Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Nodarbinātība un nodarbinātības politika ES un Latvijā”
Nosaukums angļu valodā „Employment and employment policy in the EU and Latvia”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., prof., J.Saulītis
Recenzents Dr.oec., prof., V.Nešpors
Anotācija Bakalaura darba autors: Baiba Brasliņa Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., prof., Juris Saulītis Bakalaura darba temats: „Nodarbinātība un nodarbinātības politika ES un Latvijā” Bakalaura darba apjoms: 63 lpp., 6 tab., 10 att. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Zinātniskā literatūra, mācību literatūra, aktuālās publikācijas zinātniskajos un preses izdevumos, kā arī nacionālā un ES līmeņa plānošanas dokumenti, Latvijas Centrālās statistikas pārvaldes un Eurostat dati. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Darbā tika skatīta nodarbinātības nozīme atsevišķa indivīda un tautsaimniecības līmenī, kāda ir Latvijas un Eiropas Savienības nodarbinātības politika un kādas izmaiņas notikušas darbaspēka struktūrā Latvijā un Eiropas Savienībā vidējā termiņā. Deficīts brīvo darba vietu aizpildīšanā un atbilstošas kvalifikācijas darbaspēka problēma ir Latvijas un Eiropas Savienības dalībvalstu realitāte. Nepilna nodarbinātība, tāpat kā zema darba stundas produktivitāte ir galvenās maz attīstītas ekonomikas pazīmes. Saskaņā ar prognozēm visstraujāk darbaspēka pieprasījums nākotnē Latvijā pieaugs ar eksportu saistītajās nozarēs. Tāpēc, lai nodrošinātu relatīvi augsta darbaspēka piedāvājuma atbilstību darbaspēka pieprasījumam nākotnē būtu jāpilnveido valsts atbildīgo iestāžu savstarpējā sadarbība, informācijas apmaiņa ieinteresētajās grupās - valsts, darba devēji un darba ņēmēji, jāpalielina kopējās investīcijas un ieguldījums izglītībā un apmācībās gan kopumā valsts, gan atsevišķi uzņēmēja un indivīda līmenī. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Brasliņa B. Nodarbinātība un nodarbinātības politika ES un Latvijā: Bakalaura darbs/Zinātn.vadītājs Saulītis J. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2012. - 63.lpp.
Atslēgas vārdi nodarbinātība, nodarbinātības politika
Atslēgas vārdi angļu valodā employment, employment policy
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2012 12:17:47