Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Sociālās vides pilnveidošanas projektēšana Latvijas uzņēmumos"
Nosaukums angļu valodā "Planning of social environment development in Latvian enterprises"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.habil.oec.,prof. A.Magidenko
Recenzents Dr.oec.,lekt. J.Sulojeva
Anotācija Sociālā vide uzņēmējdarbībā ietver darba drošību un aizsardzību, uzņēmuma kultūru, darba apstākļus, savstarpējās attiecības, darba un atpūtas laika sabalansētību, apmācības, kolektīvos pasākumus, izaugsmes iespējas, personāla vadību. Sociālās vides pilnveidošana, izveidojot uzņēmuma pirmsskolas izglītības iestādi, ir aktuāla tēma, jo šobrīd Latvijas uzņēmumi saskaras ar problēmām, kas skar ģimenes, kurās ir mazi bērni, kā arī šobrīd Latvijā ir vērojamas garas rindas uz vietu pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs. Maģistra darba mērķis ir pilnveidot uzņēmumu sociālo vidi. Hipotēze: uzņēmuma pirmsskolas izglītības iestādes izveides rezultātā tiek pilnveidota uzņēmuma sociālā vide. Novitātes: 1. Uzņēmuma pirmsskolas izglītības iestādes projekta izveide sociālās vides pilnveidošanai uzņēmumā. Latvijā līdz šim nav izveidota neviena uzņēmuma pirmsskolas izglītības iestāde. 2. Sociālās vides ietekmējošo faktoru salīdzināšanas modelis formulas veidā, lai aprēķinātu sociālās vides pilnveidošanās līmeni. 3. Sociālās vides pilnveidošanas rezultātu modelis. Sociālās vides pilnveidošanai uzņēmumā ir četri galvenie rezultāti: darba ražīguma palielināšana, darbinieku motivācijas līmeņa un produktivitātes paaugstināšanās, uzņēmuma korporatīvās sociālās atbildības līmeņa paaugstināšanās. Starp sociālās vides pilnveidošanas rezultātiem un sociālās vides pilnveidošanas procesu ir atgriezeniskā saite. 4. Pirmsskolas izglītības skolotāju atlases procesa modelis. Lai arī Izglītības likums nosaka prasības pirmsskolas izglītības skolotājiem, uzņēmumam ir jāvērš lielu uzmanību arī citiem kritērijiem, jo pirmsskolas izglītības skolotājam ir būtiska nozīme bērna izglītībā. 5. Kritēriju izstrāde darbinieku bērnu uzņemšanai uzņēmuma pirmsskolas izglītības iestādē.Atlases kritērijiem ir jābūt tādiem, lai rezultātā to darbinieku bērni varētu apmeklēt iestādi, kuru vecāki sasniedz labākos darba rezultātus. Darba zinātniskā vērtība ir sociālās vides ietekmējošo faktoru salīdzināšanas modelis formulas veidā, sociālās vides pilnveidošanas rezultātu modelis, pirmsskolas izglītības skolotāju atlases procesa modelis, kritēriju izstrāde darbinieku bērnu uzņemšanai uzņēmuma pirmsskolas izglītības iestādē. Darba teorētiskā vērtība ir sociālās vides pilnveidojošo pasākumu apzināšana, informācijas apkopošana par prasībām pirmsskolas izglītības iestādes darbībai. Darba zinātniski praktiskā vērtība ir uzņēmuma pirmsskolas izglītības iestādes projekta izveide. Uzņēmuma ieguvums no uzņēmuma pirmsskolas izglītības iestādes projekta izveides ir darba ražīguma palielināšanās, darba produktivitātes un darbinieku motivācijas paaugstināšanās. Projekta izveides rezultātā paaugstināsies uzņēmuma korporatīvās sociālās atbildības līmenis pret darbiniekiem. Vislielākais labums no uzņēmuma pirmsskolas izglītības iestādes izveides būs darbiniekiem. Darbinieki varēs apvienot darba dzīvi ar daļu no ģimenes dzīves. Uzņēmuma pirmsskolas izglītības iestādes izveides rezultātā samazināsies rindas pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs.Uzņēmuma pirmsskolas izglītības iestādes projekts pilnveido sociālo vidi uzņēmumā. Uzņēmuma pirmsskolas izglītības iestādes projekts ir sociāli ekonomisks. Uzņēmuma ekonomiskie rezultāti ietekmē sociālās vides pilnveidošanu un sociālās vides pilnveidošanas rezultāts ir pozitīvi ekonomiskie rādītāji. Galvenie maģistra darba priekšlikumi ir: 1. Lai mazinātu rindas pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs, viens no risinājumiem ir pārplānot bērnu dārzu finansēšanas kārtību, lai vienlīdzīgs vecāku līdzfinansējums tiktu maksāts gan pašvaldību, gan privātajos bērnu dārzos. 2. Pirms uzsākt sociālās vides pilnveidošanu uzņēmumā, ir jāapzina darbinieku vēlmes. 3. Ja uzņēmumam ir brīvi naudas līdzekļi un uzņēmums vēlas paaugstināt darbinieku motivācijas līmeni un darba produktivitāte, paaugstināt darba ražīgumu un uzņēmuma korporatīvās sociālās atbildības līmeni, tad viens no ieteicamajiem risinājumiem ir uzņēmuma pirmsskolas izglītības iest
Atslēgas vārdi Sociālās vides pilnveidošana uzņēmumos
Atslēgas vārdi angļu valodā Social environment in enterprises
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2013 10:53:16