Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides zinātne
Nosaukums "Mazas jaudas granulu katla degšanas procesa izpēte"
Nosaukums angļu valodā "Investigation of the combustion process in small capacity pellet boilers"
Struktūrvienība 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs I.Veidenbergs
Recenzents M.Gedrovičs
Anotācija Maģistra darba Mazas jaudas granulu katlu degšanas procesu izpēte autors ir Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta maģistrants Vladimirs Kirsanovs, darba vadītājs Dr. hab. sc. ing. prof. Ivars Veidenbergs. Šī darba uzdevums ir veikt izpēti par degšanas procesu granulu katlos un iespējām šo procesu uzlabot. Šo mērķu sasniegšanai tika izpētīta atbilstoša literatūra par degšanas procesu un tā uzlabošanas metodēm. Darba gaitā tika aprobētas arī divas metodes. Darbu veido trīs nodaļas. Pirmajā nodaļa aplūkots degšanas process. Tika noteikti galvenie faktori, kuri nosaka degšanas procesa kvalitāti. Apskatīti arī vairāki paņēmieni procesa uzlabošanai un katla efektivitātes paaugstināšanai. Otrajā nodaļā ir aprakstītas iekārtas, kas tika izmantotās veicot eksperimentālo izpēti. Tiek sniegts metodikas apraksts, kas tika pielietota dažādu parametru noteikšanai. Nodaļas beigās sniegta degšanas procesa uzlabošanas metodes aprobācijas metodoloģija. Trešajā nodaļā ir sniegta iegūtu rezultātu analīze. Darba beigās veikti galvenie secinājumi, kā arī priekšlikumi turpmākai darbībai. Maģistra darbs sastāv no 86 lappusēm teksta, 62 attēliem, 7 tabulām un tajā izmantoti 58 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi degšanas process, granulu katls
Atslēgas vārdi angļu valodā combustion process, pellet boiler
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 13.06.2012 09:27:11