Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Ēku norobežojošo konstrukciju normatīvo siltumtehnisko rādītāju pamatojums pēc ekonomiskiem kritērijiem"
Nosaukums angļu valodā "Justification of normative thermotechnical parameters of building envelopes by economic criteria"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs J.Biršs
Recenzents V.Ā.Lapsa
Anotācija Ēku energoefektivitātes jautājums ir viens no pašlaik aktuālākajiem jautājumiem Eiropas Savienībā attiecībā uz enerģijas patēriņa samazināšanas iespējām, kas pamatota ar nepieciešamību stiprināt enerģētisko neatkarību no enerģijas avotu cenu svārstībām pasaules tirgos. Būtiski, lai energoefektivitātes veicināšanai noteiktie kritēriji būtu izpildāmi un samērīgi. Ņemot vērā augstāk minēto, par maģistra darba mērķi ir izvirzīta Latvijas apstākļiem atbilstošus ēku norobežojošo konstrukciju normatīvo siltumtehnisko rādītāju skaitlisko vērtību noteikšana, vadoties pēc siltuma zudumu aprēķiniem un pamatojoties uz ekonomiskiem kritērijiem ēku būvniecības un ekspluatācijas laikā, nodrošinot cilvēkam labvēlīgu telpu mikroklimata apstākļus. Ņemot vērā Latvijas ģeogrāfisko novietojumu pie Baltijas jūras, pat valsts teritorijas ietvaros ir atšķirīga ārējo apstākļu ietekme uz ēkām gan atšķiras vidējās un absolūtās ikgadējās temperatūras, gan atšķirīgs ir valdošo vēju virziens un stiprums. Tādēļ references ēkas tika modelētas klimatiskās situācijās, kas atbilstošas šādām četrām Latvijas pilsētām: Rīga, Daugavpils, Liepāja un Alūksne. Minētās pilsētas tika izvēlētas, lai pēc iespējas aptvertu Latvijas teritoriju gan ģeogrāfiskā, gan klimatiskā amplitūdā. Pamatojoties uz Latvijas ēku fonda faktiskās situācijas apskatu, pētījumā tika izvēlētas piecu veidu references ēkas. Kopumā tika veikts aprēķins 440 modelētām situācijām, ietverto klimatiskos apstākļus dažādās ģeogrāfiskās vietās un atšķirīgus siltumtehniskos risinājumus. Veicot aprēķinus, kuros ievērtēti klimatiskie apstākļi, telpu mikroklimata apstākļi un ar ēkas siltumfiziku saistītās izmaksas, tika noteiktas šādas optimālās normatīvās vērtības: U-vērtība logiem un durvīm Uw= 1,0 W/m2K, sienām Usi=0,15 W/m2K, norobežojošām konstrukcijām, kas saskaras ar grunti Ugr=0,18 W/m2K, pārsegumiem, kas saskaras ar āra gaisu, tai skaitā jumtiem Uj=0,15 W/m2K; Gaisa difūzijas pretestība W=1,5*106 Pam2s/kg. Maģistra darba sējumā ir 109 lapas, no kurām 15 lapas sastāda pielikumi. Maģistra darbā ietverti 31 attēls, 42 tabulas un 36 vienādojumi. Darbā izmantoti 31 literatūras avots.
Atslēgas vārdi Būvfizika, siltuma plūsma, U-vērtība, norobežojošās konstrukcijas
Atslēgas vārdi angļu valodā Building physics, heat transfer, U-value, building envelopes
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 18.06.2012 09:13:44