Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības finanses
Nosaukums "Komercbanku darbības rezultātu pārvaldīšanas problēmas Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Problems of performance management of commercial banks in Latvia"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.,prof. N.Lāce
Recenzents Dr.oec. A.Čirjevskis
Anotācija Neskatoties uz likumdošanas attīstību un uzraudzības institūciju darbības pilnveidošanu, banku krīzes atkārtojas. Tām ir vairāki veicinoši faktori, galvenokārt politiski un ekonomiski. Tos ir grūti ietekmēt, bet tiem var sagatavoties - pilnveidojot risku vadību, kas mazinās iespējamos zaudējumus. Nesen piedzīvotā finanšu krīze parādīja, ka risku vadība komercbankās ir nepietiekoša. Pašu kapitāla un likviditātes līmenis nebija pietiekams stipra šoka pārvarēšanai – kā pierādījums tam ir Parex bankas krahs. Ekonomiskie satricinājumi parādīja, ka ir spēcīga mijiedarbība starp kredītrisku un likviditātes risku, kā rezultātā šobrīd īpaša uzmanība tiek veltīta likviditātes riska un kredītriska vadības problēmām. Vairāki pētījuma rezultāti norāda uz to, ka pastāv nozīmīga sakarība starp risku vadību un komercbanku pelnītspēju. Galvenais jautājums ir kā un cik nozīmīgi kredītrisku un likviditātes risku vadība ietekmē Latvijas komercbanku pelnītspēju. Pētījuma gaitā likviditātes riska vadības ietekme uz pelnītspēju tika novērtēta kā pozitīva un statistiski nenozīmīga, savukārt kredītrisku vadība statistiski nozīmīgi ietekmē Latvijas komercbanku pelnītspēju. Maģistra darba apjoms ir 81 lapas puse. Tas satur 18 attēlus, 19 tabulas, 53 literatūras un citus informācijas avotus.
Atslēgas vārdi Kredītrisku vadība, likviditātes riska vadība, pelnītspēja, banku krīze
Atslēgas vārdi angļu valodā Credit risk management, liquidity risk management, profitability, credit crunch
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2012 18:25:38