Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Liellopu kūts 190 slaucamām govīm"
Nosaukums angļu valodā "Cow shed for 190 dairy cows"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs A.Korjakins
Recenzents J.Grabis
Anotācija Diplomprojekts sastāv no pētnieciskās daļas, kuras tēma ir Ekoloģisko pasīvo māju projektēšana, un no inženierprojekta ar nosaukumu Liellopu kūts 190 slaucamām govīm. Pētījuma mērķis ir noteikt visoptimālāko ekoloģisko būvniecības materiālu Latvijā un no šī materiāla izveidotas ēkas spēju izpildīt pasīvās mājas kritērijus siltuma zudumu un enerģijas patēriņa jomā, kā arī apskatīt praktiskus risinājumus konstrukciju izveidē, kuri būtu piemērojami Latvijas klimatiskajiem apstākļiem. Pētījumā noteikts, ka visoptimālākais ekoloģiskais materiāls Latvijā ir salmu ķīpas, kuras nodrošina pietiekamu nestspēju un labus siltumtehniskos rādītājus vienģimenes māju būvniecībai. Sniegta informācija par šādu ēku būvniecības niansēm un optimālu konstruktīvo risinājumu izvēli. Atsevišķi apskatīta Latvijā šobrīd būvniecības procesā esoša salmu ķīpu ēka, kas tiek būvēta balstoties uz ārzemju literatūras sniegto informācijas klāstu. Šai ēkai modelēti siltuma zudumi un kopējais primārās enerģijas patēriņs gada laikā, kas salīdzināts ar pasīvo māju kritērijiem. Kritēriju izpildei veiktas norobežojošo konstrukciju izmaiņas, lai iterāciju ceļā izpildītu šos kritērijus. Secināts, ka Latvijas klimatiskajos apstākļos praktiski nav iespējams izpildīt kritēriju par siltumenerģijas patēriņu 15 kWhm2gadā laikā, bet ir iespējams izpildīt kritēriju par kopējo primārās enerģijas patēriņu uz visu ēku, t.i., 120 kWhm2gadā. Inženierprojekta daļā projektēta liellopu kūts 190 slaucamām govīm, Naukšēnu pag., Naukšēnu nav., ZS Sporas zemes teritorijā, izstrādājot tās tehnisko projektu. Ēka projektēta ar metāla kolonnu šķērsrāmi, kuru laidumi pārsegti ar koka kopni un līmēta koka sijām. Raksturota ēkas arhitektūra, teritorijas labiekārtojums, būvei izvirzāmās funkcionālās prasības, kā arī pasākumi, lai ēka būtu droša gan būvniecības, gan ekspluatācijas laikā. Noteikts ekonomiski pamatots siltumizolācijas risinājums (putupolistirols). Projekta ietvaros veikts analītisks slodžu, pārseguma kopnes un kopnes mezglu aprēķins. Ar datorprogrammas AxisVM10 palīdzību veikta metāla kolonnu un stabveida betona pamatu dimensionēšana. Inženierprojekta sastāvā ir būvdarbu tehnoloģijas daļa, kurā raksturo veicamo darbu tehnoloģijas un sniedz ieskatu galveno būvmašīnu ekonomiski pamatotā izvēlē. Izstrādāta būvbedres rakšanas tehnoloģiskā karte un būvdarbu kalendārais plāns, kas sevī ietver strādnieku, būvmateriālu un būvmašīnu kustības grafikus. Izveidota lokālā tāme iekštelpu apdares darbiem un būvniecības koptāme . Diplomprojekta sējumā ir 179 lapas un 4 pielikumi papildus materiālu izvietošanai. Inženierprojekta grafiskā daļa ir izstrādāta uz 12 A1 izmēra lapām.
Atslēgas vārdi pasīvās ēkas, salmu ķīpas, ekoloģiskā būvniecība, kūts
Atslēgas vārdi angļu valodā passive house, straw bales, ecological building, cow shed
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 11.01.2012 22:25:18