Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „A/S „Rīgas Piena kombināts” starptautiskās attīstības stratēģija”
Nosaukums angļu valodā “Strategy of International Development in JSC “Rīgas Piena kombināts””
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Asoc.prof. D.Solovjovs
Recenzents Doc. A.Auziņa
Anotācija Tamāras Kožemjakas maģistra darbam AS Rīgas piena kombināts starptautiskās attīstības stratēģija maģistra profesionālā grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai. Maģistra darba pētījuma objekts ir pārtikas nozare, savukārt pētījuma priekšmets ir Latvijas ražošanas uzņēmums Rīgas piena kombināts, kura darbības pamatvirziens saistīts ar piena produkcijas ražošanu un realizāciju. Maģistra darba mērķis - ir ražošanas uzņēmuma Rīgas piena kombināts starptautiskās attīstības stratēģijas izstrāde. Maģistra darbā ir aplūkota uzņēmuma attīstības starptautiskās stratēģijas būtība un tās nepieciešamība. Pamatojoties uz statistiskiem datiem, veikta ražošanas uzņēmuma Rīgas piena kombināts uzņēmējdarbības vides un piena produkcijas tirgus attīstības dinamikas analīze, novērtēta piena produkcijas tirgus ietilpība un veikta tā segmentācija. Pēc tam veikts uzņēmuma Rīgas piena kombināts darbības novērtējums periodā 2007. 2010.g. Savukārt balstoties uz praktiskiem pētāmā uzņēmuma materiāliem, izstrādāta ražošanas uzņēmuma Rīgas piena kombināts starptautiskās attīstības stratēģija un sniegts piedāvātās stratēģijas efektivitātes novērtējums. Nobeigumā noformulēti galvenie secinājumi un priekšlikumi pēc veiktā pētījuma rezultātiem. Noteikts, ka piedāvāta stratēģija atmaksāsies 5 gadu laikā. Pētījuma teorētiskais un metodoloģiskais pamats bija klasiskā ekonomikas teorija, pašmāju un ārvalstu ekonomistu pētījumi mārketinga un menedžmenta jomā. Izstrādājot un risinot uzstādītos uzdevumus, tika pielietota: loģiskā un salīdzinošā analīze, kā arī grafiski analītiskās metodes uzskatāmai informācijas pasniegšanai. Darbs satur 4 nodaļas, 102 lappuses, 38 tabulas, 37 attēlus. Bibliogrāfiskais saraksts iekļauj 55 avotus, 5 pielikumi.
Atslēgas vārdi A/S „Rīgas piena kombināts” starptautiskā sattīstības stratēģija
Atslēgas vārdi angļu valodā “Strategy of International Development in JSC “Rīgas Piena kombināts””
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 03.01.2012 10:12:00