Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Apgrozāmo līdzekļu apjoma optimizācijas projekts A/S "Trikātas siers"
Nosaukums angļu valodā Project for optimizing the working capital volume of JSC "Trikātas siers"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec.,asoc.prof.R.Alsiņa
Recenzents Mg.oec.lekt.M.Strādere
Anotācija Diplomprojekta autore: Zane Pūce. Diplomprojekta temats: Apgrozāmo līdzekļu apjoma optimizācijas projekts AS „Trikātas siers”. Diplomprojekts izstrādāts latviešu valodā. Darbs sastāv no piecām daļām. Analītiskajā daļā tiek apskatīta uzņēmuma AS „Trikātas siers” darbība un ražotā produkcija. Veikta uzņēmuma darbības analīze, likviditātes rādītāju un apgrozāmo līdzekļu efektivitātes analīze, kā arī tiek noteiktas galvenās problēmas uzņēmumā un izvirzīti priekšlikumi to risināšanai. Projekta aprēķinu daļā tiek izstrādāti projekti uzņēmuma apgrozāmo līdzekļu apjoma optimizēšanai: Grupas konta ieviešana (Cash - pool); Debitoru aprites uzlabošana – debitoru uzraudzības sistēmas ieviešana, maksājumu garantijas ieviešana; Ražošanas cikla procesa uzlabošana – fasēšanas darbu pārņemšana, krājumu pārpalikumu pārstrādes iespējas. Tehnoloģiskajā daļā tiek prognozēts apgrozāmo līdzekļu apjoms. Prognozei izmantots multiplikatīvais modelis ar indikatoriem. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek apskatīta darba aizsardzības organizēšana uzņēmumā un novērtēti riski, kā arī tiek apskatīta uzņēmuma darbības ietekme uz apkārtējo vidi. Grafiskajā daļā tiek uzskatāmi attēloti diplomprojekta galvenie secinājumi un rezultāti. Diplomprojekta kopējais apjoms ir 113 lpp. Neskaitot pielikumus un grafisko daļu, apjoms ir 77 lpp., tajā ir ietverti 46 attēli, 25 tabulas, 16 formulas. Darbam pievienoti 4 Pielikumi. Darba izstrādei ir izmantoti 25 literatūras un informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Apgrozāmie līdzekļi, plānošana, likviditēs rāditāji
Atslēgas vārdi angļu valodā Current assets, planning, liquidity
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2012 19:50:07