Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas projekts”
Nosaukums angļu valodā „Project for enhancing company’s competitiveness”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., lekt. N.Balabka
Recenzents Dr.oec., asoc.prof. I.Voronova
Anotācija Diplomprojekta autore: Ilze Gasperte Diplomprojekta vadītājs: Normunds Balabka Lekt Mg. oec. Diplomprojekta tēma ir „Uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas projekts”. Darbs ir izstrādāts latviešu valodā. Diplomprojekts sastāv no 5 daļām: analītiskās daļas, projektu aprēķinu daļas, tehnoloģiskās daļas, dabas un darba aizsardzības daļas un grafiskās daļas. Analītiskajā daļā tiek veikta uzņēmuma darbības analīze. Tiek pētīti SIA „Līgatnes nami” konkurenti. Tiek veikta finanšu rādītāju analīze. Lai veiksmīgi risinātu ar diplomprojekta saistītos uzdevumus un sasniegtu mērķi analītiskās daļas nobeigumā tiek veikta SIA „Līgatnes nami” SVID analīze, kurā tiek izvirzītas uzņēmuma problēmas. Projekta aprēķinu daļā tiek apskatītas trīs SIA „Līgatnes nami” problēmas un to risinājumi, kuri ir pamatoti ar aprēķiniem. Tehnoloģiskajā daļā tiek izveidota uzņēmuma klientiem nepieciešamā datu bāze, kurā visa nepieciešamā informācija tiek efektīvi apstrādāta. Dabas un darba aizsardzības daļā tiek analizēti darba vides riski uzņēmumā un to mazināšanas pasākumi, kā arī tiek aprēķinātas izmaksas riska faktoru mazināšanai. Nobeigumā tiek veikta darba aizsardzības analīze SIA „Līgatnes nami” birojā. Grafiskajā daļā ir pievienotas dažādi grafiki, tabulas un attēli no iepriekšējām sadaļām. Darbs sastāv no ievada, piecām daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Diplomprojekta apjoms ir 76 lapaspuses. Darbā apkopotas 40 tabulas un 31 attēli. Darba izstrādē izmantoti 30 bibliogrāfijas avoti. SIA „Līgatnes nami” ir nepietiekama konkurētspēja, līdz ar to tiek izvirzītas trīs problēmas un projektu aprēķinu daļa tās tiek risinātas, lai uzņēmums būtu konkurētspējīgs savā tirgus nišā.
Atslēgas vārdi Uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Project for enhancing company’s competitiveness
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 05.01.2012 08:23:40