Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums „Bāriņtiesu personāla meklēšanas un atlases pilnveidošanas projekts”
Nosaukums angļu valodā „Project for enhancing personnel recruitment and selection in a custody court”
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.psih., lekt. S.Reinfelde
Recenzents Mg.psih., lekt. S.Gailīte
Anotācija Diplomprojekta autors: Elita Ezerniece Diplomprojekta vadītājs: Mg.psih., lekt. Sandra Reinfelde Diplomprojekta temats: „Bāriņtiesu personāla meklēšanas un atlases pilnveidošanas projekts” Diplomprojekta apjoms: Diplomprojekts sastāv no 3 daļām: analītiskās daļas, teorētiskās daļas un projekta aprēķinu daļas. Darbā ir 85 lapas, tajā ir 7 tabulas un 16 attēli. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: Bibliogrāfiskajā sarakstā ir 26 literatūras avoti, tajā skaitā likumi un normatīvie akti, kas attiecas uz bāriņtiesu izveidošanas principiem un kārtību, speciālā literatūra par personāla meklēšanas un atlases procesiem, kā arī elektroniskie resursi un bāriņtiesu iekšējie dokumenti. Diplomprojekta galvenie rezultāti: Diplomprojekta rezultāts ir esošā personāla meklēšanas un atlases procesa novērtējums bāriņtiesās un izstrādātie priekšlikumi šo procesu uzlabošanai. Diplomprojekta izstrādes laikā tika veikta aptauja, lai noskaidrotu bāriņtiesu darbinieku viedokli par personāla meklēšanas un atlases procesu, tika noteiktas problēmas, kas apgrūtina veikt efektīvu personāla meklēšanu un atlasi bāriņtiesās. Izstrādātie priekšlikumi ļautu uzlabot personāla meklēšanas un atlases procesu bāriņtiesās un turpmāk darbā bāriņtiesā tiktu pieņemti piemērotākie pretendenti bāriņtiesas uzdevumu veikšanai. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Elitas Ezernieces bāriņtiesu personāla meklēšanas un atlases procesa pilnveidošanas projekts: Diplomprojekts/Vadītāja Sandra Reinfelde– Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2012. – 85 lpp.
Atslēgas vārdi Bāriņtiesa, personāla meklēšana, mainība, atlase
Atslēgas vārdi angļu valodā custody court, personnel search, selection process
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2012 10:16:26