Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Debitoru parādu vadīšanas pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for improving receivables management
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.,asoc.prof.Z.Sundukova
Recenzents Dr.oec.J.Komkova
Anotācija Diplomprojekta tēma ir „Debitoru parādu vadīšanas pilnveidošanas projekts”. Diplomprojekts sastāv no 5 daļām: Pirmajā daļā ir apkopota vispārīga informācija par uzņēmuma SIA „World of Services” saimniecisko darbību un ir apskatīta tā organizatoriskā struktūra. Šajā daļa tiek veikta uzņēmuma finanšu radītāju analīze un tuvāk apskatīta uzņēmuma bilances aktīvi, to struktūras izmaiņas iepriekšējo gadu laikā, relatīvas izmaiņas un noteiktas tendences. Detalizēti tiek apskatīti un analizēti debitoru parādi. Pēc veiktās analīzes tiek izvirzītas trīs problēmas, kuras nepieciešams atrisināt. Otrajā daļā ir izstrādāti trīs projekti debitoru parādu vadīšanas uzlabošanai. Tiek izstrādāta uzņēmuma kredītpolitika, pamatotā skonto atlaides izmantošana un izstrādāts darbību kopums parādu piedziņai. Trešajā daļā tika izstrādāta datu bāze izmantojot Microsoft Ofice Excel programmu, kur tika atspoguļoti debitoru parādi, to apjomi, vecums, tika aprēķinātas soda summas. Parādu summas tika sadalītas pēc vecuma grupām. Datu bāzē ir pieejama ari klientu kontaktinformācija. Ceturtajā daļā ir novērtēti uzņēmuma darba vides riski un izstrādāts darba aizsardzības pasākums. Piektajā daļā grafiski ir apkopoti visu iepriekšējo daļu iegūta informācija un rezultāti. Secinājumos tika apkopotas 1. daļas rezultāti, priekšlikumos tika apkopoti 2., 3., 4. daļas rezultāti. Diplomprojekta apjoms ir 68 lapas datorsalikumā. Diplomprojekts ietver 18 attēlus un 52 tabulas. Izmantoti 20 informācijas avoti, starp kuriem ir grāmatas, internēta resursi un žurnāli.
Atslēgas vārdi debitoru parādi, debitoru parādu vadīšana, kredītpolitika
Atslēgas vārdi angļu valodā receivables management
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2012 00:21:26