Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovācijas un uzņēmējdarbība
Nosaukums "SIA „Dienas Bizness” rokasgrāmatu biznesa attīstības stratēģijas izstrāde"
Nosaukums angļu valodā "Elaboration of Development Strategy for „Dienas Bizness” Ltd Handbooks’ Business"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs MBA K.Špakovska
Recenzents Dr.oec.J.Caune
Anotācija Stauga J. SIA Dienas bizness rokasgrāmatu biznesa attīstības stratēģijas izstrāde: Maģistra darbs J.Stauga, J.Caune. Rīga: RTU IEVF RUI Starptautisko programmu nodaļa, maģistra profesionālo studiju programma Inovācijas un uzņēmējdarbība, 2011. 96 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs nodaļas ar apakšnodaļām, secinājumi un priekšlikumi, pielikums. Darba apjoms ir 96 lpp., tajā iekļauti 6 attēli, 28 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 12 avoti latviešu un 29 avoti angļu valodā. Stratēģiskā vadība gan kā vadības zinātnes izpētes objekts, gan kā biznesa prakse un profesionāls pakalpojums ir bijusi aktuāla vienmēr, un prakse rāda, ka interese par stratēģiju tikai palielinās, ko sekmē kā svārstības ekonomikā kopumā, tā izmaiņas atsevišķās tautsaimniecības nozarēs, atstājot ietekmi uz uzņēmumu darbību un liekot uzņēmumiem rūpīgi pielāgoties izmaiņām ārējā vidē. Maģistra darba izpētes priekšmets ir SIA Dienas bizness rokasgrāmatu biznesa stratēģija un tās attīstības iespējas. Darba mērķis ir, izstrādājot rokasgrāmatu biznesa līnijas biznesa attīstības stratēģiju 2012.-2016. gadam, rast risinājumu SIA Dienas bizness rokasgrāmatu ieņēmumu un peļņas palielināšanai atbilstoši notikušajām izmaiņām nozarē un pašreizējai situācijai tautsaimniecībai. Maģistra darba pirmajā daļā veikta biznesa attīstības stratēģijas teorētisko koncepciju analīze, aplūkojot stratēģijas jēdzienu un sniedzot stratēģisko lēmumu pieņemšanas procesa shēmas teorētisko aprakstu. Otrajā darba daļā veikta Latvijas ekonomiskās vides un biznesa periodiskās literatūras nozares analīze, kā arī iezīmēta Dienas biznesa rokasgrāmatu vieta tajā, dodot rokasgrāmatu biznesa analīzi gan kopumā, gan attiecībā pret konkurentiem. Trešajā darba daļā piedāvāta Dienas biznesa rokasgrāmatu attīstības iespēju realizēšanas stratēģija, izvērtējot vairākas to alternatīvas un piedāvājot optimālākās alternatīvas ieviešanas plānu. Darba noslēgumā apkopoti nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi.
Atslēgas vārdi SIA Dienas bizness rokasgrāmatu biznesa attīstības stratēģijas izstrāde
Atslēgas vārdi angļu valodā Elaboration of the Development Strategy for Dienas Bizness Ltd Handbooks Business
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 10.01.2012 15:10:02