Parikh 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Tatjana Tambovceva
714. Daņiils Derevščukovs 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Laimdota Šnīdere
715. Valdis Lesiņš 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Ineta Geipele
716. Anna Ieva Bukolde 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Armands Auziņš
717. Igors Daņilovs 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Viktors Ajevskis
718. Daiga Pauzere 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Andrejs Matvejevs
719. Elza Marta Pildere 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Uldis Kamols
720. Jānis Striks 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Rita Greitāne
721. Artjoms Formuļevičs 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Oksana Pavļenko
722. Mursals Kerimovs 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Romāns Andrijauskas
723. Divyaben Kantilal Patel 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Anastasija Žiravecka
724. Anete Kirilova 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Sandra Jansone
725. Normunds Taurītis 25100 Aeronautikas institūts Viktors Feofanovs
726. Antons Harlamovs 25100 Aeronautikas institūts Sergejs Bratarčuks
727. Mairita Zālīte 25100 Aeronautikas institūts Margarita Urbaha
728. Marta Ozerska 25100 Aeronautikas institūts Aloizs Lešinskis
729. Lauris Bullis 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Jānis Pošeiko
730. Rimants Jeļinsks 02700 RTU Ventspils filiāle Rahims Geidarovs
731. Santis Vanags 02700 RTU Ventspils filiāle Rahims Geidarovs
732. Intars Grinbergs 02700 RTU Ventspils filiāle Anna Mutule
733. Jevgeņijs Grahoļskis 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Oļegs Linkevičs
734. Kristaps Rossinskis 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Viesturs Bražis
735. Vladimirs Manukjans 25100 Aeronautikas institūts Viktors Feofanovs
736. Oļegs Gedzjuns 25500 Transporta institūts Māris Gailis
737. Monta Taube 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Natālija Prokofjeva
738. Mareks Vjaksa 11200 Enerģētikas institūts Nikolajs Breners
739. Aleksandrs Borisovs 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Laila Zemīte
740. Mikus Puriņš 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Māris Turks
741. Aigars Šmuksts 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Pēteris Apse-Apsītis
742. Andris Zemke 02700 RTU Ventspils filiāle Andrejs Podgornovs
743. Armands Krūmiņš 25500 Transporta institūts Jānis Rudzītis
744. Nikhil Chenginimattam Thomas 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Deniss Stepins
745. Jānis Orols 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Viesturs Bražis
746. Dāniels Stuģis 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Svetlana Jurenoka
747. Anastasija Šaitore 02700 RTU Ventspils filiāle Josifs Survilo
748. Pāvels Survilo 25500 Transporta institūts Mihails Gorobecs
749. Raimonds Leitāns 25500 Transporta institūts Ēriks Vonda
750. Roberts Teivāns-Treinovskis 25500 Transporta institūts Iļja Korago
751. Monta Pļiskova 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Māra Pudāne
752. Reinis Znotiņš 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Māra Pudāne
753. Arnis Gustins 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Sintija Petroviča
754. Glorija Baliniškīte 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Egons Lavendelis
755. Kristīne Rubene 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Inese Vilcāne
756. Līga Jupatova 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Inese Vilcāne
757. Valts Ulmanis 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Uldis Kamols
758. Rihards Bigis 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Aldis Greķis
759. Satyanarayana Patibandla 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Oļģerts Belmanis
760. Reinis Sadovskis 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
761. Varun Sundaresan 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
762. Toms Raikstiņš 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
763. Roberts Šķiliņš 13100 Telekomunikāciju institūts Sandis Spolītis
764. Henrijs Avotiņš 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Nataļja Lāce
765. Vladislavs Kiveļevs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Aleksejs Jurenoks
766. Ksenija Fortūna 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dagnija Loča
767. Marija Gadžimuradova 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Daina Kalniņa
768. Matīss Zuteris 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Agnese Stunda-Zujeva
769. Aleksandrs Čmiļs 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Hermanis Sorokins
770. Navya Pati 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Deniss Stepins
771. Edgars Kukulis 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Ingars Steiks
772. Sergejs Lepeškins 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments V.Haritonovs
773. Roberts Freibergs 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Vineta Zemīte
774. Roberts Freibergs 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Aldis Balodis
775. Nauris Rihards Penigs 25100 Aeronautikas institūts Sergejs Kuzņecovs
776. Bekzod Bababekov 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vladimirs Šestakovs
777. Germans Gusarevs 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Sabīne Upnere
778. Monta Vikštrema 26000 Arhitektūras fakultāte Uģis Bratuškins
779. Anna Dārija Roze 26000 Arhitektūras fakultāte Ieva Miķelsone
780. Jurijs Eisaks 26000 Arhitektūras fakultāte Edgars Bondars
781. Ilona Šmatko 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Baiba Lukaševiča
782. Eleonora Vežane 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Larisa Iļinska
783. Maksims Plohuta 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Olita Medne
784. Rihards Meisters 25100 Aeronautikas institūts Margarita Urbaha
785. Andis Šeršņovs 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Māris Kalvāns
786. Mahesh Chandupatla 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Dmitrijs Rusovs
787. Sergejs Batenko 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Viktors Ajevskis
788. Kristina Garkušina 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Valdis Kampars
789. Jānis Vilks 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Solvita Bērziša
790. Kristīne Krasnopjorova 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Henrihs Gorskis
791. Jānis Brēde 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Oļegs Linkevičs
792. Mārtiņš Goldbergs 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts Jānis Zaķis
793. Chul Hwan Cho 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Pēteris Šķēls
794. Kristaps Zvirgzds 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Jānis Kalniņš
795. Igors Nerušs 25500 Transporta institūts Mihails Gorobecs
796. Vladimirs Kuzmins 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Inese Poļaka
797. Ilvija Ulmane 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Viktors Ajevskis
798. Muhammed Shifil Tirundikkal 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vladislavs Jevstigņejevs
799. Felix Babu 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vladislavs Jevstigņejevs
800. Artjoms Ņefjodovs 25100 Aeronautikas institūts Māris Hauka
801. Līga Dolotova 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Lauma Jokste
802. Avinash Narisetty 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Sigurds Jaundālders
803. Lauris Klēfelds 02700 RTU Ventspils filiāle Oļegs Sļiskis
804. Aleksandra Pavlova 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Ilze Gūtmane
805. Ramona Horsta 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Normunds Balabka
806. Māris Ozoliņš 25500 Transporta institūts Jānis Rudzītis
807. Santa Krukovska 25500 Transporta institūts Oksana Iščuka
808. Aigars Ūdris 25500 Transporta institūts Viktors Ivanovs
809. Valērija Agurjanova 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Nadežda Semjonova
810. Sai Srinivas Chowdary Komatineni 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Dmitrijs Rusovs
811. Ivan Bolshakov 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vladimirs Šatrevičs
812. Rihards Šimkus 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Ņikita Kočanovs
813. Tatjana Glazova 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Mihails Gorobecs
814. Anna Zabello 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Atis Zariņš
815. Jana Repše 26000 Arhitektūras fakultāte Alisa Koroļova
816. Andris Naudiņš 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Jānis Markus
817. Paula Žaunere 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Inese Ziemele
818. Viktorija Iļjiniha 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Maija Šenfelde
819. Elgars Līpenīts 02064 BALTECH studiju centrs Mārīte Kirikova
820. Mayank Jain 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Aleksandrs Januševskis
821. Elija Paeglīte 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
822. Jevgēnijs Šašins 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Sintija Petroviča
823. Madara Kristiāna Glinka 26000 Arhitektūras fakultāte Alisa Koroļova
824. Paula Kalniete 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Vitālijs Boļšakovs
825. Jūlianna Kostina 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jelena Pečerska
826. Roberts Lapsiņš 25100 Aeronautikas institūts Igors Smirnovs
827. Ieva Stradiņa 26000 Arhitektūras fakultāte Anita Antenišķe
828. Arvis Bērziņš-Bērzītis 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Kaspars Plotka
829. Andris Tjuļins 25300 Mašīnbūves tehnoloģiju institūts Irīna Boiko
830. Akhror Norkulov 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Sabīne Upnere
831. Rūdolfs Cīrulis 26000 Arhitektūras fakultāte Dace Kalvāne
832. Natalya Sineva 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Jelena Pečerska
833. Viktoryia Bulyha 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Jelena Pečerska
834. Paula Čvikova 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Tatjana Tambovceva
835. Aleksandra Maria Gasiorowska 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Renāte Strazdiņa
836. Pāvels Grjozs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Jānis Eiduks
837. Canberk Urkup 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Gundars Alksnis
838. Anastasija Vasiļjeva 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Lauma Jokste
839. Chandu Dilhara Rupasinghe Madurapperuma Arachchige 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Inga Eriņa
840. Vladimirs Krasnogorskis 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Artis Kromanis
841. Marta Megne 11500 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts Francesco Romagnoli
842. Sandra Nonberga 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Svetlana Jurenoka
843. Anastasija Pestova 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Egons Lavendelis
844. Anastasiya Yan 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Alla Anohina-Naumeca
845. Kristers Fišers 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jānis Pekša
846. Annija Luīze Pole 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
847. Jānis Raščevskis 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Inese Upīte
848. Elīna Leiba-Lipsne 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Andra Ulme
849. Tatjana Kuzņecova 13100 Telekomunikāciju institūts Oļģerts Belmanis
850. Agnese Poiša 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Kristīne Gorbunova
851. Lauma Zaiga Treimane 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Jānis Vanags
852. Shaykhzod-Alibek Rakhmonov 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Nadežda Koleda
853. Manivannan Srinivasan 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Sigurds Jaundālders
854. Aija Maure 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Vitālijs Lūsis
855. Abdul-Khaliq Mohammed 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Aleksejs Jurenoks
856. Abdul-Khaliq Mohammed 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Aleksejs Jurenoks
857. Sherimol Jose 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Jūlija Bistrova
858. Ruslans Sudņiks 13100 Telekomunikāciju institūts Andris Skrastiņš
859. Zaiga Vaišļa 13100 Telekomunikāciju institūts Andris Skrastiņš
860. Oskars Platacis 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jānis Grabis
861. Ņikita Filipčenko 13100 Telekomunikāciju institūts Jānis Braunfelds
862. Juliāna Vangovska 13100 Telekomunikāciju institūts Jānis Braunfelds
863. Alise Zandersone-Narvaiša 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jānis Grabis
864. Rihards Ošiņš 01B00 Rīgas Biznesa skola Raimonds Lieksnis
865. Jekaterina Gruzdova 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Nadežda Semjonova
866. Rihards Kohs 25500 Transporta institūts Māris Gailis
867. Anatolijs Lukaševičs 25500 Transporta institūts Viktors Ivanovs
868. Aleksandrs Ševcovs 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts Anastasija Žiravecka
869. Elīza Sekace 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Jānis Viesturs
870. Edgars Grigorjevs 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Ieva Andersone
871. Michel Daniel Wettstein 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Ervīns Butkevičs
872. Armands Rieba 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Mārtiņš Vilnītis
873. Kārlis Ozols 01B00 Rīgas Biznesa skola Aldis Greitāns
874. Signe Melkina 26000 Arhitektūras fakultāte Dace Kalvāne
875. Justīne Iesaliņa 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Marina Platonova
876. Alvis Vilcāns 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Jana Eriņa
877. Dairis Jakubovskis 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Jana Eriņa
878. Komronbek Azimkhodjaev 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Jana Eriņa
879. Roshan Thapa 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vladimirs Šatrevičs
880. Reinis Petkus 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Inesa Bušovska
881. Valērija Anševica 25500 Transporta institūts Jeļena Stepanova
882. Ruslans Šilenkovs 25100 Aeronautikas institūts Viktors Feofanovs
883. Ineta Irbe 25100 Aeronautikas institūts Kristīne Carjova
884. Kosmas Andreadis 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
885. Mairis Mušperts 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Aldis Lojāns
886. Aleksandrs Gupalo 02700 RTU Ventspils filiāle Anna Mutule
887. Gopala Krishnan Perumal 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Oļģerts Belmanis
888. Klāvs Galenieks 26000 Arhitektūras fakultāte Sandra Treija
889. Rūdolfs Jānis Štāls 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Jānis Ločs
890. Alise Vabiščeviča 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Jānis Kaņeps
891. Staņislavs Ļisovenko 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Mārtiņš Baltmanis
892. Andrejs Rečs 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Andrejs Romānovs
893. Adrians Kuzmins 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Edgars Kovals
894. Poļina Ņižņika 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Inese Poļaka
895. Anna Kokoreviča 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Gunta Zommere
896. Justīne Janaite 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Kaspars Plotka
897. Priya Karthikeyan 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Jurijs Dehtjars
898. Mārcis Āboliņš 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Sergejs Paršutins
899. Jahn Haldorsen 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
900. Anastasija Novotočinova 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Ludmila Kasperoviča
901. Ilze Migliniece 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Andrejs Matvejevs
902. Berta Beketova 26000 Arhitektūras fakultāte Uģis Bratuškins
903. Ēriks Vaikulis 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Katrina Boločko
904. Madars Ozoliņš 02700 RTU Ventspils filiāle Josifs Survilo
905. Andrejs Graudiņš 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Dzintars Cvilikovskis
906. Anete Veidele 02600 RTU Liepājas filiāle Vladimirs Šatrevičs
907. Kirils Koroļovs 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Kristīne Gorbunova
908. Dmitrijs Mihailovs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Pāvels Rusakovs
909. Dmitrijs Čornobiļs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Pāvels Rusakovs
910. Gatis Tikiņš 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Jānis Ieviņš
911. Maksims Korabovskis 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Raja Kočanova
912. Lauma Meimere 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Raja Kočanova
913. Pēteris Ceplis 25500 Transporta institūts Gundars Zalcmanis
914. Maksims Šeļakovs 01B00 Rīgas Biznesa skola Andrejs Dzedons
915. Sunnatilla Abdullaev 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Olga Kononova
916. Roberta Fišere 26000 Arhitektūras fakultāte Marts Švēde
917. Krishnaben Harshadkumar Patel 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Ingars Steiks
918. Sintija Kiršnere 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Jānis Grundspeņķis
919. Shokhrukhbek Muratov 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Oļegs Jakovļevs
920. Sabīne Garkāja 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Inga Dāboliņa
921. Elīna Bistrova 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Marina Platonova
922. Kristīne Zariņa 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Agrita Krieviņa-Siliņa
923. Kristaps Ciguzis 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Aleksejs Jurenoks
924. Sergey Charikov 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vladimirs Šestakovs
925. Luīze Eglīte 26000 Arhitektūras fakultāte Sandra Treija
926. Laura Sārta 01B00 Rīgas Biznesa skola Raivis Lucijanovs
927. Rasuljon Sayfullaev 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Inga Eriņa
928. Dhruv Shaileshkumar Gurjar 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Sigurds Jaundālders
929. Arturs Dankovs 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Jānis Lungevičs
930. Vladislavs Budovskis 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Mārtiņš Vilnītis
931. Artis Mičulis 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Ēriks Vonda
932. Sergejs Morozs 25500 Transporta institūts Mareks Mezītis
933. Marina Gromova 25500 Transporta institūts Fjodors Mihailovs
934. Kristīne Bruzgule 25100 Aeronautikas institūts Aloizs Lešinskis
935. Dainis Turkins 25100 Aeronautikas institūts Mārtiņš Kleinhofs
936. Viktorija Frolova 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Jānis Vanags
937. Pratheepan Karthikeyan 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Aleksejs Jurenoks
938. Tigran Tumanyan 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Kaspars Plotka
939. Anda Dručka 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Tatjana Tambovceva
940. Dāniels Klinge 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Natālija Prokofjeva
941. Daniils Bobrovs 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Ivo Vaicis
942. Sergejs Čehs 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Elena Ketnere
943. Irina Puriņa 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Larisa Iļinska
944. Aldis Reinfelds 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Kristīne Fedotova
945. Elza Muraševa 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Mārtiņš Upītis
946. Lauma Rateniece 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Edgars Kirilovs
947. Raitis Bērziņš 13200 Radioelektronikas institūts Guntars Balodis
948. Srinivasa Manoj Mungamuri 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Jurijs Grizāns
949. Sandeep Reddy Thumu 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Jānis Mazais
950. Ilze Kaugija 02064 BALTECH studiju centrs Jānis Mazais
951. Arkādijs Zvaigzne 01B00 Rīgas Biznesa skola Andrejs Koliškins
952. Kristiāns Melnis 02064 BALTECH studiju centrs Jānis Grabis
953. Alise Miezāne 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Jana Eriņa
954. Artemijs Ščeglovs 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Kristīne Šalma-Ancāne
955. Rolando Huapaija-Delgado 01B00 Rīgas Biznesa skola I.Jākobsone
956. Abdoul Razaq Dahood 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Ģirts Zariņš
957. Mārcis Urbāns 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Natālija Prokofjeva
958. Aleksandrs Štefaņuks 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Vladimirs Jemeļjanovs
959. Reinis Moisejs 25500 Transporta institūts Jānis Rudzītis
960. Armands Meirāns 01B00 Rīgas Biznesa skola J.Ulmanis
961. Daniels Cjaputa 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Tatjana Survilo
962. Lāsma Luža 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Maija Šenfelde
963. Artūrs Baumanis 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Māris Ziemelis
964. Edgars Eisons 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Kārlis Briņķis Dr.sc.ing.
965. Dainis Siliņš 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Ieva Markoviča
966. Dāvids Isakovs 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
967. Rolands Dzenis 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
968. Aleksandrs Drobovs 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Jānis Kaminskis
969. Jānis Pēkmanis 25100 Aeronautikas institūts Viktors Feofanovs
970. Gatis Upenieks 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Nikolajs Breners
971. Jekaterina Kabinkova 25100 Aeronautikas institūts Viktors Feofanovs
972. Lauris Lauža 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
973. Miķelis Hartmanis 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Natālija Prokofjeva
974. Aivis Panovs 13100 Telekomunikāciju institūts Jurģis Poriņš
975. Rūta Karlīne Kiršfelde 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Dana Beļakova
976. Roberts Sūna 25300 Mašīnbūves tehnoloģiju institūts Natālija Mozga
977. Ernests Rudzītis 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Ivo Vaicis
978. Austris Zeltiņš 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts Igors Uteševs
979. Darja Dudkina 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Oksana Ivanova
980. Baiba Romanovska 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Larisa Iļinska
981. Aleksandrs Konoševičs 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Ludmila Aleksejeva
982. Jevģenijs Novickis 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Ludmila Aleksejeva
983. Yury Voronin 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Sergejs Kuzņecovs
984. Maksims Stepanovs 25100 Aeronautikas institūts Valerijs Muhins
985. Kaspars Launags 25100 Aeronautikas institūts Vitālijs Pavelko
986. Rhythm Bawa 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vladislavs Jevstigņejevs
987. Andrey Kan 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vladimirs Šestakovs
988. Rihards Juris Bērziņš 25100 Aeronautikas institūts Mārtiņš Kleinhofs
989. Maksims Dragans 25100 Aeronautikas institūts Mārtiņš Kleinhofs
990. Aļina Aksjonova 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Ilze Gūtmane
991. Pēteris Ozoliņš 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Gusts Linkevičs
992. Renārs Ņikitins 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Ivars Raņķis
993. Kristaps Šins 25100 Aeronautikas institūts Mārtiņš Kleinhofs
994. Saravanan Singaram 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Andrejs Romānovs
995. Nora Patrīcija Fausta 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Inga Dāboliņa
996. Armands Dzenis 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Mārtiņš Vilnītis
997. Marta Arta Ostrovska 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Solvita Bērziša
998. Mārtiņš Vizulis 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Normunds Kante
999. Ēriks Vorobjovs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Aleksejs Jurenoks
1000. Delvin Karippai Paul 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Gaļina Merkurjeva
1001. Ramona Dūrena 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Inna Juhņeviča
1002. Artūrs Jašins 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Aldis Balodis
1003. Vitalijs Oļeščuks 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Guntars Balodis
1004. Krista Volodina 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Agrita Krieviņa-Siliņa
1005. Ulvis Roberts Bebris 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Ivo Vaicis
1006. Ernests Jēkabs Beigarts 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Sigurds Jaundālders
1007. Ksenija Tkačova 25500 Transporta institūts Mihails Gorobecs
1008. Ruslan Abdurrahimov 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Irina Voronova
1009. Stanislav Firsov 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Andrejs Romānovs
1010. Alimzhan Assiltayev 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Mareks Mezītis
1011. Germans Smirnovs 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Vitālijs Boļšakovs
1012. Uldis Požarskis 25100 Aeronautikas institūts Aleksandrs Urbahs
1013. Toms Blūms 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Antons Patļins
1014. Arturs Laizāns 25500 Transporta institūts Pāvels Gavrilovs
1015. Anta Štāle 13100 Telekomunikāciju institūts Ingrīda Lavrinoviča
1016. Siva Reddy Varikuti 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vjačeslavs Bobrovs
1017. Shiva Narayana Uppu 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vjačeslavs Bobrovs
1018. Sagar Prakashbhai Tailor 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Guntis Ancāns
1019. Justīne Jakuševa 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Dana Beļakova
1020. Ksenija Gluško 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Natālija Prokofjeva
1021. Pāvels Novosads 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Mihails Gorobecs
1022. Kārlis Bulmers 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Artūrs Blese
1023. Pramod Banjara 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Artūrs Bartusevičs
1024. Zane Feodorova 13100 Telekomunikāciju institūts Toms Salgals
1025. Nanija Kūma 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Vladislavs Minkevičs
1026. Niks Ertmanis 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Ilze Andersone
1027. Roberts Birkants 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Anastasija Špakova
1028. Kārlis Rudāks 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Jolanta Goldšteine
1029. Azizakhon Alimova 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Larisa Iļinska
1030. Santa Krasauska 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Rita Greitāne
1031. Sendija Rakova 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Ieva Andersone
1032. Ritvars Mežiels 02064 BALTECH studiju centrs Deniss Ščeulovs
1033. Nodirjon Karimov 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vladimirs Šatrevičs
1034. Eltaj Babazade 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Inga Eriņa
1035. Kamil Adam Zaborowski 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vitālijs Boļšakovs
1036. Lauris Leimanis 13100 Telekomunikāciju institūts Nikolajs Bogdanovs
1037. Rose Marie Charuvil Elizabeth 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Agnese Stunda-Zujeva
1038. Toms Olands 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Nataļja Budkina
1039. Kashif Ali Tariq 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vitālijs Beresņevičs
1040. Lauris Jākobsons 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jānis Grabis
1041. Emīls Brics 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Agris Ņikitenko
1042. Kintija Čukure 02600 RTU Liepājas filiāle Irina Voronova
1043. Katrīna Bērziņa 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Uģis Briedis
1044. Eva Raudziņa 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Jurijs Čižovs
1045. Evita Cucure 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. s. ing. Baiba Blumberga
1046. Fazliddin Ismailov 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Oksana Ivanova
1047. Reinis Rozenbergs 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jānis Grabis
1048. Aleksandrs Avdejevs 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jānis Grabis
1049. Abhishek Anjanappa 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Inna Buņina
1050. Raimonds Survila 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Egils Liepiņš
1051. Raimonds Kraulis 02700 RTU Ventspils filiāle Laila Zemīte
1052. Kristaps Freijs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Matīss Stunda
1053. Arnis Vinters 02700 RTU Ventspils filiāle Renāta Varfolomejeva
1054. Manditha Kuruppu Appuhamilage 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Inga Eriņa
1055. Efeja Glinska 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Jana Eriņa
1056. Ļubava Popova 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Maija Šenfelde
1057. Laura Balode 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Nataļja Lāce
1058. Roberts Krastiņš 25100 Aeronautikas institūts Emma Šidlovska
1059. Demija Tijāre 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Jana Eriņa
1060. Krists Pētersons 25300 Mašīnbūves tehnoloģiju institūts Oskars Liniņš
1061. Ērika Jasvina 13100 Telekomunikāciju institūts Sandis Spolītis
1062. Ksenija Osadcuka 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jānis Pekša
1063. Gustavs Slūtiņš 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Anastasija Špakova
1064. Signe Dambiņa 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Gunta Zommere
1065. Romāns Ostrovskis 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Valdis Dzērve
1066. Igors Kristiāns Medvedevs 02600 RTU Liepājas filiāle Dmitrijs Ļitvinovs
1067. Emīls Bolmanis 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Oskars Grīgs
1068. Aleksandrs Razuvajevs 02600 RTU Liepājas filiāle Andris Priževaitis
1069. Arvīds Vāvere 13100 Telekomunikāciju institūts Jānis Braunfelds
1070. Dmitrijs Prigunovs 13100 Telekomunikāciju institūts Jānis Braunfelds
1071. Rajapaksha Pathirannahelage Chanuka Rajapaksha 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Klinta Vilcāne
1072. Mārtiņš Lukjaņenoks 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Andris Molotanovs
1073. Elvijs Lankovskis-Ķeķis 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Jeļena Malahova
1074. Ziming Wang 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Aleksejs Jurenoks
1075. Nikita Ponomarjovs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Oksana Ņikiforova
1076. Antra Kalniņa 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Mārīte Kirikova
1077. Agija Stanke 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Valdis Kampars
1078. Illa Klabe 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Guntars Bāliņš
1079. Laura Ogorceva 02600 RTU Liepājas filiāle Inga Eriņa
1080. Gundega Līva Lonska 13100 Telekomunikāciju institūts Alīna Stafecka
1081. Artūrs Ķempelis 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Pāvels Rusakovs
1082. Einārs Leckis 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Jānis Eiduks
1083. Raghwendra Kumar 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Gundars Alksnis
1084. Raghwendra Kumar 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Gundars Alksnis
1085. Liene Kirķe 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Normunds Balabka
1086. Renārs Žeļezkins 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Iveta Uka
1087. Gvido Kleins 25300 Mašīnbūves tehnoloģiju institūts Jānis Kaņeps
1088. Manish Rajeshbhai Sevak 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Ingars Steiks
1089. Roberta Aina Kaspare 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Silvija Kukle
1090. Beāte Zavadska 26000 Arhitektūras fakultāte Sandra Treija
1091. Jolanta Graudone 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Pēteris Apse-Apsītis
1092. Arturs Kušins 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Marina Uhanova
1093. Krišjānis Pinka 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jānis Kampars
1094. Vusal Orujlu 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Oksana Ņikiforova
1095. Anete Brenčuka 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Agris Ņikitenko
1096. Justīns Petinens 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Māris Buiķis
1097. Herta Vītuma 26000 Arhitektūras fakultāte Egons Bērziņš
1098. Alise Rūja 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Agrita Krieviņa-Siliņa
1099. Anastasija Ribaka 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Agnese Nagle
1100. Artūrs Grullis-Drullis 02600 RTU Liepājas filiāle Andris Priževaitis
1101. Kristaps Zembergs 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mārtiņš Bonders
1102. Armands Kazia 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Jānis Veliks
1103. Aivars Skridulis 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Kārlis Laiviņš
1104. Katrīna Buravcova 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Jolanta Goldšteine
1105. Rolands Neimanis 25500 Transporta institūts Juris Kreicbergs
1106. Amanda Pipare 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
1107. Rūdolfs Ērkšķis 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Edgars Kovals
1108. Rama Rao Thakkala Pally 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Oļģerts Belmanis
1109. Igors Suharevskis 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Aldis Balodis
1110. Gints Bērziņš 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jānis Grabis
1111. Umesh Haribhai Vavaliya 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Jānis Vība
1112. Elmārs Timoškāns 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jurijs Čižovs
1113. Armands Kozlovskis 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Vitālijs Boļšakovs
1114. Anandh Shankar 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vjačeslavs Lapkovskis
1115. Zarina Begulova 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Nataļja Lāce
1116. Dāgs Putniņš 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Jegors Fjodorovs
1117. Ahmad Hassan 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Artūrs Āboltiņš
1118. Laura Skladova 13100 Telekomunikāciju institūts Sandis Spolītis
1119. Viktorija Rupato 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Ludmila Kasperoviča
1120. Ivonna Mūrniece 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Iveta Pokromoviča
1121. Amanda Zelča 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Aleksandra Mihņenoka
1122. Daniils Gončarovs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Natālija Prokofjeva
1123. Leonīds Perminovs 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Solvita Bērziša
1124. Muzeeb Ur Rehman - 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Ilze Andersone
1125. Deniss Bezuščonoks 13100 Telekomunikāciju institūts Jānis Braunfelds
1126. Ieva Kalniņa 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Jānis Viesturs
1127. Ligita Avsjukova 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Jānis Bērziņš
1128. Kaspars Pots 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts Oskars Krievs
1129. Ludmila Jakovļeva 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Ivars Bekmanis
1130. Pāvels Dorohovs 13100 Telekomunikāciju institūts Jurģis Poriņš
1131. Pavithra Gunasekaran 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Aleksejs Kataševs
1132. Vitālijs Visockis 25500 Transporta institūts Nataļja Ivaškovska
1133. Aleksandrs Idermans 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Viktors Gutakovskis
1134. Anastasija Trizna 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Andris Ozols
1135. Beatrise Stūre 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Sergejs Gaidukovs
1136. Agne Simanoviča 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
1137. Solveiga Krima-Dāve 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Ilze Judrupa
1138. Ģirts Orols 25100 Aeronautikas institūts Konstantins Savkovs
1139. Uģis Aramins 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Rita Greitāne
1140. Alberts Žagars 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Ainārs Auziņš
1141. Kirils Petrovecs 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Egils Cēders
1142. Karolina Juganova 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Larisa Iļinska
1143. Vita Logina 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Oksana Ivanova
1144. Linda Klindžāne 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Jolanta Goldšteine
1145. Oskars Ugulis 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Artis Kromanis
1146. Svetlana Muravjova 25500 Transporta institūts Jūlija Freimane
1147. Naleen Kumar Karuppasamy 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vitālijs Boļšakovs
1148. Agnese Višņevska 13100 Telekomunikāciju institūts Andis Supe
1149. Kaspars Zaķis 13100 Telekomunikāciju institūts Andis Supe
1150. Sintija Logina 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Varis Karitāns
1151. Arnis Leitens 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Aldis Balodis
1152. Jānis Viesis 13100 Telekomunikāciju institūts Jānis Braunfelds
1153. Jeevan Kishore Jujjuvarapu 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Andis Supe
1154. Dmitrijs Andrejevs 13100 Telekomunikāciju institūts Andis Supe
1155. Aleksejs Mirnijs 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Māris Zeltiņš
1156. Elvis Haritonovs 13100 Telekomunikāciju institūts Jānis Braunfelds
1157. Artūrs Ņikuļins 13100 Telekomunikāciju institūts Jānis Braunfelds
1158. Evita Pluce 13100 Telekomunikāciju institūts Jānis Braunfelds
1159. Artūrs Petrovičs 13100 Telekomunikāciju institūts Jānis Braunfelds
1160. Bobur Azizov 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Klinta Vilcāne
1161. Rolands Cāzers 13100 Telekomunikāciju institūts Klinta Vilcāne
1162. Anastasija Vologžaņina 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Skaidrīte Reihmane
1163. Madara Brice-Daukševiča 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Georgijs Kiseļovs
1164. Didzis Lapsa 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts Kaspars Ozols
1165. Uvis Spole 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
1166. Linda Roze 02600 RTU Liepājas filiāle Rita Greitāne
1167. Artūrs Jaunošāns 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Ludmila Kasperoviča
1168. Agnese Pidrika 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Jana Eriņa
1169. Klāvs Rudzons 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Ernests Jansons
1170. Vaira Monta Meldere 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Inga Zotova
1171. Arturs Artemjevs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Mārīte Kirikova
1172. Jūlija Spuriņa 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Tatjana Smirnova
1173. Evija Cibuļska 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Katrina Boločko
1174. Armands Kļaviņš 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Māris Ziema
1175. Raitis Šaripo 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Egils Ginters
1176. Heinrihs Kristians Skrodelis 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Antons Patļins
1177. Andrejs Rotmistrovs 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Viktors Gutakovskis
1178. Artūrs Aleksandrovičs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Jurijs Čižovs
1179. Ezozbek Yulchiev 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vitālijs Beresņevičs
1180. Sergejs Muraško 25500 Transporta institūts Nataļja Ivaškovska
1181. Kārlis Millers 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Egons Bērziņš
1182. Lūkass Tomass Lukašēvics 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Liene Grigorjeva
1183. Lauma Trautmane 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Vladimirs Šatrevičs
1184. Edvīns Krūmiņš 25500 Transporta institūts Nataļja Ivaškovska
1185. Andrejs Ratuševs 25500 Transporta institūts Aleksandrs Rumjancevs
1186. Mihails Smirnovs 25500 Transporta institūts Aleksandrs Rumjancevs
1187. Maksims Princs 25500 Transporta institūts Aleksandrs Rumjancevs
1188. Andrejs Lavrinovičs 25500 Transporta institūts Ruslans Muhitovs
1189. Lauris Ziemelis 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Iveta Puķīte
1190. Valērijs Lomaka 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Mihails Pudžs
1191. Diāna Tukāne 25100 Aeronautikas institūts Margarita Urbaha
1192. Jana Logunova 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Vitālijs Boļšakovs
1193. Jevgenijs Andersons 25500 Transporta institūts Pāvels Gavrilovs
1194. Amanda Strakša 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Kaspars Plotka
1195. Kaspars Fišers 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Inese Poļaka
1196. Laine Madelāne 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Tatjana Survilo
1197. Romāns Galaiko 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
1198. Annija Lasmane 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
1199. Mārtiņš Lapiņš 01B00 Rīgas Biznesa skola Kārlis Jānis Ātrens
1200. Jūlija Topņikova 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Inga Dāboliņa
1201. Chukwuma Victor Iheanacho 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Artūrs Āboltiņš
1202. Anete Heiberga 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Andrejs Matvejevs
1203. Santa Elizabete Kārkliņa 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Andrejs Matvejevs
1204. Daiga Keiša 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Iveta Ozoliņa-Ozola
1205. Karīna Hundadze 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Deniss Ščeulovs
1206. Vladlens Starovoitovs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Eleonora Latiševa
1207. Ervīns Ainārs Balodis 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Elīna Gaile-Sarkane
1208. Jekaterina Pankeviča 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Iveta Ozoliņa-Ozola
1209. Laura Feldmane 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Andrejs Matvejevs
1210. Arsenijs Rogovs 01B00 Rīgas Biznesa skola Daiga Ērgle
1211. Edvards Kiruks 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Eleonora Latiševa
1212. Elza Priede 01B00 Rīgas Biznesa skola Claudio Andres Rivera
1213. Katrīne Otersone 13100 Telekomunikāciju institūts Valentīns Popovs
1214. Jānis Skuja 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Inga Zicmane
1215. Danils Babašs 02700 RTU Ventspils filiāle Inga Zicmane
1216. Ahmed Gamal Ezzeldin Mohamed Ibrahim Mowafy 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Ingars Steiks
1217. Emīls Zalcmanis 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Ainārs Āboltiņš
1218. Agnese Katlapa 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Ainārs Āboltiņš
1219. Zigmārs Kalniņš 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Mārīte Kirikova
1220. Ilona Valdmane 01B00 Rīgas Biznesa skola Raimonds Lieksnis
1221. Bhargav Vegi 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Andrejs Romānovs
1222. Bharath Sugali Krishna Naik 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Arnis Lektauers
1223. Sanchu George 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Arnis Lektauers
1224. Pauls Jānis Auziņš 25500 Transporta institūts Māris Gailis
1225. Mihails Mišutkins 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Jānis Kaņeps
1226. Mārtiņš Zernis 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Iveta Puķīte
1227. Samanta Gavare 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Jurijs Čižovs
1228. Aleksandrs Matkevičs 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts Ivars Raņķis
1229. Dany Davis 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Egils Ginters
1230. Olga Zīle 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Viesturs Bražis
1231. Evita Zīle 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Gunta Zommere
1232. Viktors Sidorovs 25500 Transporta institūts Pāvels Gavrilovs
1233. Kristaps Paļskis 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Aldis Balodis
1234. Normunds Krontāls 25100 Aeronautikas institūts Māris Hauka
1235. Ainārs Zībarts 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Ingars Steiks
1236. Ņikita Grišmanovskis 25500 Transporta institūts Ļubova Kirillova
1237. Viktors Ananičs 13100 Telekomunikāciju institūts Andis Supe
1238. Jānis Lakševics 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Remo Merijs-Meri
1239. Sandis Ziediņš 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Jurijs Ozoliņš
1240. Pāvels Tihomirovs 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Aleksandrs Korjakins
1241. Aleksandrs Sergijenko 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Aleksejs Kataševs
1242. Emīlija Vija Ploriņa 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Aldis Balodis
1243. Iļja Sosunovs 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Aleksejs Kataševs
1244. Deniss Kiseļovs 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Diāna Žalostība
1245. Semih Yoltan 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Mārīte Kirikova
1246. Sofja Batalova 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Kristīne Šalma-Ancāne
1247. Jānis Ruicēns 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Jānis Zvirgzdiņš
1248. Jurģis Prikulis 26000 Arhitektūras fakultāte Renāte Čaupale
1249. Jānis Pohevičs 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Ivars Raņķis
1250. Vinay Nannapaneni 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Ģirts Zariņš
1251. Dhana Srivalli Golukonda 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Ņikita Kočanovs
1252. Gusts Svarinskis 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Vunders Zitāns
1253. Andris Kozinda 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Jānis Uzulēns
1254. Tatjana Kolomenčikova 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Gunta Zommere
1255. Kristīne Daņiļenko 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Gunita Sudāre
1256. Ksenija Klementjeva 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Oksana Pavļenko
1257. Andrejs Svetlovs 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Andrejs Matvejevs
1258. Agnija Onukrāne 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Aleksejs Jurenoks
1259. Jānis Andersons 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Dmitrijs Bļizņuks
1260. Imants Pulkstenis 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Mihails Pudžs
1261. Matīss Cišs 25100 Aeronautikas institūts Deniss Brodņevs
1262. Darja Bistrova 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Vineta Minkēviča
1263. Giacomo Muraro 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Inga Eriņa
1264. Vladislavs Siņicins 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Ineta Geipele
1265. Matīss Zemturis 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jānis Grabis
1266. Sachin Pannegar 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Ģirts Zariņš
1267. Miķelis Gulbis 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jānis Grabis
1268. Maksims Drozdovičs 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Māris Turks
1269. Yahya Abdulraheem Hamdan Alshwaily 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Oļegs Jakovļevs
1270. Regina Gaynulina 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Aleksandrs Fedotovs
1271. Andis Cīrulis 01B00 Rīgas Biznesa skola Raivis Lucijanovs
1272. Laura Sprudzāne 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Jānis Bērziņš
1273. Sindija Balode 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Sarmīte Barvika
1274. Egils Zvejnieks 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Aleksandrs Korjakins
1275. Rajanikanth Doddagadiganahalli Nage Gowda 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Dmitrijs Serdjuks
1276. Edijs Matīss 25100 Aeronautikas institūts Māris Hauka
1277. Arnis Šmidriņš 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments A.Dolgicers
1278. Ieva Elizabete Brudne 26000 Arhitektūras fakultāte Uģis Bratuškins
1279. Emma Moroza 25500 Transporta institūts Jānis Eiduks
1280. Alīna Ārenta 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Zane Ābelniece
1281. Vlada Gračova 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Hermanis Sorokins
1282. Elvija Vanaga 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Aleksandra Mihņenoka
1283. Ingus Mastiņš 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
1284. Jānis Krūms 25100 Aeronautikas institūts Margarita Urbaha
1285. Anete Tauriņa 02600 RTU Liepājas filiāle Ieva Andersone
1286. Madara Ārente 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Baiba Lukaševiča
1287. Parvizs Šihalijevs 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Vladislavs Jevstigņejevs
1288. Arnita Spule 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Andris Šutka
1289. Sergejs Žizņevskis 13200 Radioelektronikas institūts Māris Zeltiņš
1290. Ralfs Osītis 25500 Transporta institūts Māris Gailis
1291. Miks Jātnieks 25100 Aeronautikas institūts Mārtiņš Kleinhofs
1292. Toms Mārtiņš Sīmanis 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Aleksejs Jurenoks
1293. Atis Žvagiņš 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Mārtiņš Vilnītis
1294. Liene Pēkšēna 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Andrejs Matvejevs
1295. Paula Dīriņa 02064 BALTECH studiju centrs Jānis Grabis
1296. Valters Gotlaufs 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Jānis Lungevičs
1297. Raimonds Ratniks 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts Iļja Galkins
1298. Paula Mangule 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
1299. Alīsija Kislicka 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
1300. Valērija Kuranova 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Inesa Bušovska
1301. Gundega Selga Horste 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Inesa Bušovska
1302. Mihails Šepeļevs 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts Aivars Pumpurs
1303. Aivars Gailis 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Ineta Geipele
1304. Reinis Jānis Silavs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Anita Finke
1305. Valters Veinbergs 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Jānis Viesturs
1306. Ivars Buls 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Ineta Geipele
1307. Moahamad Salih Ali Khableel 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Edgars Pudzis
1308. Laura Kļava 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Valentīna Urbāne
1309. Alise Ciema 02064 BALTECH studiju centrs Jānis Mazais
1310. Aleksis Pauls Lindemanis 25300 Mašīnbūves tehnoloģiju institūts Jānis Lungevičs
1311. Rinalds Puriņš 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Ingars Steiks
1312. Valdis Gavars 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Katrina Boločko
1313. Krists Venterzutis 25300 Mašīnbūves tehnoloģiju institūts Natālija Mozga
1314. Elīna Ērgle 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Inita Rudzīte
1315. Aleksandrs Repins 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Ansis Avotiņš
1316. Igors Jušanovs 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Guntis Strautmanis
1317. Anna Kristiāna Dāve 26000 Arhitektūras fakultāte Egons Bērziņš
1318. Džeina Kleina 02600 RTU Liepājas filiāle Konstantins Didenko
1319. Ņikita Kudrjaševs 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Vitālijs Boļšakovs
1320. Henrijs Vīgants 25100 Aeronautikas institūts Margarita Urbaha
1321. Madara Marcinkus 26000 Arhitektūras fakultāte Edgars Bondars
1322. Gatis Jaunzems 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Oskars Krievs
1323. Kaspars Zaķis 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Ineta Tērauda
1324. Muthu Sankar Venkatachalam 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Oksana Ņikiforova
1325. Jānis Krūmiņš 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments S.Rubene
1326. Dmitrijs Balackis 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments B.Gaujēna
1327. Evija Biseniece 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments S.Rubene
1328. Lasha Koniashvili 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Genādijs Šahmenko
1329. Vitālijs Rudkovskis 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Artis Kromanis
1330. Aleksejs Umanskis 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Alla Anohina-Naumeca
1331. Jānis Melnis 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Verners Straupe
1332. Alexander Bykov 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Vitālijs Boļšakovs
1333. Tatjana Zaharova 25100 Aeronautikas institūts Aloizs Lešinskis
1334. Sandra Šlara 25100 Aeronautikas institūts Igors Smirnovs
1335. Oskars Kroniņš 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Juris Smirnovs
1336. Rathish Mariappan 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Dmitrijs Rusovs
1337. Aigars Lagzdiņš 02700 RTU Ventspils filiāle Laila Zemīte
1338. Vladislavs Šiškins 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Jānis Zaķis
1339. Daina Baumane 13100 Telekomunikāciju institūts Toms Salgals
1340. Dāvis Kokins 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Matīss Eriņš
1341. Reinis Rītiņš 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Henrihs Gorskis
1342. Ojārs Stūre 01B00 Rīgas Biznesa skola D.Auers
1343. Liene Siliņa 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Inga Dāboliņa
1344. Anna Korvena Kosakovska 02064 BALTECH studiju centrs Jeļena Titko
1345. Deepak Tumkur Shivanandaiah 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Gundars Alksnis
1346. Signe Zommere 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Gaļina Terļecka
1347. Mārtiņš Vilhoviks 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Ēriks Vonda
1348. Ints Gruzītis 25500 Transporta institūts Ēriks Vonda
1349. Asghar Khan 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Igors Smirnovs
1350. Santa Bērziņa 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Māris Turks
1351. Arjun Mohan 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Dmitrijs Rusovs
1352. Yuliya Bazhenava 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Guntis Strautmanis
1353. Varunkumar Pandiarajan 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Jurijs Merkurjevs
1354. Rūta Zariņa 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Kristaps Rubenis
1355. Lelde Svarāne 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Armands Leitāns
1356. Anta Guzika 25100 Aeronautikas institūts Sergejs Kuzņecovs
1357. Vladimirs Ankudovičs 25500 Transporta institūts Jeļena Stepanova
1358. Mārtiņš Mukāns 25500 Transporta institūts Viktors Ivanovs
1359. Arnolds Kadiķis 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Jānis Bērziņš
1360. Andris Bačkurs 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Irina Voronova
1361. Agnete Zanda Dzirkale 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Uldis Kamols
1362. Nigar Ayyubova 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Ieva Andersone
1363. Roberts Pozņaks 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Eleonora Latiševa
1364. Roberts Grunte 25100 Aeronautikas institūts Mārtiņš Kleinhofs
1365. Austris Bogdanovs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Ansis Avotiņš
1366. Kristens Raščevskis 25300 Mašīnbūves tehnoloģiju institūts Oskars Liniņš
1367. Dmitrijs Kuzņecovs 25500 Transporta institūts Vladimirs Iriškovs
1368. Natālija Korņeva 25100 Aeronautikas institūts Viktors Feofanovs
1369. Dmitrijs Siņica 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Guntis Strautmanis
1370. Diāna Reinfelde 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Tatjana Survilo
1371. Raitis Kols 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Jānis Vanags
1372. Everita Glazīrina 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Inese Ziemele
1373. Kristīne Viktorija Kūle 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Irīna Boiko
1374. Mārtiņš Nābels-Šneiders 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Jurijs Dehtjars
1375. Dana Šelkovņikova 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Inese Poļaka
1376. Deins Alksnis 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Valdis Kokars
1377. Agate Kauliņa 01B00 Rīgas Biznesa skola Andrejs Dzedons
1378. Anna Marija Zīdere-Laizāne 01B00 Rīgas Biznesa skola Andrejs Dzedons
1379. Arsenijs Mamikoņans 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Pāvels Rusakovs
1380. Elizabete Liene Šterna 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jānis Bicāns
1381. Edgars Mežvēvers 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Valentīna Urbāne
1382. Valērija Križanovska 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Solveiga Grīnberga
1383. Bhumika Vallabhbhai Dobariya 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vitālijs Lūsis
1384. Sarankarthik Parthiban 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vitālijs Lūsis
1385. Aleksejs Šomins 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Vitālijs Lūsis
1386. Daniils Aleksandrovs-Moisejs 13100 Telekomunikāciju institūts Toms Salgals
1387. Viktors Proščenko 25500 Transporta institūts Valentīns Popovs
1388. Armands Ostrovskis 13100 Telekomunikāciju institūts Jānis Braunfelds
1389. Jevgēnijs Koņevs 13100 Telekomunikāciju institūts Vjačeslavs Bobrovs
1390. Aleksandrs Ostapenko 25500 Transporta institūts Ļubova Kirillova
1391. Marks Ivanovs 25500 Transporta institūts Oksana Iščuka
1392. Pjotrs Borisenko 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Edgars Ēķis
1393. Richard Stanley - 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Igors Smirnovs
1394. Kristofers Dmitruks 25100 Aeronautikas institūts Deniss Brodņevs
1395. Shaban Aslam 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Deniss Brodņevs
1396. Shokhbos Mukhamedov 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Māris Hauka
1397. Mārtiņš Lisovs 25100 Aeronautikas institūts Deniss Brodņevs
1398. Haralds Rukmanis 25100 Aeronautikas institūts Pjotrs Trifonovs-Bogdanovs
1399. Islombek Nazarov 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Gaļina Merkurjeva
1400. Valentīna Začiņajeva 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Inese Ziemele
1401. Aleksejs Batenko 02064 BALTECH studiju centrs Uldis Cimdiņš
1402. Yosuman Makhadova 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
1403. Alisher Urunov 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
1404. Laima Kamzola 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Alla Anohina-Naumeca
1405. Valters Veispals 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Aleksandrs Okss
1406. Ieva Viola Babre 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Inese Kočote
1407. Adrija Enrika Ēdele 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Marina Platonova
1408. Zayniddin Umarov 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Oksana Ivanova
1409. Andrejs Kučerjavijs 13100 Telekomunikāciju institūts Pēteris Gavars
1410. Melānija Ivulāne 13100 Telekomunikāciju institūts Irina Kļevecka
1411. Lauris Kūms 13200 Radioelektronikas institūts Guntars Balodis
1412. Reinis Graviņš 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Valdis Kampars
1413. Mārtiņš Arbidāns 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Dmitrijs Serdjuks
1414. Ieva Stafecka 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Liene Plūduma
1415. Edgars Bariss 26000 Arhitektūras fakultāte Uģis Bratuškins
1416. Jokhongir Abdulakhatov 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Antra Roskoša
1417. Ksenija Vaškēviča 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Larisa Iļinska
1418. Sofja Pašina 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Marina Platonova
1419. Yashdeepsinh Pradhumansinh Vashi 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Sigurds Jaundālders
1420. Elīna Vilka 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Edžus Žeiris
1421. Ance Maija Kampe 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Aleksejs Jurenoks
1422. Ervīns Patmalnieks 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Valerijs Zagurskis
1423. Artūrs Leškovskis 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Aivars Pumpurs
1424. Reinis Gaņģis 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
1425. Emīls Dimitrovs 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jānis Kampars
1426. Ņikita Burčeņa 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Natālija Prokofjeva
1427. Andars Lūkass 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Natālija Prokofjeva
1428. Alīna Platonova 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Arnis Kiršners
1429. Juris Indāns 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Andris Paeglītis
1430. Jānis Lielmanis 26000 Arhitektūras fakultāte Marts Švēde
1431. Oto Mārtiņš Cērps 25500 Transporta institūts Gundars Zalcmanis
1432. Junita Āriņa 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Guna Ciemleja
1433. Vladislavs Jasinskis 25500 Transporta institūts Vladimirs Iriškovs
1434. Aleksandrs Jasjukovičs 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Nikolajs Breners
1435. Dmitrijs Kraiņiks 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Pāvels Rusakovs
1436. Sukhil Mundur Sudhakaran 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Arnis Lektauers
1437. Vineta Haritonova 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Toms Mūrnieks
1438. Daina Novikova 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Agrita Krieviņa-Siliņa
1439. Līga Mašinska 25300 Mašīnbūves tehnoloģiju institūts Jānis Rudņevs
1440. Beate Zlaugotne 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Inese Ziemele
1441. Andris Skerškāns 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments D.Serdjuks
1442. Chetan Sharma 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Jānis Vība
1443. Veronika Ņesteroviča 13100 Telekomunikāciju institūts Andis Supe
1444. Sergejs Seļaņins 02700 RTU Ventspils filiāle Oļegs Sļiskis
1445. Vladislavs Glugovskis 25100 Aeronautikas institūts Ilmārs Ozoliņš
1446. Mohamed Medhat Abdelrehim Mohamed Hussein 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Olga Kononova
1447. Arta Bite 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Ilze Judrupa
1448. Havva Dagdelen 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Jans Jeļinskis
1449. Sumanth Chowdary Potturi 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Dmitrijs Rusovs
1450. Alīna Afanasjeva 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Raja Kočanova
1451. Annija Sleže 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Jānis Vaivods
1452. Deniss Nikandrovs 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Vladimirs Šatrevičs
1453. Laura Kudiņa 26000 Arhitektūras fakultāte Dace Kalvāne
1454. Diāna Puķīte 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Kaspars Burbeckis
1455. Ivo Bendrats 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Uģis Vējš
1456. Uldis Aizups 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Guntars Bāliņš
1457. Normunds Feldbergs 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Georgijs Kiseļovs
1458. Oskars Kurpnieks 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Oskars Grīgs
1459. Aleksandrs Koršunovs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Ilze Andersone
1460. Andis Romanovs 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Ilze Judrupa
1461. Viktorija Rāviņa 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Kaspars Plotka
1462. Sanda Kronberga 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Jurijs Dehtjars
1463. Mārtiņš Zālītis 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Jānis Kajaks
1464. Jēkabs Lielmanis 02064 BALTECH studiju centrs Jelena Pečerska
1465. Jānis Bremanis 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Agris Ņikitenko
1466. Jūlija Medvedeva 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Irina Voronova
1467. Linards Čudars 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Ineta Geipele
1468. Farmonjon Akmalov 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Nadežda Koleda
1469. Svetlana Carenko 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jānis Grabis
1470. Svetlana Carenko 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jānis Grabis
1471. Anna Peiseniece 02064 BALTECH studiju centrs Uldis Cimdiņš
1472. Mijo Joseph Kannath 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Konstantins Kozlovskis
1473. Rihards Pranis 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Jānis Vanags
1474. Kristiāns Spūlis 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Antons Patļins
1475. Mārcis Aizkalns 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Judīte Jakubāne
1476. Santa Vīmane 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mārtiņš Bonders
1477. Inga Rūķe 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Pāvels Rusakovs
1478. Iļja Sergejevs 25100 Aeronautikas institūts Māris Hauka
1479. Linda Vītoliņa 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Aleksejs Kataševs
1480. Diāna Mironova 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Larisa Zaiceva
1481. Aleksandrs Aksenovskis 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Natālija Prokofjeva
1482. Rūta Liflande 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Inese Suija-markova
1483. Andris Kitts 25100 Aeronautikas institūts Viktors Feofanovs
1484. Evita Zarkeviča 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Jegors Fjodorovs
1485. Grigorijs Škuļteckis 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Aldis Balodis
1486. Matīss Broks 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Pāvels Rusakovs
1487. Sarmīte Kaupuža 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Kristīne Gorbunova
1488. Marina Ogay 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Larisa Iļinska
1489. Azat Kalimbayev 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Olga Kononova
1490. Agneta Muceniece 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Mārīte Kirikova
1491. Laura-Jolanta Aberfelde 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Mārcis Dzenis
1492. Evija Reimane 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Edžus Žeiris
1493. Nauris Melnbārdis 02700 RTU Ventspils filiāle Inga Zicmane
1494. Kristīne Sviridjuka 02700 RTU Ventspils filiāle Renāta Varfolomejeva
1495. Roberts Sergijevskis 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Ivo Vaicis
1496. Sanjay Rajni Vejanand 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Edgars Kovals
1497. Rūdolfs Duburs 02700 RTU Ventspils filiāle Renāta Varfolomejeva
1498. Zane Bērzkalne-Liepkalne 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Natālija Prokofjeva
1499. Jēkabs Šmits 26000 Arhitektūras fakultāte Egons Bērziņš
1500. Ernests Stūriška 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Gundars Lācis
1501. Valters Vēciņš 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Agris Ņikitenko
1502. Piyush Oswal 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vitālijs Beresņevičs
1503. Aashi Kaushik 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Ivo Vaicis
1504. Renāts Tutiņš 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Vladislavs Jevstigņejevs
1505. Kaspars Sproģis 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Anatolijs Borodiņecs
1506. Andrejs Meteļica 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Jānis Dirba
1507. Kirils Katanovs 25100 Aeronautikas institūts Mārtiņš Kleinhofs
1508. Aregaks Avetjans 26000 Arhitektūras fakultāte Alisa Koroļova
1509. Elvijs Vikštrems 26000 Arhitektūras fakultāte Uģis Bratuškins
1510. Aleksandrs Okss 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Pēteris Eizentāls
1511. Kārlis Šteinerts 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Kristīna Bērziņa
1512. Kaspars Kalniņš-Kalnmalis 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Ivars Raņķis
1513. Amanda Brizga 25100 Aeronautikas institūts Vladislavs Ņesterovskis
1514. Dmitrijs Zaiko 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Antons Patļins
1515. Santa Odmiņa 25500 Transporta institūts Māris Gailis
1516. Emīls Melders 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jānis Grabis
1517. Genādijs Jeņičeks 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Aleksandrs Zaslavskis
1518. Arvīds Nātiņš 25500 Transporta institūts Jānis Rudzītis
1519. Imants Loškarevs 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts Ingars Steiks
1520. Laine Bogomazova 13100 Telekomunikāciju institūts Sandis Spolītis
1521. Harshilkumar Yogeshbhai Patel 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Jurģis Poriņš
1522. Vladislavs Kergets 13100 Telekomunikāciju institūts Toms Salgals
1523. Mārtiņš Lērums 13100 Telekomunikāciju institūts Toms Salgals
1524. Ineta Eversa 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Iveta Puķīte
1525. Vadims Romaņenko 25500 Transporta institūts Vladimirs Iriškovs
1526. Artūrs Galītis 25500 Transporta institūts Mareks Mezītis
1527. Edgars Stuļģis 25500 Transporta institūts Jeļena Stepanova
1528. Dmitrii Ivanov 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Viesturs Bražis
1529. Ģirts Cinkus 25100 Aeronautikas institūts Pjotrs Trifonovs-Bogdanovs
1530. Renāte Raubišķe 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Inga Zotova
1531. Renāte Melngaile 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Jānis Veliks
1532. Jyothi Prasad Gandreddi 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Artis Kromanis
1533. Vamsi Andra 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Artis Kromanis
1534. Sarath Kumar Babu 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Aleksejs Tatarinovs
1535. Nursultonbek Akanov 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Jānis Grundspeņķis
1536. Linda Elksnīte 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Katrina Boločko
1537. Līva Kalniņa 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Baiba Lukaševiča
1538. Pengbo Cong 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Ali Arshad
1539. Irina Samoiļenko 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Kristaps Freimanis
1540. Agris Asups 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Kristaps Kolbergs
1541. Sergejs Pokatovs 13100 Telekomunikāciju institūts Toms Salgals
1542. Oļegs Djačenko 13100 Telekomunikāciju institūts Elmārs Lipenbergs
1543. Didzis Otomers 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Jurijs Grizāns
1544. Danilo Andreozzi 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Inga Eriņa
1545. Lucas Brandao Rodrigues 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Ali Arshad
1546. Amrinder Singh 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Ingars Steiks
1547. Miks Garjāns 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Matīss Stunda
1548. Sijo Jose 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Dmitrijs Rusovs
1549. Artjoms Semjonovs 02700 RTU Ventspils filiāle Josifs Survilo
1550. Sudhanbalaji Karthikeyan 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Sandis Spolītis
1551. Beāte Krauze 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Inna Dovladbekova
1552. Alīna Reķēna 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Kristīne Veģere
1553. Una Īle 26000 Arhitektūras fakultāte Marts Švēde
1554. Mārtiņš Veisbārdis 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
1555. Māris Ancāns 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Ēvalds Urtāns
1556. Artjoms Ščipanovs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Marina Uhanova