Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums „Noliktavas darbības pilnveidošana SIA „Officeday Latvia””
Nosaukums angļu valodā “Improvement of Warehouse Operations in “Officeday Latvia” Ltd.”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Lekt. A.Starčenko
Recenzents
Anotācija Diplomprojekta Noliktavas darbības pilnveidošana SIA Officeday Latvia autore ir Anastasija Osipova, zinātniskais vadītājs lektore Mg.oec., Alla Starčenko. Diplomprojekta mērķis ir analizēt uzņēmuma SIA Officeday Latvia noliktavas darba organizēšanas problēmas, atrast iespējamos uzlabošanas variantus noliktavas darbībai, kā arī izstrādāt priekšlikumus tās darbības pilnveidošanai. Diplomprojekts sastāv no trim daļām. Pirmajā daļā tiek aprakstīta un izanalizēta esošā situācija tirdzniecības nozarē un tās attīstības tendences. Tiek aplūkotas noliktavas darbības organizēšanas principi, sniegts noliktavas pakalpojumu raksturojums, kā arī aplūkoti pasūtījumu izpildes organizēšanas nosacījumi. Otrajā daļā tiek aprakstīta uzņēmuma SIA Officeday Latvia darbība, izanalizētas uzņēmuma stiprās un vājās puses, kā arī tiek aprakstīta un izanalizēta noliktavas darbības organizēšanas problēma, kas cieši saistīta ar pasūtījuma komplektēšanas procesu. Trešajā daļā tiek piedāvāti varianti noliktavas darbības uzlabošanai. Balstoties uz diplomprojektā veiktajām analīzēm un aprēķiniem, tiek izdarīti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi uzņēmuma noliktavas darbības pilnveidošanai. Diplomprojekta kopējais apjoms ir 60 lappuses. Darbā ir iekļautas 15 tabulas, 16 attēli un 3 formulas. Diplomprojekta izstrādes procesā izmantoti 24 informācijas avoti, kas doti bibliogrāfiskajā sarakstā.
Atslēgas vārdi Noliktavas darbības pilnveidošana; Pasūtījuma komplektēšanas process.
Atslēgas vārdi angļu valodā Improvement of Warehouse Operations; Order complectation process.
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2012 06:37:38