Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Jauna tūrisma uzņēmuma attīstības iespējas Latgalē"
Nosaukums angļu valodā "Development opportunities of a new tourism company in Latgale"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Mg.oec., dipl.oec. U. Kamols
Recenzents Dr. oec., doc.I. Judrupa
Anotācija Maģistra darba "Jauna tūrisma uzņēmuma attīstības iespējas Latgalē" autore ir Iluta Kluce. Darba mērķis ir rast jaunam uzņēmumam tūrisma attīstības iespējas Latgalē. Maģistra darbs izstrādāts, pamatojoties uz tūrisma nozares datiem par Latviju, Latgali un Balvu novadu, kā arī par literatūras pirmavotiem tika izmantotas dažādu ekonomikas, tūrisma teorētiķu grāmatas. Maģistra darbs sastāv no ievada, 3 daļām, secinājumiem un priekšlikumiem, kā arī izmantotās literatūras saraksta ar 30 avotiem, tā apjoms - 82 lappuses, darbā ievietoti 19 attēli, 19 tabulas, tam ir 1 pielikums. Pavisam darbam ir 3 daļas: 1.Teorētiskajā daļā veikts tūrisma nozares raksturojums un tā attīstības tendences Latvijā; 2.Analītiskajā daļā tiek vispārīgi raksturota Latgale un atklātas nepilnības tūrisma nozares attīstībai Latgalē un Balvu novadā; 3.Praktiskajā daļā tiek ņemtas vērā atklātās nepilnības, kā rezultātā tiek meklētas iespējas to novērst ar jaunas tūrisma vietas izveidi Balvu novadā.
Atslēgas vārdi Jauna tūrisma uzņēmuma attīstības iespējas Latgalē.
Atslēgas vārdi angļu valodā The new business opportunities for the development of tourism in Latgale.
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2012 14:30:15