Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Hidrauliskā režīma optimizācija ēku inženiersistēmās"
Nosaukums angļu valodā "Hydronic optimization of buildings engineering systems"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs E.Dzelzītis
Recenzents P.Šipkovs
Anotācija Diplomprojekts sastāv no bakalaura darba analītiskās daļas „Hidrauliskā režīma optimizācija ēku inženiersistēmās” un projekta pētnieciskās daļas „Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas inženiertīklu renovācija”. Analītiskajā daļā tika izvirzīta problēma par apkures sistēmu un karstā ūdens apgādes sistēmu darbības optimizēšanu, tās hidrauliski balansējot. Energoefektivitātes jautājumiem mūsdienas tiek veltītā pastiprināta uzmanība, jo tie ir saistīta ar energoresursu racionālu izmantošanu un hidrauliski balansējot inženiersistēmas , ir iespējams samazināt resursu patēriņu, pie tam nodrošināt patērētājiem komfortablus termālus apstākļus telpās. Bakalaura darba analītiskās daļas mērķis ir izvērtēt hidrauliskās balansēšanas nepieciešamību apkures un karstā ūdens apgādes sistēmas optimālai darbībai. Darbā tika apkopota un izanalizēta pieejamā zinātniskā literatūra, kas savukārt tika sakārtota darba četrās nodaļās: hidrauliskā balansēšana, apkures sistēmas balansēšana, regulējošie vārsti un balansēšanas vārsti, karsta ūdens apgādes sistēmas balansēšana. Pētījuma daļas „Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas inženiertīklu renovācija” mērķis ir izsrtādāt tehniski ekonomiski optimālu inženiertīklu renovācijas projektu, ņemot vērā LBN un projekta tehniskā uzdevuma prasības. Projektā ietvaros tika veikta apkures sistēmas renovācija un jaunas karstā ūdens apgādes sistēmas izveide. Balsoties uz bakalaura daļā aprakstīto teorētisko pamatu tika veikti inženiertīklu hidrauliskās balansēšanas aprēķini, kā arī piemērotas nepieciešamas regulēšanas iekārtas sistēmu precīzai un korektai funkcionēšanai. Inženierprojekta grafiskā daļa ir izstrādāta uz četriem rasējumiem, kuros ir redzamas projekta vispārēja datu lapa un sistēmas principiālās un aksonometriskās sadales shēmas. Bakalaura darba apjoms ir 70 lpp., tajā ir izmantoti 41 literatūras avoti un interneta resursi. Darbā ir ievietots 38 attēls, 10 tabulas un tajā ir 4 pielikumi.
Atslēgas vārdi hidrauliskā balansēšana; inženiersistēmas, renovācija, regulējošie vārsti
Atslēgas vārdi angļu valodā hydronic balancing, engineering systems, renovation, control valves
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 14.06.2012 09:57:50